Kielakowie.pl

podróże naszej rodziny w czasie

Konstanty Ważyński

Konstanty Ważyński

mężczyzna 1826 - 1876  (49 lat)

Info o osobie    |    Mapa wydarzeń    |    Wszystko    |    PDF

 • Imię i nazwisko Konstanty Ważyński 
  Urodzenie 15 gru. 1826  Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Chrzest 17 gru. 1826  Blichowo - kościół par. pw. św. Anny, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  • Działo się w Blichowie siedemnastego Grudnia tysiąc ośmset dwudziestego szóstego Roku o godzinie pierwszej po południu. Stawił się Urodzony Benedykt Ważyński Dzierżawca Części zamieszkały w Pradze mający lat dwadzieścia trzy w obecności Urodzonych Macieja Leszczyńskiego mającego lat dwadzieścia siedm i Wawrzeńca Leszczyńskiego mającego lat trzydzieści, obydwóch Dzierżawców Części zamieszkałych w Pradze Sąsiadów i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone w Pradze pod numerem piątym dnia piętnastego Miesiąca i Roku bieżącego o godzinie dziesiątej przed południem z jego Małżonki Magdaleny Bagieńskiej mającej lat dwadzieścia. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostało imię Konstanty, a Rodzicami chrzestnymi byli wyżej wspomniany Maciej Leszczyński i Agata Przedpełska z Przedpełc. Akt ten Stawającym przeczytany przez Nas tylko podpisany został gdyż osoby w Akcie wyrażone pisać nie umieją.
   X. Rynkowski Proboszcz Blichowski
  Ważyński Konstanty
  Ważyński Konstanty
  Akt chrztu
  Zgon 10 sty. 1876  Goślice, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  • Nr 1 Goślice
   Działo się we wsi Ciachcin 31 Grudnia 1875 (12 stycznia 1876) roku o godzinie piątej po południu. Stawił się Jan Kędzierski, kołodziej lat 33 i Stanisław Iwaniuk, zarządca lat czterdzieści liczący, obaj we wsi Goślice mieszkający i oznajmili, że 29 Grudnia 1875 (10 stycznia 1876) roku o godzinie dziesiątej wieczorem zmarł Konstanty Ważyński, ekonom we wsi Goślice mieszkający, lat pięćdziesiąt liczący, urodzony we wsi Sochącin Praga, syn zmarłych Benedykta i Magdaleny małżonków Ważyńskich, pozostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Teklę z Dramińskich. Po naocznym stwierdzeniu śmierci Konstantego Ważyńskiego akt ten niezwiązanym ze zmarłym stawającym przeczytano i - jako nieumiejącym pisać - nami tylko podpisano.
  Ważyński Konstanty
  Ważyński Konstanty
  akt zgonu
  wiek 49 lat 
  po mieczu
  po kądzieli
  NN 'Skóra' Ważyński,   ur. (szac.) 1470,   zm. przed 1530  (wiek ~ 60 lat)  (9 x pradziadek)
  Marianna Dzierżanowska (z domu Białobrzeska),   ur. (szac.) 1710,   zm. 14 maj 1753, Karwowo Zaleśne, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek ~ 43 lat)  (3 x prababka)
  Nagrobki Prześlij zdjęcia nagrobka Prześlij zdjęcia nagrobka 
  Herby
  Abdank (Awdaniec)
  Abdank (Awdaniec)
  (Abdaniec, Abdanek, Abdank, Avdank, Awdancz, Awdaniec, Białkotka, Biłkotka, Czelejów, Habdaniec, Habdank, Haudaniec, Hawdaniec, Hebdank, Łąkotka, Łękawa, Łękawica, Skuba, Szczedrzyk)
  ID osoby I2942  Drzewo Rodziny Kielaków | Gutowscy herbu Ślepowron, Męczyńscy herbu Prus, Ważyńscy (Skóra) herbu Abdank, Wołowscy herbu Prus II
  Ostatnia modyfikacja 10 kwie. 2014 

  ojciec Przodkowie Benedykt Ważyński ,   ur. 22 mar. 1804, Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 04 wrz. 1855, Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 51 lat) 
  matka Przodkowie Magdalena Ważyńska (z domu Bagińska) ,   ur. 16 lip. 1805, Srebrna, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 23 list. 1872, Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 67 lat) 
  Ślub 15 paź. 1822  Góra - kościół par. p.w. Św. Jakuba Apostoła, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  • Akt małżeństwa - pisownia oryginalna

   Nr 7. Bylino i Sochocino Praga roku tysiąc ośmset dwudziestego drugiego dnia piętnastego Października. Przed nami proboszczem Górskim Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Górskiej w Obwodzie i Województwie Płockiem leżącey stawili się Urodzony Benedykt Ważeński Młodzian maiący podług złożoney przed nami metryki wyiętey z ksiąg Kościoła Blichowskiego w dniu dwudziestym ósmym września roku bieżącego lat ośmnaście skończonych Syn niegdy Ludwika i żyjącey Agaty z Leszczeńskich zostaiący w Sochocinie Pradze przy Matce swey w Parafii i Gminie Blichowskiey i okazał Nam Akt Uszanowania czyniony do Matki swey wspomnioney w dniu iedenastym Października roku bieżącego przed aktowym Pisarzem w Płocku Janem Sadkowskim tudzież Urodzona Magdalena Bagieńska Panna dowodząca złożoną przed Nami metryką wyiętą z ksiąg Kościoła Białły w dniu dziewiątym Października roku bieżącego iż skończyła lat siedmnaście wieku swego która w Domu Rodzicielskiem zostaie córka niegdy Wawrzeńca Bagieńskiego i Julianny z Bronowskich pozostałey wdowy i dziedziczki w Bylinie w Gminie Górskiej mieszkaiącey i okazała Nam Akt Uszanowania czyniony do matki swey wspomnioney w mieiscu iak wyższy. Strony stawaiące żadaią abyśmy do ułożonego między niemi Obchodu Małżeństwa przystąpili którego zapowiedzi uczynione były przede drzwiami naszego Domu Gminnego pierwsza dnia pierwszego druga dnia ósmego obydwie w Miesiącu Wrześniu roku bieżącego o godzinie dwunastej w południe. Gdy o żadnym tamowaniu rzeczonego małżeństwa uwiadomieni nie zostaliśmy, a Rodzice niniejszym na obchód Małżeństwa zezwalaią, przychylaiąc się zatym do żądania stron po przeczytaniu wszystkich wyżej wspomnionych Papierów i Działu V w tytule Kodexu Napoleona o Małżeństwie zapytaliśmy się przyszłego Małżonka i przyszłej Małżonki czyli chcą połączyć się z sobą związkiem Małżeńskiem? Na co gdy każde z nich oddzielnie odpowiedziało że taka Ich iest wola - ogłaszamy w Imieniu prawa iż urodzony Benedykt Ważyński i Magdalena Bagińska są połączeni z sobą węzłem Małżeństwa - czego Akt spisaliśmy w przytomności urodzonych Walentego Sulborskiego Przyiaciela i Macieja Leszczeńskiego Wuja Ślubuiącego obydwóch pełnoletnich Dziedziców w Sochocinie Gminy Blichowskiey mieszkaiących tudzież Urodzonego Adama Bronowskiego z Tych Gminy Sarbinowskiey Wuja Ślubuiącey i Konstantego Kotarskiego Dziedzica z Żochowa Gminy Górskiej Przyiaciela Ślubuiącey. Akt rzeczony po przeczytaniu takowego stawaiącym w głos podpisany został przez Nas i Kotarskiego gdyż stawaiący oświadczyli że pisać nie umieią.
  Kodeks Napoleona
  Kodeks Napoleona
  Fragmenty dotyczące małżeństwa
  ID rodziny F1635  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

  Żona/partnerka 1 Przodkowie Anna Ważyńska (z domu Przedpełska) ,   ur. 23 lip. 1820, Turowo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 14 wrz. 1855, Leszczyn Szlachecki, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 35 lat) 
  Ślub 7 luty 1847  Woźniki - kościół par. pw. św. Michała Archanioła, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  • Akt małżeństwa - pisownia oryginalna

   Akt nr 1 Przedpełce Kościołki.
   Działo się w wsi Woźniki dnia dwudziestego czwartego Stycznia/siódmego Lutego Tysiąc Ośmset Czterdziestego Siódmego Roku o godzinie drugiej po południu.
   Wiadomo czynimy iż w przytomności Świadków Dominika Przedpełskiego lat czterdzieści i Antoniego Przedpełskiego lat trzydzieści mających, obydwu dziedziców cząstkowych w Przedpełcach Kościołkach zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijne Małżeństwo między Konstantem Ważeńskim kawalerem zamieszkałym w Sochocinie Pradze przy Rodzicach, urodzonym tamże lat dwadzieścia mającym Synem Benedykta i Magdaleny Ważeńskich małżonków zamieszkałych w Sochocinie Pradze, Dziedziców cząstkowych – a Panną Anną Przedpełską, służącą zamieszkałą w Ciołkówku, urodzoną w Turowie lat dwadzieścia siedm mającą, Franciszka i Honoraty nieżyjącej Małżonków [córką], Oyca zamieszkałego w Przedpełcach Kościołkach, Dziedzica cząstkowego. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach osiemnastym, dziewiętnastym i dwudziestym szóstym Stycznia/dwudziestym czwartym, trzydziestym pierwszym Stycznia i siódmym Lutego roku bieżącego dni niedzielnych w parafiach Woźnickiej i Blichowskiej, iako też zezwolenie ustne Rodziców nowo zaślubionego obecnych aktowi Małżeństwa. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż nie zawierali umowy przedślubnej. Akt ten stawającym przeczytany i przez nas podpisany został. Stawający i Świadkowie oświadczyli, iż pisać nie umieją.

   Xiądz Piotr Cichaczewski proboszcz Parafii Woźnik.
  Dzieci 
   1. Franciszek Ważyński ,   ur. 21 wrz. 1848, Turowo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 26 lip. 1870, Płock, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 21 lat)
  +2. Marian Ważyński ,   ur. 28 list. 1850, Leszczyn Szlachecki, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. data nieznana
  Ostatnia modyfikacja 19 sty. 2014 
  ID rodziny F1634  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

  Żona/partnerka 2 Przodkowie Tekla Ludwika Chabowska (z domu Dramińska) Ślub: 2x2x  ,   ur. 12 mar. 1833, Kuchary - folwark, sierpecki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 23 mar. 1897, Chabowo, sierpecki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 64 lat) 
  inni partnerzy Maksymilian Chabowski  ślub 29 list. 1876 
  Zapowiedzi 11, 18 i 25 list. 1855  Zagroba - kościół par. pw. św. Wojciecha, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Ślub 13 sty. 1856  Zagroba - kościół par. pw. św. Wojciecha, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  • Działo się we wsi Zagrobie dnia pierwszego/trzynastego Stycznia tysiąc ośmset pięćdziesiątego szóstego Roku o godzinie dwunastej w południe. Wiadomo czynimy, iż w przytomności Świadków Jana Garwackiego lat czterdzieści i Franciszka Grodkiewicza lat pięćdziesiąt mających obydwóch Służących w Jaroszewie na Dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijne małżeństwo pomiędzy Konstantym Ważyńskim, Wdowcem po niegdyś Annie z Przedpełskich zmarłej dnia czternastego września Roku zeszłego lat trzydzieści mającym, Synem niegdyś Benedykta i Małgorzaty Ważyńskich urodzonym w Sochocinie Pradze a teraz w Leszczynie Szlacheckim na służbie zostającym i Teklą Ludwiką dwóch imion Dramińską Panną lat dwadzieścia dwa mającą, córką niegdyś Antoniego i Antoniny Dramińskich urodzoną w Kucharach Parafii Bonisławskiej a teraz w Jaroszewie na służbie zostającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w Dniach po sobie następujących Niedzielnych jedenastym, ośmnastym i dwudziestym piątym Listopada roku zeszłego w Parafii Zagrobskiej. Jako też Zezwolenie ustne strony Wuja Młodej obecnego temu Aktowi nastąpiło. Tamowanie Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż żadnej umowy przedślubnej nie zawierali. Akt ten Stawającym i Świadkom przeczytani i przez Nas Samych podpisany został, gdyż osoby w Akcie wyrażone pisać nie umieją.
   Ksiądz Ludwik Smoleński, Proboszcz Parafii Zagrobskiej, Dziekan Płocki utrzymujący Akta Metrykalno Cywilne.
  Ważyńscy Tekla i Konstanty
  Ważyńscy Tekla i Konstanty
  Akt małżeństwa
  Dzieci 
  +1. Władysław Antoni Ważyński ,   ur. 01 luty 1857, Leszczyn Szlachecki, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. data nieznana
  +2. Tekla Liszewska (z domu Ważyńska) ,   ur. 20 wrz. 1860, Leszczyn Szlachecki, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. data nieznana
  +3. Konstanty Stanisław Ważyński ,   ur. 13 kwie. 1863, Leszczyn Szlachecki, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 06 czer. 1942  (wiek 79 lat)
   4. Cecylia Ważyńska ,   ur. 05 mar. 1865, Leszczyn Szlachecki, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 17 maj 1865, Leszczyn Szlachecki, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 0 lat)
  +5. Innocenta Mączewska (z domu Ważyńska) Ślub: 2x2x  ,   ur. 02 sty. 1867, Leszczyn Szlachecki, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. data nieznana
   6. Stefania Ważyńska ,   ur. 26 luty 1869, Józinek, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 2 czer. 1871, Goślice, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 2 lat)
  +7. Kordula Kornelia Adamina Gutkowska (z domu Ważyńska) Ślub: 2x2x  ,   ur. 22 gru. 1871, Goślice, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. data nieznana
  +8. Stanisława Longina Świrska (z domu Ważyńska) ,   ur. 8 kwie. 1874, Goślice, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. data nieznana
  Ostatnia modyfikacja 7 maj 2014 
  ID rodziny F1470  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

 • Mapa wydarzeń Pokaż mapę wydarzeń
  Łącze do Google MapsUrodzenie - 15 gru. 1826 - Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsChrzest - 17 gru. 1826 - Blichowo - kościół par. pw. św. Anny, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsŚlub - 7 luty 1847 - Woźniki - kościół par. pw. św. Michała Archanioła, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Franciszek Ważyński - 21 wrz. 1848 - Turowo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Marian Ważyński - 28 list. 1850 - Leszczyn Szlachecki, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsZapowiedzi - 11, 18 i 25 list. 1855 - Zagroba - kościół par. pw. św. Wojciecha, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsŚlub - 13 sty. 1856 - Zagroba - kościół par. pw. św. Wojciecha, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Władysław Antoni Ważyński - 01 luty 1857 - Leszczyn Szlachecki, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Tekla Liszewska (z domu Ważyńska) - 20 wrz. 1860 - Leszczyn Szlachecki, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Konstanty Stanisław Ważyński - 13 kwie. 1863 - Leszczyn Szlachecki, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Cecylia Ważyńska - 05 mar. 1865 - Leszczyn Szlachecki, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Innocenta Mączewska (z domu Ważyńska) - 02 sty. 1867 - Leszczyn Szlachecki, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Stefania Ważyńska - 26 luty 1869 - Józinek, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Kordula Kornelia Adamina Gutkowska (z domu Ważyńska) - 22 gru. 1871 - Goślice, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Stanisława Longina Świrska (z domu Ważyńska) - 8 kwie. 1874 - Goślice, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsZgon - 10 sty. 1876 - Goślice, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
   = Łącze do Google Earth 
  Legenda szpilek adres cmentarz miejscowość szpital kościół szkoła miejsce zamieszkania USC powiat województwo obóz konc. region obszar państwo kontynent Nie ustawione
Informacje administratora

Nie zajmujemy się żadnymi badaniami genealogicznymi na zamówienie.