Kielakowie.pl

podróże naszej rodziny w czasie

Franciszka Miąsek vel Mieszko (z domu Rajewska)

Franciszka Miąsek vel Mieszko (z domu Rajewska)

kobieta 1837 - 1912  (75 lat)Deceased

Info o osobie    |    Źródła    |    Mapa wydarzeń    |    Wszystko    |    PDF

 • Imię i nazwisko Franciszka Miąsek vel Mieszko 
  Urodzenie 26 luty 1837  Ramutowo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Chrzest 26 luty 1837  Święcieniec - kościół par. pw. św. Wincentego i Anastazego, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Franciszka Rajewska
  Franciszka Rajewska
  akt chrztu
  Wydarzenie 28 sty. 1887  Płock, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Akt notarialny 
  • Pierwszy wypis z rejestru za numer 73
   Tysiąc osiemset osiemdziesiątego siódmego roku, szesnastego (dwudziestego ósmego) stycznia do mnie Płockiego notariusza Antoniego Lubowidzkiego syna Franciszka z urzędu swojego zamieszkałego w mieście Płocku, do biura mojego działającego przy Hipotecznej Kancelarii Płockiego Sądu Okręgowego, w obecności osobiście mi znanych i posiadających prawem wymagane cechy w charakterze światków, mieszkańców miasta Płocka; Teodora Lisowskiego syna Onufrego i Konstantyna Chlebowskiego syna Jana, stawili się osobiście mi znani posiadający prawem wymagane zdolności do sporządzania oficjalnych aktów prawnych.
   1. Józef Miąsek syn Łukasza ze wsi Cekanowo.
   2. Feliks Miąsek syn Łukasza.
   3. Marianna córka Łukasza z domu Miąsek i Jan*1syn Marcina małżonkowie Sporczyk, żona działająca w łączności ze swoim mężem.
   4. Franciszka córka Grzegorza z domu Rakowska*2, wdowa po Łukaszu Miąsku.
   5. Antoni Miąsek syn Łukasza.
   6. Pełnoletnia panna Anna Motyka córka Antoniego wszyscy we wsi Gulczewo mieszkający i tamże swoje prawne zamieszkanie mający i sporządzili akt następującej treści.
   & 1. Informujący powiedzieli, że we wsi Gulczewo powiat Płock po śmierci ich ojca pozostał spadek składający się z zagrody włościańskiej zapisanej w Tabeli likwidacyjnej tej wsi pod Nr.32/25 przestrzeni jednej morgi stu pięćdziesięciu dwóch prętów z zabudowaniami i ziemią za serwituty. Zagroda ta, jako spadek przechodzi w ich władanie jak też we władanie ich matki i ona ma prawo korzystać z niej dożywotnio, a w przeszłości spadek ten ma być podzielony równo między nich nie pomijając nikogo. Obecnie zaś matka ich Franciszka Miąsek zrzeka się przysługujących jej praw dożywotniego korzystania na rzecz i korzystanie z niego na swojego syna Antoniego Miąska.
   &.2 Józef Miąsek, Feliks Miąsek i Marianna Sporczyk z domu Miąsek deklarują, że oni wszyscy przysługujące im prawa spadkowe po ich zmarłym ojcu Łukaszu, tak majątek ruchomy jak i nieruchomy przekazują na korzyść brata swojego Antoniego Miąska i AnnyMotyka jak wcześniej uzgodnili, każde z nich za sumę /15/ piętnastu rubli i prawa swoje do wskazanego spadku, które im przysługują podstawiają i pozwalają prawo własności przepisać na ich imię i przyznają, że każde z nich przy tym akcie w obecności notariusza i świadków otrzymało od kupujących po piętnaście rubli to znaczy razem /45/ czterdzieści pięć rubli – po otrzymaniu kwitują
   &. 3. Antoni Miąsek i Anna Motyka oświadczyli, że na mocy praw spadkowych warunki przyjmują, a oprócz tego zobowiązują się solidarnie, dożywotnio i corocznie matce swojej Franciszce Miąsek; wspólne pomieszczenie w swoim domu mieszkalnym, jeden korzec osiem garncy żyta, sześć korcy kartofli i trzy ruble. Projekt tego aktu przeczytany oznajmiającym w obecności wyżej wymienionych świadków, a po przyjęciu i zaaprobowaniu go stwierdzają, że akt ten jest sformowany zgodnie z ich życzeniem w dobrej wierze, treści i zamyśle. Po ponownym przeczytaniu, przyjęty i podpisany. Odpis tego aktu należy wydać Antoniemu Miąsek i Annie Motyka za przeniesienie praw spadkowych za 45 rubli. Znaczek skarbowy za 5 kopiejek na pierwszym odpisie, pobrano na użytek miasta 12 1/2 kopiejki. Akt ten należy zatwierdzić w Sądzie Pokoju miasta Płocka.2 Z tego gruntu opłata umacniająca, powinna być zapłacona przy zatwierdzaniu tego aktu. W związku z tym, że Józef Miąsek, Feliks Miąsek, Marianna, Marcin małżonkowie Sporczyk, Franciszka Miąsek, Antoni Miąsek, Anna Motyka są niepiśmienni na ich osobistą prośbę podpisuje Franc Żurkowski. Przy tym akcie jak też przy jego podpisaniu przez Franca Żurkowskiego w związku z niepiśmiennością Józefa Miąska, Feliksa Miąska, Marianny i Marcina Sporczyk, Franciszki Miąsek, Antoniego Miąska i Anny Motyka w konsekwencji ich osobistej prośby świadkami byli Teodor Lisowski syn Onufrego, Konstantyn Chlebowski syn Jana i notariusz. Odpis ten słowo, słowo zgodny z oryginałem zapisany został do rejestru za 1887 rok pod Nr 73, wydany Antoniemu Miąesk i Annie Motyka.
   m.Płock data sporządzenia aktu. Notariusz –Lubowidzki
   *1 – powinno być - Marcin syn Jana
   *2- powinno być - Rajewska
   Tłumaczenie - Grzegorz Chabowski
  Zgon 29 czer. 1912  Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  • Tłum. Grzegorz Chabowski
   Gulczewo, Nr. 39/1912
   Działo się w Imielnicy osiemnastego czerwca (pierwszego lipca) tysiąc dziewięćset dwunastego roku o godzinie dziewiątej rano.Stawił się Szczepan Sporczyk lat czterdzieści pięć mający i Józef Michalak lat czterdzieści mający, obydwaj włościanie z Gulczewa i powiadomili, że szesnastego (dwudziestego dziewiątego) miesiąca czerwca roku bieżącego o godzinie pierwszej po południu w Gulczewie zmarła Franciszka Miąsek, wdowa lat siedemdziesiąt pięć mająca mieszkająca przy synu w Gulczewie, a urodzona we wsi Ramutowo córka Grzegorza, Urszuli z Krawców małżonków Rajewskich. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Franciszki Miąsek, akt ten zgłaszającym niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko został podpisany. Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego.
   Administrator parafii Imielnica.
   Ks. W.Szczejkowski [1]
  Franciszka Miąsek
  Franciszka Miąsek
  akt zgonu
  wiek 75 lat 
  Pogrzeb Płock - Imielnica - Cmentarz Stary, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  po mieczu
  po kądzieli
  Józef Rajewski,   ur. data nieznana,   zm. data nieznana  (dziadek)
  Marianna Adamiak (z domu Krawczyk),   ur. data nieznana,   zm. data nieznana  (babka)
  Nagrobki Prześlij zdjęcia nagrobka Prześlij zdjęcia nagrobka 
  ID osoby I64210  Drzewo Rodziny Kielaków
  Ostatnia modyfikacja 21 maj 2018 

  ojciec Przodkowie Grzegorz Rajewski ,   ur. 14 mar. 1798, Białkowo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. ok. 1867  (wiek 68 lat) 
  matka Przodkowie Urszula Rajewska (z domu Adamiak) ,   ur. (wylicz.) 1801,   zm. 9 paź. 1863, Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek ~ 62 lat) 
  Ślub 19 list. 1826  Płock - Imielnica - kościół Św. Jakuba, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  ID rodziny F21845  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

  Mąż/partner Przodkowie Łukasz Miąsek vel Mieszko ,   ur. 16 paź. 1832, Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 8 czer. 1866, Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 33 lat) 
  Ślub 2 paź. 1853  Płock - Imielnica - kościół Św. Jakuba, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  [2
  Kościół w Imielnicy
  Kościół w Imielnicy
  Stary drawniany kościół parafialny, zbudowany sumptem parafian przez proboszcza ks. Jana Weynertha w 1842 roku znajdował się w innym miejscu, tj. u zbiegu ulic Gościniec i Władysława Nowickiego w miejscu gdzie na mapie pokazane miejsce "Figurka Jezusa". Służył on parafii do 1935 roku, kiedy z przyczyn technicznych został rozebrany.
  Wszelkie posługi religijne w nowym kościele, u zbiegu ulic Wyszogrodzkiej a Harcerskiej zaczęto dokonywać w czerwcu 1935  Wiek w chwili ślubu on : 21 lat - ona : 16 lat 
  Dzieci 
  +1. Antoni Miąsek ,   ur. 17 sty. 1855, Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 14 mar. 1933, Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 78 lat)
  Ślub: 1x2. Józef Miąsek ,   ur. 14 maj 1857, Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 1931, Cekanowo, Słupno, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 73 lat)
   3. Feliks Miąsek ,   ur. 8 maj 1859, Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. data nieznana
  +4. Marianna Sporczyk (z domu Miąsek) ,   ur. 28 sier. 1861, Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 24 lip. 1927, Warszawa, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 65 lat)
  Ślub: 1x5. Katarzyna Dołągowska (z domu Miąsek) ,   ur. 29 kwie. 1864, Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. data nieznana, Warszawa, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.
  +6. Jan Miąsek Ślub: 2x2x  ,   ur. 13 czer. 1866, Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. data nieznana, Warszawa, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.
  Ostatnia modyfikacja 9 maj 2017 
  ID rodziny F21817  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

 • Mapa wydarzeń Pokaż mapę wydarzeń
  Łącze do Google MapsUrodzenie - 26 luty 1837 - Ramutowo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsChrzest - 26 luty 1837 - Święcieniec - kościół par. pw. św. Wincentego i Anastazego, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsŚlub - 2 paź. 1853 - Płock - Imielnica - kościół Św. Jakuba, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Antoni Miąsek - 17 sty. 1855 - Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Józef Miąsek - 14 maj 1857 - Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Feliks Miąsek - 8 maj 1859 - Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Marianna Sporczyk (z domu Miąsek) - 28 sier. 1861 - Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Katarzyna Dołągowska (z domu Miąsek) - 29 kwie. 1864 - Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Jan Miąsek - 13 czer. 1866 - Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsWydarzenie - Akt notarialny - 28 sty. 1887 - Płock, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsZgon - 29 czer. 1912 - Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsPogrzeb - - Płock - Imielnica - Cmentarz Stary, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
   = Łącze do Google Earth 
  Legenda szpilek adres cmentarz miejscowość szpital kościół szkoła miejsce zamieszkania USC powiat województwo obóz konc. region obszar państwo kontynent Nie ustawione

 • Źródła 
  1. [S429] informacja Pana Grzegorza Chabowskiego.

  2. [S208] Parafia Płock-Imielnica, akt małżeństwa nr 4 https://szukajwarchiwach.pl/50/147/0/-/55/skan/full/vpGMU9Xu2UfauDr3H3leDg.
Informacje administratora

Nie zajmujemy się żadnymi badaniami genealogicznymi na zamówienie.

Kielakowie.pl ©  

Genealogy Web Templates

Strona wykonana przez Janusza Kielaka na bazie programu The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0, napisanego przez Darrin Lythgoe © 2001-2020.

Treść strony udostępniana jest na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach © Janusz Kielak. | Polityka ochrony danych.