Woźniki,płocki,mazowieckie,Polska

Z Wiki Kielakowie.pl
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Dzieje własności ziemskiej według Herbarza Mazowieckiego prof. Jerzego Łempickiego.

Parafia w Woźnikach

Parafia w Woźnikach powstała połowie XIV wieku, z fundacji miejscowych dziedziców herbu Jastrzębiec. W 1732 roku Marceli Kleniewski, ówczesny dziedzic w Woźnikach, zapisał pieniądze na remont kościoła.


Wozniki par.jpg

Parafia św. Michała Archanioła[1] powstała prawdopodobnie w pierwszej połowie XIV w., choć kościół i pleban wzmiankowany jest w 1446 r. Kolejny kościół istniejący od 1548 r. pw. św. Michała Archanioła wymieniany był w wizytacji z 1598 r.

W 1780 r. miało miejsce odnowienie erekcji parafii. Drewniany kościół był jednak w bardzo złym stanie. Uległ on zniszczeniu na skutek pożaru w 1818 r.
Obecny kościół, murowany z cegły, salowy, w stylu klasycystycznym, na planie prostokąta, został wzniesiony w 1819 r. z fundacji Michała Woźnickiego, a następnie rozbudowany w 1893 r. W 1910 r. dobudowano do niego kruchtę a dach pokryto blachą. W czasie okupacji kościół był czynny. Urzędujący tu ks. Longin Wiśniewski został aresztowany dopiero w lipcu 1944 r.
Kościół wyposażony jest w ołtarz główny z XIX w. z obrazem Matki Boskiej i ołtarz boczny. Gruntowny remont kościoła został przeprowadzony przez ks. Franciszka Kucia w latach 1991-1994 oraz w 1998 r. przez ks. Jana Włoczewskiego.


Przypisy

  1. Informacja i zdjęcie ze strony Diecezja płocka


Wieś Woźniki

Wieś posiadała w XVI wieku około 150 ha gruntów osadzonych kmieciami, oraz 40 ha ziem bezkmiecych. W części osadzonej kmieciami dziedziczyli Woźniccy z przydomkami Byczek i Siostrzanek, w części zaś bezkmiecej dziedziczyła drobna szlachta - Pardunkowie i Twarożkowie. W połowie XVI wieku dość zamożnymi dziedzicami w Woźnikach byli bracia Zygmunt i Andrzej Siostrzankowie, który posiadali również działy w Ciołkowie i Ślepkowie. Ich potomkowie, jak się zdaje, wyzbyli się dóbr w Woźnikach do końca tego wieku. Zmarły przed 1523 rokiem Andrzej Byczek Woźnicki posiadał około 30 ha osadzonych kmieciami z folwarkiem, a także części w Ciołkowie. Wiadomo, że jego wnukowie świadczyli z herbu Ciołek, co, wraz z noszonym przydomkiem świadczy, że jego rodzinne dobra znajdowały się w Ciołkowie. Około 1633 roku całą schedę Byczków Woźnickich dziedziczył Mateusz Woźnicki. Żył on dość długo i w 1662 roku posiadał w Woźnikach 5 czeladzi i 30 poddanych, a w 1674 roku 17 poddanych. Pozostawił on córkę Katarzynę, w 1691 roku żonę N Gierzyńskiego i dziedziczkę Woźnik, poza częścią bezkmiecą istniejącą jeszcze w 1695 roku. Od Gierzyńskich dobra przeszły do Ludwika Pomianowskiego, który w 1697 roku odstąpił dobra Walentemu Kleniewskiemu, synowi Michała, burgrabiemu płockiemu. w 1712 roku było w Woźnikach 25 poddanych. W 1732 roku dziedzicem był tam syn Walentego - Marceli Kleniewski. W 1767 roku odziedziczyli dobra synowie Marcelego: Michał i Józef Kleniewscy, z których przy Woźnikach utrzymał się Józef. W 1784 roku sprzedał on dobra za 57300 zł. Antoniemu Woźnickiemu, synowi Jana, urodzonemu z Kleniewskiej, który po ojcu posiadał jakieś części bezkmiece w Woźnikach. W 1789 roku miał on w Woźnikach 24 dymy i 103 poddanych. Ponadto mieszkało tam 8 poddanych plebana. Antoni zmarł przed 1813 rokiem, a dobra z podziału z rodzeństwem otrzymał syn Michał, senator-kasztelan Królestwa Polskiego. W 1816 roku wykupił on ostatnie 2 zagrody w Woźnikach. Michał zmarł bezdzietnie przed 1849 rokiem. W 1828 zaadoptował dzieci N Szraibera, pierwszego męża swej żony. Dziedzicem został adoptowany syn Michał Szrajber, przebywający w Rosji. Sprzedał on w 1857 roku dobra bratankowi swego przybranego ojca, Konstantemu Woźnickiemu, synowi Jana. W 1872 roku od jego spadkobierców dobra nabył Zbigniew Woźnicki, syn Hilarego, patron w Płocku, bratanek Konstantego. W 1890 roku Woźniki odziedziczyła jego córka Maria, która rozsprzedała dobra na 5-cio hektarowe działy, pozostawiając sobie ośrodek o powierzchni 105 ha. W 1931 roku nabył go Marek Kozielski, a w 1945 został on rozparcelowany.

Część zagrodowa Woźnik podzielona była na kilka działów. Zanikały tam rodziny Woźnickich i w 1662 roku były tak 4 zagrody Korytowskich i po jednej Rycharskich, Lisowskiej, Wołowskiego i Korytowskiego. W 1789 roku po jednym dymie mieli tam Rycharski i Męczyński, w 1816 roku zaś ostatnie zagrody w Woźnikach wykupił Michał Woźnicki od Szymona Goszczyńskiego i od braci Męczyńskich.