Kielakowie.pl

podróże naszej rodziny w czasie

Pińsk - kościół pw. Wniebowzięcia NMP, poleskie, Polska 


Notatki: Katedra

Kościół pofranciszkański w Pińsku pw. Wniebowzięcia NMP, podniesiony obecnie do rangi katedry. Istniejące do dziś budynki katedry i klasztoru franciszkańskiego pochodzą z pierwszej połowy XVIII w. Dwuwieżowa, bogato zdobiona fasada kościoła została ukończona w 1766 r. Całość wniesiono na miejscu drewnianego klasztoru ufundowanego w 1396 r. przez księcia Zygmunta Kiejstutowicza, przebudowanego jako murowany za czasów Zygmunta I. Data ta umiejscawia go pośród najstarszych kościołów w Wielkim Księstwie Litewskim.
Mimo likwidacji klasztoru w 1852 r., świątynia czynna była nieprzerwanie. W latach 1920-40 była katedrą katolicką i stała się nią ponownie w 1992 r. Jest to budowla trójnawowa. Wnętrze kościoła ma bogaty wystrój barokowym. Znajduje się tam 7 złoconych XVIII w. ołtarzy – 6 drewnianych i jeden stiukowy. Drewniana ambona zdobiona jest postaciami z Biblii. Polichromia pochodzi z r. 1909. Wewnątrz szereg tablic pamiątkowych, m.in. tablica ku czci zakładników rozstrzelanych w Janowie w odwecie za akcję AK na pińskie więzienie, tablica upamiętniająca marynarzy Flotylli Pińskiej, tablica ku czci księży Diecezji Pińskiej zamordowanych przez hitlerowców w latach 1941-45. W Pińskiej Katedrze znajduje się także trumna z doczesnymi szczątkami zmarłego w 1932r. biskupa Zygmunta Łozińskiego.
Do kościoła przylegają 4 dwu- i trzykondygnacyjne zabudowania klasztorne, w których mieściło się przed wojną Seminarium Duchowne. Po zajęciu Pińska przez Armię Czerwoną zostały zaanektowane dla potrzeb sowieckiego wojska. PóĽniej zajmowane były przez klub młodzieżowy, obecnie przekazane na potrzeby kurii biskupiej. Po remoncie przeprowadzonym w latach 1996-2001 z inicjatywy kard. ¦wiątka- ponownie znajduje się w nich Międzydiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne im. św. Tomasza z Akwinu. Na czteroletnich studiach kształci się tu obecnie 41 kleryków z archidiecezji mińsko-mohylewskiej, diecezji pińskiej i witebskiej. W kompleksie jest też wolnostojąca dzwonnica z 1817 r. Całość otoczona murem z XVIII w. bramą. Katedra Pińska uznana została za cenny zabytek architektury i objęta ochroną państwa.

OpenStreetMap

kościół : Szerokość: 52.120762 , Długość: 26.09857


Chrzest

Wyniki 1 do 1 z 1

   Imię i nazwisko    Chrzest    ID osoby 
1 Juchimuk, Regina Zofia Kielak  26 gru. 1927Pińsk - kościół pw. Wniebowzięcia NMP, poleskie, Polska I380

Ślub

Wyniki 1 do 1 z 1

   Rodzina    Ślub    ID rodziny 
1 Rymaszewski / Rymaszewska  1916Pińsk - kościół pw. Wniebowzięcia NMP, poleskie, Polska F469


Informacje administratora

Mam nadzieję, że spodoba się Państwu nowa szata graficzna strony Kielakowie.pl