Kielakowie.pl

podróże naszej rodziny w czasie

Władysław Sobek

Władysław Sobek

mężczyzna 1902 - 1944  (41 lat)

Info o osobie    |    Źródła    |    Mapa wydarzeń    |    Wszystko    |    PDF

 • Imię i nazwisko Władysław Sobek 
  Urodzenie 23 wrz. 1902  Bulkowo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Chrzest 25 wrz. 1902  Bulkowo - kościół par. pw. św.Trójcy, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Władysław Sobek
  Władysław Sobek
  odpis aktu urodzenia
  Info 5 paź. 1928  Płock, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Akt notarialny 
  • Tłum. z rosyjskiego Grzegorz Chabowski
   Pierwszy wypis aktu z roku 1927.Reper.NR.83
   Dnia dwudziestego dziewiątego stycznia, tysiąc dziewięćset dwudziestego siódmego roku. Przede, mną Władysławem Skarżyńskim, Notariuszem w Płocku, w kancelarii mojej przy ulicy Kolegjalnej NR.3 stawili się osobiście mi nie znani, lecz do działań prawnych zdolni obywatele państwa polskiego: 1, Józef i Józefa ze Stefańskich, małżonkowie Michalak wspólnie działający; 2, Stefanja Michalak, panna 19 letnia, 3, Franciszek Michalak,4, Stanisława z Michalaków, żona Wincentego Mionsek, w jego asystencji i za zgodą działająca, 5, Władysław Sobek i 6, Jakób Sobek, zamieszkali: 1, 2 i 4 we wsi Gulczewo, 3 - we wsi Dźwierznie, a 5 i 6 we wsi Woźniki, powiatu płockiego i w obecności z osób mi znanych i prawem wymagane przymioty posiadających świadków, jednocześnie poświadczających tożsamość stawiających: Alfonsa Łęskiego i Władysława Lemanowicza zamieszkałych w mieście Płocku, zeznali akt treści następującej:
   & I, Współstawający Władysław Sobek i Stefanja Michalak oświadczyli, iż zamierzają połączyć się związkiem małżeńskim i na czas trwania małżeństwa urządzają swe stosunki majątkowe w sposób następujący; wszelki majątek teraźniejszy i przyszły każdego z przyszłych małżonków stanowić będzie wspólną i niepodzielną własność obojga
   & II, Współstawiający Józef i Józefa małżonkowie Michalak oznajmili, że na powyższy związek córki swej Stefanii z Władysławem Sobek zgadzają się przyczem należącą do nich osadę włościańską, położoną we wsi Gulczewie, powiatu płockiego oznaczoną w tabeli N 18, zawierającą przestrzeń około pięć morgów ziemi z zabudowaniami, którą nabyli na mocy aktu zeznanego przed b. Notariuszem Więckowskim w Płocku w roku 1897 za NR 22, oraz jedna krowę, wszystko to ogólnej wartości podług ich szacunku dwóch tysięcy złotych, aktem tym darowują na wyłączność własność dla zaspokojenia udziału majątkowego i ponad udział bez obowiązku powrotu do masy spadkowej córce swej wspóstawającej Stefanji Michalak pod warunkiem: I wydania i wypłacenia z szacunku darowanego tym aktem majątku tytułem udziału majątkowego dzieciom darczyńców, to jest: Marjannie osiemset złotych i Czesławie siedemset pięćdziesięciu złotych bez procentu i po jednej krowie, jak dojdą do pełnoletniości i II, wydanie im darczyńcom, rok rocznie, aż do ich zgonu, bezpłatnie alimentów w naturze, a mianowicie: na mieszkanie jedną izbę od strony zachodniej, wspólne korzystanie górą, sienią, podwórzem, studnią i wolne chodzenie po całej osadzie; żyta trzy metry, pszenicy pół metra, jęczmienia pół metra, kartofli dwanaście metrów; zagon zsadzonych wczesnych kartofli; opału i słomy dla własnego użytku tyle ile będzie potrzeba; użytkowanie wspólne z sadów owocowych; krowę własną darczyńców latem i zimą razem ze swoimi krowami i pod dozorem pastucha utrzymywać; darczyńcom wolno chować: świniaka i siedem kur z przychówkiem od jednej; dać chlew dla świniaka, pomieszczenie dla kur i sklep do kartofli. Ciała darczyńców przyzwoicie pochować. W razie śmierci jednego z darczyńców, aliment wyżej ustanowiony zmniejszy się tylko o jeden metr żyta.
   & III, Darczyńcy podstawiają obdarowaną we wszelkie swoje prawa do darowanego tym aktem majątku, na przepisanie tytułu własności na jej imię gdzie zajdzie potrzeba zgadzają się i darowany majątek obowiązują się oddać w jej faktyczne posiadanie od żniw 1928 roku, od którego to czasu obowiązana obdarowana płacić podatki, ponosić gminne ciężary i wydawać ustanowione wyżej alimenty, a do tego czasu darczyńcy z obdarowaną i jej przyszły mężem żyć będą wspólnie.
   & IV. Stefania Michalak darowiznę niniejszą na wyżej wymienionych warunkach z wdzięcznością przyjmuje i oświadcza, ze tytuł własności jest jej znany i wiadomy.
   & V. Stawajacy do tego aktu Franciszek Michalak i Stanisława Mionsek oświadczyli, że otrzymawszy już dawniej od rodziców swych odpowiednie udziały majątkowe, niniejszy dział majątkowy przez tych, że rodziców dopełniony pod każdy m względem akceptują i z tego tytułu żadnej pretensji rościć nie będą.
   & VI, Stawający do tego aktu Jakób Sobek oświadczył, że niniejszym naznacza synowi swemu Władysławowi ze swego majątku na udział majątkowy z części obowiązkowej sumę tysiąc pięćset pięćdziesiąt złotych, którą obowiązuje się wypłacić temuż synowi w miarę dojścia do pełnoletniości Marjanny i Czesławy Michalak bez procentu.
   & VII. Władysław Sobek oświadczył, że darowiznę powyższej sumy z wdzięcznością przyjmuje i akceptuje.
   & VIII. Następnie przyszli małżonkowie oświadczyli, że obecny ich majątek stanowi otrzymane tym aktem udziały majątkowe.
   & IX.Treść art. 204 kod. Cyw. Stronom wyjaśniono. – Pierwszy wypis tego aktu wydany będzie obdarowanej Stefanji Michalak. Po objaśnieniu przeze mnie Notariusza treści art. 97 ust. z d. 25 sierpnia 1923 Dz. Ust. NR 101 obdarowani Stefania Michalak i Władysław Sobek oznajmili, że oprócz powyższej darowizny, żadnej innej od darczyńców swych do obecnej chwili nie otrzymali.
   Akt ten w obecności wyżej wymienionych świadków przeczytany stawającym, przez nich co do treści i co do skutków zrozumiany i, jako zgodny z ich wolą, przyjęty i podpisany został. Stosownie do pozycji 1 taryfy opod. spad. i dar. Zamieszczonej w Dz. Ust. NR 72 z roku 1924 podatku od darowizny niniejszej nie należy się.
   Oryginał aktu podpisali: Stefania Michalak, Franciszek Michalak, Wincenty Mionsek, Władysław Sobek, Jakób Sobek. Z upoważnienia niepiśmiennych małżonków Michalaków, Stanisławę Mionsek za nich ten akt podpisuję Władysław Kuźniarski. Przy tym akcie byliśmy świadkami i że za niepiśmiennych małżonków Michalaków i Stanisławę Mionsek podpisał się Władysław Kuźniarski
   zaświadczamy: Alfons Łęski, Władysław Lemanowicz, Notariusz Skarżyński.
   Niniejszy pierwszy wypis dosłownie zgodny z oryginałem aktu wydany został Stefanji z Michalaków Sobkowej.
   Płock d 5 października 1928
   Notariusz Skarżyński
  Konspiracja przed 1943  [1
  Należał do AK - struktury ruchu oporu; aresztowany 11.12.1943 w domu w Gulczewie na skutek donosu. Przeznaczony do osadzenia w KL. Mauthausen. 
  Znak orła
  Znak orła
  wizerunek orła z czapki wojskowej, który znajduje się w rodzinie od 80 - 85 lat.
  ... a jeśli komu droga do nieba otwarta, to tym co służą ojczyźnie ...
  Aresztowanie 11 gru. 1943  Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Zgon 3 mar. 1944  Pomiechówek Fort III (obóz zagłady), nowodworski, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  wiek 41 lat 
  Pogrzeb Płock - Imielnica - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Józefa Michalak, Stefania i Władysław Sobek
  Józefa Michalak, Stefania i Władysław Sobek
  po mieczu
  po kądzieli
  Wawrzyniec Sobczak,   ur. (wylicz.) 1838,   zm. data nieznana  (dziadek)
  Józefa Orłowska (z domu Wichrowska),   ur. (wylicz.) 1844,   zm. data nieznana  (babka)
  Zdjęcia
  Władysław Sobek
  Władysław Sobek
  ID osoby I64364  Drzewo Rodziny Kielaków
  Ostatnia modyfikacja 16 paź. 2019 

  Ojciec Przodkowie Jakub Sobek ,   ur. 26 lip. 1868, Brody Duże, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. data nieznana 
  Matka Przodkowie Teofila Sobek (z domu Orłowska) ,   ur. 16 gru. 1872, Małoszewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. data nieznana 
  Ślub 1 paź. 1899  Bulkowo - kościół par. pw. św.Trójcy, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  [1
  ID rodziny F21909  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

  Żona/partnerka Przodkowie Stefania Sobek (z domu Michalak) ,   ur. 1 mar. 1907, Szlachecka 21, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 16 wrz. 1997, Szlachecka 21, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 90 lat) 
  Ślub 1927  Płock - Imielnica - kościół Św. Jakuba, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  [1
  • związek błogosławił ks. Władysław Skierkowski
  Dzieci 
  +1. Żyjący
  +2. Żyjący
  +3. Jadwiga Ambroż (z domu Sobek) ,   ur. 15 gru. 1939, Szlachecka 21, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 12 mar. 2019, Warszawa, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 79 lat)
  Ostatnia modyfikacja 12 czer. 2018 
  ID rodziny F21871  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

 • Mapa wydarzeń Pokaż mapę wydarzeń
  Łącze do Google MapsUrodzenie - 23 wrz. 1902 - Bulkowo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsChrzest - 25 wrz. 1902 - Bulkowo - kościół par. pw. św.Trójcy, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsŚlub - 1927 - Płock - Imielnica - kościół Św. Jakuba, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsInfo - Akt notarialny - 5 paź. 1928 - Płock, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Jadwiga Ambroż (z domu Sobek) - 15 gru. 1939 - Szlachecka 21, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsAresztowanie - 11 gru. 1943 - Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsZgon - 3 mar. 1944 - Pomiechówek Fort III (obóz zagłady), nowodworski, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsPogrzeb - - Płock - Imielnica - Cmentarz Parafialny, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
   = Łącze do Google Earth 
  Legenda szpilek adres cmentarz miejscowość szpital kościół szkoła miejsce zamieszkania USC powiat województwo obóz konc. region obszar państwo kontynent Nie ustawione

 • Źródła 
  1. [S429] informacja Pana Grzegorza Chabowskiego.
Kontakt

  email image Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące informacji na tej stronie, prosimy o kontakt.

Informacje administratora

Mam nadzieję, że spodoba się Państwu nowa szata graficzna strony Kielakowie.pl Proszę nie prosić o szczegółowe badania na temat Twojej rodziny.