Blog Gontowiec podróżny  |  Wiki Kielakowie.pl  |  Pomoc  |  Rejestracja nowego konta użytkownika

Kielakowie.pl

podróże naszej rodziny w czasieLinki
Klikając tutaj możesz zgłosić niedziałający link lub zaproponować nowy.

Linki do stron Kielaków


malarka Anna Kielak-malarka
Portrety, martwa natura, kwiaty, przyroda, pejzaże. Strona w wersji polskiej i hiszpańskiej.

compaan Compaan Leszek Kielak Paweł Kania
Leasing kopiarek i systemów wydruku nowych i używanych. Sprzedaż i serwis sprzętu biurowego.

krymax "Krymax" S.C. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marzena Kielak Czesław Tarach
Firma P.H.U. "KRYMAX" s.c. jest firmą deweloperską. Została założona w maju 2006 r. W ramach firmy skupiony jest wyłącznie polski kapitał prywatny. Zamierzeniem firmy jest budowa i sprzedaż......

michal_kielak Michał "Cielak" Kielak
Harmonijkarz, grający i współpracujący z takimi muzykami i zespołami jak: Adam Kulisz, Jaromi, Szulerzy, Kasa Chorych. Dyskografia, plany koncertowe ...

fresk Pracownia witraży "FRESK" Zbigniew Kielak
Projektowanie i wykonawstwo witraży wg. własnych i zaleconych koncepcji artystycznych.
Rodzinne strony genealogiczne


Korycki Korycki i Kiliś
Genealogia Rodów Koryckich i Kilisiów.

Żelechowscy Żelechowscy i Kluskowie
Strona Cezarego Wiesława Żelechowskiego.

"Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur
zgodą rosną małe sprawy, niezgodą największe się rozpadają..."

Ładnie wykonana strona o tematyce genealogicznej. Historia rodu Ciołków.

webpark Rodzina Stankiewicz z Mazowsza
Strona Janusza Stankiewicza.

"Stronę poświęcam wszystkim osobom, z którymi mogłem się spotkać w swoim życiu, a także tym, których nie znałem, ale ich geny we mnie pozostały..."
Można tu znaleźć bardzo dużo ciekawych informacji.

genealogia_polska Genealogia Polska
"Gromadzimy tu dane genealogiczne rodzin bez względu na pochodzenie i miejsce zamieszkania. Proponujemy możliwość zamieszczenia własnych informacji rodzinnych. Można nadesłać do nas swoje drzewo lub zbudować je on-line. Znaczna część informacji widoczna jest jedynie dla zarejestrowanych Użytkowników."

rodzina Jeżyński Album rodzinny | Adam Jeżyński.
Album i drzewo genealogiczne rodziny Jeżyńskich.

rodzina Kur-Kurowski Ogrody wspomnień
Drzewo genealogiczne rodziny Kur-Kurowskich.
Mapy

mapy Mapa Królestwa Polskiego
Mapa kwatermistrzowska Królestwa Polskiego z roku 1839. Skala 1: 126 000. Zawiera 60 arkuszy map i skorowidz.

mapy Baza Miejscowości Kresowych
Bardzo przydatna strona!!! Wszystkie dane według stanu na lata 30-te XX wieku. Stan sprzed reformy administracji w roku 1938.
Baza zawiera spis ksiąg zawartych w zespole 618/2 z Centralnego Historycznego Archiwum Państwowego Ukrainy we Lwowie wraz z numerami odpowiednich filmów w FamilySearch Library. Około 91 procent miejscowości jest zlokalizowanych na mapie przygotowanej na podstawie przedwojennych map Wojskowego Instytutu Geograficznego.

mapy Mapster-mapy archiwalne Polski
Jeszcze jedna strona z mapami i wyszukiwarką miejscowości
Baza danych ponad 100 tysięcy miejscowości umożliwia szybkie znalezienie wszystkich map, na których naniesione jest interesujące nas miejsce. Przeglądarka skorowidzów. Graficzne skorowidze do przeglądania siatki map i wyszukiwania sąsiadujących arkuszy. Zestawienia map. Tabelaryczne zestawienia zawierające najważniejsze informacje o mapach: rok wydania, rozdzielczość i wielkość pliku i inne.

mapy Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego
Niekomercyjny projekt udostępnienia skanów map i materiałów geograficznych wydanych przez Wojskowy Instytut Geograficzny (WIG) w latach 1919 - 1939.

mapy Archiwum Map Zachodniej Polski
Archiwum map (nie tylko zachodniej Polski). Niekomercyjna składnica kartograficzna. Można tu znaleźć setki bardzo interesujących map.

mapy Historyczne mapy Davida Rumseya
Bardzo bogata kolekcja ponad 26000 map i zdjęć. Historyczne mapy świata, Europy, Azji, Afryki , Ameryki Północnej i Południowej. Zbiór może być wykorzystany w badaniach historycznych i genealogicznych.

mapy Rosyjskie mapy wojskowe (cyrylica)
Mapy topograficzne w skali 1:200000 (okres powojenny) głównie Azji, części Europy i Afryki. Ogółem 5788 map.

mapy Atlas Wilhelma i Joana Baleu z 1662 roku
Atlas Baleu, później zwany Atlasem Major został utworzony przez Joana Baleu, opublikowany zaś w roku 1635 przez jego ojca Wilhelma Janszoona Baleu pod nazwą Theatrum orbis terrarum, sive, Atlas novus w 2 tomach w językach niemieckim, holenderskim, łacińskim i francuskim. W roku 1645 ukazał się w 4 tomach, zaś w 1662 roku, już jako Atlas Major, obejmował 11 tomów i zawierał 600 map oraz 3000 stron łacińskiego tekstu.


Genealogia


NAC Szukaj w archiwach
Wyszukiwarka Narodowego Archiwum Cyfrowego w nowej odsłonie. Stale rosnąca liczba skanów. Obecnie (styczeń 2014) znajduje się ich tam ponad 9,5 mln.

archiwum Archiwum Państwowe m. st. Warszawy
Materiały archiwalne zawierają cenne dokumenty z różnych dziedzin życia stanowiące podstawę do badań naukowych, genealogicznych oraz stosunków własnościowych na terenie miasta stołecznego Warszawy i Mazowsza...

agad Archiwum Główne Akt Dawnych AGAD
Wyszukiwanie ogólne opisów zespołów i jednostek archiwalnych. Wyszukiwanie obejmuje opisy materiałów archiwalnych na poziomie zespołu (baza SEZAM) oraz jednostki archiwalnej (inwentarze). Przeszukiwane są nazwy zespołów, dzieje twórców, krótki opis zawartości zespołów, nazwy serii, podserii, tytuły jednostek archiwalnych oraz hasła indeksowe. Wyniki wyszukiwania prezentują na początku wykaz odnalezionych zespołów, następnie jednostek archiwalnych.

arch_plock Archiwum Państwowe w Płocku
Akta stanu cywilnego parafii rzymsko - katolickiej w Płocku z lat 1867-1907. Strona w trakcie budowy.

polska.pl Portal Archiwów Polskich
Bardzo interesująca strona. "Skarby Archiwów Polskich - zbiór najcenniejszych dokumentów archiwalnych stanowiących niezastąpione źródło historyczne do badań historii Polski od średniowiecza do czasów współczesnych".


MoreMaiorum.pl More Maiorum
Pierwszy polski periodyk genealogiczny online.
"Chcemy zaproponować Państwu pierwszy polski periodyk genealogiczny. More Maiorum pojawiać się będzie cyklicznie dziesiątego dnia każdego miesiąca..."


geneteka Baza fotografii genealogicznej
Akty osobowe, certyfikaty szlachectwa, drzewa genealogiczne i inne.

geneteka Geneszukacz
Duża i ciągle się powiększająca baza danych genealogicznych z terenu Polski, Białorusi, Litwy i Ukrainy.

karta Indeks Karta
Indeks Represjonowanych
Centrum informacji o obywatelach polskich represjonowanych w ZSRR

straty Straty
Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką.

IPN Instytut Pamięci Narodowej
Wykaz miejsc grzebania ofiar zbrodniczej działalności aparatu terroru w Polsce w latach 1944-1956

slownik_historyczno_geograficzny Słownik historyczno geograficzny ziem polskich w średniowieczu
Edycja elektroniczna
Redakcja ogólna: Tomasz Jurek
Opracowanie informatyczne: Stanisław Prinke.
Już starożytni zdawali sobie dobrze sprawę ze ścisłego związku historii i geografii. Właśnie geografia, obok chronologii, traktowana była jako jeden z niezbędnych filarów wiedzy historycznej. Każdy fakt historyczny jest przecież zakotwiczony w czasie i przestrzeni. Geografia traktowana była więc bardzo wcześnie jako jedna z podstawowych nauk wspierających historyka...

słownik języka polskiego Słownik języka polskiego ...
Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku.
Pracownia Historii Języka Polskiego XVII i XVIII wieku została utworzona w grudniu 1954 roku jako placówka Zakładu Językoznawstwa PAN w Warszawie, kierowanego przez prof. Witolda Doroszewskiego. Głównym jej zadaniem było od początku istnienia opracowanie Słownika języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku ...


slownik_geograficzny Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich.
Wyszukiwarka miejscowości i ich opisów z lat 1880-1914

leksykon Leksykon ganealogiczny
Słownik jest działem Dynamicznego Herbarza Rodzin Polskich. Wielu haseł nie znajdziesz w żadnej encyklopedii a to co jest, często jest błędne (np. Wikipedia). Największy Słownik genealogiczny w polskim Internecie. Obejmuje hasła pojawiające się w starych dokumentach lub opracowaniach naukowych dot. genealogii i historii rodzin.

biblioteka Biblioteka ganealogiczna
Genealogiczna biblioteka cyfrowa.

family_search Family Search
Baza Mormonów (Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich)

jezykoznawstwo Językoznawstwo
Bardzo ciekawa strona Grzegorza Jagodzińskiego poświęcona językoznawstwu. Można tu znaleźć między innymi słownik wyrazów zapomnianych.

polesiaczar Polesia czar
Towarzystwo Miłośników Polesia w Gorzowie Wielkopolskim

pamietniki Kalendarze
Słowacka strona Zoznam.sk. Znajdziemy na niej oprócz naszego kalendarza gregoriańskiego także juliański, chiński, francuski kalendarz rewolucyjny, kalendarz Majów (oczywiście tylko do końca 2012 roku ...) i wiele innych.Informacje administratora

Nie prowadzimy poszukiwań genealogicznych na zamówienie.