Zgliczyn Kościelny, mławski, mazowieckie, Polska

Z Wiki Kielakowie.pl
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania


Zgliczyn Kościelny leży nad rzeką Wkrą. Nazwę zapisano w dawnych dokumentach jako: Sgliczino (1491) i Zgliczino (SHGWP, 347-348). Była to siedziba parafii. Tu „kościół w kwadrat Piedim de functi nobiles Casimirus Zaborowski de Willa Glinki et Josephus Zgliczyński de Zgliczyno-Pobodze oni że stawili." (tu też nazwiska: Joannus Zgliczeński, ImćP Antoni Zgliczyński, ImćP Jakub Krasiński, ImćP Stanisław Osiecki).

Wieś w 1491 r. należała do parafii Szreńsk. Prafia Zgliczyn notowana jest w roku 1578. Od roku 1491 była własnością szlachecką. W tym to roku toczył się spór w sprawie wyposażenia kościoła parafialnego między plebanem ze Zgliczyna a Maciejem, dziedzicem ze Zgliczyma. Biskup płocki rozstrzygnął spór następująco: pleban będzie posiadał dochody płynące z kościoła i cmentarza, plebanię z ogrodem, będzie decydował o szkole i domach przysługuje mu też I włóka chełm. z ogrodem jako „poświątne” (SHGWP, 347-348). 1598 kościół par. ŚŚ. Filipa i Jakuba (WP 5, 377v).

W Zgliczynie Kościelnym w 1827 r. były 2 domy, 65 mieszkańców W roku 1880 było: 2 domy, 21 mieszkańców

Kościół obecnie nie istnieje. Inaczej także podzielono tereny pod względem parafialnej przynależności.

Źródła

1. Wiktor Mieszkowski, Bieżuńskie Zeszyty Historyczne 20, 163-258

2. Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu Zgliczyn Kościelny