Kielakowie.pl

podróże naszej rodziny w czasie

Rodzina: Adam Żochowski / Jadwiga Sąpłowska (z domu Przeciszewska) (F12294)

ślub data nieznana


Informacja o rodzinie    |    PDF
Informacje administratora

Nie zajmujemy się żadnymi badaniami genealogicznymi na zamówienie.