Kielakowie.pl

podróże naszej rodziny w czasie

Józef Maciej Ważyński

Józef Maciej Ważyński

mężczyzna 1820 - po 1887  (53 lat)

Info o osobie    |    Źródła    |    Mapa wydarzeń    |    Wszystko    |    PDF

 • Imię i nazwisko Józef Maciej Ważyński 
  Urodzenie 20 luty 1820  Szulbory, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Chrzest 24 luty 1820  Blichowo - kościół par. pw. św. Anny, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Funkcja 1853  Garwolewo folwark, płoński, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Ekonom 
  Funkcja 1857  Łazęki, płoński, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Ekonom 
  Funkcja 1859 do 1864  Osiek, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Ekonom 
  Funkcja 1866  Nakwasin, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Ekonom 
  Zgon pom. 1874 i 1887 
  wiek 53 lat 
  Nagrobki Prześlij zdjęcia nagrobka Prześlij zdjęcia nagrobka 
  po mieczu
  po kądzieli
  NN 'Skóra' Ważyński,   ur. (szac.) 1470,   zm. przed 1530  (wiek ~ 60 lat)  (8 x pradziadek) 
  Antonina Janicka (z domu Kowalewska),   ur. data nieznana,   zm. data nieznana  (babka) 
  Herby
  Abdank (Awdaniec)
  Abdank (Awdaniec)
  (Abdaniec, Abdanek, Abdank, Avdank, Awdancz, Awdaniec, Białkotka, Biłkotka, Czelejów, Habdaniec, Habdank, Haudaniec, Hawdaniec, Hebdank, Łąkotka, Łękawa, Łękawica, Skuba, Szczedrzyk)
  ID osoby I5698  Drzewo Rodziny Kielaków
  Ostatnia modyfikacja 25 maj 2016 

  ojciec Przodkowie Franciszek Ważyński Ślub: 2x2x  ,   ur. (wylicz.) 1788, Szulbory, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 5 kwie. 1858, Sąchocino-Badurki, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek ~ 70 lat)
  inni partnerzy Bogumiła Ważyńska (z domu Gałecka)  ślub 29 list. 1832  
  matka Przodkowie Katarzyna Teodora Ważyńska (z domu Mijakowska) ,   ur. 22 mar. 1791, Turowo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 14 czer. 1828, Borowice, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 37 lat) 
  Ślub 30 paź. 1817  Łętowo - kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  • Tekst oryginalny

   Akt nr 3
   Turowo i Symbory

   Roku Tysiącznego Ośmsetnego Siedemnastego Dnia Trzydziestego Miesiąca Października:
   Przed Nami proboszczem parafii Łętowskiej Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Łętowskiej w Województwie i Obwodzie Płockim stawili się Urodzony Jegomość Pan Franciszek Ważyński kawaler maiący podłóg złożonej przed Nami Metryki wyiętej z Ksiąg Kościoła parafialnego Blichowskiego pod dniem dwudziestym siódmym miesiąca października roku bieżącego z podpisem Jegomości Xiędza Ignacego Rynkowskiego tegoż Kościoła Rządcy i wyciśnięciem pieczęci kościelnej, lat Dwadzieścia ośm, urodzonym w Wsi Symborach z Urodzonych Ichmości Państwa Adama Ważyńskiego w tejże Wsi Części Dziedzica i Elżbiety ze Zdziarskich ślubnych Małżonków, który też Część dziedzictwem posiadając, w tejże Wsi Symborach zamieszkały, w przytomności i za zezwoleniem urodzonej Jmość Pani Elżbiety ze Zdziarskich, powtórnego ślubu Dobiszewskiej zamężnej tamże zamieszkałej, w czem Akt Uszanowania zastępuje; gdyż Oyciec już nie żyje, iak dowodzi śmiertelna Metryka wyięta z Ksiąg Kościoła parafialnego Blichowskiego pod dniem dwudziestym siódmym Miesiąca października roku bieżącego; tudzież Urodzona Jmość Panna Katarzyna Teodora Miiakowska dowodząca złożoną przed Nami Metryką Kościoła parafialnego Łętowskiego pod dniem Dwódziestym Miesiąca października roku bieżącego z podpisem moim niżej wyrażonego, iż ukończyła lat Dwadzieścia sześć wieku swego; urodzona we Wsi Turowie Parafii Łętowskiej z Urodzonego Jegomość Pana Tomasza Miiakowskiego w tejże Wsi Części dziedzica i Antoniny z Kowalewskich ślubnych Małżonków, która w domu Matki zostaie; co w przytomności i za zezwoleniem Jmość Pani Antoniny z Kowalewskich, powtórnego ślubu Janickiej Matki swej natejże Części dożywotnicy, gdyż Oyciec iuż nie żyje, w czem Akt Uszanowania zastępuie. Strony stawaiące żądaią, abyśmy do ułożonego między niemi obchodu Małżeństwa przystąpili, którego zapowiedzi uczynione były przede drzwiami naszych domów gminnych Łętowskiego i Blichowskiego; to iest: pierwsza dnia dwónastego Miesiąca października a druga dziewiętnastego tegoż Miesiąca Roku bieżącego Tysiącznego Ośmsetnego Siedemnastego, obydwie w Niedziele o Godzinie Dwónastej w południe. Gdy o żadnem tamowaniu rzeczonego Małżeństwa uwiadomieni nie zostaliśmy, a Matki ninieyszym na obchód Małżeństwa zezwalaią, przychylaiąc się zatem do żądania stron, po przeczytaniu wszystkich wyżej wspomnianych papierów i Działu Szóstego w Tytule Kodexu o Małżeństwie, zapytaliśmy się przyszłego Małżonka i przyszłej Małżonki, czyli chcą połączyć się z sobą związkiem Małżeńskim, na co gdy każde z nich oddzielnie odpowiedziało, iż taka iest ich wola, ogłaszamy w imieniu prawa, iż Urodzeni Ichmość Państwo Frańciszek Ważyński Kawaler i Katarzyna Teodora Miiakowska panna są połączeni z sobą węzłem Małżeństwa, czego spisaliśmy Akt w przytomności Urodzonych Ichmość Państwa Adama Janickiego lat piędziesiąt trzy liczącego, zaślubionej panny Katarzyny Teodory Miiakowskiej Oyczyma, Frańciszka Miiakowskiego lat czterdzieści cztery liczącego, Jana Miiakowskiego lat czterdzieści ieden liczącego obydwu wspomnianey zaślubioney braci stryiecznych w teyże Wsi Turowie Części Dziedziców i tamże zamieszkałych; tudzież Norberta Kamieńskiego lat lat piędziesiąt pięć liczącego w Łętowie za Organistę przy Kościele służącego i tamże zamieszkałego. Akt ninieyszy został stawaiącym przeczytany, przez Nas - stronę i Świadków podpisany


   Xiądz Justyn Szeliski Proboszcz Łętowski Urzędnik Cywilny
   Franciszek Ważyński
   Adam Janicki Świadek
   Franciszek Mijakowski Świadek
   Jan Mijakowski Świadek
   Norbert Kamieński Świadek
  ID rodziny F1669  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

  Żona/partnerka 1 Przodkowie Antonina Ważyńska (z domu Wolska) ,   ur. ok. 1825, Zdziembórz, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 5 luty 1859, Osiek, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek ~ 34 lat) 
  Ślub 19 paź. 1845  Blichowo - kościół par. pw. św. Anny, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  • Działo się we wsi Blichowie dnia siódmego/dziewiętnastego Października tysiąc ośmset czterdziestego piątego Roku o godzinie trzeciej po południu. Wiadomo czynimy, że w przytomności Świadków Szlachetnych Woyciecha Wolskiego zamieszkałego w Słupcy mającego lat czterdzieści dwa i Jana Kukowskiego mającego lat czterdzieści zamieszkałego w Blichowie na Dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo pomiędzy Szlachetnym Macieiem Józefem Ważyńskim, Pisarzem zamieszkałym w Słupcy, lat mającym lat dwadzieścia pięć Kawalirem urodzonym w Symborach z Frańciszka i Teodory z Mijakowskich Ważyńskich, którego Matka nie żyje, Oyciec zaś mieszka w Symborach Dziedzic Części a Panną Antoniną Wolską zamieszkałą w Blichowie Gospodynią Dworską, mającą lat dwadzieścia cztery urodzoną w Zdziemborzu z Szlachetnych Antoniego i Zofij z Gronwałdów Wolskich Małżonków zamieszkałych w Piotrkowie Ekonomów. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach dwudziestym trzecim Września/piątym Października, trzydziestym Września/dwunastym Października i siódmym/dziewiętnastym Października Roku bieżącego w Parafiach Blichowskiej, jako też zezwolenia ustne obecnych Aktowi małżeństwa nowo zaślubionych Rodziców, Oyca tylko zaślubionego, gdyż Matka nie żyje, zaślubionej zaś oboyga oświadczone było. Tamowanie Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż nie zawarli umowy przedślubnej. Akt ten Stawającym, z których jeden tylko pisać umie, to jest Maciej Józef Ważyński i Świadkom pisać nieumiejącym przeczytany i wraz ze mną przez Stawającego podpisany został.
   Xiądz Ignacy Rynkowski, Proboszcz Blichowski.
   Józef Ważyński
  Ważyńscy Antonina i Maciej (Józef)
  Ważyńscy Antonina i Maciej (Józef)
  Akt małżeństwa
  Zapowiedzi 5, 12 i 19 paź. 1845  Blichowo - kościół par. pw. św. Anny, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Dzieci 
   1. Domicella Józefa Ważyńska ,   ur. 3 sier. 1846, Słupca, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 28 paź. 1886, Warszawa, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 40 lat)
   2. Franciszka Antonina Ważyńska ,   ur. 12 kwie. 1848, Słupca, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. data nieznana
  +3. Antoni Jakub Ważyński Ślub: 2x2x  ,   ur. 23 lip. 1850, Szulbory, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 18 luty 1918  (wiek 67 lat)
   4. Franciszka Ważyńska ,   ur. 17 kwie. 1853, Garwolewo folwark, płoński, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. data nieznana
   5. Albin Konstanty Ważyński ,   ur. 2 mar. 1857, Łazęki, płoński, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. data nieznana
   6. Kazimierz Jan Ważyński ,   ur. 2 mar. 1857, Łazęki, płoński, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 19 lip. 1859, Osiek, płoński, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 2 lat)
  Ostatnia modyfikacja 13 maj 2015 
  ID rodziny F1701  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

  Żona/partnerka 2 Przodkowie Jadwiga Ważyńska (z domu Nakwaska) ,   ur. 11 paź. 1835, Garwolewo, płoński, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 17 sier. 1893, Garwolewo, płoński, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 57 lat) 
  Ślub 11 list. 1860  Czerwińsk - kościół par. pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, płoński, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  [1
  Dzieci 
   1. Walenty Ważyński ,   ur. 10 mar. 1862, Osiek, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. data nieznana
   2. Franciszek Władysław Ważyński ,   ur. 8 paź. 1863, Osiek, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 13 list. 1863, Osiek, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 0 lat)
   3. Izabella Franciszka Ważyńska ,   ur. 4 paź. 1864, Osiek, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. data nieznana
  Ślub: 1x4. Marianna Michalina Licińska (z domu Ważyńska) ,   ur. 29 sier. 1866, Nakwasin, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 11 sier. 1950, Mińsk Mazowiecki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 83 lat)
   5. Władysława Marianna Ważyńska ,   ur. 21 kwie. 1869, Karwowo Duchowne, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 30 list. 1872, Ostrzykowo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 3 lat)
   6. Stanisław Ważyński ,   chrz. 1871, Blichowo - kościół par. pw. św. Anny, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. data nieznana
  +7. Józef Ważyński Ślub: 2x2x  ,   ur. 22 mar. 1874, Ostrzykowo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 12 czer. 1958, Warszawa, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 84 lat)
  Ostatnia modyfikacja 25 kwie. 2016 
  ID rodziny F7135  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

 • Mapa wydarzeń Pokaż mapę wydarzeń
  Łącze do Google MapsUrodzenie - 20 luty 1820 - Szulbory, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsChrzest - 24 luty 1820 - Blichowo - kościół par. pw. św. Anny, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsŚlub - 19 paź. 1845 - Blichowo - kościół par. pw. św. Anny, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsZapowiedzi - 5, 12 i 19 paź. 1845 - Blichowo - kościół par. pw. św. Anny, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Domicella Józefa Ważyńska - 3 sier. 1846 - Słupca, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Franciszka Antonina Ważyńska - 12 kwie. 1848 - Słupca, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Antoni Jakub Ważyński - 23 lip. 1850 - Szulbory, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsFunkcja - Ekonom - 1853 - Garwolewo folwark, płoński, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Franciszka Ważyńska - 17 kwie. 1853 - Garwolewo folwark, płoński, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsFunkcja - Ekonom - 1857 - Łazęki, płoński, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Albin Konstanty Ważyński - 2 mar. 1857 - Łazęki, płoński, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Kazimierz Jan Ważyński - 2 mar. 1857 - Łazęki, płoński, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsFunkcja - Ekonom - 1859 do 1864 - Osiek, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsŚlub - 11 list. 1860 - Czerwińsk - kościół par. pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, płoński, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Walenty Ważyński - 10 mar. 1862 - Osiek, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Franciszek Władysław Ważyński - 8 paź. 1863 - Osiek, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Izabella Franciszka Ważyńska - 4 paź. 1864 - Osiek, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsFunkcja - Ekonom - 1866 - Nakwasin, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Marianna Michalina Licińska (z domu Ważyńska) - 29 sier. 1866 - Nakwasin, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Władysława Marianna Ważyńska - 21 kwie. 1869 - Karwowo Duchowne, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Stanisław Ważyński - 1871 - Blichowo - kościół par. pw. św. Anny, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Józef Ważyński - 22 mar. 1874 - Ostrzykowo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
   = Łącze do Google Earth 
  Legenda szpilek adres cmentarz miejscowość szpital kościół szkoła miejsce zamieszkania USC powiat województwo obóz konc. region obszar państwo kontynent Nie ustawione

 • Źródła 
  1. [S84] Parafia Czerwińsk, akt małżeństwa nr 31 http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=2&zs=0488d&sy=1860&kt=2&plik=30-31.jpg#zoom=1.5&x=1245&y=230.
Informacje administratora

Nie zajmujemy się żadnymi badaniami genealogicznymi na zamówienie.

Kielakowie.pl ©  

Genealogy Web Templates

Strona wykonana przez Janusza Kielaka na bazie programu The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, napisanego przez Darrin Lythgoe © 2001-2020.

Treść strony udostępniana jest na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach © Janusz Kielak. | Polityka ochrony danych.