Kielakowie.pl

podróże naszej rodziny w czasie

Gałęzie


Wyniki 1 do 49 z 49

 #   Opis   Osoba początkowa   Osoby   Rodziny 
1 Agilolfingowie  2 1 
2 Alaholfingowie  150 57 
3 Alemanowie  3 2 
4 Amalowie  19 11 
5 Andegawenowie  8 2 
6 Arpadowie  8 4 
7 Babenbergowie  5 2 
8 Białyszewscy herbu Prus  134 49 
9 Gąsiorowscy z Baboszewa Wojciech Gąsiorowski 117 42 
10 Gepidowie król Gepidów Andaryk 61 38 
11 Grużewscy herbu Lubicz  232 97 
12 Gutowscy herbu Ślepowron  282 116 
13 Hunowie władca Hunów Uldin 37 25 
14 Jeżewscy linia A Mikołaj Bolesta Jeżewski 14 2 
15 Jeżewscy linia B  0 0 
16 Jeżewscy linia C  0 0 
17 Karolingowie biskup św. Arnulf de Metz 151 58 
18 Kielakowie  911 273 
19 Konradyni  1 1 
20 Kurowie herbu Kur Stanisław Kur 389 141 
21 Leszczyńscy  85 34 
22 linia lidzka  25 8 
23 linia olańska  28 13 
24 linia taboryska  51 14 
25 Longobardowie  215 91 
26 Luitpoldingowie  16 4 
27 Męczyńscy herbu Prus  305 122 
28 Merowingowie król Franków Meroweusz 84 40 
29 Mliccy Jarnoldowie herbu Dołęga Arnold Mlicki 854 394 
30 Piastowie  110 24 
31 Piastowie kujawscy  21 6 
32 Piastowie mazowieccy  20 2 
33 Piastowie małopolscy  7 1 
34 Piastowie śląscy  16 6 
35 Piastowie wielkopolscy  20 1 
36 Potomkowie Józefa Kielaka  261 79 
37 Potomkowie Marcina Kielaka  0 0 
38 Przemyślidzi  18 8 
39 Przodkowie Szymańskich Żyjący 255 77 
40 Rościszewscy A - potomkowie Jakuba Jakub Rościszewski 233 107 
41 Rościszewscy B - potomkowie Adama Adam Rościszewski 199 105 
42 Rościszewscy C - potomkowie Mikołaja Mikołaj z Borkowa Rościszewski vel Borkowski 90 60 
43 Rościszewscy D - potomkowie Jana Stanisława Chęcińska 0 0 
44 Rościszewscy E - potomkowie Hieronima Hieronim ze Skrwilna Rościszewski 1 0 
45 Rościszewscy F - potomkowie Pawła Ziemaka Paweł Ziemak z Rościszewa Rościszewski 161 62 
46 Rurykowicze  8 3 
47 Wandalowie  481 181 
48 Ważyńscy (Skóra) herbu Abdank  458 168 
49 Wołowscy herbu Prus II  189 78 


Informacje administratora

Nie zajmujemy się żadnymi badaniami genealogicznymi na zamówienie.