Drukuj
Henryka Koelner (z domu Brudzyńska) (I79101)

Henryka Koelner (z domu Brudzyńska) (I79101)

kobieta (wylicz.) 1940 - 1981  (~ 41 lat)

 

Propozycja zmian dla: Henryka Koelner (z domu Brudzyńska) (I79101)