Notatnik Bolesław Gruszewskiego

Przeglądaj wszystkie dokumenty

Notatnik dziadka Bolka z roku 1924 - przepisy, porady, sentencje, cytaty, myśliBolesław Gruszewski

- Słowniczek     - str. od 1 do 3

- Wyrób mydła - mydło potasowe str. 4 i 5

                          - mydło sodowe str. 6

- Cytaty, sentencje, myśli

notatnikStr. 11
"Wola jest warunkiem powodzenia"
"Czujność w czatowaniu na okoliczność, takt i odwaga w uchwyceniu sposobności, moc i krańcowa wytrzymałość - to są cnoty wojenne, prowadzące do powodzenia."      (Ausrty Phelys)
"Chwytaj drobne zdarzenia i rób je wielkimi."
"Otwarte oczy znajdą wszędzie sposobność; otwarte uszy usłyszą wołanie o pomoc tych, którym ją nieść należy; otwarte serca znajdą takich, których sercem obdarzyć należy; gotowe ręce zawsze znajdą szlachetny czyn do spełnienia."

notatnikStr. 12
"Kto korzysta ze sposobności, ten rzuca ziarno, które przyniesie żyzny plon zarówno dla niego, jak i dla innych."
"To, co nazywamy punktem zwrotnym jest zwykle skutkiem naszej poprzedniej działalności. Sprzyjające okoliczności mają wagę jedynie dla tych, którzy są odpowiednio przygotowani do skorzystania z nich."
"Urodzeni w wieku, w którym wiedza i sprzyjające okoliczności spotykają się na każdym kroku, czyż siedzieć z założonemi rękoma, czekając zmiłowania boskiego – wy, którym natura dała do pracy potrzebną siłę i zdolności.
Kiedy lud żydowski zatrzymał się w pochodzie nad Morzem Czerwonem, a Mojżesz wzywał pomocy, Bóg mu odpowiedział: Czemu do mnie kierujesz swój głos? Przemów do synów Izraela. Niechaj idą naprzód.
Świat pełen jest pracy oczekującej wykonania; nieraz jedno przyjazne słowo może uratować bliźniego lub otworzyć przed nim drogę do powodzenia;


notatnikStr. 13
nasz organizm jest tak ukształtowany, że wytrwała, mężna i nieustanna praca daje nam najwyższe zadowolenie. Niezliczona ilość przykładów zachęca nas do czynu i każdy moment obdarza nas nową sposobnością. Nie czekaj nigdy na sprzyjającą okoliczność i stwórz ją sam sobie! Stwórz, jak stwarzał je pastuszek Ferguson(?) , który ze sznurkiem paciorków szklanych w ręku obliczał odległości pomiędzy planetami. Stwórz je jak Jerzy Stephenson, kiedy kawałkiem kredy dowodził praw matematycznych na sczerniałych ścianach wagonów. Stwórz, jak Napoleon, który z setek niemożliwych sytuacji wychodził zawsze obronną ręką. Stwórz, jak stwarzali je sobie wszyscy przewodnicy ludzkości podczas wojny czy w czasie pokoju. Stwórz, jak je tworzy każdy człowiek, który chce czegośkolwiek dokonać. Najlepsza okazja nie przyniesie żadnej korzyści lenistwu. Pilność zaś nawet zwykłe zdarzenia zamienia na źródła powodzeń."
"Nie opuszczaj żadnej sposobności samokształcenia się i posuwania się naprzód."
"Posiadając pięciu robotników u każdej ręki i jasno wytknięty


notatnikStr. 14
niezłomny cel przed oczami, nawet najtrudniejszy(?) ...cznie, powinien wystarczyć. Podrzędną jest rzeczą, czy urodził się on w pałacu, czy w ubogiej chatce. Jeśli tylko ożywia to niezłomne postanowienie, jeżeli doskonali się nieustannie, żadna siła na tej ziemi nie będzie w stanie go zgnieść."
"Jest wielka siła w wierze, mówił Bulwer - nawet wtedy, gdy wiara rozciąga się na ludzkie i ziemskie rzeczy. Jeżeli człowiek ma silne przekonanie, że jego przeznaczeniem jest wykonać pewnego dnia coś, co obecnie wydaje się niemożliwem do wykonania, istnieje dziesięć szans na jedną, że uczyni to przed śmiercią. Czy można cośkolwiek zrobić człowiekowi, który nosi w sobie nieodparte postanowienie, który wcale nie wie, że jest zwyciężony i który walczy dalej, chociażby mu nogi ucięto? Trudności niepowodzenia nie przerażają takiego człowieka. Prześladowanie staje się dlań korzyścią i pobudza tylko do większej wytrwałości. Daj człowiekowi alfabet i żelazną wolę i któż może przewidzieć, do czego dojdzie ten człowiek?
Świat zawsze słucha człowieka,


notatnikStr. 15
który ma wolę."
"Wyraz niemożliwość – mówił Napoleon – znajduje się tylko w słowniku głupców. Postanowienie zwycięża. Potęga nieustannej pracy wytwarza cuda."
"Chwila obecna jest surowym materiałem, z którego urabiamy co chcemy. Nie rozmyślaj o przeszłości, nie marz o przyszłości, lecz chwytaj chwilę obecną i ucz się w każdej godzinie."
"Czas to pieniądz. Nie powinniśmy być skąpcami, lecz również nie powinniśmy wyrzucać z naszego życia godzin tak samo, jak nie wyrzucilibyśmy biletów bankowych.
Marnotrawstwo czasu równa się marnotrawstwu energii, siły życiowej, charakteru; jest gorsze od złego towarzystwa, od złych nałogów; jest utratą sposobności, które nigdy nie wrócą. Strzeżcie się zabijać czas, gdyż w nim leży Wasza przyszłość."
"Należy zawsze pracować, jak można najlepiej gdziekolwiek rzuci nas los i posuwać się naprzód przy każdej szlachetnej sposobności


notatnikStr. 16
w kierunku, w którym ciągnie nas wewnętrzne pragnienie. Przy odpowiednim wyborze i usilnej pracy każdy zdobędzie powodzenie. Nieodpowiedniego zajęcia trzeba unikać tak samo, jak fałszu i hańby. Słusznie powiedziano, iż człowiek świadomy swych zdolności osiąga to, do czego dąży, podczas gdy ten, kto nie zna swych sił i uzdolnień błąka się po manowcach."
"W miarę tego, jak będziesz spełniał swój obowiązek poznasz, jaka jest twa wartość. Lecz co jest Twoim obowiązkiem? Praca, której wymaga od ciebie bieżąca chwila."      (Goethe)
"Zdolność Twoja jest Twoim powołaniem. W Twym charakterze spoczywa Twój los. Jeśliś tylko znalazł właściwe miejsce, wszystkie Twe zdolności znajdą zawsze zastosowanie. Idź za swoją skłonnością."
"Nie może odnieść zwycięstwa – mówi Bulwer – człowiek, który nie myślał w samotności, nie przyszedł z silnem postanowieniem,


notatnikStr. 17
z blademi policzkami, z zaciśniętemi wargami i nie rzekł: postanowiłem, co mam robić!! Charakter ma wyższe znaczenie niż kariera. Każdą zdolność należy rozwijać – żadnej niedokładności nie powinno być w Twojej pracy. Nie to, czego się uczyłeś lub czym jesteś, lecz to, co umiesz robić jest zapytaniem stulecia(?)."
"... pilność, uczciwość, uwaga, dyskretne ostrzeżenia – oto cztery stopnie powodzenia – mówi Wanamaker – którego dewizą było: rób najbliższą rzecz."
"Cokolwiek robisz w życiu, bądź wyższym ponad swój zawód."
"Jedyną roztropnością w życiu jest ześrodkowanie energii; najgorszym zaś złem jest rozpraszanie własnych sił."      (Emerson)
"Najsłabsza istota – mówi Carlyle – przez ześrodkowanie wszystkich swych sił na jeden przedmiot może czegoś dokonać; najsilniejszy zaś człowiek nic nie osiągnie, jeśli tylko rozproszy swoje siły."
"Nie odkładaj nigdy swoich zamiarów."


notatnikStr. 18
"Każdy wielki człowiek został wielkim zależnie od tego, z jaką siłą kierował swą energię do jednego celu."
"Jak wielka jest różnica pomiędzy … a rezultatami, do których dochodzą. Zależy ona zawsze od zdolności ześrodkowania energii na jeden punkt. Siła zaś ześrodkowania zawsze znajdzie lub stworzy drogę odwrotu."
"Powodzenie jest dzieckiem dwóch prostych czynników: punktualności i dokładności."
"Każda stracona chwila – mówi Napoleon – jest …tem od nieszczęścia."
"Energia, którą tracimy na odkładanie do jutra dzisiejszych obowiązków mogłaby nieraz wystarczyć na wykonanie samego dzieła. O ileż trudniej i o ileż nieprzyjemniej brać się do odłożonej pracy! To, co we właściwym czasie zrobilibyśmy z przyjemnością a nawet z zapałem, staje się po kilku dniach lub tygodniach ciężarem. Szybkość wykonania odejmuje zajęciu wszystko, co jest w nim nieprzyjemne. Odkładać znaczy omijać, a zabierać się do roboty w przyszłości znaczy nic nie robić. Każda praca podobna jest do rośliny(?).


notatnikStr. 19
"Jeśli nie będzie wykonana we właściwym czasie, nie wyda żadnego owocu. Lato całej wieczności nie będzie dość długie, ażeby dojrzeć mógł wagę odkładanego czynu. Jedyną chwilą energii i czynu jest chwila obecna. Człowiek, który nie chce wykonać swych postanowień, gdy są jeszcze świerze, nie może mieć żadnej nadziei na przyszłość. Wszystkie jego zamierzenia rozproszą się, zginą w zamęcie świata lub też pogrążą w sen niedołęstwa. Człowiek działający szybko dojdzie do celu, chociażby nawet popełnił niejedną omyłkę. Człowiek zaś, który wszystko odkłada na później, nic nie osiągnie, chociażby nawet posiadał większą inteligencję, niż inni.
Brak stanowczości staje się chorobą, a odkładanie wszystkiego na później jest jej symptomem. Na brak decyzji jest tylko jedno lekarstwo, mianowicie szybkie postanowienie. Inaczej choroba staje się fatalną i zabija wszelkie zamierzenia i cele. Kto się waha, zginął."
"Strzeż się, aby czas Twój nie był wypełniony po brzegi


notatnikStr. 20
zajęciem. Unikaj tego, co kobiety nazywają "marudzeniem". Rób natychmiast, co masz do zrobienia a wypoczywaj dopiero po dokonanej pracy, lecz nigdy przedtem."
"Człowiek, który jest jak Napoleon w stanie w jednej chwili uchwycić rzecz najzwyklejszą i dla tej rzeczy poświęcić wszystkie inne sprawy może być pewny, że dojdzie do zamierzonego celu. Wiele zmarnowanych egzystencji datuje swoją ruinę od straconych pięciu minut. "Za późno" – słowo to można wyczytać między wierszami napisów na nagrobkach wielu ludzi, którzy nie doszli do celu. Strata pięciu minut często stanowi całą różnicę pomiędzy zwycięstwem a porażką. Osiągnięciem, a nieosiągnięciem celu."
"Powinniśmy nieustannie walczyć z każdym wpływem , który dąży do przygnębienia naszego umysłu."
"Kto wszystko stracił, lecz zachował uprzejmość, wesołość, nadzieję, cnotę i szacunek dla samego siebie, jest pomimo to bogatym, gdyż jest prawdziwym dżentelmenem."

notatnikStr. 21
"Uprzejmość prowadzi do celu tam, gdzie najgłębsza mowa nie skutkuje."
"Nasze ułożenie, podobnie jak nasz charakter, zwracają na siebie uwagę otaczających nas ludzi. Za każdym razem, kiedy jesteśmy w jakimś towarzystwie, musimy zdobywać stopniowo opinię każdej osoby, a nasz postęp lub cofnięcie się w tył są starannie notowane. Każdy człowiek idzie przez życie opatrzony niewidzialną etykietą, którą przylepiają mu znajomi bez jego wiedzy. Nie potrafimy nigdy łudzić świata przez dłuższy czas, co do naszej prawdziwej wartości. Nasze własne "ja" kryjące się w cieniu zdradzi w końcu naszą osobę jednym ruchem, jednym spojrzeniem, jednym słowem. Lecz dobre ułożenie, chociaż jest moralną szatą człowieka, nie stanowi jeszcze ostatecznie o jego charakterze. Grzeczność nie zastępuje nigdy moralnej doskonałości, jak kora nie zastąpi wnętrza dębu. Wskazuje ona najwyżej rodzaj drzewa znajdujący się po nią, lecz nie mówi, czy drzewo jest zdrowe, czy spróchniałe."

notatnikStr. 22
"Okoliczności, które dadzą się wyzyskać na naszą korzyść zdarzają się bardzo często, lecz trzeba DZIAŁAĆ.
Najlepsza okazja nie przyniesie żadnej korzyści lenistwu. Pilność zaś nawet zwykłe zdarzenia zamienia na źródła powodzeń.
Nie każde nieszczęście, jakie na nas spada, jest przekleństwem. Przeciwności, któremu wcześnie musimy stawiać czoło są często BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM.
Przezwyciężone trudności uczą nas zwyciężać, lecz za razem dodają nam hartu do przyszłych zapasów."      (Sharpe)
"Kto postanowił zwyciężyć lub zginąć, rzadko bywa zwyciężonym."      (Corneile)
"Siła woli jest lekarstwem dla ciała i bodźcem do nadludzkich przedsięwzięć. Podniosła już niejednego człowieka ze śmiertelnego łoża i niejednego uzdolniła do cudownych czynów.

notatnikStr. 23
Kogo zniechęcają trudności, ten nic nie dokona."      (Hunter)
"Nie ma nic niemożliwego dla człowieka, który umie chcieć – powiedział Mi... Czy rzecz ta jest konieczna? A więc musi się stać – to jest jedyne prawo rządzące powodzeniem."
"Wierzyliśmy zawsze na... - mówił Emerson – że możliwa jest indywidualność, która zrównoważyłaby wszystkie inne indywidualności. Wierzymy, że powinien to być człowiek, który kierowałby wypadkami, człowiek, który nigdzie nie mógłby znaleźć przeciwnika, o którego moc wszystko by się rozbijało jak o żelazo, który dawałby przewagę, lecz mimo to zwyciężyłby wszystkich.
Świat zawsze słucha człowieka, który ma wolę."
"Każdy może stać się pożytecznym, szanowanym, szczęśliwym – mówi Edward Everett – przez kształcenie swych zdolności, przez wypatrywanie orlim wzrokiem sposobności doskonalenia się, przez stawianie czoła pokusom, przez wyrzeczenie się zmysłowych uciech."

notatnikStr. 24
"Czuję i cierpię, ale się nie gniewam."      (John Wesley)
"Nie ma dnia, który by nie dawał okazji do uczynienia czegoś dobrego, czegoś, co dotąd nigdy nie mogło być zrobione i czego w przyszłości nie będzie można zrobić."      (W. Burleigh)
"Niedostatek jest rzeczą gorzką, nienawistną; nie zdajemy sobie bowiem sprawy z korzyści, jakie nam przynosi. Wiele rzeczy najpierw nieziszczalnych zostało doprowadzone do skutku dzięki potrzebie.
Potrzeba jest źródłem śmiałości ducha, ostrości umysłu, pracy, czynu i odwagi."      (Dryden)
"Silne postanowienie jest najwyższą mądrością."      (Napoleon)
"Ludziom niebrak siły, lecz brak woli."      (Wiktor Hugo)
"Każdy sam określa swą wartość. Jesteśmy wielcy lub mali zależnie od naszej woli."      (S. Smiles)
"Gdy niezłomne postanowienie zostało powzięte, przestrzeń rozszerza się przed człowiekiem, otwierając przed nim pole do czynu ..."      (J. Forster)

notatnikStr. 25
"Kochasz życie? Więc nie marnuj czasu, gdyż właśnie z niego utkane jest życie."      (Franklin)
"Nawet wieczność nie może wynagrodzić straty jednej minuty."
"Perinet et imputantur (?) – godziny biegną a my jesteśmy za nie odpowiedzialni."
"Człowiek młody latami może być stary godzinami, jeżeli nie stracił na próżno czasu."      (Bacon)
"Wierz mi, że korzystanie z czasu przyniesie ci kiedyś procent, który przewyższy twe najśmielsze marzenia; marnowanie zaś czasu osłabi cię tak, że staniesz się zerem zarówno pod względem umysłowym jak i moralnym."      (Gladstone)
"Nic nie stoi nam na przeszkodzie prócz naszego lenistwa – mówi Burke – wypełnia ono doskonale czas i pozbawia wolności bardziej, jakiekolwiek inne zajęcie."
"Niektórzy chłopcy kształcą się w chwilach, które inni bezmyślnie marnują podobnie jak niejeden człowiek dochodzi do majątku za pomocą drobnych oszczędności, któremi inni gardzą."

notatnikStr. 26
"Chwila obecna jest surowym materiałem, z którego urabiamy, co chcemy. Nie rozmyślaj o przeszłości, lecz chwytaj chwilę obecną i ucz się w każdej godzinie."
"Największym złem w każdej zmarnowanej godzinie jest nie strata czasu, lecz strata energii, która ginie bezpożytecznie. Próżniactwo rdzą pokrywa nerwy a mięśnie pozbawia sprężystości. Praca jest systemem, próżniactwo – bezładem."
"Nie odkładaj swych dobrych zamiarów, aż będziesz miał czas! Niewiele dobrego wynikło w godzinach wywczasu."
"Korzystaj mądrze ze swych wolnych chwil i przerw między pracą."
"Marnotrawstwo czasu równa się marnotrawstwu energii, siły życiowej, charakteru; jest gorsze od złego towarzystwa, od złych nałogów; jest utratą sposobności, które nigdy nie wrócą. Strzeżcie się zabijać czas, gdyż w nim leży wasza przyszłość."
"Należy zawsze pracować jak można najlepiej, gdziekolwiek rzuci nas los i posuwać się na przód przy każdej szlachetnej

notatnikStr. 27
sposobności w kierunku, w którym ciągnie nas wewnętrzne pragnienie. Jeżeli obowiązek będzie naszą gwiazdą przewodnią, powodzenie niewątpliwie uwieńczy nasze usiłowania i zaprowadzi do szczytu pragnień."
"Jeżeli kto wstępuje w życie jako bankrut, będzie bankrutem do końca, chyba, że stanowczo i silnie dążyć będzie do jednego celu. Dajcie każdemu dobrą sposobność i rozumną zachętę, nie potępiajcie ich chociażby okazywali dużo niedołęstwa, gdyż wielu głupców i niedołęgów było najczęściej dziećmi nie na właściwym sobie miejscu, zdolnemi dziećmi w nieodpowiedniej sferze."
"Człowiek świadomy swych zdolności osiąga to, do czego dąży, podczas gdy ten, kto nie zna swych sił i uzdolnień, błąka się po manowcach."
"Rozpraszanie sił to straszna klątwa współczesnego życia."
"Karol Dickens mówi: jedyną pożyteczną, pewną, korzystną i łatwą do osiągnięcia zaletą w każdej nauce i w każdym zasięgu jest uwaga. Moja własna twórczość, czy też

notatnikStr. 28
wyobraźnia nie okazałaby nigdy żadnej usługi, gdyby nie przyzwyczajenie do cierpliwej, codziennej, niestrudzonej, nieustannej uwagi.
Zapytany innym razem o tajemnicę swego powodzenia rzekł: Nigdy nie przyłożyłem ręki do rzeczy, której nie mógłby oddać całego siebie."
"Kto nie ma stanowczego, niezmiennego celu przed sobą i niezłomnej wiary we własne siły, nie dojdzie nigdy do żadnego kresu."
"Na każde trwałe powodzenie musi składać się siła ześrodkowania kierująca wszystkie władze naszego ciała i duszy na jeden niewzruszony cel, wytrwałość w osiągnięciu tego celu i wreszcie odwaga, która czyni nas zdolnemi do przetrzymania wszelkich prób, do oparcia się zawodom i pokusom."
"Jak wielka jest różnica pomiędzy ludźmi i rezultatami, do których dochodzą. Zależy ona zawsze od zdolności ześrodkowania energii na jeden punkt. Siła ześrodkowana zawsze znajdzie lub stworzy drogę dla siebie."
"Chwytaj chwile i momenty za grzywę."      (Szekspir)

notatnikStr. 29
CDN...

Przeglądaj wszystkie dokumenty    Wróć do góryInformacje administratora