Gorski Jan Rajnold - I8692

Z Wiki kielakowie.com
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Jan gorski.jpg
Gorski 02.jpg

Kapitan Jan Rajnold Gorski urodził się 25 stycznia 1875 roku w Wilnie jako czwarte dziecko Ignacego i Stanisławy Freyend. Zmarł 8 grudnia 1948 roku w Gdańsku. Pochowany na cmentarzu w Nowym Porcie.

Po ukończeniu w 1895 roku wileńskiej szkoły realnej wyjechał do Odessy, gdzie zamustrował się na portowy lodołamacz w charakterze chłopca okrętowego. Później przez pewien czas pływał jako marynarz na angielskim żaglowcu. W latach 1895-1899 służył w jednostkach Floty Ochotniczej i na statkach angielskich armatorów.
W 1899 roku, przed państwową komisją odeskiej szkoły morskiej zdał egzamin na pierwszy stopień oficerski. Następnie zaczął pracować jako oficer-nawigator w Rosyjskim Towarzystwie Żeglugi i Handlu (ROPiT).
W 1910 roku uzyskał dyplom kapitana żeglugi wielkiej. Nadal pływał w służbie wspomnianego przedsiębiorstwa w charakterze starszego oficera, a później kapitana statków na Morzu Czarnym. Po powrocie do Polski na początku 1919 roku zameldował się do dyspozycji Departamentu Spraw Morskich (DSM), gdzie wyznaczono go adiutantem kontradmirała Kazimierza Porębskiego. Na polecenie DSM podjął pracę na terenie portu gdańskiego, gdzie powierzono mu zadanie organizacji bazy polskiej floty. 23 czerwca 1920 roku rozpoczął pełnienie obowiązków kierownika Taboru i Składów Polskiej Marynarki Wojennej na Polskim Haku w Gdańsku.
W 1926 roku, wraz z innymi polskimi oficerami odbierał zakupione we Francji przez PP "Żegluga Polska" statki handlowe. W roku 1927 pływał jako pierwszy oficer na s.s. "Toruń", następnie przeszedł na "Katowice". Statkiem, na którym został kapitanem była "Warta", na której pływał do 6 kwietnia 1933 roku. 1 sierpnia 1933 ze względów zdrowotnych zakończył pływanie i przeszedł do administracji morskiej, jako starszy oficer Kapitanatu Portu w Gdyni. Na tym stanowisku pracował do wybuchu II wojny światowej.
W 1940 roku wysiedlony z Gdyni przez Niemców wyjechał do jednej z podwarszawskich miejscowości, gdzie zamieszkał i dorywczo pracował. Po zakończeniu wojny powrócił do Gdańska, gdzie 25 lipca 1945 roku objął funkcję inspektora pokładowego w Wydziale Żeglugi Głównego Urzędu Morskiego w Gdańsku-Wrzeszczu pełniąc jednocześnie obowiązki kierownika Oddziału Inspekcji tego wydziału. Na tym stanowisku pracował aż do śmierci.

Z żoną Marią wychowali syna Witolda.