Polski USA Deutsch Ruskij

Znajdź osobę

Główne gałęzie

Rodzina: Władysław Ziółkowski / Marianna Ziółkowska (z domu Ważyńska)

ślub 08 luty 1893


 

» Wykres rodzinny    

Ziółkowscy Marianna i Władysław

Ładowanie...

TytułZiółkowscy Marianna i Władysław
OpisAkt małżeństwa
Body TextTłum. z j. rosyjskiego
Działo się w Blichowie Dnia dwudziestego siódmego Stycznia/ósmego Lutego tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego trzeciego roku o godzinie czwartej po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Adama Ślepowrońskiego trzydzieści sześć lat mającego i Józefa Makowskiego pięćdziesiąt dwa lata liczącego od urodzenia, obu dziedziców cząstkowych z Pragi, zawarto onego czasu religijny związek małżeński między Władysławem Ziółkowskim, kawalerem, dziedzicem częściowym trzydzieści jeden lat liczącym, urodzonym w Sadkowie, a mieszkającym w Pomianowie parafii daniszewskiej, synem Walentego i zmarłej Balbiny z Romanowskich małżonków Ziółkowskich z Maryanną Ważyńską, panną siedemnaście lat mającą, urodzoną i mieszkająca przy swej matce w Pradze, córką zmarłego Jana i będącej w żywych Ludwiki z Paprockich małżonków Ważyńskich, dziedziców cząstkowych. Małżeństwo to poprzedzone zostało trzema zapowiedziami ogłoszonymi w parafialnym daniszewskim i blichowskim parafialnych koścołach w dniach trzecim/ piętnastym, dziesiątym/ dwudziestym drugim i siedemnastym/ dwudziestym dziewiątym Stycznia roku bieżącego. Pozwolenia na wstąpienie w związek małżeński udzieliła nowopoślubionej osobiście matka, czyniąc to ustnie podczas ceremonii. Nowopoślubieni zgodnie oswiadczają, że umowy przedślubnej między sobą nie zawierali. Ślubu udzielił ksiądz Stanisław Śmiarowski. Akt niniejszy nowopoślubionym i świadkom przeczytano, oraz nami i nowopoślubionym podpisano jako że nowopoślubiona i świadkowie pisać nie umieją.

ks. Stanisław Śmiarowski Proboszcz Parafii Blichowskiej Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego (podpis nieczytelny)
Władysław Ziółkowski
Nazwa plikuZiolkowski_Wladyslaw_i_Maryanna_Wazynska_sl.jpg
Rozmiar pliku865.38k
Wymiary1356 x 2000
Link doRodzina: Ziółkowski/Ziółkowska (F1661) (Ślub)

» Wykres rodzinny