Góral Stanisław - I744

Z Wiki Kielakowie.pl
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Stanislaw Goral.jpg

Stanisław Góral urodził się w miejscowości Wiśniowa dnia 14 listopada 1930, zmarł w Tłuszczu 24 marca 2007 roku. Pochowany na cmentarzu w Postoliskach.

Żonaty z Marią z Kielaków. Wychowali dwoje dzieci: Jakuba i Tomasza.


Pożegnanie

PROF. DR HAB. STANISŁAWA GÓRALA
Droga Małżonko, Rodzino Zmarłego,

W imieniu Dyrekcji, Rady Naukowej, społeczności Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin oraz swoim pragnę wyrazić żal i smutek z powodu odejścia od nas na zawsze człowieka o olbrzymiej wiedzy, doświadczeniu i silnym charakterze, nieprzeciętnego naukowca, hodowcy i niezawodnego współpracownika, jakim był zmarły Profesor Stanisław Góral. Dziś w dniu żałoby łączymy się z Rodziną w ostatniej posłudze Zmarłemu.
Profesor Stanisław Góral urodził się w miejscowości Wiśniowa dnia 14 listopada 1930 r. Wykształcenie Profesora to: Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie, a precyzyjniej Wydział Rolniczy tej Uczelni ukończony w 1961 r. ze stopniem magistra w specjalizacji agronomia.
Tam też, w WSR w Olsztynie Profesor rozpoczął swoją pracę naukową. W latach 1961-1969 był asystentem i adiunktem w Katedrze Genetyki. W tej Katedrze w 1965 r. Profesor S. Góral obronił także swoją pracę doktorską pt. "Wpływ nektarowania i oblotu owadów na osadzenie nasion u di- i tetraploidalnej koniczyny czerwonej (Trifolium pratense L.)", wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Hulewicz.
Po obronie pracy doktorskiej w tymże 1969 r. prof. S. Góral podjął pracę na stanowisku Głównego Hodowcy w SHR Skrzeszowice, należącym wówczas do Krakowskiej Hodowli Roślin. Zamiłowanie do nauki wzięło jednak górę nad hodowlą i w 1971 r. Profesor znalazł się w IHAR w Radzikowie na stanowisku adiunkta w Zakładzie Genetyki. IHAR dał Mu szansę naukowej i zawodowej stabilizacji. To właśnie w Instytucie Profesor zrealizował swoje życiowe zamierzenia naukowe i hodowlane. W Instytucie Profesor opublikował swoje najważniejsze prace naukowe i zarejestrował odmiany których był autorem bądź współautorem. W Instytucie pozostali i pracują także Jego wychowankowie.
W 1975r. Prof. Stanisław Góral w IHAR Radzików zdał kolokwium habilitacyjne z przewodu zatytułowanego "Wartość hodowlana ekotypów Trifolium pratense L. var. spontaneum Willk.". W 1989 r. na wniosek Rady Naukowej IHAR Rada Państwa nadała docentowi S. Góralowi tytuł Profesora.
Profesor S. Góral pracując w Instytucie awansował nie tylko naukowo ale i w hierarchii funkcji, jakie pełnił w strukturach organizacyjnych Instytutu. Zaczynał jako szeregowy pracownik nauki. Kolejne szczeble w dorobku Profesora to zarządzanie Pracownią, Zakładem Naukowym, wreszcie Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych.
Profesor Stanisław Góral, poza obowiązkami zawodowymi pełnił wiele funkcji z powołania lub wyboru. I tak do ważniejszych należą: funkcje kuratora roślinnych zasobów genowych w strukturach RWPG i IBPGR (International Board for Plant Genetic Resources - Międzynarodowego Instytutu Roślinnych Zasobów Genowych). Profesor był członkiem Rady Naukowej IHAR 4. kadencji w latach 1985-2001.
Udziałem Profesora było członkostwo krajowych i międzynarodowych organizacji i towarzystw naukowych, jak: Polskie Towarzystwo Genetyczne, Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, EUCARPIA.
Wśród odznaczeń Profesora jest Złoty Krzyż Zasługi i Złoty Medal Instytutu Uprawy Roślin w Pradze - Ruzyne, Czechosłowacja, przyznany za długoletnią współpracę naukową.
Profesor, mimo że był lojalnym obywatelem tego kraju nie był zwolennikiem systemu społeczno - politycznego, który mamy już za sobą. Po roku 1945 działał w Staszowie w młodzieżowej organizacji antykomunistycznej Młode Wojsko Polskie. Aresztowany w 1949 r. spędził 7 lat w więzieniach stalinowskich, m.in. w tzw. "Progresywnym Więzieniu dla Młodocianych". Należał do Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 "Jaworzniacy".
Profesor Stanisław Góral to autor i współautor licznych prac naukowych i książek z zakresu hodowli i uprawy różnych roślin, jedenastu odmian traw, roślin strączkowych, oleistych i motylkowatych, to promotor kilku prac doktorskich.
Zmarłego Ś.P. Prof. Stanisława Górala pamiętamy jako Człowieka sumiennego, pracowitego, oddanego Instytutowi i Polsce, o olbrzymiej życzliwości dla drugiego człowieka. Dziś Profesorze nadszedł czas Twojego pożegnania. Dziękuję Ci więc po raz ostatni za Twoją pracę dla Instytutu, dla kraju, dla polskiej nauki i polskiej hodowli.
Dziś żegnam Cię Profesorze po raz ostatni w imieniu Dyrekcji, Rady Naukowej, pracowników Instytutu w którym przepracowałeś większość swojego zawodowego życia, żegnam Cię w imieniu pracowników nauki i hodowli IHAR, a także życzliwych Ci współpracowników i przyjaciół z całego kraju.
Wreszcie Profesorze, żegnam Cię osobiście, jako Twój współpracownik i wychowanek. Każdy koniec jest zarazem początkiem czegoś nowego. Profesorze odszedłeś do lepszego świata, Cześć Twojej pamięci, spoczywaj w pokoju.

Rodzinie Zmarłego
oraz miejscowej społeczności
współpracownikom i przyjaciołom Profesora
składam
wyrazy głębokiego współczucia.

Prof. dr hab. Edward Arseniuk
Dnia 28 marca 2007 r. Dyrektor IHAR