Chrzęsne,wołomiński,mazowieckie,Polska

Z Wiki kielakowie.com
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Informacja zaczerpnięta ze Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (rok 1880), Tom I, str. 653 i 654

Chrzęsne, Chrzesne, wieś i folwark, powiat radzymiński, gmina Międzyleś, parafia Postoliska, sąd gm. Międzyleś, stacja pocztowa Łochów, od stacji drogi żelaznej Tłuszcz o wiorst 4, od miasta Radzymina o wiorst 15, od osady Jadów 10, od rzeki spławnej Bugu wiorst 14. Okolica lesista, grunta żytnie klasy I, pozycya płaska, gospodarstwo płodozmienne, nader starannie prowadzone. O wiorstę od plantu drogi żelaznej śród ładnego ogrodu, wznosi się pałac (dom mieszkalny), murowany, piętrowy. Jak świadczą akta, na miejscu przechowywane, budynek wzniesiony był w roku 1635 przez Stefana Dobrogosta Grzybowskiego, kasztelana lubelskiego, starostę warszawskiego i kamieńczykowskiego. Dobra Chrzęsne dawniej w województwie mazowieckim ziemi nurskiej, powiecie kamieńczykowskim położone.
W roku 1525 książę mazowiecki Janusz, przywilejem swoim za zasługi i pieniądze pożyczone na potrzeby kraju, nadał dobra Chrzęsne Janowi Wojsławskiemu. W roku 1623 nabył te dobra Stefan Dobrogost Grzybowski, starosta kamieńczykowski. Od roku 1744 były własnością Jana Kiełczewskiego, skarbnika urzędowskiego, który w roku 1755 sprzedał je Teodorowi Szydłowskiemu, podskarbiemu województwa płockiego za sumę 75 tys. złotych polskich. W roku 1762 nabył je pisarz Wielkiego Księstwa Litewskiego Antoni Pac. Michał i Ludwika z Tyzenhauzów hr. Pacowie w roku 1781 sprzedali je księdzu Józefowi Kossakowskiemu, biskupowi inflanckiemu. W roku 1787 nabywa je Franciszek Przeuski, starosta międzyleski. W roku 1789 właścicielem dóbr Chrzęsne jest Tomasz de Tylli, cześnik lwowski. W roku 1801 dobra odziedzicza syn Tomasza, Jan de Tylli, który w roku 1806 sprzedaje je Antoniemu Siarczyńskiemu. W roku 1832 kupił je Mateusz Murawski za 19500 rubli srebrem. W roku 1840 hrabia Andrzej Zamojski nabył część dóbr Chrzęsne i przyłączył je do dóbr swych Jadów. W roku 1856 właścicielem pozostałej części dóbr jest Stefan Murawski, od którego nabył je dzisiejszy właściciel Wincenty Koskowski w roku 1859. Do dóbr Chrzęsne należy folwark nowo wybudowany Ulasek. Wieś Chrzęsne miała w 1827 roku 34 domy, 214 mieszkańców, obecnie ma osad włościańskich 40, gruntu włościańskiego 219 mórg. Do dóbr Chrzęsne należały wieś Stryjki osad 9, gruntu 131 mórg; Dzięcioły osad 7, gruntu 137 mórg i wieś Wilczenice osad 4, gruntu 57 mórg.Pałac w Chrzęsnem

Pod koniec XIX wieku był własnością rodziny Karskich. Jest to piętrowa, murowana budowla na planie prostokąta. Po bokach środkowej części elewacji pn-zach. znajdują się dwa ryzality. Dość płaszczyznowo potraktowana fasada podzielona została pilastrami. Naroża ujęto w boniowane lizeny. Prostokątne okna ujęto w uszakowate obramienia. Fryz podokapowy zdobi motyw roślinny. Ściany szczytowe poddasza podzielono toskańskimi pilasterkami. Naczółkowy dach z dymnikami kryty jest dachówką. Wewnątrz zachowała się dekoracja sztukatorska i rokokowe kominki. W pobliżu pałacu znajdują się pozostałości parku krajobrazowego z 1. poł. XIX w.Galeria zdjęć