Polski USA Deutsch Ruskij

Znajdź osobę

Główne gałęzie

Józef Ważyński

Józef Ważyński

mężczyzna 1869 - data nieznana

Info o osobie    |    PDF

 • Imię i nazwisko Józef Ważyński 
  Urodzenie 09 paź. 1869  Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  • Tłum. z j. rosyjskiego
   Działo się w Blichowie dziesiątego Dnia Października tysiąc osiemset sześćdziesiątego dziewiątego roku o godzinie dwunastej w południe. Zjawił się Jan Ważyński, trzydzieści sześć lat, Gospodarz z Pragi w towarzystwie świadków Józefa Leszczyńskiego trzydzieści lat liczącego i Józefa Brudzińskiego pięćdziesiąt lat liczącego, obu Gospodarzy z Pragi, i okazali nam niemowlę płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Pradze dnia wczorajszego o godzinie piątej po południu z prawnej jego żony Ludwiki urodzonej Paprockiej (Ludwiki z Paprockich), trzydzieści lat mającej. Niemowlęciu temu na chrzcie świętym onego czasu dokonanym nadano imię Józef, a rodzicami chrzestnymi byli Józef Leszczyński i Maryanna Ważyńska. Akt ten stawającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, Nami tylko podpisany
   Ksiądz Władysław Leonowicz Administrator Parafii Blichowo Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego.
  Chrzest 10 paź. 1869  Blichowo - kościół par. pw. św. Anny, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Ważyński Józef
  Ważyński Józef
  Akt chrztu
  Płeć mężczyzna 
  Zgon data nieznana 
  Nagrobki Prześlij zdjęcie nagrobka Prześlij zdjęcie nagrobka 
  Relacja Wincenty Warzyński (Chrześniak) 
  Herby Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.
  ID osoby I5679  Drzewo Rodziny Kielaków | Gutowscy herbu Ślepowron, Męczyńscy herbu Prus, Ważyńscy (Skóra) herbu Abdank, Wołowscy herbu Prus II
  Ostatnia modyfikacja 29 mar. 2014 

  Ojciec Przodkowie Jan Ważyński ,   ur. 27 kwie. 1832, Bylino, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 25 list. 1876, Kamionki, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 44 lat) 
  Matka Przodkowie Ludwika Faustyna Kawecka (z domu Paprocka) Ślub: 2x2x  ,   ur. 11 maj 1833, Kamionki, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 1909  (wiek 75 lat) 
  Ślub 06 luty 1853  Zagroba - kościół par. pw. św. Wojciecha, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  • Działo się we wsi Zagrobie dnia dwudziestego piątego Stycznia/szóstego Lutego tysiąc ośmset pięćdziesiątego trzeciego Roku o godzinie siódmej wieczór. Wiadomo czynimy, iż w przytomności Świadków Józefa Śniegocińskiego lat pięćdziesiąt i Antoniego Bułkowskiego lat pięćdziesiąt mających obydwóch Dziedziców Częściowych w Sochocinie zamieszkałych na Dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijne małżeństwo pomiędzy Janem Ważyńskim, Kawalerem lat dwadzieścia jeden mającym, Synem Benedykta i Małgorzaty Ważyńskich urodzonym w Bylinie a teraz w Sochocinach przy Rodzicach zamieszkałym i Ludwiką Faustyną dwóch imion Paprocką Panną lat dwadzieścia mającą, córką Jana i Franciszki Paprockich urodzoną w Kamionkach a teraz w Śniegocinie przy rodzicach zamieszkałą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w Dniach po sobie następujących Niedzielnych dwudziestym trzecim i trzydziestym pierwszym Stycznia i szóstym Lutego roku bieżącego w Parafiach Blichowskiej i Zagrobskiej. Jako też Zezwolenie ustne strony Rodziców obojga Młodych obecnych temu Aktowi nastąpiło. Tamowanie Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż żadnej umowy przedślubnej nie zawierali. Akt ten Stawającym i Świadkom przeczytani i przez Nas Samych podpisany został, gdyż osoby w Akcie wyrażone pisać nie umieją.
   Ksiądz Ludwik Smoleński, Proboszcz Parafii Zagrobskiej, Dziekan Płocki utrzymujący Akta Metrykalno Cywilne.
  Ważyńscy Ludwika i Jan
  Ważyńscy Ludwika i Jan
  Akt małżeństwa
  Zapowiedzi 23, 31 stycz. 6 luty 1853  Blichowo - kościół par. pw. św. Anny, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Zapowiedzi 23, 31 stycz. 6 luty 1853  Zagroba - kościół par. pw. św. Wojciecha, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  ID rodziny F1636  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

  Żona/partnerka 1 Przodkowie Władysława Ważyńska (z domu Makowska) ,   ur. 15 mar. 1873, Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 5 luty 1898, Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 24 lat) 
  Zapowiedzi 17, 24 i 31 sty. 1892  Blichowo - kościół par. pw. św. Anny, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Ślub 03 luty 1892  Blichowo - kościół par. pw. św. Anny, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  • Działo się w Blichowie Dnia dwudziestego drugiego Stycznia/trzeciego Lutego tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego drugiego roku o godzinie piątej po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Adama Ślepowrońskiego, dziedzica cząstkowego mieszkającego w Pradze, trzydzieści pięć lat mającego i Franciszka Dubka służącego w Blichowie mieszkającego i dwadzieścia sześć lat mającego, zawarto onego czasu religijny związek małżeński między Józefem Ważyńskim, kawalerem, dwadzieścia pięć lat liczącym, dziedzicem częściowym urodzonym i mieszkającym w Pradze, synem zmarłego Jana i pozostającej w żywych Ludwiki z Paprockich małżonków Ważyńskich i Władysławą Makowską, panną lat osiemnaście mającą, urodzoną i mieszkająca przy rodzicach w Pradze, córką Józefa i Maryanny z Ciołkowskich małżonków Makowskich, dziedziców cząstkowych. Małżeństwo to poprzedzone zostało trzema zapowiedziami ogłoszonymi w parafialnym kościele blichowskim w dniach piątym/ siedemnastym, dwunastym/ dwudziestym czwartym i dziewiętnastym/ trzydziestym pierwszym Stycznia roku bieżącego. Ustnego pozwolenia na zawarcie związku małżeńskiego udzielił osobiście ojciec nowopoślubionej i oświadczył, że umowy przedślubnej żadnej między poślubionymi nie zawierano. Ślubu udzielił ksiądz Stanisław Śmiarowski. Akt niniejszy nowopoślubionym i świadkom przeczytano, oraz nami i nowopoślubionym podpisano. Pozostali uczestnicy pisać nie umieją.

   ks. Stanisław Śmiarowski Proboszcz Parafii Blichowskiej Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego (podpis nieczytelny)
   Józef Ważyński
  Ważyńscy Władysława i Józef
  Ważyńscy Władysława i Józef
  Akt małżeństwa
  Dzieci 
   1. Henryka Lucyna Ważyńska ,   ur. 1892,   zm. data nieznana
   2. Janina Ważyńska ,   ur. 29 czer. 1894, Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 17 sier. 1894, Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 0 lat)
  +3. Mieczysław Ważyński Ślub: 2x2x  ,   ur. 22 paź. 1895, Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 19 maj 1972, Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 76 lat)
  Ostatnia modyfikacja 19 czer. 2014 
  ID rodziny F1665  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

  Żona/partnerka 2 Przodkowie Franciszka Józefa Ważyńska (z domu Strubińska) ,   ur. 8 mar. 1876, Niedróż Stary, płoński, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. data nieznana 
  Ślub 17 lip. 1898  Koziebrody - kościół par. pw. św. Jakuba Apostoła, płoński, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  • Tłumaczenie z rosyjskiego
   Nr 12
   Niedróż Stary i Sochocino Praga.
   Działo się w Koziebrodach 5/17 Lipca 1898 roku o godzinie 8 wieczorem. Oświadczamy, iż w towarzystwie świadków Jana Brudzińskiego 53 lata, gospodarza (rolnika) ze Strzeszewa-Kuliski i Władysława Ziółkowskiego 35 lat gospodarza (rolnika) z Sochocina-Pragi zawarto onego czasu religijny związek małżeński pomiędzy Józefem Ważyńskim, 26 lat liczącym wdowcem po Władysławie Makowskiej zmarłej w miesiącu Lutym roku bieżącego, synem zmarłego Jana Ważyńskiego i pozostającej wśród żywych Ludwiki z Paprockich, urodzonym w Sochocinie-Pradze i tamże na gospodarstwie nadal żyjącym i Franciszką Strubińską, 22 lata mającą córką Stefana Strubińskiego i Tekli z Przedpełskich, gospodarzy z Niedróża Starego, urodzonej i mieszkającej przy rodzicach w Niedróżu Starym . Małżeństwo poprzedziły trzy zapowiedzi ogłaszane w kościołach Koziebrodzkim i Blichowskim w dniach 26 Czerwca, 3 i 10 Lipca nowego stylu roku bieżącego. Nowopoślubieni oświadczają, iż żadnej umowy przedślubnej między sobą nie zawierali. Związek religijny Nami, księdzem Administratorem Stanisławem Pędzichem dopełniony został. Akt ten stawającym i świadkom pisać nie umiejącym przeczytany, nami tylko podpisany został.
   Administrator Parafii Koziebrody
  Dzieci 
  Ślub: 1x1. Marianna Szczepańska (z domu Ważyńska) ,   ur. 13 wrz. 1899, Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. data nieznana
  +2. Ignacy Warzyński vel Ważyński ,   ur. 11 list. 1901, Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 7 paź. 1980, Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 78 lat)
   3. Henryk Marian Ważyński ,   ur. 1903,   zm. data nieznana
   4. Józef Ważyński ,   ur. 1907,   zm. data nieznana
  Ślub: 1x5. Jan Ważyński ,   ur. 30 sier. 1912, Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. data nieznana
   6. Czesława Ważyńska ,   ur. 30 czer. 1915, Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. data nieznana
  Ostatnia modyfikacja 20 sty. 2018 
  ID rodziny F7055  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

 • Mapa wydarzeń Pokaż mapę wydarzeń
  Łącze do Google MapsUrodzenie - 09 paź. 1869 - Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsChrzest - 10 paź. 1869 - Blichowo - kościół par. pw. św. Anny, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsZapowiedzi - 17, 24 i 31 sty. 1892 - Blichowo - kościół par. pw. św. Anny, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsŚlub - 03 luty 1892 - Blichowo - kościół par. pw. św. Anny, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Janina Ważyńska - 29 czer. 1894 - Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Mieczysław Ważyński - 22 paź. 1895 - Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsŚlub - 17 lip. 1898 - Koziebrody - kościół par. pw. św. Jakuba Apostoła, płoński, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Marianna Szczepańska (z domu Ważyńska) - 13 wrz. 1899 - Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Ignacy Warzyński vel Ważyński - 11 list. 1901 - Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Jan Ważyński - 30 sier. 1912 - Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Czesława Ważyńska - 30 czer. 1915 - Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
   = Łącze do Google Earth 
  Legenda szpilek adres cmentarz miejscowość szpital kościół szkoła miejsce zamieszkania USC powiat województwo obóz konc. region obszar państwo kontynent Nie ustawione