Warning: fopen(/tng/botgenlog.txt): failed to open stream: Permission denied in /tng/log.php on line 68

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /tng/log.php:68) in /tng/genlib.php on line 64
Ankieta: Kielakowie.pl
Polski USA Deutsch Ruskij

Znajdź osobę

Nazwisko Kielak

Główne gałęzie

miejscowość ..........................data....................

 

Deklaracja członkowska

Ja niżej podpisany (-a) zapoznałem (-am) się ze statutem i deklaruję chęć przystąpienia do Stowarzyszenia Rodu Kielaków "SIEWBA"
oraz opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalanej na Walnym Zgromadzeniu .


  1. Nazwisko i imię ...........................................................................
  2. Data i miejsce urodzenia................................................................
  3. Imiona rodziców...........................................................................
  4. Kto z przodków nosił nazwisko Kielak.................................................

Adres miejscowość ................................................................................

ulica...............................................nr domu............nr mieszkania ..........

poczta.....................................kod................gmina................................

powiat........................................województwo.....................................

mail: ..............................................

telefon ...........................................

.........................................................................

Podpis ubiegającego o członkostwo w stowarzyszeniu

Prosimy o wydrukowanie ankiety (klikając na ikonę drukarki na górze z lewej strony) i przesłanie drogą listową na adres stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia po rozpatrzeniu twojej ankiety udzieli na piśmie odpowiedzi wysyłając ją na powyżej podany adres.