Kielakowie.pl

podróże naszej rodziny w czasie

Katarzyna Dołągowska (z domu Miąsek)

Katarzyna Dołągowska (z domu Miąsek)

kobieta 1864 - data nieznana

Info o osobie    |    Źródła    |    Mapa wydarzeń    |    Wszystko    |    PDF

 • Imię i nazwisko Katarzyna Dołągowska 
  Urodzenie 29 kwie. 1864  Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Chrzest Płock - Imielnica, Kościół Św. Jakuba, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Wydarzenie 13 paź. 1887  Płock, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  [1
  Akt notarialny 
  • Pierwszy wypis z rejestru Nr.1109
   Tysiąc osiemset osiemdziesiątego siódmego roku, pierwszego (trzynastego) października, do mnie płockiego notariusza Antoniego syna Franciszka Lubowidzkiego z urzędu swojego mieszkającym w mieście Płocku, do biura mojego przy Hipotecznej Kancelarii Płockiego Sądu Okręgowego, w obecności osobiście mi znanych i posiadających prawem wymagane cechy świadków, mieszkańców miasta Płocka Teodora syna Onufrego Lisowskiego i Konstantyna syna Jana Chlebowskiego; stawili się osobiście mi znani i do sporządzania aktów prawnych zdolni: 1. Pełnoletnia panna Katarzyna córka Łukasza Miąsek, 2. Antoni syn Łukasza i Anna córka Antoniego z domu Motyka małżonkowie Miąsek żona działająca w obecności i za zgodą swojego męża, wszyscy mieszkający i posiadający prawne miejsce zamieszkania we wsi Gulczewo powiatu Płock i sporządzili akt następującej treści: & 1.Katarzyna Miąsek oświadczyła, że we wsi Gulczewo powiatu Płock po jej zmarłym ojcu Łukaszu Miąsek została włościańska zagroda usytuowana w tej, że wsi Gulczewo zaznaczona w tabeli likwidacyjnej pod numerem 32/25 o powierzchni jednej morgi, stu pięćdziesięciu dwóch prętów z zabudowaniami, i że ona między innymi dziećmi i spadkobiercami przybywa do dziedziczenia wskazanej zagrody. Obecnie ona, Katarzyna Miąsek wszystkie swoje dziedziczne prawa spadkowe po swoim ojcu Łukaszu Miąsek tak ruchome jak i nieruchome bez żadnego przymusu i dobrowolnie zrzeka się i przekazuje, sprzedaje bratu swojemu Antoniemu i jego żonie Annie małżonkom Miąsek za dobrowolnie ustaloną sumę (15)piętnastu rubli i w swoje prawa spadkowe ich wstawia i pozwala to swoje dziedzictwo przepisać na ich imię i przyznaje, że wyżej wymienioną sumę (15) piętnastu rubli przy tym akcie w obecności notariusza i świadków otrzymała pieniędzmi, a po otzymaniu kwituje. &2.Antoni i Anna małżonkowie Miąsek oświadczyli, że tą sprzedaż praw spadkowych przyjmują i że zagroda ta już znajduje się w ich posiadaniu i z niej opłacają wszystkie podatki, gminne składki i powinności, - Projekt tego aktu przeczytany zgłaszającym w obecności wyżej wymienionych świadków i po przyjęciu go i poświadczeniu, że on sporządzony jest z dobrej woli i zgodnie z ich życzeniem i rozumieją jego sens i znaczenie. Następnie akt ponownie przeczytany przyjmują i podpisują.- Odpis tego aktu należy wydać Antoniemu i Annie małżonkom Miąsek. Od sprzedanego spadku za 15 rubli znaczek skarbowy za 5 kopiejek, na użytek miasta zyskano 71/2 kopiejki. Ze względu na niepiśmienność Katarzyny Miąsek, Antoniego i Anny małżonków Miąsek i na osobistą ich prośbę podpisał się Franc Żurkowski. Przy tym akcie jak też przy podpisaniu go przez Franca Żurkowskiego za Katarzynę Miąsek, Antoniego i Annę małżonków Miąsek na ich osobistą prośbę świadkami byli Konstantyn Chlebowski, Teodor Lisowski i Lubowidzki –notariusz. Wypis ten słowo, słowo z oryginałem zapisanym w rejestrze za tysiąc osiemset osiemdziesiąty siódmy rok pod Nr.1109 i wydany małżonkom Miąsek.
   m.Płock, data sporządzenia aktu
   Notariusz Lubowidzki
  Akt notarialny
  Akt notarialny
  cz. 1
  Akt notarialny
  Akt notarialny
  cz. 2
  Akt notarialny
  Akt notarialny
  cz. 3
  Zgon data nieznana  Warszawa, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Nagrobki Prześlij zdjęcia nagrobka Prześlij zdjęcia nagrobka 
  po mieczu
  po kądzieli
  Augustyn Pera,   ur. data nieznana,   zm. data nieznana  (3 x pradziadek)
  Marianna Adamiak (z domu Krawczyk),   ur. data nieznana,   zm. data nieznana  (prababka)
  ID osoby I64372  Drzewo Rodziny Kielaków
  Ostatnia modyfikacja 21 maj 2018 

  Ojciec Przodkowie Łukasz Miąsek vel Mieszko ,   ur. 16 paź. 1832, Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 8 czer. 1866, Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 33 lat) 
  Matka Przodkowie Franciszka Miąsek vel Mieszko (z domu Rajewska) ,   ur. 26 luty 1837, Ramutowo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 29 czer. 1912, Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 75 lat) 
  Ślub 2 paź. 1853  Płock - Imielnica, Kościół Św. Jakuba, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  [2
  Kościół w Imielnicy
  Kościół w Imielnicy
  Stary drawniany kościół parafialny, zbudowany sumptem parafian przez proboszcza ks. Jana Weynertha w 1842 roku znajdował się w innym miejscu, tj. u zbiegu ulic Gościniec i Władysława Nowickiego w miejscu gdzie na mapie pokazane miejsce "Figurka Jezusa". Służył on parafii do 1935 roku, kiedy z przyczyn technicznych został rozebrany.
  Wszelkie posługi religijne w nowym kościele, u zbiegu ulic Wyszogrodzkiej a Harcerskiej zaczęto dokonywać w czerwcu 1935  ID rodziny F21817  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

  Mąż/partner Przodkowie Marian Dołągowski ,   ur. (wylicz.) 1862,   zm. data nieznana 
  Ślub 4 list. 1890  Warszawa - kościół par. pw. Wszystkich Świętych, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  [3
  • Warszawa 365/1890 – parafia Wszystkich Świętych
   Działo się w Warszawie w kancelarii parafii Wszystkich Świętych, dwudziestego trzeciego października (czwartego listopada) tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego roku o godzinie siódmej po południu.
   Informujemy, że w obecności świadków Franciszka Ostrowskiego policjanta – strażnika i Piotra Zambrzyckiego prywatnego urzędnika – pisarza, mieszkających w Warszawie, tego dnia zawiązano religijny związek małżeński między: Marianem Dołągowskim, kawalerem, żołnierzem rezerwy, starszym strażnikiem – policjantem lat dwadzieścia osiem mającym, urodzonym we wsi Grut powiatu Nowowołyńskiego, synem żyjącego Longina i nieżyjącej Pauliny z Przydubów małżonków Dołągowskich, mieszkającym w Warszawie przy ulicy Pańskiej pod numerem tysiąc sto dziewięćdziesiątym trzecim tutejszej parafii i Katarzyną Miąsko, panną pozostającą przy rodzeństwie, lat dwadzieścia sześć mającą, urodzoną w Gulczewie, płockiej guberni i powiatu, córką nieżyjących Łukasza i Franciszki z Rajewskich małżonków Miąsko, mieszkającą w Warszawie przy ulicy Wielkiej pod numerem tysiąc czterechsetnym drugim w tutejszej parafii. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne publikowane w parafii św. Aleksandra i tutejszej w dniach : siódmego (dziewiętnastego), czternastego(dwudziestego szóstego), października, dwudziestego pierwszego października (drugiego listopada) tego roku.
   Pozwolenie na wstąpienie w związek małżeński nowożeńcowi zostało wydane z Kancelarii Warszawskiego Ober Policmajstra dnia czwartego października numer 4223/2106.
   Nowożeńcy oświadczyli, że umowa przedmałżeńska między mini nie była zawarta. Religijny obrzęd ślubny został dopełniony przez księdza Ludwika Stępowskiego wikariusza tutejszej parafii. Akt ten przeczytany, przez nas, nowożeńca i świadków podpisany. Nowo poślubiona niepiśmienna.
   Marian Dołągowski,
   Franciszek Ostrowski
   Ks. Piotr Zambrzycki wikariusz tutejszej parafii [1]
  Ostatnia modyfikacja 18 maj 2017 
  ID rodziny F22038  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

 • Mapa wydarzeń Pokaż mapę wydarzeń
  Łącze do Google MapsUrodzenie - 29 kwie. 1864 - Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsChrzest - - Płock - Imielnica, Kościół Św. Jakuba, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsWydarzenie - Akt notarialny - 13 paź. 1887 - Płock, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsZgon - data nieznana - Warszawa, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsŚlub - 4 list. 1890 - Warszawa - kościół par. pw. Wszystkich Świętych, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
   = Łącze do Google Earth 
  Legenda szpilek adres cmentarz miejscowość szpital kościół szkoła miejsce zamieszkania USC powiat województwo obóz konc. region obszar państwo kontynent Nie ustawione

 • Źródła 
  1. [S429] informacja Pana Grzegorza Chabowskiego.

  2. [S208] Parafia Płock-Imielnica, akt małżeństwa nr 4 https://szukajwarchiwach.pl/50/147/0/-/55/skan/full/vpGMU9Xu2UfauDr3H3leDg.

  3. [S125] Warszawa-Śródmieście par. Wszystkich Świętych, akt małżeństwa nr 363 http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=8&zs=9264d&sy=314&kt=1&plik=362.jpg#zoom=0.9329479768786128&x=0&y=252.
Kontakt

  email image Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące informacji na tej stronie, prosimy o kontakt.

Informacje administratora

Mam nadzieję, że spodoba się Państwu nowa szata graficzna strony Kielakowie.pl Proszę nie prosić o szczegółowe badania na temat Twojej rodziny.