Polski USA Deutsch Ruskij

Znajdź osobę

Główne gałęzie

Lachowicze, baranowicki, nowogródzkie, Polska 


Notatki:
Informacja zaczerpnięta z książki "Przewodnik po Liwie i Białejrusi Napoleona Rouby" (wydany w Wilnie w 1909r)

Lachowicze - miasteczko, jest częścią hrabstwa Lachowickiego należącego do hr. Kossakowskich, koło 5000 mieszkańców; po pożarze z przed lat 15 znacznie zubożało. Ludność żydowska, białoruska, tatarska. Białoruska żyje z rzemiosł, przeważnie z malarstwa i roli. Żydzi z handlu i produkcji warzyw, Tatarzy z warzywnictwa i wyrobu skór. Z instytucji państwowych: poczta, telegraf, kamera ziemskiego naczelnika i kancelarja włościańska. Cerkiew przerobiona ze skonfiskowanego w 7-ym dziesiątku lat ubiegłego stulecia kościoła katolickiego. Staraniem i przeważnie kosztem Józefa Reytena i pracą lachowickich mieszczan postawiono w roku 1906 kościół katolicki za miastom. Z byłego zamku pozostały tylko wały, cegłę z tego zamku administracja hrabstwa pozwoliła wybierać za małą opłatą na sprzedaż; wandalizmu tego dokończono w 8 dziesiątku zeszłego stulecia. W Lachowiczach pochowano zwłoki Tadeusza Reytena—wedle Glogera na obecnych ogrodach—wedle miejscowej tradycji, osnutej jakoby na słowach ś. p. Stefana Reytena na rynku przy krzyżu, jaki tam ongi stał. Eksport Lachowicz stanowi mięso na potrzeby wojsk, rozlokowanych w Baranowiczach i po Poleskich kolejach, i skóry surowe. Dawniej bogate miasteczko upada z roku na rok przez emigrację kupców do Baranowicz. W odległości 4 wiorst od Lachowicz znajduje się Hroszówka ś. p. Tadeusza Reytena.
Okolice Lachowicz zasiedlone były wychodĽcami najróżnorodniejszych narodów jak to dowodzą nazwy wiosek, więc mamy wielką i małą Łotwę, Turki, Litewkę, Litwinczyce, Kosinowicze itp. we wsiach zasiedlonych przez byłych wychodĽców z Małopolski, przechowały się nazwiska małopolskie, jakto Kiełbasa i inne, i stroje kobiet więc: spódnice granatowe, obszyte ponsową listwą, kontusz granatowy, podszyty ponsowo z takiemiż wyłogami, na głowie namitka, obramowana bogato galonami. Strój ten obecnie służy jako strój do kościoła lub do cerkwi i na obrzędy rodzinne jak wesele lub chrzciny.
Lachowicze. Osada przy st. kolei żel. Poleskiej, położona przy wsi Rusinowicze, obsługuje znaczną część słuckiego powiatu, a w części i sam Słuck, odległy o 70 wiorst w eksporcie miejscowych produktów: zboża, spirytusu i towarów leśnych. W imporcie: towarów kolonjalnych, mąki pszennej, wapna, nawozów sztucznych, kukurydzy, siana prasowanego i oczeretu na strzechy; tamże stacja pocztowa pod nazwą Rusinowicze. O 7 wiorst na północ na plancie kolejowym przystanek kolejowy Lachowicze, odległy o 2 wiorsty od miasteczka Lachowicze


OpenStreetMap

miejscowość : Szerokość: 53.037930846839515, Długość: 26.268310546875


Urodzenie

Wyniki 1 do 1 z 1

   Imię i nazwisko    Urodzenie    ID osoby 
1 Rymaszewska, Emilia Rymaszewska  15 sier. 1897Lachowicze, baranowicki, nowogródzkie, Polska I4063

Zgon

Wyniki 1 do 3 z 3

   Imię i nazwisko    Zgon    ID osoby 
1 Mielecka, Zofia  18 maj 1619Lachowicze, baranowicki, nowogródzkie, Polska I13278
2 Rymaszewska, Jadwiga  10 lip. 2009Lachowicze, baranowicki, nowogródzkie, Polska I457
3 Sapieha, Jan Stanisław  10 kwie. 1635Lachowicze, baranowicki, nowogródzkie, Polska I13392