Polski USA Deutsch Ruskij

Znajdź osobę

Główne gałęzie

Piotr Dominik Jaroszewski

Piotr Dominik Jaroszewski

mężczyzna data nieznana - po 1782

Info o osobie    |    Źródła    |    Wszystko    |    PDF

 • Imię i nazwisko Piotr Dominik Jaroszewski 
  Urodzenie data nieznana 
  Płeć mężczyzna 
  Akta grodzkie 1 maj 1782  [1
  Rewersat danej informacji mnie Karolowi Kazimierzowi Jaroszewskiemu od Imć Dobrodzieja Ojca mego własną ręką pisany i dziś wzajemnie ten rewersat własną moją ręką przepisany słowo w słowo podaję temuż Imć Dobrodziejowi Ojcu mojemu, a to dla dalszej informacji nie tylko mojej osobie, ale też Braci mojej niżej specyfikowanych, ręką własną Ojca naszego
  Datum rewersat in Krasne 1730, 24 lipca
  [Piotr] Naprzód informację, której [… … …] synom moim Karolowi, Tomaszowi, Józefowi i Dominikowi Jaroszewskim ode mnie dana taka naprzód, jaką i ja miałem daną sobie od Śp. Imć Pana Jakuba Jaroszewskiego, Dobrodzieja Ojca mojego, a po tym Filipa w Religione Św. Franciszka Trzeciej Reguły (inaczej tercjarze św. Franciszka - świecki zakon franciszkański) zostającego, którą informację naprzód tu słowo w słowo wypisuję a po tym według należytych na Jaroszewie-Smolinie i Zagrobie części dokumentu wyrażam.
  Pisana w roku 1730, 1 lutego
  [Jakub] Naprzód informację mnie daną w roku 1695 w te słowa wypisuję. Informacja synowi memu Piotrowi Jaroszewskiemu, jako Dziadów moich Balcera i Jakuba zrodziła Molska. Jakub zmarł młodzieńcem, Balcer się ożenił z wdową Panią Borowską, z domu Wolską, który z nią spłodził synów trzech - Jakuba, Wojciecha i Piotra Rodzica mego. Dziadów moich było dwóch. Ichmościów Panów Jeżewskich Stanisław i Wojciech. Stanisław miał za sobą z domu Karską, z którą spłodził synów czterech - Jakuba, Wacława, Jana, Andrzeja i Mariannę, Rodzicielkę moją. Herb Jaroszewskich nazywają Zagłobą - podkowa, szabla przez podkowę. Ichmościów Panów Jeżewskich herb nazywają Jastrzębcem. Takowa informacja od Śp. Dobrodzieja Ojca mojego przy wyprawieniu mnie tu do Polski dana jest. Ja też taką daję informację, że ci trzej Ichmoście Panowie Jaroszewscy – Jakub, Wojciech i Piotr bracią między sobą byli, a dziadowie moi, więc Wielmożny Piotr, dziad rodzony mój, którego przed lat kilkunastu szwedzkiej wojny będącej za króla Kazimierza [… … …] zabili w Płocku, po którym potomków zostało synów dwóch - Jakub i Wacław, to jest Jakub był Śp. Dobrodziej Ojciec mój, którego to natenczas przed następującą szwedzką wojną Ichmoście Jeżewscy jako siostrzeńca swego ze szkół płockich do Jeżewa wzięli a sami natenczas służąc wojskowo w dywizji Imć Pana Czarneckiego zostawali a Imć Pan Wacław natenczas w domu małym będąc zostawał, po którym potomków zostało syn jeden Józef i ten młodzieńcem umarł, więc Baba moja zostając wdową w opiece Imć Pana Jakuba Jaroszewskiego, starszego brata męża swego z dziećmi swoimi, a gdy z ordynacji boskiej powtórnie przeszedłszy w stan św. Małżeński za Imć Pana Macieja Cieszewskiego, z którą spłodził syna Mikołaja i córkę Teresę z Cieszewskich, matkę Ichmościów Panów Śniegockich a tegoż wzwyż pomienionego Imć Pana Jakuba Jaroszewskiego syn był Stanisław z którym ja dział czyniłem i księgami grodzkimi aprobowałem, a po tym po śmierci Imć Pana Jakuba Jaroszewskiego bierze w opiekę Imć Pan Wojciech Jaroszewski, którego to syn był Walenty, ojciec Imć Pana Jacentego teraz na Męczeninie Wielkim zostającego.
  Naprzód Imć Pana Stanisława, syna niegdyś Imć Pana Jakuba Jaroszewskiego kwituję z wszystkich […] także te z … nieboszczyków … będących synowców Jakuba, ojca mego i Wacława stryja odebrawszy do siebie ich fortunę i trzymając przez lat kilkadziesiąt na ostatek wioskę Smolino nazwaną, a nie dzielną między trzema bracią, to jest Jakubem, Wojciechem i Piotrem, bracią rodzonymi a dziadami moimi przedał godnej pamięci Imć Panu Wojciechowi Jaroszewskiemu, ojcu Wielmożnego Jaśnie Pana Pawła Kazimierza na Jaroszewie i Grójcu Jaroszewskiego, starosty teraźniejszego płockiego i płońskiego w roku 1662. A gdy ja według [danej] sobie informacji od Imć Pana Dobrodzieja Ojca mojego przybyłem do Jaroszewa w roku 1695 i zastawszy Imć Pana Stanisława Jaroszewskiego, stryja mojego, który to przedtem podczas wojny w dziecinnych leciech wzięty od Szwedów był i w lat kilkadziesiąt powróciwszy z opieki od Imć Pana Wojciecha Jaroszewskiego, stryja swego, swoją fortuną na Jaroszewie będącą i niedzielną najpierwej godnej pamięci u Imć Pana Jakuba Jaroszewskiego, ojca tegoż Imć Pana Stanisława w opiece będącej za jedną od wzwyż pomienionego Imć Pana Wojciecha odebrawszy sam w posesyi trzymał, więc po różnych racjach gdy przyszło pytać Imć Pana Stanisława stryja swego o część nam należącą według danej mnie informacji i plenipotencji także zastawę, sumę wziętą przez ojca Jegomościa nam należącą Dziada naszego Imć Pana Piotra Jaroszewskiego, który zabity jest, do czego Imć Pan Stanisław stryj, znając się, że Ojciec Dobrodziej tę sumę odebrawszy za te pieniądze cząstkę gruntu przyległego do Jaroszewa przykupił, której przy tym darowizna Ojcu mojemu służąca, a gdy przy wielu racjach przez kilka czasów nie mogliśmy sami między sobą umiarkować się zgodnie, pozwoliliśmy na rozsądek i decyzję Wielmożnego Jaśnie Pana Adama Jaroszewskiego, pisarza ziemi płockiej, który to imienny kontrakt między nami wieczysty swoją ręką pisał, w którym to jest wyrażone, że nie mamy dóbr naszych, jeżeli by która strona miała do zbycia, nie komu innemu zbyć, tylko sobie z obu stron. Więc że Imć Pan Stanisław Jaroszewski stryj dowodził, że bez zasiewów żadnych i bez inwentarza te dobra z opieki od Imć Pana Wojciecha Jaroszewskiego, stryja swego odebrał, z tej tedy racji i mnie bez zasiewów i […] sumy za głowę Dziada mego przysądzoną mi czwartą część, którą to ja tymże kontraktem puściłem Imć Panu Stanisławowi Jaroszewskiemu stryjowi w trzyletnią posesyję, a Imć Pan stryj w […] tego tymże kontraktem moją czwartą część po […] lat trzech z zasiewami ozimymi i jarymi i wszelkimi, połową dworu wielkiego oddać submitował, a ten nasz kontrakt księgami grodzkimi płockimi aprobowaliśmy.
  Zakończywszy szczęśliwie interes, a gdym już do Litwy powracał, tedy Imć Pan Stanisław stryj mój dając respons na list do Dobrodzieja Ojca mego, w którym oznajmia, że jakim się terminem zakończył ten interes i przy tym najbardziej czyni ekspresację (?) […] aby nikomu inszemu były życzone. Drugi list pisze Imć Pan Walenty Jaroszewski, także stryj mój, to jest Pana Walentego ojciec był Wojciech, który Smolino przedał. Te obadwa listy są potrzebne, które do oblaty podać zlecam i […] dla informacji kładę, żem ja przed kontraktem musiałem wypłacić zaciągniony dług na naszą część przez Imć Pana Dobrodzieja Ojca mego, będąc tu raz z Litwy i jako przede mną powiadał, że natenczas mnie było lat tylko półtora, a Imć Panu Wacława Jaroszewskiego brata swego rodzonego tynfów sta pięćdziesiąt, którą to ja synowi jego Imć Panu Józefowi Jaroszewskiemu bratu stryjecznemu rodzonemu mojemu oddałem, z czego mnie kwitował księgami grodzkimi płockimi, a gdy w roku 1700 przybywszy powtórnie do Jaroszewa współ z Imć Panem Wojciechem bratem moim rodzonym z Litwy, gdzie tedy nowe kontrakty między sobą poczyniliśmy, to jest że Imć Pan brat mój Wojciech Jaroszewski część swoją na Jaroszewie przedał, a tedy nie wiedząc o tym, że Imć Pan Władysław także brat mój rodzony w wiedeńskiej batalii jeżeli by żył, tedy obie części, jak swoją, tak nabytą od Imć Pana Wojciecha kontraktem zastawnym puściłem Panu Grzegorzowi Trębińskiemu, który to miał wtenczas za sobą córkę Imć Pana Stanisława Jaroszewskiego a siostrę moją z stryjecznych stryjeczną w sumie tysiąca tynfów, a gdy w roku 1720 dla interesu mojego w sprawie z Imć Panem Siemiradzkim (?) przybyłem tu do Imć Pana Pawła Kazimierza Jaroszewskiego, natenczas chorążego płockiego dla otrzymania wywodu i dalszych moich dokumentów, które na ten czas Wielmożny Pan Chorąży ex officio będąc sędzią grodzkim płockim aprobował i swoją ręką popodpisował, co na ten czas już Imć Pani Trębińska, siostra moja była za Imć Panem Chraplewskim i współ z Imć Panem małżonkiem swoim na Jaroszewie swoimi i naszej części zostawali spokojnie, a gdy w roku 1729 przybyłem za kilkoma listami pisanymi od Imć Pana Pawła Kazimierza na Jaroszewie i Grójcu Jaroszewskiego, starosty już natenczas płockiego i płońskiego wziąłem najprzód wiadomość o śmierci Imć Pana Władysława Jaroszewskiego, brata mojego rodzonego, który to rotmistrzował pod znakiem letnim (?) WJP [Stanisława] Chomętowskiego, hetmana polnego koronnego i pod znakiem jego pancernym, która to chorągiew … radomskim, dokąd mnie WJP starosta płocki dla pozyskania porządku z wszelkiej […] wyprawił, więc że dla zaszłej śmierci WJP Sulborskiego, sędziego wojskowego nie mogłem nic wskórać z WJP Stawskim, a porucznikiem tej chorągwi na co mam osobliwe na to dowody, papiery a JPani Chraplewska siostra moja z JPanem małżonkiem swoim te dobra na Jaroszewie mające i z naszą częścią przedali WJP Pawłowi na Jaroszewie Jaroszewskiemu, stolnikowi zawkrzyńskiemu, pisarzowi grodzkiemu płockiemu, w której to informacji wyraziwszy wszystkie punkta kładę i to do wiadomości, iż według Dobrodzieja Ojca mojego Śp. informacji że mnie babistego (?) ma należeć na Miłkowie (?) od Ichmościów Panów Jeżewskich tynfów 800, na co dokumentu w księgach szukać należy, do której to podpisując się zwracam kopię tej informacji od syna mego Karola biorę Piotr Dominik Jaroszewski […] po przepisanej informacji mnie danej od wyżej wyrażonego na podpisie Dobrodzieja Ojca naszego, ja też jakom wyżej wyraził, dla jakiej potrzeby jest dana ta informacja i ten mój rewersat przepisany słowo w słowo jak w sobie ma ręką pisanej pomienionego Dobrodzieja Ojca naszego ten rewersat dla Ichmościów Tomasza, Józefa i Dominika, braci moich rodzonych do rąk kochanego Dobrodzieja Ojca naszego podaję, do którego to rewersatu jako własną ręką pisanego, tak też dla wszelkiej […] tąż moją ręką podpisuję …
   
  Zgon po 1 maj 1782 
  Nagrobki Prześlij zdjęcie nagrobka Prześlij zdjęcie nagrobka 
  Herby Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.
  ID osoby I78228  Drzewo Rodziny Kielaków
  Ostatnia modyfikacja 16 wrz. 2018 

  Ojciec Przodkowie Jakub Jaroszewski ,   ur. data nieznana,   zm. po 1 luty 1730 
  Matka Elżbieta Jaroszewska (z domu Kręciejewska) ,   ur. data nieznana,   zm. data nieznana 
  Ślub przed 1652  [2
  ID rodziny F26494  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

  Żona/partnerka NN Jaroszewska (z domu NN) ,   ur. data nieznana,   zm. data nieznana 
  Ślub data nieznana 
  Dzieci 
   1. Karol Kazimierz Jaroszewski ,   ur. data nieznana,   zm. data nieznana
   2. Tomasz Jaroszewski ,   ur. data nieznana,   zm. data nieznana
   3. Józef Jaroszewski ,   ur. data nieznana,   zm. data nieznana
   4. Dominik Jaroszewski ,   ur. data nieznana,   zm. data nieznana
  Ostatnia modyfikacja 16 wrz. 2018 
  ID rodziny F26497  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

 • Źródła 
  1. [S463] Płockie księgi grodzkie, http://pther.info/Plockie_Grodzkie_Wieczyste/217/PL_1_24_1217_0374_jpg.html.

  2. [S7] Herbarz Mazowiecki tom III powiat bielski, Jerzy Łempicki, (Wydawnictwo "He­roldium" - Poznań), 254.