Kielakowie.pl

podróże naszej rodziny w czasie

Władysław Sobek

Władysław Sobek

mężczyzna 1902 - 1944  (41 lat)Deceased

Info o osobie    |    Źródła    |    Mapa wydarzeń    |    Wszystko    |    PDF

 • Imię i nazwisko Władysław Sobek 
  Urodzenie 23 wrz. 1902  Bulkowo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Chrzest 25 wrz. 1902  Bulkowo - kościół par. pw. św.Trójcy, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Władysław Sobek
  Władysław Sobek
  odpis aktu urodzenia
  Info 5 paź. 1928  Płock, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  [1
  Akt notarialny 
  • Pierwszy wypis aktu z roku 1927.Reper.NR.83
   Dnia dwudziestego dziewiątego stycznia, tysiąc dziewięćset dwudziestego siódmego roku. Przede, mną Władysławem Skarżyńskim, Notariuszem w Płocku, w kancelarii mojej przy ulicy Kolegjalnej NR.3 stawili się osobiście mi nie znani, lecz do działań prawnych zdolni obywatele państwa polskiego: 1, Józef i Józefa ze Stefańskich, małżonkowie Michalak wspólnie działający; 2, Stefanja Michalak, panna 19 letnia, 3, Franciszek Michalak,4, Stanisława z Michalaków, żona Wincentego Mionsek, w jego asystencji i za zgodą działająca, 5, Władysław Sobek i 6, Jakób Sobek, zamieszkali: 1, 2 i 4 we wsi Gulczewo, 3 - we wsi Dźwierznie, a 5 i 6 we wsi Woźniki, powiatu płockiego i w obecności z osób mi znanych i prawem wymagane przymioty posiadających świadków, jednocześnie poświadczających tożsamość stawiających: Alfonsa Łęskiego i Władysława Lemanowicza zamieszkałych w mieście Płocku, zeznali akt treści następującej:
   & I, Współstawający Władysław Sobek i Stefanja Michalak oświadczyli, iż zamierzają połączyć się związkiem małżeńskim i na czas trwania małżeństwa urządzają swe stosunki majątkowe w sposób następujący; wszelki majątek teraźniejszy i przyszły każdego z przyszłych małżonków stanowić będzie wspólną i niepodzielną własność obojga
   & II, Współstawiający Józef i Józefa małżonkowie Michalak oznajmili, że na powyższy związek córki swej Stefanii z Władysławem Sobek zgadzają się przyczem należącą do nich osadę włościańską, położoną we wsi Gulczewie, powiatu płockiego oznaczoną w tabeli N 18, zawierającą przestrzeń około pięć morgów ziemi z zabudowaniami, którą nabyli na mocy aktu zeznanego przed b. Notariuszem Więckowskim w Płocku w roku 1897 za NR 22, oraz jedna krowę, wszystko to ogólnej wartości podług ich szacunku dwóch tysięcy złotych, aktem tym darowują na wyłączność własność dla zaspokojenia udziału majątkowego i ponad udział bez obowiązku powrotu do masy spadkowej córce swej wspóstawającej Stefanji Michalak pod warunkiem: I wydania i wypłacenia z szacunku darowanego tym aktem majątku tytułem udziału majątkowego dzieciom darczyńców, to jest: Marjannie osiemset złotych i Czesławie siedemset pięćdziesięciu złotych bez procentu i po jednej krowie, jak dojdą do pełnoletniości i II, wydanie im darczyńcom, rok rocznie, aż do ich zgonu, bezpłatnie alimentów w naturze, a mianowicie: na mieszkanie jedną izbę od strony zachodniej, wspólne korzystanie górą, sienią, podwórzem, studnią i wolne chodzenie po całej osadzie; żyta trzy metry, pszenicy pół metra, jęczmienia pół metra, kartofli dwanaście metrów; zagon zsadzonych wczesnych kartofli; opału i słomy dla własnego użytku tyle ile będzie potrzeba; użytkowanie wspólne z sadów owocowych; krowę własną darczyńców latem i zimą razem ze swoimi krowami i pod dozorem pastucha utrzymywać; darczyńcom wolno chować: świniaka i siedem kur z przychówkiem od jednej; dać chlew dla świniaka, pomieszczenie dla kur i sklep do kartofli. Ciała darczyńców przyzwoicie pochować. W razie śmierci jednego z darczyńców, aliment wyżej ustanowiony zmniejszy się tylko o jeden metr żyta.
   & III, Darczyńcy podstawiają obdarowaną we wszelkie swoje prawa do darowanego tym aktem majątku, na przepisanie tytułu własności na jej imię gdzie zajdzie potrzeba zgadzają się i darowany majątek obowiązują się oddać w jej faktyczne posiadanie od żniw 1928 roku, od którego to czasu obowiązana obdarowana płacić podatki, ponosić gminne ciężary i wydawać ustanowione wyżej alimenty, a do tego czasu darczyńcy z obdarowaną i jej przyszły mężem żyć będą wspólnie.
   & IV. Stefania Michalak darowiznę niniejszą na wyżej wymienionych warunkach z wdzięcznością przyjmuje i oświadcza, ze tytuł własności jest jej znany i wiadomy.
   & V. Stawajacy do tego aktu Franciszek Michalak i Stanisława Mionsek oświadczyli, że otrzymawszy już dawniej od rodziców swych odpowiednie udziały majątkowe, niniejszy dział majątkowy przez tych, że rodziców dopełniony pod każdy m względem akceptują i z tego tytułu żadnej pretensji rościć nie będą.
   & VI, Stawający do tego aktu Jakób Sobek oświadczył, że niniejszym naznacza synowi swemu Władysławowi ze swego majątku na udział majątkowy z części obowiązkowej sumę tysiąc pięćset pięćdziesiąt złotych, którą obowiązuje się wypłacić temuż synowi w miarę dojścia do pełnoletniości Marjanny i Czesławy Michalak bez procentu.
   & VII. Władysław Sobek oświadczył, że darowiznę powyższej sumy z wdzięcznością przyjmuje i akceptuje.
   & VIII. Następnie przyszli małżonkowie oświadczyli, że obecny ich majątek stanowi otrzymane tym aktem udziały majątkowe.
   & IX.Treść art. 204 kod. Cyw. Stronom wyjaśniono. – Pierwszy wypis tego aktu wydany będzie obdarowanej Stefanji Michalak. Po objaśnieniu przeze mnie Notariusza treści art. 97 ust. z d. 25 sierpnia 1923 Dz. Ust. NR 101 obdarowani Stefania Michalak i Władysław Sobek oznajmili, że oprócz powyższej darowizny, żadnej innej od darczyńców swych do obecnej chwili nie otrzymali.
   Akt ten w obecności wyżej wymienionych świadków przeczytany stawającym, przez nich co do treści i co do skutków zrozumiany i, jako zgodny z ich wolą, przyjęty i podpisany został. Stosownie do pozycji 1 taryfy opod. spad. i dar. Zamieszczonej w Dz. Ust. NR 72 z roku 1924 podatku od darowizny niniejszej nie należy się.
   Oryginał aktu podpisali: Stefania Michalak, Franciszek Michalak, Wincenty Mionsek, Władysław Sobek, Jakób Sobek. Z upoważnienia niepiśmiennych małżonków Michalaków, Stanisławę Mionsek za nich ten akt podpisuję Władysław Kuźniarski. Przy tym akcie byliśmy świadkami i że za niepiśmiennych małżonków Michalaków i Stanisławę Mionsek podpisał się Władysław Kuźniarski
   zaświadczamy: Alfons Łęski, Władysław Lemanowicz, Notariusz Skarżyński.
   Niniejszy pierwszy wypis dosłownie zgodny z oryginałem aktu wydany został Stefanji z Michalaków Sobkowej.
   Płock d 5 października 1928
   Notariusz Skarżyński
  Konspiracja przed 1943  [1
  Należał do AK - struktury ruchu oporu; aresztowany 11.12.1943 w domu w Gulczewie na skutek donosu. Przeznaczony do osadzenia w KL. Mauthausen. 
  Znak orła
  Znak orła
  wizerunek orła z czapki wojskowej, który znajduje się w rodzinie od 80 - 85 lat.
  ... a jeśli komu droga do nieba otwarta, to tym co służą ojczyźnie ...
  Aresztowanie 11 gru. 1943  Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Zgon 3 mar. 1944  Pomiechówek Fort III (obóz zagłady), nowodworski, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  wiek 41 lat 
  Pogrzeb Płock - Imielnica - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Józefa Michalak, Stefania i Władysław Sobek
  Józefa Michalak, Stefania i Władysław Sobek
  po mieczu
  po kądzieli
  Wawrzyniec Sobczak,   ur. (wylicz.) 1838,   zm. data nieznana  (dziadek)
  Józefa Orłowska (z domu Wichrowska),   ur. (wylicz.) 1844, Mijakowo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. data nieznana  (babka)
  Zdjęcia
  Władysław Sobek
  Władysław Sobek
  ID osoby I64364  Drzewo Rodziny Kielaków
  Ostatnia modyfikacja 16 paź. 2019 

  ojciec Przodkowie Jakub Sobek ,   ur. 26 lip. 1868, Brody Duże, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. data nieznana 
  matka Przodkowie Teofila Sobek (z domu Orłowska) ,   ur. 16 gru. 1872, Małoszewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. data nieznana 
  Ślub 1 paź. 1899  Bulkowo - kościół par. pw. św.Trójcy, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  [1
  ID rodziny F21909  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

  Żona/partnerka Przodkowie Stefania Sobek (z domu Michalak) ,   ur. 1 mar. 1907, Szlachecka 21, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 16 wrz. 1997, Szlachecka 21, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 90 lat) 
  Ślub 1927  Płock - Imielnica - kościół Św. Jakuba, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  [1
  • związek błogosławił ks. Władysław Skierkowski
  Wiek w chwili ślubu on : 24 lat - ona : 19 lat 
  Dzieci 
  +1. Żyjący
  +2. Żyjący
  +3. Jadwiga Ambroż (z domu Sobek) ,   ur. 15 gru. 1939, Szlachecka 21, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 12 mar. 2019, Warszawa, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 79 lat)
  Ostatnia modyfikacja 12 czer. 2018 
  ID rodziny F21871  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

 • Mapa wydarzeń Pokaż mapę wydarzeń
  Łącze do Google MapsUrodzenie - 23 wrz. 1902 - Bulkowo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsChrzest - 25 wrz. 1902 - Bulkowo - kościół par. pw. św.Trójcy, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsŚlub - 1927 - Płock - Imielnica - kościół Św. Jakuba, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsInfo - Akt notarialny - 5 paź. 1928 - Płock, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Jadwiga Ambroż (z domu Sobek) - 15 gru. 1939 - Szlachecka 21, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsAresztowanie - 11 gru. 1943 - Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsZgon - 3 mar. 1944 - Pomiechówek Fort III (obóz zagłady), nowodworski, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsPogrzeb - - Płock - Imielnica - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
   = Łącze do Google Earth 
  Legenda szpilek adres cmentarz miejscowość szpital kościół szkoła miejsce zamieszkania USC powiat województwo obóz konc. region obszar państwo kontynent Nie ustawione

 • Źródła 
  1. [S429] informacja Pana Grzegorza Chabowskiego.
Informacje administratora

Nie zajmujemy się żadnymi badaniami genealogicznymi na zamówienie.

Kielakowie.pl ©  

Genealogy Web Templates

Strona wykonana przez Janusza Kielaka na bazie programu The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0, napisanego przez Darrin Lythgoe © 2001-2020.

Treść strony udostępniana jest na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach © Janusz Kielak. | Polityka ochrony danych.