Polski USA Deutsch Ruskij

Znajdź osobę

Główne gałęzie

Rodzina: Stanisław Wójcik / Jadwiga Wójcik (z domu Baran) (F1844)

ślub 07 maj 1826


Informacja o rodzinie    |    Notatki    |    Wszystko    |    PDF

 • Stanisław WójcikMąż/partner | mężczyzna
  Stanisław Wójcik

  Urodzenie  ok. 1768  Klembów, wołomiński, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.
  Zgon  30 maj 1839  Klembów, wołomiński, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.
  Pogrzeb  31 maj 1839  Klembów - cmentarz parafialny, wołomiński, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.
  Ślub  07 maj 1826  Klembów - kościół p.w. Św. Klemensa, wołomiński, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.
  Inny partner  Marianna Wójcik (z domu Kucharska) | F1441 
  Ślub  data nieznana   
  Ojciec  Franciszek Ksawery Wójcik | F1440 Arkusz rodzinny 
  Matka  Magdalena Wójcik (z domu Kacprzyk) | F1440 Arkusz rodzinny 

  Jadwiga Wójcik (z domu Baran)Żona/partnerka | kobieta
  Jadwiga Wójcik (z domu Baran)

  Urodzenie  29 paź. 1780  Miąse, wołomiński, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.
  Chrzest  29 paź. 1780  Klembów - kościół p.w. Św. Klemensa, wołomiński, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.
  Zgon  30 wrz. 1836  Klembów, wołomiński, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.
  Pogrzeb  1 paź. 1836  Klembów - cmentarz parafialny, wołomiński, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.
  Inny partner  Stanisław Wojnowski | F1846 
  Ślub  data nieznana   
  Ojciec  Fabian Sebastian Baran | F1845 Arkusz rodzinny 
  Matka  Katarzyna Baran (z domu Radzka) | F1845 Arkusz rodzinny 

 • Notatki  Ślub:
  • Działo się we Wsi Klembowie, dnia siódmego maja, tysiąc osiemset dwudziestego szóstego roku o godzinie czwartej po południu. Wiadomo czynimy, że w przytomności Świadków Szczepana Waśniewskiego liczącego lat pięćdziesiąt i Jędrzeja Woycika liczącego lat czterdzieści cztery, brata rodzonego niżej wymienionego Stanisława Woycika, obydwóch Świadków Gospodarzy Włościan zamieszkałych w Klembowie na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne Małżeństwo między Stanisławem Woycikiem Wdowcem po obumarłej swej Żonie Maryannie Kucharskiej tu w Klembowie z wyrobku utrzymującym się w Klembowie i tejże Wsi urodzonym, z Franciszka Woycika i Magdaleny Kacprzykówny już obumarłych prawnych Małżonków, lat pięćdziesiąt pięć mającym a Jadwigą z Baranów Woynowską, Wdową po obumarłym swym Mężu Stanisławie Woynowskim lat czterdzieści ieden liczącą we Wsi Miąse zrodzoną z Fabiana Barana i Katarzyny Radzkiej prawych już zmarłych Małżonków z wyrobku w Wsi Dobczynie utrzymującą się. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach szesnastym, dwudziestym trzecim i trzydziestym Kwietnia roku bieżącego w parafii Klembowskiej, jako też zezwolenie Małżonka i Małżonki na zawarcie z sobą Związku Małżeńskiego przy niniejszym Akcie wyraźnie było oświadczone. Tamowanie Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż żadnej przedślubnej umowy nie zawarli. Akt ten Stawającym i Świadkom przeczytany, a gdy wszystkie Osoby w Akcie wyrażone pisać nie umieją przez Proboszcza podpisany został.
   X. Stanisław Zawadzki Proboszcz Klembowski
   Dopisek na marginesie:
   Dowód zejścia Stanisława Woynowskiego znajduje się w Xsięgach Cywilnych Gminy Klembowskiej pod Rokiem tysiąc osiemset siedemnastym na Karcie 58. Numer Aktu 9.
   Oświadcza Xsiądz Stanisław Zawadzki Proboszcz Klembowski. Świadkowie pisać nie umieją.