Trębin,płocki,mazowieckie,Polska

Z Wiki Kielakowie.pl
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Dzieje własności ziemskiej według Herbarza Mazowieckiego prof. Jerzego Łempickiego.

Trębino, dzisiaj Trębin (parafia Zagroba), było wsią bezkmiecą liczącą około 100 ha ról. Drobne działy zamieszkiwali początkowo dziedzice noszący nazwisko Trębińscy, tego samego pochodzenia, co Wolińscy z powiatu płockiego. W XVII wieku obok Trębińskich dziedziczyli tam również Wolińscy i Męczyńscy. W 1673 roku było tam 11 gospodarstw. W 1734 roku były tam też działy Rudowskiego i Kolczyńskiego. W 1785 było tam 9 gospodarstw: Trębińskiego, Kolczyńskiego, Podoskiego, Dziedzickiego, Dobrzynieckiego i Satkowskiego. Dopiero w latach 1836-1854 Adam Żółtowski, syn Tomasza, skupił 8 działów w Trębinie, tworząc folwark. W 1877 roku dobra nabył jego syn Emil. Sprzedał on w 1884 roku dobra liczące 179 ha Władysławowi Czachorowskiemu z siostrą. W 1913 roku dobra odziedziczył jego syn Edmund. W 1919 sprzedał on Trębino Wincentemu i Halinie małżonkom Dębińskim, a ci z kolei w 1926 roku Kazimierzowi Kalinowskiemu. W 1936 roku dobra kupił Abraham vel Stefan Ejbszyc z żoną Goldą z Franklów. W roku 1945 dobra zostały rozparcelowane.