Kielakowie.pl

podróże naszej rodziny w czasie

Rodzina: Maksym Szarało + Anastazja Szarało (z domu NN) (F370)

ślub data nieznana


 

Propozycja zmian dla: Rodzina: Maksym Szarało + Anastazja Szarało (z domu NN) (F370)
Informacje administratora

Nie zajmujemy się żadnymi badaniami genealogicznymi na zamówienie.