Kielakowie.pl

podróże naszej rodziny w czasie

Joachim Waśniewski i Teresa Waśniewska (z domu Żebrowska) Rodzina 

Joachim Waśniewski i Teresa Waśniewska (z domu Żebrowska) Rodzina
Informacje administratora

Nie zajmujemy się żadnymi badaniami genealogicznymi na zamówienie.