Kielakowie.pl

podróże naszej rodziny w czasie

Wiktoria Nowicka (z domu Ważyńska)

Wiktoria Nowicka (z domu Ważyńska)

kobieta 1835 - 1898  (63 lat)

Info o osobie    |    Mapa wydarzeń    |    Wszystko    |    PDF

 • Imię i nazwisko Wiktoria Nowicka 
  Urodzenie 01 sty. 1835  Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  • Działo się w Blichowie drugiego Stycznia tysiąc ośmset trzydziestego piątego Roku o godzinie drugiej po południu. Stawił się Urodzony Benedykt mający lat trzydzieści jeden Dzierżawca Części w obecności Macieja Leszczyńskiego mającego lat trzydzieści pięć i Pawła Żbikowskiego mającego lat dwadzieścia ośm, obydwóch Dziedziców Części zamieszkałych w Pradze i okazał Nam dziecię płci Niewieściej urodzone w Pradze pod numerem siódmym dnia pierwszego Miesiąca i Roku bieżącego o godzinie dziewiątej wieczorem z jego Małżonki Magdaleny Bagieńskiej mającej lat dwadzieścia ośm. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostało imię Wiktorya, a Rodzicami chrzestnymi byli wyżej wspomniany Maciej Leszczyński i Ewa Kowalewska. Akt ten Stawającym i Świadkom pisać nieumiejącym przeczytany i przez Nas podpisany został.
   Xiądz Ignacy Rynkowski Proboszcz Blichowski
  Chrzest 02 sty. 1835  Blichowo - kościół par. pw. św. Anny, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Ważyńska Wiktoria
  Ważyńska Wiktoria
  Akt chrztu
  I voto Ślepowrońska 
  Zgon 5 gru. 1898  Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  wiek 63 lat 
  Nagrobki Prześlij zdjęcia nagrobka Prześlij zdjęcia nagrobka 
  po mieczu
  po kądzieli
  NN 'Skóra' Ważyński,   ur. (szac.) 1470,   zm. przed 1530  (wiek ~ 60 lat)  (9 x pradziadek)
  Marianna Dzierżanowska (z domu Białobrzeska),   ur. (szac.) 1710,   zm. 14 maj 1753, Karwowo Zaleśne, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek ~ 43 lat)
  Herby
  Abdank (Awdaniec)
  Abdank (Awdaniec)
  (Abdaniec, Abdanek, Abdank, Avdank, Awdancz, Awdaniec, Białkotka, Biłkotka, Czelejów, Habdaniec, Habdank, Haudaniec, Hawdaniec, Hebdank, Łąkotka, Łękawa, Łękawica, Skuba, Szczedrzyk)
  ID osoby I5662  Drzewo Rodziny Kielaków | Gutowscy herbu Ślepowron, Męczyńscy herbu Prus, Ważyńscy (Skóra) herbu Abdank, Wołowscy herbu Prus II
  Ostatnia modyfikacja 16 gru. 2017 

  Ojciec Przodkowie Benedykt Ważyński ,   ur. 22 mar. 1804, Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 04 wrz. 1855, Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 51 lat) 
  Matka Przodkowie Magdalena Ważyńska (z domu Bagińska) ,   ur. 16 lip. 1805, Srebrna, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 23 list. 1872, Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 67 lat) 
  Ślub 15 paź. 1822  Góra - kościół par. p.w. Św. Jakuba Apostoła, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  • Akt małżeństwa - pisownia oryginalna

   Nr 7. Bylino i Sochocino Praga roku tysiąc ośmset dwudziestego drugiego dnia piętnastego Października. Przed nami proboszczem Górskim Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Górskiej w Obwodzie i Województwie Płockiem leżącey stawili się Urodzony Benedykt Ważeński Młodzian maiący podług złożoney przed nami metryki wyiętey z ksiąg Kościoła Blichowskiego w dniu dwudziestym ósmym września roku bieżącego lat ośmnaście skończonych Syn niegdy Ludwika i żyjącey Agaty z Leszczeńskich zostaiący w Sochocinie Pradze przy Matce swey w Parafii i Gminie Blichowskiey i okazał Nam Akt Uszanowania czyniony do Matki swey wspomnioney w dniu iedenastym Października roku bieżącego przed aktowym Pisarzem w Płocku Janem Sadkowskim tudzież Urodzona Magdalena Bagieńska Panna dowodząca złożoną przed Nami metryką wyiętą z ksiąg Kościoła Białły w dniu dziewiątym Października roku bieżącego iż skończyła lat siedmnaście wieku swego która w Domu Rodzicielskiem zostaie córka niegdy Wawrzeńca Bagieńskiego i Julianny z Bronowskich pozostałey wdowy i dziedziczki w Bylinie w Gminie Górskiej mieszkaiącey i okazała Nam Akt Uszanowania czyniony do matki swey wspomnioney w mieiscu iak wyższy. Strony stawaiące żadaią abyśmy do ułożonego między niemi Obchodu Małżeństwa przystąpili którego zapowiedzi uczynione były przede drzwiami naszego Domu Gminnego pierwsza dnia pierwszego druga dnia ósmego obydwie w Miesiącu Wrześniu roku bieżącego o godzinie dwunastej w południe. Gdy o żadnym tamowaniu rzeczonego małżeństwa uwiadomieni nie zostaliśmy, a Rodzice niniejszym na obchód Małżeństwa zezwalaią, przychylaiąc się zatym do żądania stron po przeczytaniu wszystkich wyżej wspomnionych Papierów i Działu V w tytule Kodexu Napoleona o Małżeństwie zapytaliśmy się przyszłego Małżonka i przyszłej Małżonki czyli chcą połączyć się z sobą związkiem Małżeńskiem? Na co gdy każde z nich oddzielnie odpowiedziało że taka Ich iest wola - ogłaszamy w Imieniu prawa iż urodzony Benedykt Ważyński i Magdalena Bagińska są połączeni z sobą węzłem Małżeństwa - czego Akt spisaliśmy w przytomności urodzonych Walentego Sulborskiego Przyiaciela i Macieja Leszczeńskiego Wuja Ślubuiącego obydwóch pełnoletnich Dziedziców w Sochocinie Gminy Blichowskiey mieszkaiących tudzież Urodzonego Adama Bronowskiego z Tych Gminy Sarbinowskiey Wuja Ślubuiącey i Konstantego Kotarskiego Dziedzica z Żochowa Gminy Górskiej Przyiaciela Ślubuiącey. Akt rzeczony po przeczytaniu takowego stawaiącym w głos podpisany został przez Nas i Kotarskiego gdyż stawaiący oświadczyli że pisać nie umieią.
  Kodeks Napoleona
  Kodeks Napoleona
  Fragmenty dotyczące małżeństwa
  ID rodziny F1635  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

  Mąż/partner 1 Przodkowie Walenty Ślepowroński Ślub: 2x2x  ,   ur. 13 luty 1827, Przedpełce Kościołki, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 6 czer. 1867, Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 40 lat) 
  inni partnerzy Marianna Ślepowrońska (z domu Charzyńska)  ślub 24 czer. 1849 
  Zapowiedzi 1, 8 i 15 paź. 1854  Blichowo - kościół par. pw. św. Anny, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Ślub 22 paź. 1854  Blichowo - kościół par. pw. św. Anny, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  • Działo się we wsi Blichowie dnia dziesiątego/dwudziestego drugiego Października tysiąc ośmset pięćdziesiątego czwartego Roku o godzinie czwartej po południu. Wiadomo czynimy, iż w przytomności Świadków Benedykta Przedpełskiego lat trzydzieści pięć i Jana Żbikowskiego lat dwadzieścia dwa liczących obydwóch Gospodarzy w Pradze zamieszkałych na Dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo pomiędzy Walentym Ślepowrońskim, Wdowcem lat dwadzieścia ośm liczącym, urodzonym w Przedpełcach parafii Woźnickiej a dziś w Pradze parafii Blichowskiej zamieszkałym, któremu żona imieniem Maryanna umarła w Pradze parafii Blichowskiej dnia czwartego/szesnastego Września Roku bieżącego a Panną Wiktoryą Ważyńską lat dziewiętnaście liczącą, córką Benedykta i Magdaleny z Bagińskich małżonków Ważyńskich Gospodarzy urodzoną w Pradze Parafii Blichowskiej dziś tamże przy Rodzicach zamieszkałą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w Kościele parafialnym Blichowskim Ludowi na Nabożeństwie zgromadzonemu ogłoszone w Dniach Niedzielnych dziewiętnastym Września/ pierwszym Października, dwudziestym szóstym Września/ósmem Października i trzeciem/piętnastym Października roku bieżącego. Tamowanie Małżeństwa nie zaszło. Zezwolenie ustne strony Młodego jego samego a ze strony Młodej Rodziców nastąpiło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż żadnej umowy przedślubnej przed Rejentem nie zawierali. Obrzęd ten religijny dopełniony został przez Księdza Piotra Potulskiego, Proboszcza parafii Blichowskiej. Akt ten po odczytaniu przez Nas tylko podpisany został, gdyż Stawający i Świadkowie pisać nie umieją.
   Piotr Potulski, Proboszcz Blichowski utrzymujący Akta Stanu Cywilnego.
  Ślepowrońska Wiktoria i Walenty
  Ślepowrońska Wiktoria i Walenty
  Akt małżeństwa
  Dzieci 
   1. Marianna Barbara Ślepowrońska ,   ur. 21 list. 1855, Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 12 sty. 1856, Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 0 lat)
  +2. Adam Ślepowroński Ślub: 2x2x  ,   ur. 27 sty. 1859, Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. data nieznana
   3. Julian Ślepowroński ,   ur. 16 luty 1861, Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 1 sty. 1864, Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 2 lat)
  +4. Ewa Przedpełska (z domu Ślepowrońska) ,   ur. 2 luty 1865, Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 1 paź. 1913, Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 48 lat)
  Ostatnia modyfikacja 11 sier. 2013 
  ID rodziny F1652  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

  Mąż/partner 2 Przodkowie Józef Nowicki ,   ur. 26 kwie. 1828, Dłużniewo Duże, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 12 list. 1894, Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 66 lat) 
  Ślub 15 maj 1868  Blichowo - kościół par. pw. św. Anny, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Dzieci 
  +1. Magdalena Gościcka (z domu Nowicka) ,   ur. 26 wrz. 1868, Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. po 1908  (wiek 40 lat)
   2. Józefat Nowicki ,   ur. 21 lip. 1871, Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 1875  (wiek 3 lat)
   3. Marian Nowicki ,   ur. 7 list. 1873, Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. po 9 list. 1873  (wiek 0 lat)
  Ostatnia modyfikacja 16 gru. 2017 
  ID rodziny F7367  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

 • Mapa wydarzeń Pokaż mapę wydarzeń
  Łącze do Google MapsUrodzenie - 01 sty. 1835 - Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsChrzest - 02 sty. 1835 - Blichowo - kościół par. pw. św. Anny, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsZapowiedzi - 1, 8 i 15 paź. 1854 - Blichowo - kościół par. pw. św. Anny, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsŚlub - 22 paź. 1854 - Blichowo - kościół par. pw. św. Anny, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Marianna Barbara Ślepowrońska - 21 list. 1855 - Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Adam Ślepowroński - 27 sty. 1859 - Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Julian Ślepowroński - 16 luty 1861 - Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Ewa Przedpełska (z domu Ślepowrońska) - 2 luty 1865 - Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsŚlub - 15 maj 1868 - Blichowo - kościół par. pw. św. Anny, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Magdalena Gościcka (z domu Nowicka) - 26 wrz. 1868 - Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Józefat Nowicki - 21 lip. 1871 - Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Marian Nowicki - 7 list. 1873 - Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsZgon - 5 gru. 1898 - Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
   = Łącze do Google Earth 
  Legenda szpilek adres cmentarz miejscowość szpital kościół szkoła miejsce zamieszkania USC powiat województwo obóz konc. region obszar państwo kontynent Nie ustawione
Informacje administratora

Nie zajmujemy się żadnymi badaniami genealogicznymi na zamówienie.