Kielakowie.pl

podróże naszej rodziny w czasie

Antoni Miąsek

Antoni Miąsek

mężczyzna 1855 - 1933  (78 lat)

Info o osobie    |    Źródła    |    Mapa wydarzeń    |    Wszystko    |    PDF

 • Imię i nazwisko Antoni Miąsek 
  Urodzenie 17 sty. 1855  Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Chrzest 21 sty. 1855  Płock - Imielnica - kościół Św. Jakuba, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  [1
  Wydarzenie 28 sty. 1887  Płock, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Akt notarialny 
  • Pierwszy wypis z rejestru za numer 73
   Tysiąc osiemset osiemdziesiątego siódmego roku, szesnastego (dwudziestego ósmego) stycznia do mnie Płockiego notariusza Antoniego Lubowidzkiego syna Franciszka z urzędu swojego zamieszkałego w mieście Płocku, do biura mojego działającego przy Hipotecznej Kancelarii Płockiego Sądu Okręgowego, w obecności osobiście mi znanych i posiadających prawem wymagane cechy w charakterze światków, mieszkańców miasta Płocka; Teodora Lisowskiego syna Onufrego i Konstantyna Chlebowskiego syna Jana, stawili się osobiście mi znani posiadający prawem wymagane zdolności do sporządzania oficjalnych aktów prawnych.
   1. Józef Miąsek syn Łukasza ze wsi Cekanowo.
   2. Feliks Miąsek syn Łukasza.
   3. Marianna córka Łukasza z domu Miąsek i Jan*1syn Marcina małżonkowie Sporczyk, żona działająca w łączności ze swoim mężem.
   4. Franciszka córka Grzegorza z domu Rakowska*2, wdowa po Łukaszu Miąsku.
   5. Antoni Miąsek syn Łukasza.
   6. Pełnoletnia panna Anna Motyka córka Antoniego wszyscy we wsi Gulczewo mieszkający i tamże swoje prawne zamieszkanie mający i sporządzili akt następującej treści.
   & 1. Informujący powiedzieli, że we wsi Gulczewo powiat Płock po śmierci ich ojca pozostał spadek składający się z zagrody włościańskiej zapisanej w Tabeli likwidacyjnej tej wsi pod Nr.32/25 przestrzeni jednej morgi stu pięćdziesięciu dwóch prętów z zabudowaniami i ziemią za serwituty. Zagroda ta, jako spadek przechodzi w ich władanie jak też we władanie ich matki i ona ma prawo korzystać z niej dożywotnio, a w przeszłości spadek ten ma być podzielony równo między nich nie pomijając nikogo. Obecnie zaś matka ich Franciszka Miąsek zrzeka się przysługujących jej praw dożywotniego korzystania na rzecz i korzystanie z niego na swojego syna Antoniego Miąska.
   &.2 Józef Miąsek, Feliks Miąsek i Marianna Sporczyk z domu Miąsek deklarują, że oni wszyscy przysługujące im prawa spadkowe po ich zmarłym ojcu Łukaszu, tak majątek ruchomy jak i nieruchomy przekazują na korzyść brata swojego Antoniego Miąska i AnnyMotyka jak wcześniej uzgodnili, każde z nich za sumę /15/ piętnastu rubli i prawa swoje do wskazanego spadku, które im przysługują podstawiają i pozwalają prawo własności przepisać na ich imię i przyznają, że każde z nich przy tym akcie w obecności notariusza i świadków otrzymało od kupujących po piętnaście rubli to znaczy razem /45/ czterdzieści pięć rubli – po otrzymaniu kwitują
   &. 3. Antoni Miąsek i Anna Motyka oświadczyli, że na mocy praw spadkowych warunki przyjmują, a oprócz tego zobowiązują się solidarnie, dożywotnio i corocznie matce swojej Franciszce Miąsek; wspólne pomieszczenie w swoim domu mieszkalnym, jeden korzec osiem garncy żyta, sześć korcy kartofli i trzy ruble. Projekt tego aktu przeczytany oznajmiającym w obecności wyżej wymienionych świadków, a po przyjęciu i zaaprobowaniu go stwierdzają, że akt ten jest sformowany zgodnie z ich życzeniem w dobrej wierze, treści i zamyśle. Po ponownym przeczytaniu, przyjęty i podpisany. Odpis tego aktu należy wydać Antoniemu Miąsek i Annie Motyka za przeniesienie praw spadkowych za 45 rubli. Znaczek skarbowy za 5 kopiejek na pierwszym odpisie, pobrano na użytek miasta 12 1/2 kopiejki. Akt ten należy zatwierdzić w Sądzie Pokoju miasta Płocka.2 Z tego gruntu opłata umacniająca, powinna być zapłacona przy zatwierdzaniu tego aktu. W związku z tym, że Józef Miąsek, Feliks Miąsek, Marianna, Marcin małżonkowie Sporczyk, Franciszka Miąsek, Antoni Miąsek, Anna Motyka są niepiśmienni na ich osobistą prośbę podpisuje Franc Żurkowski. Przy tym akcie jak też przy jego podpisaniu przez Franca Żurkowskiego w związku z niepiśmiennością Józefa Miąska, Feliksa Miąska, Marianny i Marcina Sporczyk, Franciszki Miąsek, Antoniego Miąska i Anny Motyka w konsekwencji ich osobistej prośby świadkami byli Teodor Lisowski syn Onufrego, Konstantyn Chlebowski syn Jana i notariusz. Odpis ten słowo, słowo zgodny z oryginałem zapisany został do rejestru za 1887 rok pod Nr 73, wydany Antoniemu Miąesk i Annie Motyka.
   m.Płock data sporządzenia aktu. Notariusz –Lubowidzki
   *1 – powinno być - Marcin syn Jana
   *2- powinno być - Rajewska
   Tłumaczenie - Grzegorz Chabowski
  Wydarzenie 13 paź. 1887  Płock, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Akt notarialny 
  • Pierwszy wypis z rejestru Nr.1109
   Tysiąc osiemset osiemdziesiątego siódmego roku, pierwszego (trzynastego) października, do mnie płockiego notariusza Antoniego syna Franciszka Lubowidzkiego z urzędu swojego mieszkającym w mieście Płocku, do biura mojego przy Hipotecznej Kancelarii Płockiego Sądu Okręgowego, w obecności osobiście mi znanych i posiadających prawem wymagane cechy świadków, mieszkańców miasta Płocka Teodora syna Onufrego Lisowskiego i Konstantyna syna Jana Chlebowskiego; stawili się osobiście mi znani i do sporządzania aktów prawnych zdolni: 1. Pełnoletnia panna Katarzyna córka Łukasza Miąsek, 2. Antoni syn Łukasza i Anna córka Antoniego z domu Motyka małżonkowie Miąsek żona działająca w obecności i za zgodą swojego męża, wszyscy mieszkający i posiadający prawne miejsce zamieszkania we wsi Gulczewo powiatu Płock i sporządzili akt następującej treści: & 1.Katarzyna Miąsek oświadczyła, że we wsi Gulczewo powiatu Płock po jej zmarłym ojcu Łukaszu Miąsek została włościańska zagroda usytuowana w tej, że wsi Gulczewo zaznaczona w tabeli likwidacyjnej pod numerem 32/25 o powierzchni jednej morgi, stu pięćdziesięciu dwóch prętów z zabudowaniami, i że ona między innymi dziećmi i spadkobiercami przybywa do dziedziczenia wskazanej zagrody. Obecnie ona, Katarzyna Miąsek wszystkie swoje dziedziczne prawa spadkowe po swoim ojcu Łukaszu Miąsek tak ruchome jak i nieruchome bez żadnego przymusu i dobrowolnie zrzeka się i przekazuje, sprzedaje bratu swojemu Antoniemu i jego żonie Annie małżonkom Miąsek za dobrowolnie ustaloną sumę (15)piętnastu rubli i w swoje prawa spadkowe ich wstawia i pozwala to swoje dziedzictwo przepisać na ich imię i przyznaje, że wyżej wymienioną sumę (15) piętnastu rubli przy tym akcie w obecności notariusza i świadków otrzymała pieniędzmi, a po otzymaniu kwituje. &2.Antoni i Anna małżonkowie Miąsek oświadczyli, że tą sprzedaż praw spadkowych przyjmują i że zagroda ta już znajduje się w ich posiadaniu i z niej opłacają wszystkie podatki, gminne składki i powinności, - Projekt tego aktu przeczytany zgłaszającym w obecności wyżej wymienionych świadków i po przyjęciu go i poświadczeniu, że on sporządzony jest z dobrej woli i zgodnie z ich życzeniem i rozumieją jego sens i znaczenie. Następnie akt ponownie przeczytany przyjmują i podpisują.- Odpis tego aktu należy wydać Antoniemu i Annie małżonkom Miąsek. Od sprzedanego spadku za 15 rubli znaczek skarbowy za 5 kopiejek, na użytek miasta zyskano 71/2 kopiejki. Ze względu na niepiśmienność Katarzyny Miąsek, Antoniego i Anny małżonków Miąsek i na osobistą ich prośbę podpisał się Franc Żurkowski. Przy tym akcie jak też przy podpisaniu go przez Franca Żurkowskiego za Katarzynę Miąsek, Antoniego i Annę małżonków Miąsek na ich osobistą prośbę świadkami byli Konstantyn Chlebowski, Teodor Lisowski i Lubowidzki –notariusz. Wypis ten słowo, słowo z oryginałem zapisanym w rejestrze za tysiąc osiemset osiemdziesiąty siódmy rok pod Nr.1109 i wydany małżonkom Miąsek.
   m.Płock, data sporządzenia aktu
   Notariusz Lubowidzki
   [2]
  Akt notarialny
  Akt notarialny
  Akt notarialny
  Posiadłości 1912 
  Dom Miąsków w Gulczewie
  Dom Miąsków w Gulczewie
  Dom w Gulczewie zbudowany w 1912 r., kiedy gospodarzami byli Antoni i Anna Miąsek
  Zgon 14 mar. 1933  Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  wiek 78 lat 
  Pogrzeb Płock - Imielnica - Cmentarz Stary, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Grób rodziny Miąsków
  Grób rodziny Miąsków
  po mieczu
  po kądzieli
  Augustyn Pera,   ur. data nieznana,   zm. data nieznana  (3 x pradziadek)
  Marianna Adamiak (z domu Krawczyk),   ur. data nieznana,   zm. data nieznana  (prababka)
  Zdjęcia
  Antoni Miąsek
  Antoni Miąsek
  Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.
  Dokumenty
  Antoni Miąsek
  Antoni Miąsek
  Antoni Miąsek
  Antoni Miąsek
  Antoni Miąsek
  ID osoby I64178  Drzewo Rodziny Kielaków
  Ostatnia modyfikacja 21 maj 2018 

  ojciec Przodkowie Łukasz Miąsek vel Mieszko ,   ur. 16 paź. 1832, Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 8 czer. 1866, Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 33 lat) 
  matka Przodkowie Franciszka Miąsek vel Mieszko (z domu Rajewska) ,   ur. 26 luty 1837, Ramutowo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 29 czer. 1912, Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 75 lat) 
  Ślub 2 paź. 1853  Płock - Imielnica - kościół Św. Jakuba, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  [3
  Kościół w Imielnicy
  Kościół w Imielnicy
  Stary drawniany kościół parafialny, zbudowany sumptem parafian przez proboszcza ks. Jana Weynertha w 1842 roku znajdował się w innym miejscu, tj. u zbiegu ulic Gościniec i Władysława Nowickiego w miejscu gdzie na mapie pokazane miejsce "Figurka Jezusa". Służył on parafii do 1935 roku, kiedy z przyczyn technicznych został rozebrany.
  Wszelkie posługi religijne w nowym kościele, u zbiegu ulic Wyszogrodzkiej a Harcerskiej zaczęto dokonywać w czerwcu 1935  ID rodziny F21817  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

  Żona/partnerka Przodkowie Anna Miąsek (z domu Motyka) ,   ur. 26 lip. 1864, Ośnica, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 27 luty 1945, Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 80 lat) 
  Ślub 7 luty 1887  Płock - Imielnica - kościół Św. Jakuba, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  [4
  • Tłum. Grzegorz Chabowski
   Gulczewo – Ośnica 1887/4
   Działo się we wsi Imielnica, dwudziestego ósmego stycznia (dwunastego lutego) tysiąc osiemset osiemdziesiątego siódmego roku, o godzinie dziesiątej po północy. Oświadczamy, ze w obecności świadków Jana Gowina lat sześćdziesiąt pięć mającego i Antoniego Garwackiego lat trzydzieści osiem mającego, rolników we wsi Ośnica zamieszkałych, zawiązano tej właśnie daty religijny związek małżeński między Antonim Miąskiem - kawalerem, zwolnionym do rezerwy armii z pięćdziesiątego pierwszego, pieszego Białostockiego Jego Wysokości Barona Saksen-Altenburskiego pułku, piątej kompanii, jako szeregowca, syna nieżyjącego Łukasza i żyjącej Franciszki z Rajewskich małżonków Miąsek, włościan, urodzonym i mieszkającym we wsi Gulczewo mającym trzydzieści dwa lata i Anną Motyka panną, córką Antoniego i Anny z Markiewiczów małżonków Motyka, rolników, urodzoną i mieszkającą przy rodzicach we wsi Ośnica lat dwadzieścia trzy mającą. Małżeństwo to poprzedziły zapowiedzi przedślubne, publikowane w tutejszym parafialnym kościele; czwartego (szesnastego), jedenastego(dwudziestego trzeciego) i osiemnastego (trzydziestego) stycznia, roku bieżącego. Nowożeńcy oświadczyli, że umowa przedmałżeńska między nimi nie była zawarta. Religijny obrzęd małżeński dokonany został przez księdza Andrzeja Radzickiego, administratora parafii Imielnica. Akt ten po przeczytaniu, przez nas został podpisany, gdyż obecni są niepiśmienni.
   Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego, administrator parafii Imielnica – ks. A.Radzicki
  Kościół w Imielnicy
  Kościół w Imielnicy
  Stary drawniany kościół parafialny, zbudowany sumptem parafian przez proboszcza ks. Jana Weynertha w 1842 roku znajdował się w innym miejscu, tj. u zbiegu ulic Gościniec i Władysława Nowickiego w miejscu gdzie na mapie pokazane miejsce "Figurka Jezusa". Służył on parafii do 1935 roku, kiedy z przyczyn technicznych został rozebrany.
  Wszelkie posługi religijne w nowym kościele, u zbiegu ulic Wyszogrodzkiej a Harcerskiej zaczęto dokonywać w czerwcu 1935  Wiek w chwili ślubu on : 32 lat - ona : 22 lat 
  Dzieci 
  Ślub: 1x1. Stanisław Miąsek ,   ur. 3 gru. 1887, Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 5 mar. 1945, Obóz koncentracyjny Dachau, Bawaria, Niemcy Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 57 lat)
  +2. Józef Miąsek ,   ur. 26 sier. 1889, Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 29 gru. 1942, Warszawa, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 53 lat)
  +3. Rozalia Różańska (z domu Miąsek) ,   ur. 22 paź. 1892, Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 1972, Płock, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 79 lat)
   4. NN Miąsek ,   ur. 25 czer. 1894, Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 25 czer. 1894, Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 0 lat)
   5. Józefa Miąsek ,   ur. 4 sier. 1896, Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 23 paź. 1896, Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 0 lat)
   6. Władysław Miąsek ,   ur. 4 sier. 1896, Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 22 gru. 1920, Łąck, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 24 lat)
   7. Władysława Miąsek ,   ur. 31 gru. 1898, Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 31 gru. 1898, Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 0 lat)
  +8. Wincenty Miąsek ,   ur. 30 mar. 1900, Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 7 sty. 1973, Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 72 lat)
   9. Piotr Miąsek ,   ur. 2 luty 1902, Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 3 luty 1902, Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 0 lat)
  +10. Walenty Miąsek vel Mionsek ,   ur. 3 sty. 1903, Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 1 gru. 1944, Obóz koncentracyjny Buchenwald, Turyngia, Niemcy Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 41 lat)
   11. Daniel Miąsek ,   ur. 17 gru. 1904, Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 28 sty. 1905, Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 0 lat)
   12. Tadeusz Miąsek ,   ur. 20 maj 1906, Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 28 gru. 1907, Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 1 lat)
  +13. Aniela Strusińska (z domu Miąsek) ,   ur. 14 lip. 1912, Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 9 paź. 1979, Wrocław, dolnośląskie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 67 lat)
  Ostatnia modyfikacja 30 maj 2017 
  ID rodziny F21806  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

 • Mapa wydarzeń Pokaż mapę wydarzeń
  Łącze do Google MapsUrodzenie - 17 sty. 1855 - Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsChrzest - 21 sty. 1855 - Płock - Imielnica - kościół Św. Jakuba, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsWydarzenie - Akt notarialny - 28 sty. 1887 - Płock, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsŚlub - 7 luty 1887 - Płock - Imielnica - kościół Św. Jakuba, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsWydarzenie - Akt notarialny - 13 paź. 1887 - Płock, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Stanisław Miąsek - 3 gru. 1887 - Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Józef Miąsek - 26 sier. 1889 - Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Rozalia Różańska (z domu Miąsek) - 22 paź. 1892 - Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - NN Miąsek - 25 czer. 1894 - Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Józefa Miąsek - 4 sier. 1896 - Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Władysław Miąsek - 4 sier. 1896 - Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Władysława Miąsek - 31 gru. 1898 - Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Wincenty Miąsek - 30 mar. 1900 - Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Piotr Miąsek - 2 luty 1902 - Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Walenty Miąsek vel Mionsek - 3 sty. 1903 - Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Daniel Miąsek - 17 gru. 1904 - Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Tadeusz Miąsek - 20 maj 1906 - Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Aniela Strusińska (z domu Miąsek) - 14 lip. 1912 - Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsZgon - 14 mar. 1933 - Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsPogrzeb - - Płock - Imielnica - Cmentarz Stary, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
   = Łącze do Google Earth 
  Legenda szpilek adres cmentarz miejscowość szpital kościół szkoła miejsce zamieszkania USC powiat województwo obóz konc. region obszar państwo kontynent Nie ustawione

 • Źródła 
  1. [S208] Parafia Płock-Imielnica, akt chrztu nr 3 https://szukajwarchiwach.pl/50/147/0/-/59/skan/full/7s85QBJf_PlVRoC0YyPhSQ.

  2. [S429] informacja Pana Grzegorza Chabowskiego.

  3. [S208] Parafia Płock-Imielnica, akt małżeństwa nr 4 https://szukajwarchiwach.pl/50/147/0/-/55/skan/full/vpGMU9Xu2UfauDr3H3leDg.

  4. [S208] Parafia Płock-Imielnica, akt małżeństwa nr 4 https://szukajwarchiwach.pl/50/147/0/-/120/skan/full/4iuotMLWhzt0JtMmHTe6lA.
Informacje administratora

Nie zajmujemy się żadnymi badaniami genealogicznymi na zamówienie.

Kielakowie.pl ©  

Genealogy Web Templates

Strona wykonana przez Janusza Kielaka na bazie programu The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, napisanego przez Darrin Lythgoe © 2001-2020.

Treść strony udostępniana jest na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach © Janusz Kielak. | Polityka ochrony danych.