Polski USA Deutsch Ruskij

Znajdź osobę

Główne gałęzie

Konstanty Ważyński

Konstanty Ważyński

mężczyzna 1826 - 1876  (49 lat)

Info o osobie    |    PDF

 • Imię i nazwisko Konstanty Ważyński 
  Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.
  Urodzenie 15 gru. 1826  Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Chrzest 17 gru. 1826  Blichowo - kościół par. pw. św. Anny, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  • Działo się w Blichowie siedemnastego Grudnia tysiąc ośmset dwudziestego szóstego Roku o godzinie pierwszej po południu. Stawił się Urodzony Benedykt Ważyński Dzierżawca Części zamieszkały w Pradze mający lat dwadzieścia trzy w obecności Urodzonych Macieja Leszczyńskiego mającego lat dwadzieścia siedm i Wawrzeńca Leszczyńskiego mającego lat trzydzieści, obydwóch Dzierżawców Części zamieszkałych w Pradze Sąsiadów i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone w Pradze pod numerem piątym dnia piętnastego Miesiąca i Roku bieżącego o godzinie dziesiątej przed południem z jego Małżonki Magdaleny Bagieńskiej mającej lat dwadzieścia. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostało imię Konstanty, a Rodzicami chrzestnymi byli wyżej wspomniany Maciej Leszczyński i Agata Przedpełska z Przedpełc. Akt ten Stawającym przeczytany przez Nas tylko podpisany został gdyż osoby w Akcie wyrażone pisać nie umieją.
   X. Rynkowski Proboszcz Blichowski
  Ważyński Konstanty
  Ważyński Konstanty
  Akt chrztu
  Płeć mężczyzna 
  Zgon 10 sty. 1876  Goślice, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  • Nr 1 Goślice
   Działo się we wsi Ciachcin 31 Grudnia 1875 (12 stycznia 1876) roku o godzinie piątej po południu. Stawił się Jan Kędzierski, kołodziej lat 33 i Stanisław Iwaniuk, zarządca lat czterdzieści liczący, obaj we wsi Goślice mieszkający i oznajmili, że 29 Grudnia 1875 (10 stycznia 1876) roku o godzinie dziesiątej wieczorem zmarł Konstanty Ważyński, ekonom we wsi Goślice mieszkający, lat pięćdziesiąt liczący, urodzony we wsi Sochącin Praga, syn zmarłych Benedykta i Magdaleny małżonków Ważyńskich, pozostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Teklę z Dramińskich. Po naocznym stwierdzeniu śmierci Konstantego Ważyńskiego akt ten niezwiązanym ze zmarłym stawającym przeczytano i - jako nieumiejącym pisać - nami tylko podpisano.
  Ważyński Konstanty
  Ważyński Konstanty
  akt zgonu
  wiek 49 lat 
  Nagrobki Prześlij zdjęcie nagrobka Prześlij zdjęcie nagrobka 
  ID osoby I2942  Drzewo Rodziny Kielaków | Gutowscy herbu Ślepowron, Męczyńscy herbu Prus, Ważyńscy (Skóra) herbu Abdank, Wołowscy herbu Prus II
  Ostatnia modyfikacja 10 kwie. 2014 

  Ojciec Przodkowie Benedykt Ważyński ,   ur. 22 mar. 1804, Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 04 wrz. 1855, Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 51 lat) 
  Matka Przodkowie Magdalena Ważyńska (z domu Bagińska) ,   ur. 16 lip. 1805, Srebrna, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 23 list. 1872, Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 67 lat) 
  Ślub 15 paź. 1822  Góra - kościół par. p.w. Św. Jakuba Apostoła, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  • Akt małżeństwa - pisownia oryginalna

   Nr 7. Bylino i Sochocino Praga roku tysiąc ośmset dwudziestego drugiego dnia piętnastego Października. Przed nami proboszczem Górskim Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Górskiej w Obwodzie i Województwie Płockiem leżącey stawili się Urodzony Benedykt Ważeński Młodzian maiący podług złożoney przed nami metryki wyiętey z ksiąg Kościoła Blichowskiego w dniu dwudziestym ósmym września roku bieżącego lat ośmnaście skończonych Syn niegdy Ludwika i żyjącey Agaty z Leszczeńskich zostaiący w Sochocinie Pradze przy Matce swey w Parafii i Gminie Blichowskiey i okazał Nam Akt Uszanowania czyniony do Matki swey wspomnioney w dniu iedenastym Października roku bieżącego przed aktowym Pisarzem w Płocku Janem Sadkowskim tudzież Urodzona Magdalena Bagieńska Panna dowodząca złożoną przed Nami metryką wyiętą z ksiąg Kościoła Białły w dniu dziewiątym Października roku bieżącego iż skończyła lat siedmnaście wieku swego która w Domu Rodzicielskiem zostaie córka niegdy Wawrzeńca Bagieńskiego i Julianny z Bronowskich pozostałey wdowy i dziedziczki w Bylinie w Gminie Górskiej mieszkaiącey i okazała Nam Akt Uszanowania czyniony do matki swey wspomnioney w mieiscu iak wyższy. Strony stawaiące żadaią abyśmy do ułożonego między niemi Obchodu Małżeństwa przystąpili którego zapowiedzi uczynione były przede drzwiami naszego Domu Gminnego pierwsza dnia pierwszego druga dnia ósmego obydwie w Miesiącu Wrześniu roku bieżącego o godzinie dwunastej w południe. Gdy o żadnym tamowaniu rzeczonego małżeństwa uwiadomieni nie zostaliśmy, a Rodzice niniejszym na obchód Małżeństwa zezwalaią, przychylaiąc się zatym do żądania stron po przeczytaniu wszystkich wyżej wspomnionych Papierów i Działu V w tytule Kodexu Napoleona o Małżeństwie zapytaliśmy się przyszłego Małżonka i przyszłej Małżonki czyli chcą połączyć się z sobą związkiem Małżeńskiem? Na co gdy każde z nich oddzielnie odpowiedziało że taka Ich iest wola - ogłaszamy w Imieniu prawa iż urodzony Benedykt Ważyński i Magdalena Bagińska są połączeni z sobą węzłem Małżeństwa - czego Akt spisaliśmy w przytomności urodzonych Walentego Sulborskiego Przyiaciela i Macieja Leszczeńskiego Wuja Ślubuiącego obydwóch pełnoletnich Dziedziców w Sochocinie Gminy Blichowskiey mieszkaiących tudzież Urodzonego Adama Bronowskiego z Tych Gminy Sarbinowskiey Wuja Ślubuiącey i Konstantego Kotarskiego Dziedzica z Żochowa Gminy Górskiej Przyiaciela Ślubuiącey. Akt rzeczony po przeczytaniu takowego stawaiącym w głos podpisany został przez Nas i Kotarskiego gdyż stawaiący oświadczyli że pisać nie umieią.
  Kodeks Napoleona
  Kodeks Napoleona
  Fragmenty dotyczące małżeństwa
  ID rodziny F1635  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

  Żona/partnerka 1 Przodkowie Anna Ważyńska (z domu Przedpełska) ,   ur. 23 lip. 1820, Turowo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 14 wrz. 1855, Leszczyn Szlachecki, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 35 lat) 
  Ślub 7 luty 1847  Woźniki - kościół par. pw. św. Michała Archanioła, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  • Akt małżeństwa - pisownia oryginalna

   Akt nr 1 Przedpełce Kościołki.
   Działo się w wsi Woźniki dnia dwudziestego czwartego Stycznia/siódmego Lutego Tysiąc Ośmset Czterdziestego Siódmego Roku o godzinie drugiej po południu.
   Wiadomo czynimy iż w przytomności Świadków Dominika Przedpełskiego lat czterdzieści i Antoniego Przedpełskiego lat trzydzieści mających, obydwu dziedziców cząstkowych w Przedpełcach Kościołkach zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijne Małżeństwo między Konstantem Ważeńskim kawalerem zamieszkałym w Sochocinie Pradze przy Rodzicach, urodzonym tamże lat dwadzieścia mającym Synem Benedykta i Magdaleny Ważeńskich małżonków zamieszkałych w Sochocinie Pradze, Dziedziców cząstkowych – a Panną Anną Przedpełską, służącą zamieszkałą w Ciołkówku, urodzoną w Turowie lat dwadzieścia siedm mającą, Franciszka i Honoraty nieżyjącej Małżonków [córką], Oyca zamieszkałego w Przedpełcach Kościołkach, Dziedzica cząstkowego. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach osiemnastym, dziewiętnastym i dwudziestym szóstym Stycznia/dwudziestym czwartym, trzydziestym pierwszym Stycznia i siódmym Lutego roku bieżącego dni niedzielnych w parafiach Woźnickiej i Blichowskiej, iako też zezwolenie ustne Rodziców nowo zaślubionego obecnych aktowi Małżeństwa. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż nie zawierali umowy przedślubnej. Akt ten stawającym przeczytany i przez nas podpisany został. Stawający i Świadkowie oświadczyli, iż pisać nie umieją.

   Xiądz Piotr Cichaczewski proboszcz Parafii Woźnik.
  Dzieci 
   1. Franciszek Ważyński ,   ur. 21 wrz. 1848, Turowo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 26 lip. 1870, Płock, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 21 lat)
  +2. Marian Ważyński ,   ur. 28 list. 1850, Leszczyn Szlachecki, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. data nieznana
  Ostatnia modyfikacja 19 sty. 2014 
  ID rodziny F1634  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

  Żona/partnerka 2 Przodkowie Tekla Ludwika Chabowska (z domu Dramińska) Ślub: 2x2x  ,   ur. 12 mar. 1833, Kuchary - folwark, sierpecki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 23 mar. 1897, Chabowo, sierpecki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 64 lat) 
  Zapowiedzi 11, 18 i 25 list. 1855  Zagroba - kościół par. pw. św. Wojciecha, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Ślub 13 sty. 1856  Zagroba - kościół par. pw. św. Wojciecha, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  • Działo się we wsi Zagrobie dnia pierwszego/trzynastego Stycznia tysiąc ośmset pięćdziesiątego szóstego Roku o godzinie dwunastej w południe. Wiadomo czynimy, iż w przytomności Świadków Jana Garwackiego lat czterdzieści i Franciszka Grodkiewicza lat pięćdziesiąt mających obydwóch Służących w Jaroszewie na Dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijne małżeństwo pomiędzy Konstantym Ważyńskim, Wdowcem po niegdyś Annie z Przedpełskich zmarłej dnia czternastego września Roku zeszłego lat trzydzieści mającym, Synem niegdyś Benedykta i Małgorzaty Ważyńskich urodzonym w Sochocinie Pradze a teraz w Leszczynie Szlacheckim na służbie zostającym i Teklą Ludwiką dwóch imion Dramińską Panną lat dwadzieścia dwa mającą, córką niegdyś Antoniego i Antoniny Dramińskich urodzoną w Kucharach Parafii Bonisławskiej a teraz w Jaroszewie na służbie zostającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w Dniach po sobie następujących Niedzielnych jedenastym, ośmnastym i dwudziestym piątym Listopada roku zeszłego w Parafii Zagrobskiej. Jako też Zezwolenie ustne strony Wuja Młodej obecnego temu Aktowi nastąpiło. Tamowanie Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż żadnej umowy przedślubnej nie zawierali. Akt ten Stawającym i Świadkom przeczytani i przez Nas Samych podpisany został, gdyż osoby w Akcie wyrażone pisać nie umieją.
   Ksiądz Ludwik Smoleński, Proboszcz Parafii Zagrobskiej, Dziekan Płocki utrzymujący Akta Metrykalno Cywilne.
  Ważyńscy Tekla i Konstanty
  Ważyńscy Tekla i Konstanty
  Akt małżeństwa
  Dzieci 
  +1. Władysław Antoni Ważyński ,   ur. 01 luty 1857, Leszczyn Szlachecki, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. data nieznana
  +2. Tekla Liszewska (z domu Ważyńska) ,   ur. 20 wrz. 1860, Leszczyn Szlachecki, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. data nieznana
  +3. Konstanty Stanisław Ważyński ,   ur. 13 kwie. 1863, Leszczyn Szlachecki, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 06 czer. 1942  (wiek 79 lat)
   4. Cecylia Ważyńska ,   ur. 05 mar. 1865, Leszczyn Szlachecki, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 17 maj 1865, Leszczyn Szlachecki, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 0 lat)
  +5. Innocenta Mączewska (z domu Ważyńska) Ślub: 2x2x  ,   ur. 02 sty. 1867, Leszczyn Szlachecki, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. data nieznana
   6. Stefania Ważyńska ,   ur. 26 luty 1869, Józinek, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 2 czer. 1871, Goślice, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 2 lat)
  +7. Kordula Kornelia Adamina Gutkowska (z domu Ważyńska) Ślub: 2x2x  ,   ur. 22 gru. 1871, Goślice, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. data nieznana
  +8. Stanisława Longina Świrska (z domu Ważyńska) ,   ur. 8 kwie. 1874, Goślice, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. data nieznana
  Ostatnia modyfikacja 7 maj 2014 
  ID rodziny F1470  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

 • Mapa wydarzeń Pokaż mapę wydarzeń
  Łącze do Google MapsUrodzenie - 15 gru. 1826 - Sąchocino-Praga, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsChrzest - 17 gru. 1826 - Blichowo - kościół par. pw. św. Anny, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsŚlub - 7 luty 1847 - Woźniki - kościół par. pw. św. Michała Archanioła, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Franciszek Ważyński - 21 wrz. 1848 - Turowo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Marian Ważyński - 28 list. 1850 - Leszczyn Szlachecki, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsZapowiedzi - 11, 18 i 25 list. 1855 - Zagroba - kościół par. pw. św. Wojciecha, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsŚlub - 13 sty. 1856 - Zagroba - kościół par. pw. św. Wojciecha, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Władysław Antoni Ważyński - 01 luty 1857 - Leszczyn Szlachecki, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Tekla Liszewska (z domu Ważyńska) - 20 wrz. 1860 - Leszczyn Szlachecki, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Konstanty Stanisław Ważyński - 13 kwie. 1863 - Leszczyn Szlachecki, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Cecylia Ważyńska - 05 mar. 1865 - Leszczyn Szlachecki, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Innocenta Mączewska (z domu Ważyńska) - 02 sty. 1867 - Leszczyn Szlachecki, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Stefania Ważyńska - 26 luty 1869 - Józinek, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Kordula Kornelia Adamina Gutkowska (z domu Ważyńska) - 22 gru. 1871 - Goślice, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Stanisława Longina Świrska (z domu Ważyńska) - 8 kwie. 1874 - Goślice, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsZgon - 10 sty. 1876 - Goślice, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
   = Łącze do Google Earth 
  Legenda szpilek adres cmentarz miejscowość szpital kościół szkoła miejsce zamieszkania USC powiat województwo obóz konc. region obszar państwo kontynent Nie ustawione