Orzepowski Karol Justin - I8730

Z Wiki Kielakowie.pl
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Orzepowski karol.jpg

Karol Justin Orzepowski urodził się 17 października 1860 r. w Wilnie jako dziecko Piotra i Anny z Kuźnickich. W 1893 r. zawarł związek małżeński z Teresą Kalikstą Rodkiewicz w kościele Ostrobramskim w Wilnie.

Po studiach medycznych na Uniwersytecie w Dorpacie uzyskał w 1889 r. stopień lekarza. 31 maja 1890 r. objął stanowisko lekarza więziennego w Lidzie, na własną prośbę 16 listopada 1890 r. skierowany na stanowisko lekarza miejskiego w Lgowie w guberni kurskiej. W latach 1891-1892 delegowany na Uniwersytet w Dorpacie, gdzie przygotował rozprawę Untersuchungen uber die Beschaffenheit der Luft im Auditorium des Anatomicums zu Dorpat im Winter des Jahres 1892, Dorpat, Druck von C. Mattiesen 1892 i uzyskał stopień doktora medycyny. Po powrocie z Uniwersytetu objął stanowisko lekarza powiatowego w Lgowie. W 1900 r. odbył podróż służbową do Austrii i Niemiec w celu zapoznania się funkcjonowaniem instytucji dla chorych w Europie. Po powrocie z delegacji objął stanowisko Głównego Lekarza Sanatorium w Jałcie dla chorych na suchoty 12 listopada 1901 r. powołany na stanowisko Pomocnika Estońskiego Gubernialnego Inspektora Lekarskiego w Rewlu (Tallinn). Od 17 października 1902 do 21 maja 1903 r. pełnił obowiązki Estońskiego Gubernialnego Inspektora Lekarskiego. 2 września 1906 r. objął stanowisko Akmolinskiego Gubenialnego Inspektora Lekarskiego. W 1908 r. został powołany na sędziego pokoju powiatu omskiego. W 1909 r. objął stanowisko Twerskiego Gubernialnego Inspektora Lekarskiego w Twerze, od 1913 r. pełnił obowiązki Twerskiego Wicegubernatora.
Zmarł 3 grudnia 1917 r. w Twerze, pochowany na Cmentarzu Smoleńskim w Twerze. Grób symboliczny znajduje się w Wilnie na Cmentarzu na Rossie.