Polski USA Deutsch Ruskij

Znajdź osobę

Główne gałęzie

Żyjący

Żyjący

kobieta

 

photo Mikołaj Gonta
mężczyzna 1923 - 2013  (89 lat)
photo Sergiusz Gonta
mężczyzna 1929 - 1988  (59 lat)
photo Krystyna Gonta (z domu Drobiniak)
kobieta 1930 - 2012  (82 lat)
photo Jewdokim Gonta
mężczyzna data nieznana - data nieznana
photo Benedykt Gonta
mężczyzna 1899 - 1956  (57 lat)
photo Maria Gonta (z domu Haszewa)
kobieta 1900 - 1993  (92 lat)
photo Roman Gonta
mężczyzna data nieznana - data nieznana
photo Stefan Gonta
mężczyzna data nieznana - data nieznana
photo Barbara Gonta (z domu Bobrowska)
kobieta data nieznana - data nieznana
photo Filip Gonta
mężczyzna 1853 - 1931  (78 lat)
photo najstarszy Gonta
mężczyzna data nieznana - data nieznana
photo NN Gonta (z domu NN)
kobieta data nieznana - data nieznana