Kielakowie.pl

podróże naszej rodziny w czasie

Katarzyna Dołągowska (z domu Miąsek)

Katarzyna Dołągowska (z domu Miąsek)

kobieta 1864 - data nieznana

Info o osobie    |    Źródła    |    Mapa wydarzeń    |    Wszystko    |    PDF

 • Imię i nazwisko Katarzyna Dołągowska 
  Urodzenie 29 kwie. 1864  Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Chrzest Płock - Imielnica - kościół Św. Jakuba, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Wydarzenie 13 paź. 1887  Płock, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  [1
  Akt notarialny 
  • Pierwszy wypis z rejestru Nr.1109
   Tysiąc osiemset osiemdziesiątego siódmego roku, pierwszego (trzynastego) października, do mnie płockiego notariusza Antoniego syna Franciszka Lubowidzkiego z urzędu swojego mieszkającym w mieście Płocku, do biura mojego przy Hipotecznej Kancelarii Płockiego Sądu Okręgowego, w obecności osobiście mi znanych i posiadających prawem wymagane cechy świadków, mieszkańców miasta Płocka Teodora syna Onufrego Lisowskiego i Konstantyna syna Jana Chlebowskiego; stawili się osobiście mi znani i do sporządzania aktów prawnych zdolni: 1. Pełnoletnia panna Katarzyna córka Łukasza Miąsek, 2. Antoni syn Łukasza i Anna córka Antoniego z domu Motyka małżonkowie Miąsek żona działająca w obecności i za zgodą swojego męża, wszyscy mieszkający i posiadający prawne miejsce zamieszkania we wsi Gulczewo powiatu Płock i sporządzili akt następującej treści: & 1.Katarzyna Miąsek oświadczyła, że we wsi Gulczewo powiatu Płock po jej zmarłym ojcu Łukaszu Miąsek została włościańska zagroda usytuowana w tej, że wsi Gulczewo zaznaczona w tabeli likwidacyjnej pod numerem 32/25 o powierzchni jednej morgi, stu pięćdziesięciu dwóch prętów z zabudowaniami, i że ona między innymi dziećmi i spadkobiercami przybywa do dziedziczenia wskazanej zagrody. Obecnie ona, Katarzyna Miąsek wszystkie swoje dziedziczne prawa spadkowe po swoim ojcu Łukaszu Miąsek tak ruchome jak i nieruchome bez żadnego przymusu i dobrowolnie zrzeka się i przekazuje, sprzedaje bratu swojemu Antoniemu i jego żonie Annie małżonkom Miąsek za dobrowolnie ustaloną sumę (15)piętnastu rubli i w swoje prawa spadkowe ich wstawia i pozwala to swoje dziedzictwo przepisać na ich imię i przyznaje, że wyżej wymienioną sumę (15) piętnastu rubli przy tym akcie w obecności notariusza i świadków otrzymała pieniędzmi, a po otzymaniu kwituje. &2.Antoni i Anna małżonkowie Miąsek oświadczyli, że tą sprzedaż praw spadkowych przyjmują i że zagroda ta już znajduje się w ich posiadaniu i z niej opłacają wszystkie podatki, gminne składki i powinności, - Projekt tego aktu przeczytany zgłaszającym w obecności wyżej wymienionych świadków i po przyjęciu go i poświadczeniu, że on sporządzony jest z dobrej woli i zgodnie z ich życzeniem i rozumieją jego sens i znaczenie. Następnie akt ponownie przeczytany przyjmują i podpisują.- Odpis tego aktu należy wydać Antoniemu i Annie małżonkom Miąsek. Od sprzedanego spadku za 15 rubli znaczek skarbowy za 5 kopiejek, na użytek miasta zyskano 71/2 kopiejki. Ze względu na niepiśmienność Katarzyny Miąsek, Antoniego i Anny małżonków Miąsek i na osobistą ich prośbę podpisał się Franc Żurkowski. Przy tym akcie jak też przy podpisaniu go przez Franca Żurkowskiego za Katarzynę Miąsek, Antoniego i Annę małżonków Miąsek na ich osobistą prośbę świadkami byli Konstantyn Chlebowski, Teodor Lisowski i Lubowidzki –notariusz. Wypis ten słowo, słowo z oryginałem zapisanym w rejestrze za tysiąc osiemset osiemdziesiąty siódmy rok pod Nr.1109 i wydany małżonkom Miąsek.
   m.Płock, data sporządzenia aktu
   Notariusz Lubowidzki
  Zgon data nieznana  Warszawa, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  po mieczu
  po kądzieli
  Augustyn Pera,   ur. data nieznana,   zm. data nieznana  (3 x pradziadek)
  Marianna Adamiak (z domu Krawczyk),   ur. data nieznana,   zm. data nieznana  (prababka)
  Nagrobki Prześlij zdjęcia nagrobka Prześlij zdjęcia nagrobka 
  ID osoby I64372  Drzewo Rodziny Kielaków
  Ostatnia modyfikacja 21 maj 2018 

  Ojciec Przodkowie Łukasz Miąsek vel Mieszko ,   ur. 16 paź. 1832, Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 8 czer. 1866, Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 33 lat) 
  Matka Przodkowie Franciszka Miąsek vel Mieszko (z domu Rajewska) ,   ur. 26 luty 1837, Ramutowo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 29 czer. 1912, Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 75 lat) 
  Ślub 2 paź. 1853  Płock - Imielnica - kościół Św. Jakuba, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  [2
  Kościół w Imielnicy
  Kościół w Imielnicy
  Stary drawniany kościół parafialny, zbudowany sumptem parafian przez proboszcza ks. Jana Weynertha w 1842 roku znajdował się w innym miejscu, tj. u zbiegu ulic Gościniec i Władysława Nowickiego w miejscu gdzie na mapie pokazane miejsce "Figurka Jezusa". Służył on parafii do 1935 roku, kiedy z przyczyn technicznych został rozebrany.
  Wszelkie posługi religijne w nowym kościele, u zbiegu ulic Wyszogrodzkiej a Harcerskiej zaczęto dokonywać w czerwcu 1935



  ID rodziny F21817  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

  Mąż/partner Przodkowie Marian Dołągowski ,   ur. (wylicz.) 1862,   zm. data nieznana 
  Ślub 4 list. 1890  Warszawa - kościół par. pw. Wszystkich Świętych, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  [3
  • Warszawa 365/1890 – parafia Wszystkich Świętych
   Działo się w Warszawie w kancelarii parafii Wszystkich Świętych, dwudziestego trzeciego października (czwartego listopada) tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego roku o godzinie siódmej po południu.
   Informujemy, że w obecności świadków Franciszka Ostrowskiego policjanta – strażnika i Piotra Zambrzyckiego prywatnego urzędnika – pisarza, mieszkających w Warszawie, tego dnia zawiązano religijny związek małżeński między: Marianem Dołągowskim, kawalerem, żołnierzem rezerwy, starszym strażnikiem – policjantem lat dwadzieścia osiem mającym, urodzonym we wsi Grut powiatu Nowowołyńskiego, synem żyjącego Longina i nieżyjącej Pauliny z Przydubów małżonków Dołągowskich, mieszkającym w Warszawie przy ulicy Pańskiej pod numerem tysiąc sto dziewięćdziesiątym trzecim tutejszej parafii i Katarzyną Miąsko, panną pozostającą przy rodzeństwie, lat dwadzieścia sześć mającą, urodzoną w Gulczewie, płockiej guberni i powiatu, córką nieżyjących Łukasza i Franciszki z Rajewskich małżonków Miąsko, mieszkającą w Warszawie przy ulicy Wielkiej pod numerem tysiąc czterechsetnym drugim w tutejszej parafii. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne publikowane w parafii św. Aleksandra i tutejszej w dniach : siódmego (dziewiętnastego), czternastego(dwudziestego szóstego), października, dwudziestego pierwszego października (drugiego listopada) tego roku.
   Pozwolenie na wstąpienie w związek małżeński nowożeńcowi zostało wydane z Kancelarii Warszawskiego Ober Policmajstra dnia czwartego października numer 4223/2106.
   Nowożeńcy oświadczyli, że umowa przedmałżeńska między mini nie była zawarta. Religijny obrzęd ślubny został dopełniony przez księdza Ludwika Stępowskiego wikariusza tutejszej parafii. Akt ten przeczytany, przez nas, nowożeńca i świadków podpisany. Nowo poślubiona niepiśmienna.
   Marian Dołągowski,
   Franciszek Ostrowski
   Ks. Piotr Zambrzycki wikariusz tutejszej parafii [1]
  Ostatnia modyfikacja 18 maj 2017 
  ID rodziny F22038  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

 • Mapa wydarzeń Pokaż mapę wydarzeń
  Łącze do Google MapsUrodzenie - 29 kwie. 1864 - Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsChrzest - - Płock - Imielnica - kościół Św. Jakuba, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsWydarzenie - Akt notarialny - 13 paź. 1887 - Płock, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsZgon - data nieznana - Warszawa, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsŚlub - 4 list. 1890 - Warszawa - kościół par. pw. Wszystkich Świętych, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
   = Łącze do Google Earth 
  Legenda szpilek adres cmentarz miejscowość szpital kościół szkoła miejsce zamieszkania USC powiat województwo obóz konc. region obszar państwo kontynent Nie ustawione

 • Źródła 
  1. [S429] informacja Pana Grzegorza Chabowskiego.

  2. [S208] Parafia Płock-Imielnica, akt małżeństwa nr 4 https://szukajwarchiwach.pl/50/147/0/-/55/skan/full/vpGMU9Xu2UfauDr3H3leDg.

  3. [S125] Warszawa-Śródmieście par. Wszystkich Świętych, akt małżeństwa nr 363 http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=8&zs=9264d&sy=314&kt=1&plik=362.jpg#zoom=0.9329479768786128&x=0&y=252.




Informacje administratora

Mam nadzieję, że spodoba się Państwu nowa szata graficzna strony Kielakowie.pl