Blog Gontowiec podróżny  |  Wiki Kielakowie.pl  |  Pomoc  |  Rejestracja nowego konta użytkownika

Kielakowie.pl

podróże naszej rodziny w czasie

Gałęzie


Wyniki 1 do 50 z 50

 #   Opis   Osoba początkowa   Osoby   Rodziny 
1 Agilolfingowie  2 1 
2 Alaholfingowie  150 57 
3 Alemanowie  3 2 
4 Amalowie  19 11 
5 Andegawenowie  8 2 
6 Arpadowie  8 4 
7 Babenbergowie  5 2 
8 Białyszewscy herbu Prus  134 49 
9 Gąsiorowscy z Baboszewa Wojciech Gąsiorowski 117 42 
10 Gepidowie król Gepidów Andaryk 61 38 
11 Grużewscy herbu Lubicz  232 97 
12 Gutowscy herbu Ślepowron  282 116 
13 Hunowie władca Hunów Uldin 37 25 
14 Jagielscy Józef Jagielski 2 1 
15 Jeżewscy linia A Mikołaj Bolesta Jeżewski 14 2 
16 Jeżewscy linia B  0 0 
17 Jeżewscy linia C  0 0 
18 Karolingowie biskup św. Arnulf de Metz 151 58 
19 Kielakowie Żyjący 10,910 4,903 
20 Konradyni  1 1 
21 Kurowie herbu Kur Stanisław Kur 395 145 
22 Leszczyńscy  85 34 
23 linia lidzka  25 8 
24 linia olańska  28 13 
25 linia taboryska  51 14 
26 Longobardowie  215 91 
27 Luitpoldingowie  16 4 
28 Męczyńscy herbu Prus  305 122 
29 Merowingowie król Franków Meroweusz 84 40 
30 Mliccy Jarnoldowie herbu Dołęga Arnold Mlicki 858 394 
31 Piastowie  110 24 
32 Piastowie kujawscy  21 6 
33 Piastowie mazowieccy  20 2 
34 Piastowie małopolscy  7 1 
35 Piastowie śląscy  16 6 
36 Piastowie wielkopolscy  20 1 
37 Potomkowie Józefa Kielaka  257 81 
38 Potomkowie Marcina Kielaka  0 0 
39 Przemyślidzi  18 8 
40 Przodkowie Szymańskich Żyjący 254 77 
41 Rościszewscy A - potomkowie Jakuba Jakub Rościszewski 233 107 
42 Rościszewscy B - potomkowie Adama Adam Rościszewski 200 105 
43 Rościszewscy C - potomkowie Mikołaja Mikołaj z Borkowa Rościszewski vel Borkowski 90 60 
44 Rościszewscy D - potomkowie Jana Stanisława Chęcińska 0 0 
45 Rościszewscy E - potomkowie Hieronima Hieronim ze Skrwilna Rościszewski 1 0 
46 Rościszewscy F - potomkowie Pawła Ziemaka Paweł Ziemak z Rościszewa Rościszewski 161 62 
47 Rurykowicze  8 3 
48 Wandalowie  481 181 
49 Ważyńscy (Skóra) herbu Abdank  458 168 
50 Wołowscy herbu Prus II  189 78 

Informacje administratora

Nie prowadzimy poszukiwań genealogicznych na zamówienie.