Leszczyn Szlachecki,płocki,mazowieckie,Polska

Z Wiki Kielakowie.pl
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Dzieje własności ziemskiej według Herbarza Mazowieckiego prof. Jerzego Łempickiego.


Leszczyn Szlachecki dawniej Leszczyno Szlacheckie (parafia Zagroba) liczył około 230 ha ról bezkmiecych. Już w XV wieku podzielony był na drobne działy liczące od 10 do 30 ha. Zamieszkała tu szlachta bezkmieca nosiła różne przydomki, a w XVI wieku przyjęła nazwisko Leszczyński. Podział Leszczyna Szlacheckiego, utrzymywał się do XVIII wieku. Działy przechodziły stopniowo do innych rodzin. W 1662 roku były tam 3 większe działy posiadające łącznie 20 poddanych, z których dwa należały do Dziewanowskich i jeden do Radoskowskiego, a także działy bez poddanych: Przedpełskiego, Leszczyńskich, Dzięgielewskich, Męczyńskich i Karwowskiego. W 1785 roku były tam gospodarstwa: Leszczyńskiego, Wiśniewskiego, Daniłowicza, Dziewanowskiego, Przedpełskiego, Trębińskiego, Chudzyńskiego, Obrębskiego i Żółtowskiego. Pod koniec XVIII wieku rozpoczął się proces scalania gruntów w Leszczynie Szlacheckim. Powstał tam większy folwark z działów skupionych przez Józefa Szczytta, nazywany Leszczyno-Szczytt. Pozostałe drobne działy wykupił dopiero w latach 1855-1861 Antoni Klimkiewicz z Goślic, tworząc folwark, który zachował nazwę Leszczyno Szlacheckie. W 1869 roku odstąpił on ten majątek siostrzeńcowi Marcelemu Zboińskiemu, który w 1872 roku sprzedał go X. Wincentemu Orzeszkowskiemu, który administrował diecezją płocką w czasie zesłania biskupa Popiela. W 1887 roku X. Orzeszkowski zapisał w testamencie 3/4 dóbr swemu bratankowi, Stanisławowi Orzeszkowskiemu, a 1/4 katedrze płockiej. W 1893 roku Orzeszkowski wykupił część należącą do katedry. W 1900 roku dobra odziedziczyły dzieci Stanisława, a do 1912 dobra od rodzeństwa wykupił jeden z synów, Władysław Orzeszkowski, po którym w okresie międzywojennym majątek odziedziczył Wincenty Orzeszkowski.