Pliki Cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z witryny Kielakowie.pl zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej o polityce plików cookies.   OK
Polski USA Deutsch Ruskij

Znajdź osobę

Główne gałęzie

Warszawa, mazowieckie, Polska 


Notatki:
Informacja zaczerpnięta z książki „Rys geografii Królestwa Polskiego” skreślił K.Krynicki (autor książki: O Wiśle”) wydanej w 1902 w Warszawie nakładem Gebethnera i Wolfa. Druk P.Laskauera i W.Babickiego w Warszawie. Dozwolona cenzurą 20 sierpnia 1901 (z zachowaniem oryginalnej pisowni)

Warszawa nad Wisłą, dawne miasto rezydencyonalne królów polskich, począwszy od króla Zygmunta, który tu przeniósł stolicę w roku 1596, leży pod 52°13´ szer.północ. i 38° 41´ długości wschodniej od Ferro. Z miasta, mającego niewielki obszar, gdyż niegdyś zajmowało głównie te przestrzenie, gdzie dotąd istnieje Stare i Nowe Miasto- Warszawa rosnąc doszła do tego, że pochłonęła w siebie kilka otaczających ją przedmieść i obecnie ma 29 wiorst obwodu (16½ wiorsty na brzegu Wisły lewym, 12½ wiorsty na prawym); ogólna zaś przestrzeń miasta zajmuje 31 i 1/2 kilometrów.
W dniu 14 stycznia 1901 r. ludność Warszawy wynosiła 711.988 osób, z tych stałych mieszkańców 301.289, niestałych- 410.699, podług wyznań: prawosławnych 35.757; katolików 400.395; raskolników 109; ormian 20.522; mahometan 486, żydów 254.712; karaimów 25 (Kur.Warsz. 1901 r. nr 85)
Interesującem jest wzrastanie ludności Warszawy, dlatego też przytaczamy tutaj, że stolica nasza liczyła:
w r. 1564 – 12.990 mieszkańców,
w r. 1659 (wojny) - 5.130 mieszkańców,
w r. 1780 – 48.000 mieszkańców,
w r. 1792 – 120.000 mieszkańców;
w r. 1820 – 100.338 mieszkańców,
w r. 1827 – 131.484 mieszkańców,
w r. 1840 – 139.591 mieszkańców,
w r. 1847 – 166.997 mieszkańców,
w r. 1856 – 156.072 mieszkańców,
w r. 1864 – 222.906 mieszkańców,
w r. 1868 – 251.584 mieszkańców,
w r. 1883 – 404.889 mieszkańców,
w r. 1886 – 431.864 mieszkańców,
w r. 1892 (po włączeniu przedmieść) – 490.417 mieszkańców,
w r. 1896 – 553.643 mieszkańców,
w r. 1900 – 640.554 mieszkańców.
Warszawa leży na wzniesionym brzegu Wisły lewym, nad zero Wisły 119 stóp (118,7), a nad poziom morza 371,3 stopy; od Ľródeł Wisły oddaloną jest o 392 wiorsty, zaś od ujścia o 407 wiorst.
Warszawa jest pięknem i ożywionem miastem. Ma dosyć pięknych budowli, z których ważniejsze: były zamek królewski nad Wisłą, ratusz, teatr, gmach rządu gubernialnego, sąd okręgowy, hotel Europejski, Bank państwa, dom Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, pałac Kronenberga, gmach uniwersytetu, gmach instytutu politechnicznego, hotel Bristol, Filharmonia, gmach Zachęty Sztuk Pięknych, 1-sze rosyjskie gimnazyum, dworzec kolei żelaznej warszawsko- wiedeńskiej i wiele innych. Od lat kilku Warszawa zabudowywa się, zwłaszcza w stronie południowej, pięknemi domami; stare, małe i nizkie coraz bardziej nikną, a na ich miejscu wyrastają wspaniałe kamienice.
Z pomiędzy placów Warszawy ważniejsze są: Zamkowy (na nim Kolumna króla Zygmunta III, wystawiona przez jego syna, Władysława IV), Teatralny, Bankowy, Ewangielicki, ś-go Aleksandra albo Trzech Krzyży, Krasiński.
Z ulic najpiękniejszemi dotąd są: Krakowskie-Przedmieście i Nowy-Świat, Aleja Jerozolimska, Aleja Ujazdowska i Belwederska (przy których pełno pięknych pałacyków i willi), Marszałkowska, najdłuższa ze wszystkich i z czasem zapewne najpierwsza w Warszawie (2 wiorsty 406 sążni).
Pod względem ogrodów Warszawa jest ubogą. Jest tu Ogród Saski w samym środku miasta, Krasiński, a przedewszystkiem Botaniczny i Łazienkowski. Oprócz tych jest jeszcze wiele prywatnych i rządowych, należących do rozmaitych zakładów. Wiele ulic jest obsadzonych drzewami, jak np.: Marszałkowska, Chłodna, Leszno, Długa i t.d., na wielu też placach pourządzane są kwietniki nieoparkanione, tak zwane skwery. Najpiękniejszem jest skwer na Krakowskim-Przedmieściu.
O ile inne miasta przewyższają Warszawę pod względem zadrzewienia, dość powiedzieć, że (przyjmując ogród Saski = 20 morgom za 1)
w Londynie park Opping Forest = 130 ogrodów Saskich,
w Londynie park Ships at Geo Bridge = 108 ogrodom Saskim
w Londynie park Richmond = 54 ogrodom Saskim,
w Londynie park Hyde Park = 17 ogrodom Saskim,
w Paryżu Bois de Vincennes = 57 ogrodom Saskim,
w Paryżu Bois de Boulogne = 51 ogrodom Saskim i t.d.
Ulice i place są przyozdobione kilku pomnikami. W Łazienkach, w prześlicznym ogrodzie, leżącym w południowej części miasta, naprzeciwko pałacu, zbudowanego przez króla Poniatowskiego, stoi pomnik króla Jana III Sobieskiego.
Na ulicach używanym jest bruk rozmaitego rodzaju: żelazny, drewniany, kamienny, kostkowy, zwyczajny i asfaltowy. Chodniki prawie wszędzie betonowe.
Z pomiędzy świątyń ważniejsze: sobór prawosławny na Saskim placu, cerkwie przy ul.Długiej, na Pradze i w alei Ujazdowskiej; katedra ś.Jana (piękna świątynia gotycka), kościół ś.Floryana (na Pradze), kościół pokarmelicki ś.Józefa z przepiękną rzeĽbą „Chrystus w grobie”; kościół szkolny powizytkowski z godną uwagi amboną i posagami Brodzińskiego, Czackiego; kościół ś.Krzyża z dwiema wyniosłemi wieżami i kilku pomnikami (prof.Gisztowta, muzyka Szopena, poety Słowackiego, sławnego powieściopisarza Kraszewskiego i innych)., oraz ze stojącą na balustradzie wchodowej postacią Chrystusa, krzyż niosącego; kościół Wszystkich Świętych (mieszczący 8 tys.ludzi), a w nim pomnik mistrza Moniuszki; kościół ś.Barbary na Koszykach z pomnikiem Naruszewicza; kościół pokapucyński na Miodowej z sercem króla Jana III; kościół Ewangielicki; synagoga postępowa na Tłomackiem i wiele innych.
Komunikacyę Warszawa ma ułatwiona przez kolej konną, przechodzącą przez wszystkie ważniejsze ulice; oprócz niej są jeszcze omnibusy i dorożki, których liczba 2000 przechodzi. Komunikacya telefonowa coraz większe zyskuje rozpowszechnienie.
Porządku i bezpieczeństwa pilnuje policya i straż ogniowa, podzielona na 5 oddziałów. Pod względem policyjnym Warszawa dzieli się na 12 cyrkułów, zawiadywanych przez komisarzy; nad nimi zwierzchnia władzę ma ober-policmajster, któremu pomagają dwaj policmajstrzy.
Z wielu istniejących w Warszawie władz ważniejsze są następujące: Biuro Naczelnika kraju generał-gubernatora, Rząd gubernialny, Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, Izba Skarbowa, Zarząd komunikacyj lądowych i wodnych, Zarząd Poczt, Sąd Okręgowy, Bank, Zarząd Okręgu Naukowego Warszawskiego, Konsystorz katolicki, Konsystorz prawosławny, Zarząd żandarmeryi i t.d.
W Warszawie jest główne ognisko życia umysłowego, dlatego najważniejsze zakłady naukowe tu się znajdują, a mianowicie: uniwersytet, politechnika, instytut weterynaryjny, instytut głuchoniemych i ociemniałych, instytut aleksandryjsko- maryjski, 8 gimnazyów męskich, 4 gimnazya żeńskie, szkoła realna, 2 szkoły miejskie (jedna z rzemiosłami), seminaryum duchowne, 2 szkoły handlowe, 88 szkół początkowych, szkoła rzemiosł imienia Konarskiego, 2 szkoły prywatne z rzemiosłami, 2 szkoły mechaniczno- techniczne, 34 szkół niedzielno- rzemieślniczych, 2 szkoły dentystyczne, szkoła ogrodnicza, 87 prywatnych szkół początkowych, 20 szkół żydowskich początkowych i 396 chederów żydowskich. Razem w roku 1899 Warszawa liczyła 682 zakładów naukowych, do których uczęszczało 42.515 młodzieży, w tej liczbie 31.421 płci męskiej i 11.094 uczennic.
W Warszawie schodzi się 8 linij kolei żelaznych, stąd też jest tu punkt środkowy handlu i przemysłu krajowego. Fabryk w r. 1892 było 368. Najfabryczniejszą częścią miasta jest okolica nad Wisłą, w kierunku południowo-wschodnim.
Świadectw handlowych w r.1873 wykupiono 15.195. Handlem przeważnie zajmują się żydzi, którzy głównie zamieszkują północno- zachodnia część miasta. Sklepy żydowskie znajdują się we wszystkich częściach miasta.
Co się tyczy rzemiosł warszawskich, to wzrastają one pomyślnie, pomnażając i ulepszając wartość wyrobów swoich. W r.1892 było w Warszawie 9.221 majstrów i właścicieli zakładów rzemieślniczych., 21.922 czeladników i subjektów, 19.185 terminatorów. Wartość ogólna produkcyi wynosiła 46.395.000 rubli, przyczem największe liczby produkcyj przypadają na szewców ( 7 215 000 rubli), rzeĽników (6 925 000 rubli) i piekarzy (6 650 000 rubli); najmniej wyprodukowali koszykarze (25 tys.rubli), gwoĽdziarze ( 17 tys.rubli) i szlifierze (14 tys.rubli).
Śmiertelność w Warszawie jest względnie znaczna; z zaprowadzeniem kanalizacyi, śmierć mniej zabiera ofiar, niż dawniej, a mianowicie 256 osób na 10 000 ludności, co daje 2 i ½ %. Znacznej śmiertelności sprzyjają szpitale, położone wśród miasta (jak np.ś-go Rocha, św-go Ducha) i niedobra woda.
Warszawa leży na lewym, wyniosłym brzegu Wisły; po drugiej stronie rzeki rozciąga się przedmieście Warszawy- Praga, połączona z Warszawa zapomocą dwu żelaznych mostów; jeden służy dla wszystkich, drugi dla kolei nadwiślańskiej. Mosty te nie mogą wystarczyć potrzebom ruchu miejskiego; obliczono bowiem (w r. 1896), że rocznie przez most dla wszystkich (aleksandryjski) przebywa 10 milionów (z górą) przechodniów, 3 ½ miliona różnych pojazdów (przeważnie z ciężarami) 5 milionów koni i około 300.000 innych zwierząt. Wobec takiego ruchu potrzeba mostu trzeciego jest sprawą piekącą. Praga ma kilkadziesiąt (70) tysięcy ludności. Od chwili wyprowadzenia z Pragi dwu linij dróg żelaznych: terespolskiej i petersburskiej- miasto wciąż się podnosi. Posiada komunikacyę tramwajową. Prażanie mają do przechadzki duży, naturalny park nad Wisłą. Kościół parafialny ś-go Floryana, chociaż leży w nizkiem miejscu, ze względu na wieże swoje jest widzialnym ze znacznej odległości. Kościół ten jest arcydziełem sztuki budowniczej.
Warszawa, wraz z Pragą otoczona wałem, w obwodzie wynosi 4 ½ mili. Poza tą linią wałową idzie kolej obwodowa, łącząca ze sobą dworce: wiedeński, nadwiślański, petersburski i terespolski. Przez schodzące się tu koleje Warszawa jest połączona z Berlinem, Wiedniem, Petersburgiem i Moskwą.
Poza granicami Warszawy i Pragi istniejące przedmieścia: Wola, Czyste, Powązki (na Powązkach ogromny cmentarz, gdzie mnóstwo pięknych pomników wielu zasłużonych i znakomitych polaków), Kamionek, Szmulowizna, Nowa-Praga (mająca kilkanaście tysięcy ludności fabrycznej), Targówek – niedawno zostały złączone z Warszawą.
O założeniu Warszawy nic pewnego powiedzieć nie można. Podobno niegdyś była to wież, należąca do jakiegoś Warsza, potomka słynnej czeskiej rodziny Wersowców, którzy za czasów Władysława Hermana w Polsce na Mazowszu osiedli. W r. 1252 Warszawa jeszcze płaci dziesięcinę do parafii w Górze Kalwaryi, w 1313 r. jest już miastem, a od roku 1379 stała się rezydencyą książąt mazowieckich, wreszcie stolicą Polski od chwili, gdy Zygmunt III tu zamieszkał w r. 1596.

OpenStreetMap

miejscowość : Szerokość: 52.2330038, Długość: 21.0097217


Urodzenie

Wyniki 1 do 50 z 540

1 2 3 4 5 ... 11» dalej»

   Imię i nazwisko    Urodzenie    ID osoby 
1 Adamska, Michalina  29 wrz. 1854Warszawa, mazowieckie, Polska I51003
2 Adamski, Stanisław  7 list. 1859Warszawa, mazowieckie, Polska I51005
3 Balcer, Jadwiga Setniewska  data nieznanaWarszawa, mazowieckie, Polska I53138
4 Bednarczyk, Stefan  19 kwie. 1903Warszawa, mazowieckie, Polska I12692
5 Bednarska, Marta Natalia  21 lip. 1885Warszawa, mazowieckie, Polska I47833
6 Bednarska, Wanda Salomea  17 list. 1886Warszawa, mazowieckie, Polska I47835
7 Bednarski, Wacław Marian  4 list. 1883Warszawa, mazowieckie, Polska I47834
8 Biernacki, Karol  (wylicz.) 1867Warszawa, mazowieckie, Polska I47881
9 Biesiekierska, Anna Maria Konstancja Kozłowska  1859Warszawa, mazowieckie, Polska I47671
10 Blenau, Elwira Ręczlerska  1897Warszawa, mazowieckie, Polska I50056
11 Blenau, Zygmunt  1888Warszawa, mazowieckie, Polska I50057
12 Bocian, Józef Franciszek  (wylicz.) 1861Warszawa, mazowieckie, Polska I47913
13 Borusiewicz, Piotr  7 lip. 1992Warszawa, mazowieckie, Polska I1678
14 Bożysławska, Anna Emilia Leszczyńska  25 lip. 1833Warszawa, mazowieckie, Polska I65040
15 Brzechffa, Jan Roger  11 maj 1902Warszawa, mazowieckie, Polska I45030
16 Brzeska, Anna Janina Gorczyca  1 sier. 1904Warszawa, mazowieckie, Polska I20399
17 Brzeska, Gabriela Józefa  18 mar. 1897Warszawa, mazowieckie, Polska I46063
18 Brzeska, Józefa Anna  3 lip. 1887Warszawa, mazowieckie, Polska I31858
19 Brzeska, Józefa Wacława  16 mar. 1897Warszawa, mazowieckie, Polska I24804
20 Brzeska, Julianna  9 paź. 1883Warszawa, mazowieckie, Polska I31856
21 Brzeska, Romana Leonarda  23 list. 1894Warszawa, mazowieckie, Polska I31853
22 Brzeski, Franciszek  29 sty. 1899Warszawa, mazowieckie, Polska I31854
23 Brzeski, Ignacy  29 maj 1901Warszawa, mazowieckie, Polska I31855
24 Brzeski, Władysław  5 wrz. 1884Warszawa, mazowieckie, Polska I31857
25 Błażyński, Antoni  (wylicz.) 1810Warszawa, mazowieckie, Polska I10334
26 Chabowski, Kazimierz  24 sty. 1924Warszawa, mazowieckie, Polska I35226
27 Chodakowski, Andrzej  27 gru. 1980Warszawa, mazowieckie, Polska I12380
28 Chodorowska, Jadwiga Edwarda Dzierzęcka  (wylicz.) 1877Warszawa, mazowieckie, Polska I66830
29 Chojnacki, Antoni  3 wrz. 1863Warszawa, mazowieckie, Polska I58582
30 Chudzyński, Stanisław Jan  12 maj 1859Warszawa, mazowieckie, Polska I63147
31 Chudzyński, Wiktor Aleksander  17 paź. 1860Warszawa, mazowieckie, Polska I63124
32 Ciborowska, Feliksa  1901Warszawa, mazowieckie, Polska I38971
33 Ciborowski, Jan  28 sier. 1894Warszawa, mazowieckie, Polska I38969
34 Cichocka, Halina  27 lip. 1904Warszawa, mazowieckie, Polska I54327
35 Cichocki, Michał Mikołaj  wrz. 1770Warszawa, mazowieckie, Polska I13183
36 Cichocki, Tomasz  (wylicz.) 1878Warszawa, mazowieckie, Polska I54326
37 Ciechanowska, Michalina Salomea Konstancja Małowieska  28 paź. 1839Warszawa, mazowieckie, Polska I47637
38 Ciechanowska, Paulina Marianna Klara Jasińska  19 sty. 1811Warszawa, mazowieckie, Polska I47679
39 Ciechanowski, Jan Alfons  22 sty. 1832Warszawa, mazowieckie, Polska I47652
40 Ciechanowski, Jan Jakub  3 maj 1796Warszawa, mazowieckie, Polska I47678
41 Cieszewska, Antonina  21 kwie. 1858Warszawa, mazowieckie, Polska I47543
42 Cieszewska, Helena  15 lip. 1882Warszawa, mazowieckie, Polska I47546
43 Cieszewska, Jadwiga  8 sty. 1856Warszawa, mazowieckie, Polska I47518
44 Cieszewski, Antoni  14 czer. 1854Warszawa, mazowieckie, Polska I47542
45 Cieszewski, Cyprian Franciszek  17 wrz. 1861Warszawa, mazowieckie, Polska I47545
46 Cieszewski, Józef  21 kwie. 1858Warszawa, mazowieckie, Polska I47519
47 Cieszewski, Karol Adam  3 list. 1860Warszawa, mazowieckie, Polska I47544
48 Cieszewski, Kazimierz Adam  2 luty 1853Warszawa, mazowieckie, Polska I47541
49 Cissowska, Józefa Klimkiewicz  (wylicz.) 1827Warszawa, mazowieckie, Polska I39209
50 Cissowska, Marianna Nowakowska  1786Warszawa, mazowieckie, Polska I44642

1 2 3 4 5 ... 11» dalej»Chrzest

Wyniki 1 do 3 z 3

   Imię i nazwisko    Chrzest    ID osoby 
1 Najdeker, Irena Matusiak  Warszawa, mazowieckie, Polska I218387
2 Najdeker, Ksawery  Warszawa, mazowieckie, Polska I218388
3 Sznuk, Andrzej  3 sty. 1858Warszawa, mazowieckie, Polska I27508

Zgon

Wyniki 1 do 50 z 777

1 2 3 4 5 ... 16» dalej»

   Imię i nazwisko    Zgon    ID osoby 
1 Adamczyk, Jan  31 sty. 1887Warszawa, mazowieckie, Polska I48308
2 Archutowska, Ludwika Pękosławska  19 lip. 1990Warszawa, mazowieckie, Polska I25986
3 Archutowska, Marianna NN  23 gru. 2004Warszawa, mazowieckie, Polska I26971
4 Archutowska, Scholastyka Kowalska  6 kwie. 1950Warszawa, mazowieckie, Polska I25981
5 Archutowska, Wanda NN  2000Warszawa, mazowieckie, Polska I26113
6 Archutowski, Janusz  1 kwie. 1995Warszawa, mazowieckie, Polska I25987
7 Archutowski, Krzysztof  ok. 1982Warszawa, mazowieckie, Polska I25989
8 Archutowski, Marian  1967Warszawa, mazowieckie, Polska I25983
9 Archutowski, Stanisław  1987Warszawa, mazowieckie, Polska I25982
10 Bacciarelli, Marcello Filip Antoni  5 sty. 1818Warszawa, mazowieckie, Polska I48464
11 Balcer, Jadwiga Setniewska  1989Warszawa, mazowieckie, Polska I53138
12 Bartold, Jan Sylwester  17 wrz. 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I47785
13 Bartold, Lucyna Kowalczyk vel Kowalska  19 sty. 2002Warszawa, mazowieckie, Polska I47799
14 Bartold, Szczepan Rafał  4 mar. 2000Warszawa, mazowieckie, Polska I47788
15 Beczkowicz, Ignacy  27 gru. 1855Warszawa, mazowieckie, Polska I52632
16 Bednarczyk, Helena Zakrzewska  1 kwie. 1992Warszawa, mazowieckie, Polska I12693
17 Betcher, Julianna  29 list. 1840Warszawa, mazowieckie, Polska I52512
18 Beuth, Wiktoria Emilia Gościcka  8 sier. 1926Warszawa, mazowieckie, Polska I59316
19 Białek, Zdzisław  maj 2000Warszawa, mazowieckie, Polska I4183
20 Bielicka, Kazimiera Chabowska  wrz. 1945Warszawa, mazowieckie, Polska I35223
21 Biernacki, Franciszek  21 sier. 1984Warszawa, mazowieckie, Polska I47882
22 Biesiekierska, Anna Maria Konstancja Kozłowska  14 wrz. 1938Warszawa, mazowieckie, Polska I47671
23 Biesiekierski, Andrzej Wincenty Teofil Wiktor  9 maj 1911Warszawa, mazowieckie, Polska I47672
24 Blenau, Zygmunt  1963Warszawa, mazowieckie, Polska I50057
25 Bogdańska, Leontyna Muchowska  22 paź. 1993Warszawa, mazowieckie, Polska I31036
26 Bońkowski, Felicjan Antoni  3 luty 1841Warszawa, mazowieckie, Polska I60125
27 Bońkowski, Ignacy Bonawentura  8 list. 1884Warszawa, mazowieckie, Polska I60091
28 Bońkowski, Józef  12 kwie. 1865Warszawa, mazowieckie, Polska I60090
29 Borusiewicz, Piotr  12 paź. 2016Warszawa, mazowieckie, Polska I1678
30 Bratoszewski, Emeryk  13 wrz. 1826Warszawa, mazowieckie, Polska I69889
31 Bromka, Henryk  1932Warszawa, mazowieckie, Polska I34587
32 Bromka, Julianna Pełkowska  1944Warszawa, mazowieckie, Polska I41546
33 Brzeska, Gabriela Józefa  1989Warszawa, mazowieckie, Polska I46063
34 Brzeska, Józefa Wacława  5 gru. 1899Warszawa, mazowieckie, Polska I24804
35 Brzeska, Julianna  16 mar. 1885Warszawa, mazowieckie, Polska I31856
36 Brzeska, Leonarda Kędzierska  1920Warszawa, mazowieckie, Polska I31779
37 Brzeski, Bronisław  17 lip. 1924Warszawa, mazowieckie, Polska I20374
38 Brzeski, Ignacy  1929Warszawa, mazowieckie, Polska I20310
39 Brzeski, Ignacy  1983Warszawa, mazowieckie, Polska I31855
40 Brzeski, Jan  9 sier. 1860Warszawa, mazowieckie, Polska I20349
41 Brzeski, Władysław  1923Warszawa, mazowieckie, Polska I31857
42 Brzozowska, Tekla Wołowska  6 wrz. 1846Warszawa, mazowieckie, Polska I54680
43 Chabowska, Janina Brzozowska  14 list. 1976Warszawa, mazowieckie, Polska I64745
44 Chabowska, Maria Nowacka  data nieznanaWarszawa, mazowieckie, Polska I65227
45 Chabowski, Adam Józef  28 wrz. 1991Warszawa, mazowieckie, Polska I64747
46 Chabowski, Aleksander  30 sty. 2005Warszawa, mazowieckie, Polska I64746
47 Chabowski, Feliks  1943Warszawa, mazowieckie, Polska I35222
48 Chabowski, Wincenty  data nieznanaWarszawa, mazowieckie, Polska I64548
49 Charchowski, Bonifacy  12 kwie. 1867Warszawa, mazowieckie, Polska I50327
50 Charchowski, Tadeusz  29 list. 1876Warszawa, mazowieckie, Polska I50326

1 2 3 4 5 ... 16» dalej»Pogrzeb

Wyniki 1 do 5 z 5

   Imię i nazwisko    Pogrzeb    ID osoby 
1 Matusiak, Józef  Warszawa, mazowieckie, Polska I218374
2 Matusiak, Józefa Sasin  Warszawa, mazowieckie, Polska I218367
3 Najdeker, Irena Matusiak  Warszawa, mazowieckie, Polska I218387
4 Najdeker, Ksawery  Warszawa, mazowieckie, Polska I218388
5 Popielicki, Piotr  7 sty. 1917Warszawa, mazowieckie, Polska I58863

Chrzest "z wody"

Wyniki 1 do 1 z 1

   Imię i nazwisko    Chrzest "z wody"    ID osoby 
1 Piłsudski, Antoni  17 sier. 1794Warszawa, mazowieckie, Polska I63396

Odznaczenie

Wyniki 1 do 2 z 2

   Imię i nazwisko    Odznaczenie    ID osoby 
1 Archutowski, Henryk  23 mar. 1983Warszawa, mazowieckie, Polska I25767
2 Szawłowski, Mieczysław  29 paź. 1938Warszawa, mazowieckie, Polska I48346

Zawód

Wyniki 1 do 27 z 27

   Imię i nazwisko    Zawód    ID osoby 
1 Cierpicki, Józef Jan  do 1899Warszawa, mazowieckie, Polska I59236
2 Dąbrowski, Ignacy  1838Warszawa, mazowieckie, Polska I47589
3 Damięcka, Maria Janina Faszowicz  1895Warszawa, mazowieckie, Polska I45572
4 Dembowska, Honorata Leszczyńska  1847Warszawa, mazowieckie, Polska I43870
5 Dobrski, Ignacy Jan Nepomucen  1844Warszawa, mazowieckie, Polska I58175
6 Dobrski, Julian  1836Warszawa, mazowieckie, Polska I58187
7 Dobrski, Konrad  Warszawa, mazowieckie, Polska I58185
8 Frydrych, Piotr  1835Warszawa, mazowieckie, Polska I44847
9 Gacka, Aniela Wiktoria Wojczakowska  1889Warszawa, mazowieckie, Polska I44916
10 Grabowski, Jan  1820Warszawa, mazowieckie, Polska I46054
11 Grabowski, Józef Benedykt  1846Warszawa, mazowieckie, Polska I45731
12 Grabowski, Wawrzyniec  1819Warszawa, mazowieckie, Polska I46058
13 Gralewski, Roman  1850Warszawa, mazowieckie, Polska I33461
14 Kabatnik, Emanuel  1821Warszawa, mazowieckie, Polska I56179
15 Mordyan, Andrzej  przed 1821Warszawa, mazowieckie, Polska I56217
16 Perkowski, Wojciech  1835Warszawa, mazowieckie, Polska I51713
17 Podowski, Roman  do 1940Warszawa, mazowieckie, Polska I49980
18 Prokopowicz, Jakub  1836Warszawa, mazowieckie, Polska I45742
19 Ręczlerski, Ludwik Juliusz  Warszawa, mazowieckie, Polska I50046
20 Selenke, Karol Edward  1857Warszawa, mazowieckie, Polska I44829
21 Sikorski, Kazimierz  Warszawa, mazowieckie, Polska I56175
22 Stankiewicz, Remigiusz  Warszawa, mazowieckie, Polska I21241
23 Tomaszewicz-Dobrska, Anna Tomaszewicz  Warszawa, mazowieckie, Polska I58202
24 Wądołowski, Feliks Leonard  Warszawa, mazowieckie, Polska I71416
25 Wierzbicki, Antoni  Warszawa, mazowieckie, Polska I60437
26 Wołowski, Franciszek Ksawery  Warszawa, mazowieckie, Polska I68464
27 Zalewski, Konstanty Stanisław  1878Warszawa, mazowieckie, Polska I37017

Wydarzenie

Wyniki 1 do 3 z 3

   Imię i nazwisko    Wydarzenie    ID osoby 
1 Bartold, Wacław  28 sier. 1920Warszawa, mazowieckie, Polska I25543
2 Skarbek-Ważyński, Antoni  7 sier. 1792Warszawa, mazowieckie, Polska I7892
3 Zaborowska, Maria Grabowska  14 luty 2006Warszawa, mazowieckie, Polska I44968

Funkcja

Wyniki 1 do 29 z 29

   Imię i nazwisko    Funkcja    ID osoby 
1 Dąbrowski, Hieronim  1868Warszawa, mazowieckie, Polska I44826
2 baron de Klopmann, Otton Wilhelm  Warszawa, mazowieckie, Polska I50074
3 Dylewski, Antoni Walerian  do 1837Warszawa, mazowieckie, Polska I36676
4 Dypner, Karol  1832Warszawa, mazowieckie, Polska I50902
5 Dzięgielewski, Stanisław  1862Warszawa, mazowieckie, Polska I52724
6 Karp, Chryzostom  1673Warszawa, mazowieckie, Polska I49068
7 Karski, Jan  1605Warszawa, mazowieckie, Polska I67471
8 Kossakowski, Aleksander  1836Warszawa, mazowieckie, Polska I31275
9 Kozarzewski, Ignacy  Warszawa, mazowieckie, Polska I58085
10 z Kryska Kryski, Ninogniew  1464Warszawa, mazowieckie, Polska I43899
11 Kurzawiński, Ignacy  1834 do 1851Warszawa, mazowieckie, Polska I45566
12 Kurzawiński, Leopold August  1865Warszawa, mazowieckie, Polska I45737
13 Perks, Wiliam Whitmar  1837Warszawa, mazowieckie, Polska I53471
14 Podoski, Antoni Stanisław  1817Warszawa, mazowieckie, Polska I73070
15 Rolbiecki, Józef  1831Warszawa, mazowieckie, Polska I50559
16 Rościszewski, ks. Ignacy  1758Warszawa, mazowieckie, Polska I35761
17 Rościszewski, ks. Jan  1753 do 1756Warszawa, mazowieckie, Polska I35721
18 Rościszewski, Maciej  1838Warszawa, mazowieckie, Polska I35347
19 Skarbek-Ważyński, Benedykt  1748Warszawa, mazowieckie, Polska I7890
20 Skarbek-Ważyński, Józef  list. 1764Warszawa, mazowieckie, Polska I8007
21 Skierkowski, Aleksy Ignacy Bernard  do 1821Warszawa, mazowieckie, Polska I30677
22 Skierkowski, Sylwester  1822Warszawa, mazowieckie, Polska I31273
23 Starczewski, Stefan Augustyn  1989 - 1991Warszawa, mazowieckie, Polska I28470
24 Szawłowski, Feliks Ignacy  1839Warszawa, mazowieckie, Polska I48354
25 Szeliski, Michał  Warszawa, mazowieckie, Polska I21636
26 Szumlański, Józefat Aleksander Konstanty  Warszawa, mazowieckie, Polska I50091
27 Ważyński, Bartosz  1623Warszawa, mazowieckie, Polska I6928
28 Wołowski, Jan  Warszawa, mazowieckie, Polska I68462
29 Zaborowski, Onufry  1834Warszawa, mazowieckie, Polska I60062

Info

Wyniki 1 do 4 z 4

   Imię i nazwisko    Info    ID osoby 
1 Fukier, Florian  30 mar. 1837Warszawa, mazowieckie, Polska I31674
2 Fukier, Zuzanna Neyman  1 czer. 1856Warszawa, mazowieckie, Polska I31675
3 Słomkowski, Henryk  20 wrz. 1939Warszawa, mazowieckie, Polska I24788
4 Łempicka, Wiktoria Rzeszotarska  30 sty. 1846Warszawa, mazowieckie, Polska I31567

Konspiracja

Wyniki 1 do 4 z 4

   Imię i nazwisko    Konspiracja    ID osoby 
1 Cichaczewski, Onufry  1944Warszawa, mazowieckie, Polska I26751
2 Dobrosielski, Aleksander  1944Warszawa, mazowieckie, Polska I25802
3 Tarkowska, Barbara Podowska  1943Warszawa, mazowieckie, Polska I49978
4 Ważyński, Jarema Ireneusz  1939-1944Warszawa, mazowieckie, Polska I9150

Służba wojskowa

Wyniki 1 do 4 z 4

   Imię i nazwisko    Służba wojskowa    ID osoby 
1 Bartold, Wacław  18 mar. 1920Warszawa, mazowieckie, Polska I25543
2 Deybel de Hammerau, Krystian Godfryd  Warszawa, mazowieckie, Polska I50076
3 Kicki, Apolinary  Warszawa, mazowieckie, Polska I46975
4 Rzewuski, Ludwik  1824Warszawa, mazowieckie, Polska I35340

Studia

Wyniki 1 do 1 z 1

   Imię i nazwisko    Studia    ID osoby 
1 Dąbrowski, Napoleon Ignacy  przed 1831Warszawa, mazowieckie, Polska I44827

Wzmianka w dokumentach

Wyniki 1 do 1 z 1

   Imię i nazwisko    Wzmianka w dokumentach    ID osoby 
1 Rościszewska, Urszula vel Teresa  1774Warszawa, mazowieckie, Polska I35765

Wyrok

Wyniki 1 do 2 z 2

   Imię i nazwisko    Wyrok    ID osoby 
1 Szałański, Władysław  27 list. 1952Warszawa, mazowieckie, Polska I55552
2 Zaborowska, Maria Grabowska  27 sty. 1947Warszawa, mazowieckie, Polska I44968

Aresztowanie

Wyniki 1 do 5 z 5

   Imię i nazwisko    Aresztowanie    ID osoby 
1 Archutowski, Błogosławiony ks. Roman  wrz. 1942Warszawa, mazowieckie, Polska I27367
2 Archutowski, Błogosławiony ks. Roman  10 list. 1942Warszawa, mazowieckie, Polska I27367
3 Podowski, Roman  3 lip. 1940Warszawa, mazowieckie, Polska I49980
4 Przyrowski, Abram  przed 5 sier. 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I25826
5 Ważyński, Aleksander  30 wrz. 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I16744

Miejsce zamieszkania

Wyniki 1 do 2 z 2

   Imię i nazwisko    Miejsce zamieszkania    ID osoby 
1 Multan, Feliksa Irena Starczewska  Warszawa, mazowieckie, Polska I27207
2 Multan, Roch  Warszawa, mazowieckie, Polska I27208

Ślub

Wyniki 1 do 20 z 20

   Rodzina    Ślub    ID rodziny 
1 Borusiewicz / Borusiewicz  1995Warszawa, mazowieckie, Polska F10767
2 Czapczyński / Czapczyńska  30 paź. 1910Warszawa, mazowieckie, Polska F13880
3 Dębski / Dębska  15 sty. 1755Warszawa, mazowieckie, Polska F23623
4 Dudziński / Dudzińska  6 paź. 1878Warszawa, mazowieckie, Polska F10268
5 Dziedzicki / Dziedzicka  7 list. 1905Warszawa, mazowieckie, Polska F14842
6 Dzierżykaj-Morawski / Dzierżykaj-Morawska  2 gru. 1950Warszawa, mazowieckie, Polska F24332
7 Kraszewski / Kraszewska  1 maj 1899Warszawa, mazowieckie, Polska F12123
8 Królewiecki / Królewiecka  26 gru. 1938Warszawa, mazowieckie, Polska F9734
9 Lasocki / Lasocka  23 mar. 1763Warszawa, mazowieckie, Polska F23780
10 Miąsek / Miąsek  25 sty. 1925Warszawa, mazowieckie, Polska F21857
11 Miąsek vel Mionsek / Miąsek vel Mionsek  1927Warszawa, mazowieckie, Polska F21919
12 Najdeker / Najdeker  26 gru. 1947Warszawa, mazowieckie, Polska F132168
13 Pariaszewski / Pariaszewska  31 maj 1903Warszawa, mazowieckie, Polska F8875
14 Pariaszewski / Pariaszewska  24 list. 1940Warszawa, mazowieckie, Polska F8672
15 Pieniążek / Pieniążek  26 sier. 1965Warszawa, mazowieckie, Polska F13875
16 Szatkowski / Szatkowska  16 sier. 1944Warszawa, mazowieckie, Polska F13874
17 Sznuk / Sznuk  3 paź. 1883Warszawa, mazowieckie, Polska F9112
18 Szumowski / Szumowska  8 lip. 1934Warszawa, mazowieckie, Polska F4733
19 Teodorowicz / Teodorowicz  1911Warszawa, mazowieckie, Polska F3924
20 Zieliński / Zielińska  1958Warszawa, mazowieckie, Polska F9729

Rozwiedziony/a

Wyniki 1 do 8 z 8

   Rodzina    Rozwiedziony/a    ID rodziny 
1 Dziewanowski / Dziewanowska  10 lip. 1817Warszawa, mazowieckie, Polska F14176
2 Gajewski / Gajewska  1946Warszawa, mazowieckie, Polska F16048
3 Krowicki / Krowicka  8 paź. 1869Warszawa, mazowieckie, Polska F18561
4 Miszewski / Miszewska  23 czer. 1854Warszawa, mazowieckie, Polska F19940
5 Paprocki / Lewald-Jezierska  9 paź. 1840Warszawa, mazowieckie, Polska F17961
6 Rokossowski / Rokossowska  16 gru. 1842Warszawa, mazowieckie, Polska F11785
7 Rościszewski / Rościszewska  2 mar. 1822Warszawa, mazowieckie, Polska F11789
8 Tłuchowski / Tłuchowska  1964Warszawa, mazowieckie, Polska F9227

Umowa przedślubna

Wyniki 1 do 3 z 3

   Rodzina    Umowa przedślubna    ID rodziny 
1 Geismer / Geismer  20 paź. 1860Warszawa, mazowieckie, Polska F17010
2 Szwejcer / Szwejcer  3 czer. 1837Warszawa, mazowieckie, Polska F17259
3 Wiśniewski / Wiśniewska  28 czer. 08 lip. 1868Warszawa, mazowieckie, Polska F642

Info

Wyniki 1 do 2 z 2

   Rodzina    Info    ID rodziny 
1 Geismer / Geismer  19 paź. 1860Warszawa, mazowieckie, Polska F17010
2 Rzodkiewicz / Rzodkiewicz  18 czer. 1844Warszawa, mazowieckie, Polska F24432