Kielakowie.pl

podróże naszej rodziny w czasie

Wołowscy herbu Prus II (Wilczekosy)

Wołowa - historia miejscowości

Prus II

Historia rodu na podstawie Herbarza Mazowieckiego prof. Jerzego Łempickiego.

Objaśnienia:
Wytłuszczone, zielone fragmenty tekstu zawierają objaśnienia widoczne po ustawieniu na nich kursora myszy.
Przekreślony tekst oznacza błędną lub nieaktualą informację.

1)Pochodzenie rodziny.

Wieś zagrodowa Wołowa w ziemi płockiej, z której pochodzi rodzina Wołowskkich, położona jest po prawej stronie strugi Motławy dzielącej ziemię płocką od wyszogrodzkiej. Parafia Wołowa-Łętowo, a także sąsiednie osiedla drobnej szlachty tego herbu położone są jednak w ziemi wyszogrodzkiej po lewej stronie strugi. Świadczy to o późnym pochodzeniu granicy ziem, ustalonej na strudze dopiero na początku XV wieku. Była to wtedy wieś zagrodowa. W ciągu XVI wieku tamtejsi dziedzice bardzo się rozrodzili. W konsekwencji na terenie Wołowej, a także sąsiednich wsi Sąchocina, Łętowa, Blichowa i innych powstała mozaika zagród należących do różnych rodzin.
Rozrodzenie drobnych dziedziców spowodowało, że nie udało się ustalić niewątpliwych powiązań poszczególnych gałęzi rodziny, choć pochodzą one z jednego gniazda.
W końcu XVII wieku w województwie pojawiły się inne rodziny tegoż nazwiska. Byli to zamożni, pochodzący z Warszawy Wołowscy II herbu Bawół i Wołowscy III herbu "na Kaskach" - świeżo nobilitowani, podobno pochodzący z
frankistów.


Poniżej przedstawiona została tylko jedna z wielu (A, B, C, D, E, F oraz G) gałęzi rodziny Wołowskich, mająca powiązania z naszym drzewem.

2)Linia A. Potomstwo Wawrzyńca.

A. Wawrzyniec Zmarł przed 1545 rokiem. Z pierwszej żony NN pozostawił córki: Aa. Apolonię i Ab. Helenę, w 1545 roku żonę Stanisława Grabińskiego, oraz synów A1. Jakuba i A2. Macieja, z drugiej żony zaś córkę Ac. Annę oraz synów A3. Bartłomieja i A4. Mateusza

 A1. Jakub. W 1545 roku Jakub z rodzeństwem procesował się o podział ojcowizny z macochą Dorotą i jej dziećmi. W tym samym roku Jakub zapisał posag żony Apolonii, córki Stanisława Męczyńskiego, i posag siostry Heleny jej mężowi. Jakub zmarł przed 1557 rokiem. Pozostwił synów: A11. Andrzeja, A12. Walentego A13. Wawrzyńca i A14. Stanisława.

   A11. Andrzej. W 1557 roku Andrzejowi odstąpili części w Łuniewie synowie Jakuba Łuniewskiego. W 1562 roku dalsze części w Łuniewie odstąpiła Andrzejowi Katarzyna Kośnińska, żona Sebastiana Sławęckiego.

   A12. Walenty. W 1583 roku Walenty ożenił się powtórnie z Katarzyną, córką Andrzeja Barcikowskiego. Pozostawił córkę Elżbietę, w 1583 roku żonę Jana Szeliskiego, syna Jana.

   A13. Wawrzyniec. W 1572 roku Wawrzyńcowi zastawił części w Wołowej stryj Bartłomiej. W 1576 roku asystował Zofii Blichowskiej, żonie Walentego Łebkowskiego. W 1581 roku u Wawrzyńca zeznał dług Rosłan Blichowski z Sąchocina. W 1588 roku zastawił części w Łuniewie Jakub Łuniewski, syn Adama. W 1589 roku Wawrzyniec zapisał dożywocie żonie Małgorzacie, córce Wojciecha Arciszewskiego. W roku 1616 do dóbr Wawrzyńca w Wołowej wprowadzony został Wojciech Męczyński, syn Adama. W tym samy roku Wawrzyniec zmarł. Pozostawił synów A131. Tomasza i A132. Wojciecha

     A131. Tomasz. W 1614 roku Tomasz zapisał dożywocie żonie Dorocie, córce Stanisława Nieździńskiego. W 1615 roku do dóbr Tomasza w Wołowej wprowadzony został Jan Janczewski, syn Jana, a w 1620 roku Wojciech Męczyński. W 1631 roku do dóbr Doroty, żony Tomasza, w Wołowej wprowadzony został poddany z Czerniewa X. Jana Słuckiego, kanonika płockiego. W 1639 roku Tomasz podzielił po połowie dobra w Wołowej z bratem Wojciechem. W 1639 roku Tomasz procesował się z Janem Kanigowskim, synem Prokopa. Zmarł przed 1661 rokiem. Pozostawił syna A131 1. Jakuba.

       A131 1. Jakub. W 1661 roku był żonaty z Elżbietą Krajkowską. W 1670 roku Jakuba pokwitował Jan Słucki, syn Andrzeja. Pozostawił syna A131 11. Mikołaja.

         A131 11. Mikołaj. W 1723 roku zeznał dług u Doroty Rudowskiej, wdowy po Kazimierzu Żochowskim.

      A132. Wojciech. W 1631 do części Wojciecha w Wołowej wprowadzeni zostali synowie Wojciecha Sąchockiego. W 1633 roku połowę dóbr Parzym zastawił Wojciechowi Stanisław Węgrzynowski, syn Wojciecha. W 1639 roku Wojciech podzielił po połowie dobra w Wołowej z bratem Tomaszem. W 1642 rokiem Wojciech, wraz z kuzynem Jakubem, odstąpił swoje części w Wołowej Zygmuntowi Bromirskiemu. W 1648 roku ożenił się z Katarzyną Bogdańską. W 1674 roku Wojciecha pokwitowała Zofia Sąchocka, Wdowa po Erazmie Leszczyńskim, który zastawił jej części w Sąchocinie-Pradze. W 1675 roku Wojciechowi z żoną odstąpił sumy Tomasz Leszczyński z synami. Wojciech zmarł przed 1676 rokiem. Pozostawił córki: A132a. Annę, w 1657 roku żonę Wawrzyńca Łazowskiego, i A132b. Mariannę, w 1724 roku żonę Wawrzyńca Woźnickiego, oraz synów: A132 1. Mateusza, A132 2. Wawrzyńca, A132 3. Bartłomieja i A32 4. Mikołaja. Wdową po Wojciechu była Katarzyna Skarżyńska, 1-o voto wdowa po Andrzeju Brodzkim, 2-o voto po Stefanie Dzierżanowskim, która w 1676 roku była 4-o voto wdową po Walentym Dzierżanowskim. Zapewne synem tego Wojciecha był także A132 5.Kazimierz.

        A132 1. Mateusz. W 1674 roku u Mateusza zeznali dług bracia Wawrzyniec i Bartłomiej. W 1679 roku Mateusz pokwitował Kazimierza Dzierżanowaskiego i Franciszka Worowskiego. W 1681 roku był żonaty z Marianną, córką Marcina Ciołkowskiego.

        A132 2. Wawrzyniec. W 1659 roku z Wawrzyńcem zawarł ugodę Jakub Karwosiecki, syn Stanisława. W 1663 roku Wawrzyniec był żonaty z Magdaleną, córką Jakuba Karwowskiego vel Karwosieckiego. W 1668 roku Wawrzyniec wraz z bratem Bartłomiejem zeznał dług u Jana Grodkowskiego, syna Jana. W 1670 roku Wawrzyńca pokwitowali z dzierżawy Grodkówka Jan Słucki z synami. W 1674 roku wraz z bratem Bartłomiejem, zastawili części w Grodzanowie Małym Adamowi Gałeckiemu, wicewojewodzie Wyszogrodzkiemu. W tym samym roku Wawrzyńca pokwitował Bartłomiej Wilkanowski z żoną, a także Marcin Węgrzynowski, u Wawrzyńca zaś zeznał dług brat Mateusz. W 1676 roku Wawrzyniec pokwitował brata Bartłomieja i wraz z żoną odstąpił dobra w Grodkowie i Grodkówku Adamowi Kotowskiemu. Pozostawił syna A312 21. Wojciecha.

          A132 21. Wojciech. W 1698 roku był żonaty z Katarzyną Sąchocką i zastawił poddanego z Sąchocina-Pragi Michałowi Lasockiemu, podkomorzemu wyszogrodzkiemu. Zapewne synem tego Wojciecha był A312 211. Piotr.

            A132 211. Piotr. W 1716 roku kwitował swego kuzyna Kazimierza, syna Wojciecha. Pozostawił syna A312 211 1. Marcjana.

              A132 211 1. Marcjan. W 1791 roku Marcjan zapisał na Łoniewie zapisał posag narzeczonej Rozalii, córce Józefa Sielskiego.

        A132 3. Bartłomiej. W 1668 roku Bartłomiej wraz z bratem Wawrzyńcem, zeznał dług u Jana Grodkowskiego, syna Jana. W 1674 roku wraz z bratem Wawrzyńcem zastawili części w Grodzanowie Małym Adamowi Gałeckiemu, wicewojewodzie Wyszogrodzkiemu, u Bartłomieja zaś zeznał dług brat Mateusz. W 1676 roku Bartłomieja pokwitował brat Wawrzyniec. W 1681 roku Bartłomiej był żonaty z Anną Kisielewską, Zygmunt Grotkowski zaś odstąpił Bartłomiejowi swój zastaw w Grodkowie, a w 1692 roku zastawił Bartłomiejowi części w Grodkowie. W 1705 roku Bartłomiej pokwitował X. Kazimierza Barcikowskiego, proboszcza w Orszymowie. W 1710 roku Bartłomiej pokwitował Jana Arciszewskiegio, syna Jakuba, z dzierżawy części Arciszewa.

        A132 4. Mikołaj. W 1724 roku zastawił części w Sąchocinie-Pradze za posag siostry Marianny. Żonaty był z Marianną Zaborowską. Mikołaj zmarł przed 1747 rokiem. Pozostawił syna A132 41. Franciszka.
BŁĄD !!! Ten wpis nie może dotyczyć Mikołaja, syna Wojciecha, który zmarł w 1675 roku. Chodzi tu o syna Jakuba - Mikołaja A131 11, żonatego z Marianną Dłużniewską.

          A132 41. Franciszek. W 1747 roku Franciszek był żonaty z Marianną, córką Walentego Sąchockiego, i pokwitował Szymona Duplickiego, syna Marcina. W 1748 roku Franciszkowi odstąpił części w Sąchocinie-Pradze kuzyn Zygmunt, syn Jana. W 1758 roku Franciszkowi odstąpił dział w Sąchocinie-Pradze Zygmunt Ważyński, syn Jana. W 1783 roku był powtórnie żonaty z Marianną, córką Łukasza Molskiego, która odstąpiła dobra w Sąchocinie Badurkach, -Suchardach, -Bronkach, -Pradze i -Czyżewie Janowi-Władysławowi Żurawskiemu, Franciszek zaś odstąpił te same dobra synowi Janowi. Pozostawił z Sąchockiej córkę A132 41a. Apolonię, w 1783 roku żonę Jana Ważyńskiego, syna Tadeusza Tomasza, oraz syna A132 411. Jana.

            A132 411. Jan. W 1772 roku ożenił się z wdową po Piotrze Pienickim, Anną Poniatowską. W 1783 roku ojciec odstąpił Janowi dobra w Sąchocinie.

        A132 5. Kazimierz. W 1669 roku odstąpił Kazimierzowi swoje dobra w Sąchocinie Jakub, syn Piotra. W 1690 roku zapisał posag narzeczonej - Ewie Krajewskiej, wdowie po Jakubie Laskowskim. W 1716 roku Kazimierza pokwitował Piotr, syn Wojciecha.

   A14. Stanisław. W 1521 roku żoną Stanisława była Anna, córka Macieja Zaleskiego, wdowa po Zygmuncie Gocławskim. W 1570 roku Stanisław był sędzią grodzkim wyszogrodzkim i asystował Zofii Blichowskiej, żonie Walentego Łebkowskiego, która mu odstąpiła swój ogród w Wołowej nad rzeką. Pozostawił córę A14a. Różę, w 1612 roku żonę Wawrzyńca Trębińskiego, syna Jakuba, oraz synów A141. Jakuba i A142. Mikołaja.

     A141. Jakub. W 1559 roku zeznał dług u syna Adama i córki Róży. W 1630 roku Jakuba pokwitował Piotr Krajkowski, syn Jerzego. W 1642 roku Jakub, wraz z kuzynem Wojciechem, odstąpili swoje części w Wołowej Zygmuntowi Bromirskiemu. W 1655 rkou żoną Jakuba była Małgorzata, córka Stanisława Ruckiego. Zapewne ten Jakub był dziedzicem w Sąchocinie-Suchardach w 1662 i w Sąchocinie-Badurkach w 1674 roku. Pozostawił córę A141a. Różę, w 1595 roku żonę Jana Archutowskiego, i syna A141 1. Adama.

       A141 1. Adam. W 1588 roku Adam zeznał dług u Jana Szawłowskiego. W 1589 roku u Adama zeznał dług Gabriel Nowowiejski. W 1592 roku Adam zapisał posag żony Agnieszki, córki Zachariasza Miszewskiego. W roku następnym Adama pokwitował brat żony, Wawrzyniec, ojciec zaś zapisał Adamowi pieniądze. W 1600 roku Adam asystował Róży Blichowskiej, żonie Wojciecha Kosińskiego. W 1606 roku do dóbr Adama w Wołowej wprowadzony został Andrzej Sąchocki, syn Adama, w 1608 roku zaś Elżbieta Tłubicka, żona Mikołaja Wołowskiego. W 1610 roku do Wołowej wprowadzony został Feliks Tłubicki, syn Sebastiana. Adam zmarł przed 1613 rokiem. Pozostawił córki: A141 1a. Zofię, w 1615 roku żonę Franciszka Arciszewskiego, i A141 1b. Mariannę, żonę Jakuba Borowskiego.

     A142. Mikołaj. W 1608, 1610 i 1616 roku Mikołaj wprowadzony był do dóbr Stanisława Blichowskiego w Wołowej, w 1609 roku zaś do dóbr Mikołaja w Wołowej wprowadzony został Adam Barcikowski, syn Wojciecha, w 1622 roku zaś synowie Piotra Wołowskiego. W 1634 roku Mikołaj wprowadzony został do Skoczkowa, dóbr Stanisława Pilichowskiego, który poranił Mikołaja.

 A2. Maciej. W 1545 roku Maciej z rodzeństwem procesował się o podział ojcowizny z macochą Dorotą i jej dziećmi.

 A3. Bartłomiej. W 1545 roku Bartłomiej, z matką i rodzeństwem, procesował się o podział ojcowizny z przyrodnim rodzeństwem. W 1572 roku Bartłomiej zastawił części w Wołowej bratankowi Wawrzyńcowi.

 A4. Mateusz. W 1545 roku Mateusz, z matką i rodzeństwem, procesował się o podział ojcowizny z przyrodnim rodzeństwem. W 1569 roku Mateusz odstąpił części w Wołowej Walentemu Kanigowskiemu.Informacje administratora

Nie zajmujemy się żadnymi badaniami genealogicznymi na zamówienie.