Kielakowie.pl

podróże naszej rodziny w czasie

Rodzina: Marcin Wirzbicki vel Wierzbicki + Agnieszka Wirzbicka vel Wierzbicka (z domu Dąbrowska) (F14080)

ślub data nieznana


 

Propozycja zmian dla: Rodzina: Marcin Wirzbicki vel Wierzbicki + Agnieszka Wirzbicka vel Wierzbicka (z domu Dąbrowska) (F14080)
Informacje administratora

Nie zajmujemy się żadnymi badaniami genealogicznymi na zamówienie.