Kielakowie.pl

podróże naszej rodziny w czasie

Wojciech Gąsiorowski

Wojciech Gąsiorowski

mężczyzna data nieznana - data nieznana

Info o osobie    |    Źródła    |    Mapa wydarzeń    |    Wszystko    |    PDF

 • Imię i nazwisko Wojciech Gąsiorowski 
  Urodzenie data nieznana 
  Akta grodzkie 1662  [1
  Przelew Rakowska Gąsiorowski 
  • Tekst przetłumaczony.
   N. Marianna Rakowska wdowa po N. Janie Korzybskim przelewa N. Wojciechowi Gąsiorowskiemu synowi zm. Sebastiana swój zapis oprawny zeznany jej przez zm. męża w aktach grodzkich wyszogrodzkich na sumie 300 złp.
   Tłum.
   BM
  Akta grodzkie 1662  [2
  Zastaw Gąsiorowski Cywiński 
  • Tekst przetłumaczony.
   N. Wojciech Gąsiorowski syn zm. Sebastiana z Korzybia-Czerwonki zastawia N. Wojciechowi Cywińskiemu synowi zm. Macieja w dobrach Korzybie-Czerwonki, od minionej wigilii świętojańskiej na 3 lata, w sumie 75 złp.:
   a) [na pierwszym polu] pod Korzybiem Wielkim: 3 zagony, od drogi korzybskiej przy miedzy Kozakowskiej; 2 zagony po staju, z łąką, przy stawie, przy miedzy Zachowskiej; 3 zagony od płosy Wadiszowskiej [patrz niżej ppkt c] do Olszyny, z łąką, przy miedzy jw.
   b) na drugim polu: przecz 15 zagonów po staju, z łąką, przy granicy arcylińskiej i miedzy tegoż Wojciecha Gąsiorowskiego; 3 zagony od drogi do granicy arcylińskiej przy miedzy Wadiszowskiej; przecz 3 zagony od płosy tegoż Wojciecha Gąsiorowskiego do granicy arcylińskiej przy miedzy jw.; przecz 4 zagony po 2 staje od i do jw.; 2 zagony od Glinek do tejże granicy przy miedzy jw.
   c) na trzecim polu pod Sokolnikami: przecz 15 zagonów po 3 staje od drogi arcylińskiej od Lisków, przy miedzy jw.; 2 zagony po 8 staj od lasu sosnowego? („a pinto”) do Lisków, przy miedzy jw.; na Wietrakowej 2 zagony po 4 staje, od wsi do granicy kabuskiej, przy miedzy jw.; na polku [=pólku?] 5 zagonów po 2 staje, od ról korzybskich do płosy tegoż Wojciecha Gąsiorowskiego, przy miedzy jw.; przecz 3 zagony od przecza tegoż Wojciecha Gąsiorowskiego do Lisków; 2 zagony od drogi korzybskiej do granicy witkowskiej, przy miedzy korzybskiej z I i głowach z II strony; na Dobkowej 2 zagony po 2 staje, przy miedzy Wadiszowskiej,
   nadto zabudowania dworskie tj. izby, sień i stodołę z działką 6 zagonów przy opłotkach, na której te zabudowania stoją, zachowując sobie resztę tej działki.
   Tłum.
   BM
  Akta ziemskie 1664  [3
  Zapis Gąsiorowski Goryszewska 
  • Tekst przetłumaczony.
   N. Wojciech Gąsiorowski syn zm. Sebastiana zapisuje swej żonie N. Małgorzacie Goryszewskiej 60 złp., do spłaty na wigilię świętojańską za rok.
   Tłum.
   BM
  Akta grodzkie 1674  [4
  Kwitacja Cywiński Gąsiorowski 
  • Tekst przetłumaczony.
   Kwitacja Cywino, Gąsiorowo.
   Przed urzędem i aktami tutejszymi grodzkimi starościńskimi płockimi stanął osobiście szlachetny Wojciech Cywiński syn zmarłego Macieja, odstępując od wszelkiej właściwej mu jurysdykcji [?] a podporządkowując się całkowicie wraz ze wszelkimi swymi dobrami i sukcesorami tejże jurysdykcji grodzkiej płockiej jedynie w tym co tyczy tego aktu i niniejszego zapisu, będąc zdrowym na umyśle i ciele otwarcie i urzędowo zeznał, iż on kwituje i wolnym puszcza szlach. Wojciecha Gąsiorowskiego z sumy 70 florenów (złotych polskich) zapisanej przezeń jemu, zeznającemu, w aktach ziemskich płońskich, zabezpieczonej zastawem na pewnych rolach w tymże zapisie wyliczonych, leżących w dobrach Korzybie Czerwonki, po przyjęciu od niego pełnej satysfakcji za powyższe, zaś ów zapis kasuje i unieważnia, z dóbr tych ustępuje wieczyście i na wieki, za pośrednictwem tego swego osobistego zeznania.
   Tłum.
   BM
  Akta grodzkie 1695  [5
  1. Sieklucki Gąsiorowski 
  • Tekst przetłumaczony
   Szlachetny Jan Sieklucki syn zm. Jana, zdrów, osobiście, odstępując zeznaje, iż on szlachetnemu Wojciechowi Gąsiorowskiemu synowi zm. Sebastiana i jego sukcesorom całe i zupełne swe działy ruchome i nieruchome, dziedziczne i zastawne, przez zeznającego i zm. szlachetną Reginę Gąsiorowską, swą prawowitą żonę, od wielmożnego Jana Szydłowskiego kasztelana ziemi wyszogrodzkiej prawem dziedzicznym w roku Pańskim 1685 w czwartek w przeddzień święta św. Małgorzaty panny i męczennicy NABYTE, w dobrach Korzybie Czerwonki leżące, wraz z całym swym prawem, władaniem, własnością i tytułem dziedzicznym oraz ze wszystkimi i poszczególnymi działów tych korzyściami, przyległościami i przynależnościami, bez zasiewów, niczego nie zastrzegając, DAROWUJE i POWZDAJE wieczyście i na wieki,dopuszcza wwiązanie [...], pod karami ziemskimi [...], pod którymi będzie wszędzie odpowiadać wraz ze swymi sukcesorami. [s. 9]
   Tłum.
   BM
  Akta grodzkie 1695  [6
  2. Kwitacja Sieklucki Gąsiorowski, Gąsiorowski Sieklucki  
  • Tekst przetłumaczony
   Szlachetni Jan Sieklucki z I i Wojciech Gąsiorowski syn zm. Sebastiana w imieniu własnym oraz swego syna szlachetnego Stanisława Gąsiorowskiego, za którego przyzwolenie ręczy swymi wszystkimi ogółem dobrami, z II strony, odstępując, zeznali, iż oni, wobec uzyskanej wzajemnej satysfakcji, KWITUJĄ SIĘ wzajem, – w tym szlachetny Sieklucki kwituje wspomnianego szlachetnego Wojciecha Gąsiorowskiego i jego sukcesorów z sumy 200 złp. zapisanej jemu, zeznającemu Siekluckiemu, przez tegoż przed aktami tutejszymi w poniedziałek w oktawie święta Bożego Ciała 1683 roku jako dług prosty tytułem reszty posagu po jego żonie zm. szlachetnej Reginie Gąsiorowskiej, – zaś tenże szlachetny Wojciech Gąsiorowski w imieniu swoim oraz swego wspomnianego syna Stanisława Gąsiorowskiego kwituje tegoż szlachetnego Jana Siekluckiego syna zm. Jana z sumy 400 złp. zeznanej jakimś sposobem przez niego jego wspomnianej córce zm. szlachetnej Reginie Gąsiorowskiej bezpotomnie zmarłej jako wówczas żonie [tamtego], zabezpieczonej przed aktami tutejszymi a prawowicie spadłej na tegoż szlachetnego Stanisława Gąsiorowskiego po bezpotomnej śmierci tejże Reginy Gąsiorowskiej. Z kolei wspomniany Sieklucki odstępuje od dożywocia, zawartego ze swą zmarłą żoną przed aktami tutejszymi w tymże roku 1683, na rzecz i osoby szlachetnych Gąsiorowskich. Wreszcie wspomniany szlachetny Wojciech Gąsiorowski kwituje tegoż Siekluckiego, swego dawniejszego zięcia, z pobranych teraz od niego rzeczy ruchomych pozostałych po śmierci swej córki, tejże zm. szlachetnej Reginy Gąsiorowskiej. Kasują oni i unieważniają wieczyście wszystkie pretensje miane ku sobie wzajemnie.
   Tłum.
   BM

  Akta grodzkie 1695  [7
  3. Wojciech Gąsiorowski .... Adam Żochowski, Sebastiana syn .... 
  Akta grodzkie 1697  [8
  Dług pod zastaw Żochowski Gąsiorowski
   
  • Tekst przetłumaczony
   Szlachetny Wojciech Gąsiorowski syn zm. Sebastiana, zdrów [itd.], osobiście [itd.], odstępując [itd.] zeznał, iż on szlachetnemu Adamowi Żochowskiemu synowi Sebastiana i jego sukcesorom na polu pod Korzybiem Wielkim płosę 14 zagonów jarych na 5 staj, leżącą między miedzami szlachetnych Korzybskich z jednej a szlachetnego Franciszka Korzybskiego z drugiej strony, zaczynając od drogi korzybskiej i ciągnąc do granicy nitkowskiej, leżącą w dobrach Korzybie Wielkie w woj. płockim a pow. płońskim, z całym i zupełnym jej prawem, władaniem, własnością, bliższością i tytułem dziedzicznym oraz ze wszystkimi i poszczególnymi płosy tej użytkami, korzyściami, przyległościami i przynależnościami ogółem wszystkimi, od dziś na 3 pełne lata, nieodwołalnie (inexemptibiliter), zaraz, z roku na rok aż do wykupu, bez zasiewów, w sumie 60 złp. w monecie białej srebrnej bez procentu ZASTAWIA, dopuszcza wwiązanie, zapewnia ogólną obronę przed wszelkimi przeszkodami ze strony jakichkolwiek osób, pod takim samym zakładem, pod którym ma odpowiadać on lub jego spadkobiercy [gdy zostanie lub zostaną pozwani].
   Tłum. BM
  Akta grodzkie 1697  [9
  Posag 
  • Tekst przetłumaczony
   Szlachetny Wojciech Gąsiorowski syn zm. Sebastiana, zdrów, osobiście, odstępując, zeznaje, iż on szlachetnym Marcjannie, Barbarze i Mariannie Kąsiorowskim [!] ( w oryginalnym tekście rzeczywiście widać literę "K" ale musi to być ewidentny błąd pisarza, wymienione panny były bezwzględnie córkami Wojciecha, a więc Gąsiorowskie), pannom niepoślubionym, swoim córkom, z dóbr swoich ogółem wszystkich, ruchomych i nieruchomych, ojcowskich i matczynych, dziedzicznych, zastawnych WINIEN JEST i zobowiązuje się w imieniu swoim i swych spadkobierców, iż ma sumę 900 złp., każdej z nich po 300 zł, po tym jak zmienią stan [cywilny], jako sumę oczywistego, rzeczywistego i wymagalnego długu, a to tytułem im należnego posagu,DAĆ, WYPŁACIĆ i faktycznie odliczyć, a to pod takim samym zakładem, pod którym ma odpowiadać on lub jego spadkobiercy [gdy zostanie lub zostaną pozwani].
   Tłum. BM
  Zgon data nieznana 
  po mieczu
  po kądzieli
  Sebastian Gąsiorowski,   ur. data nieznana,   zm. przed 1662  (ojciec)
  NN Gąsiorowska (z domu NN),   ur. data nieznana,   zm. data nieznana  (matka)
  Nagrobki Prześlij zdjęcia nagrobka Prześlij zdjęcia nagrobka 
  ID osoby I51733  Drzewo Rodziny Kielaków | Gąsiorowscy z Baboszewa
  Ostatnia modyfikacja 24 lip. 2019 

  ojciec Sebastian Gąsiorowski ,   ur. data nieznana,   zm. przed 1662 
  matka NN Gąsiorowska (z domu NN) ,   ur. data nieznana,   zm. data nieznana 
  Ślub data nieznana 
  ID rodziny F27443  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

  Żona/partnerka 1 Małgorzata Gąsiorowska (z domu Goryszewska) ,   ur. data nieznana,   zm. ok. 1665 
  Ślub ok. 1663 
  Ostatnia modyfikacja 18 lip. 2019 
  ID rodziny F29933  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

  Żona/partnerka 2 Przodkowie NN Gąsiorowska (z domu Szydłowska) ,   ur. data nieznana,   zm. ok. 1685 
  Ślub data nieznana 
  Dzieci 
   1. Stanisław Gąsiorowski ,   ur. data nieznana,   zm. po 1695
  +2. Regina Sieklucka (z domu Gąsiorowska) ,   ur. (szac.) 1665,   zm. pom. 1688-1694  (wiek ~ 29 lat)
  Ostatnia modyfikacja 6 sty. 2019 
  ID rodziny F27485  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

  Żona/partnerka 3 Przodkowie Zofia Gąsiorowska (z domu Starczewska) ,   ur. data nieznana,   zm. data nieznana 
  Ślub data nieznana 
  Dzieci 
   1. Marcjanna Gąsiorowska ,   ur. 20 gru. 1689, Korzybie Czerwonki, płoński, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. data nieznana
  +2. Barbara Brzozowska (z domu Gąsiorowska) ,   ur. 30 list. 1691, Korzybie Czerwonki, płoński, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. data nieznana
  Ślub: 1x3. Marianna Kurzątkowska (z domu Gąsiorowska) ,   ur. 30 sty. 1695, Korzybie Czerwonki, płoński, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. data nieznana
  +4. Krzysztof Gąsiorowski ,   ur. 25 lip. 1703, Korzybie Czerwonki, płoński, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. przed 1764  (wiek 60 lat)
  Ostatnia modyfikacja 20 mar. 2017 
  ID rodziny F17353  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

 • Mapa wydarzeń Pokaż mapę wydarzeń
  Łącze do Google MapsDziecko - Marcjanna Gąsiorowska - 20 gru. 1689 - Korzybie Czerwonki, płoński, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Barbara Brzozowska (z domu Gąsiorowska) - 30 list. 1691 - Korzybie Czerwonki, płoński, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Marianna Kurzątkowska (z domu Gąsiorowska) - 30 sty. 1695 - Korzybie Czerwonki, płoński, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Krzysztof Gąsiorowski - 25 lip. 1703 - Korzybie Czerwonki, płoński, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
   = Łącze do Google Earth 
  Legenda szpilek adres cmentarz miejscowość szpital kościół szkoła miejsce zamieszkania USC powiat województwo obóz konc. region obszar państwo kontynent Nie ustawione

 • Komentarze
  Nie ma jeszcze żadnych komentarzy...

      Nie używaj do proponowania zmian (w tym celu użyj zakładki Sugestie).


 • Źródła 
  1. [S793] Płockie księgi ziemskie, http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/23/5/sygn.%202/pages/1_23_0_5_2_0032.htm.

  2. [S793] Płockie księgi ziemskie, http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/23/5/sygn.%202/pages/1_23_0_5_2_0069.htm.

  3. [S793] Płockie księgi ziemskie, http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/23/5/sygn.%202/pages/1_23_0_5_2_0081.htm.

  4. [S463] Płockie księgi grodzkie, http://pther.info/Plockie_Grodzkie_Wieczyste/139/PL_1_24_1139_0208_jpg.html.

  5. [S463] Płockie księgi grodzkie, http://pther.info/Plockie_Grodzkie_Wieczyste/155/PL_1_24_1155_0012_jpg.html.

  6. [S463] Płockie księgi grodzkie, http://pther.info/Plockie_Grodzkie_Wieczyste/155/PL_1_24_1155_0013_jpg.html.

  7. [S463] Płockie księgi grodzkie, http://pther.info/Plockie_Grodzkie_Wieczyste/155/PL_1_24_1155_0016_jpg.html.

  8. [S463] Płockie księgi grodzkie, http://pther.info/Plockie_Grodzkie_Wieczyste/156/PL_1_241156_0413_jpg.html.

  9. [S463] Płockie księgi grodzkie, http://pther.info/Plockie_Grodzkie_Wieczyste/156/PL_1_241156_0414_jpg.html.
Informacje administratora

Nie zajmujemy się żadnymi badaniami genealogicznymi na zamówienie.