Drukuj Dodaj zakładę
Wróć do strony głównej pomocy.

Pyt. Kim jesteś i dlaczego tworzysz tę stronę?
Odp.

Nazywam się Janusz Kielak. Genealogią zacząłem się interesować około roku 2004. Z biegiem czasu zacząłem przy pomocy internetu nawiązywać kontakty z innymi osobami noszącymi to samo nazwisko, z którymi później zaczęliśmy prowadzić badania genealogiczne. Nasze pierwsze, stosunkowo skromne jeszcze drzewko, założyliśmy w 2005 roku w witrynie www.genealogiapolska.pl. W 2006 roku zorganizowaliśmy nasz pierwszy zjazd rodzinny i zobaczyliśmy, jak wielu ludzi interesuje historia swych przodków. Założyliśmy Stowarzyszenie Rodu Kielaków "SIEWBA", następnie utworzyliśmy własną stronę Kielakowie.pl
Celem naszym jest działanie na rzecz integracji członków Rodu Kielaków z całego świata, tworzenie więzi rodzinnych i poczucia wspólnoty. Prowadzenie i wspieranie prac nad historią Rodu Kielaków, zabezpieczanie pamiątek i śladów z nim związanych, upamiętnianie zasłużonych członków Rodu w publikowanych pracach historycznych, dziełach sztuki i wspomnieniach. Utworzone przez nas drzewo genealogiczne umożliwia odnalezienie Państwu swoich przodków. Jest ono ciągle uzupełniane danymi zebranymi w archiwach oraz uzyskanymi od użytkowników. Do dnia dzisiejszego udało się nam zebrać dane na temat 84914 osób i 28841 rodzin i ta liczba ciągnie rośnie.