Kielakowie.pl

Our Family's Journey Through Time

Gałęzie


Wyniki 1 do 49 z 49

 #   Opis   Osoba początkowa   Osoby   Rodziny 
1 Agilolfingowie  2 1 
2 Alaholfingowie  150 57 
3 Alemanowie  3 2 
4 Amalowie  19 11 
5 Andegawenowie  8 2 
6 Arpadowie  8 4 
7 Babenbergowie  5 2 
8 Białyszewscy herbu Prus  134 49 
9 Gąsiorowscy z Baboszewa Wojciech Gąsiorowski 121 44 
10 Gepidowie król Gepidów Andaryk 61 38 
11 Grużewscy herbu Lubicz  232 97 
12 Gutowscy herbu Ślepowron  362 145 
13 Hunowie władca Hunów Uldin 37 25 
14 Jeżewscy linia A Mikołaj Bolesta Jeżewski 14 2 
15 Jeżewscy linia B  0 0 
16 Jeżewscy linia C  0 0 
17 Karolingowie biskup św. Arnulf de Metz 168 63 
18 Kielakowie  2,360 734 
19 Konradyni  1 1 
20 Kurowie herbu Kur Stanisław Kur 485 190 
21 Leszczyńscy  169 64 
22 linia lidzka  25 8 
23 linia olańska  39 17 
24 linia taboryska  57 15 
25 Longobardowie  295 120 
26 Luitpoldingowie  16 4 
27 Męczyńscy herbu Prus  387 152 
28 Merowingowie król Franków Meroweusz 84 40 
29 Mliccy Jarnoldowie herbu Dołęga Arnold Mlicki 938 425 
30 Piastowie  110 24 
31 Piastowie kujawscy  21 6 
32 Piastowie mazowieccy  20 2 
33 Piastowie małopolscy  7 1 
34 Piastowie śląscy  16 6 
35 Piastowie wielkopolscy  20 1 
36 Potomkowie Józefa Kielaka  529 298 
37 Potomkowie Marcina Kielaka  0 0 
38 Przemyślidzi  18 8 
39 Przodkowie Szymańskich Paweł Wojciech Szymański 355 113 
40 Rościszewscy A - potomkowie Jakuba Jakub Rościszewski 233 107 
41 Rościszewscy B - potomkowie Adama Adam Rościszewski 200 105 
42 Rościszewscy C - potomkowie Mikołaja Mikołaj z Borkowa Rościszewski vel Borkowski 90 60 
43 Rościszewscy D - potomkowie Jana Stanisława Chęcińska 0 0 
44 Rościszewscy E - potomkowie Hieronima Hieronim ze Skrwilna Rościszewski 1 0 
45 Rościszewscy F - potomkowie Pawła Ziemaka Paweł Ziemak z Rościszewa Rościszewski 161 62 
46 Rurykowicze  8 3 
47 Wandalowie  567 211 
48 Ważyńscy (Skóra) herbu Abdank  544 198 
49 Wołowscy herbu Prus II  269 107 

Informacje administratora

We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.