Kielakowie.pl

podróże naszej rodziny w czasie

Twój 1% może pomóc Błażejowi
Blazej_Kielak
Błażej Kielak ur. 30.07.2002r. cierpi na ciężką wadę genetyczną o nazwie Epidermolysis Bullosa Dystrophica. EB, to inaczej powstawanie ran na skutek dotyku, upadku, otarć, oraz emocji jakie przeżywa dziecko. W przebiegu choroby dochodzi np. do zrostu palców rąk, powodując trwałe inwalidztwo. Ze względu na brak jakiegokolwiek lekarstwa umożliwiającego całkowite wyleczenie tej choroby, zostaje tylko forma leczenia doraźnego i zapobiegawczego. Więcej o chorobie EB możesz się dowiedzieć na stronie www.m.edziecko.pl.

Twój 1 % podatku wykorzystamy na :

 • zakup specjalnych maści i płynów do kąpieli
 • zakup bardzo kosztownych opatrunków hydrożelowych i silikonowych, oraz wszelkich gazików, bandaży i innych środków całkowicie sterylnych, itp.

 • Jak przekazać 1% podatku dla Błażeja
  Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38), należy wpisać:
  KRS: 0000037904

  Tutaj możesz wypełnić PIT online

  Nawet, jeżeli kwota Waszego jednego procenta nie jest wysoka i wynosi raptem kilka złotych lub kilkadziesiąt groszy (zaokrąglamy do pełnych dziesiątek groszy w dół) - nie wahajcie się wpisać jej do swojego PITa. Wam to nie zaszkodzi i nic nie kosztuje, a Błażejowi naprawdę pomoże. Wszyscy znamy przecież przysłowie „Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka”
  W formularzu PIT podaj swoje dane, żebyśmy wiedzieli, kto udzielił pomocy Błażejowi.

  INFORMACJE DODATKOWE

  Z dniem 1 stycznia 2018 r. ruszyła kolejna akcja rozliczeniowa podatku dochodowego od osób fizycznych. 1% podatku mogą przekazać:
 • ryczałtowcy – PIT 28,
 • przedsiębiorcy – PIT 36,
 • przedsiębiorcy-liniowcy – PIT 36L,
 • pracownicy – PIT 37,
 • gracze giełdowi – PIT 38
 • osoby, które sprzedały nieruchomość – PIT 39.

 • W pozycji INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE można uszczegółowić cel, na jaki chcemy przekazać swój 1%. Tu należy wyraźnie wpisać: numer, nazwisko i imię podopiecznego.

  Aby przekazać 1% podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP) wystarczy złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe:

 • PIT-28 - w terminie do 31 stycznia 2018 roku;
 • PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 – w terminie do 30 kwietnia 2018 roku;
 • oraz dokonać zapłaty w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP – nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.
  Korektę zeznania podatkowego, w której podatnik może zadeklarować 1% podatku należnego na rzecz wybranej OPP, należy dokonać w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.
  Wypełnienie wniosku o przekazaniu 1% podatku należnego na rzecz OPP w zeznaniu podatkowym za 2017 r. polegać będzie wyłącznie na podaniu numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wybranej OPP oraz kwoty do przekazania na jej rzecz w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego (bez potrzeby przytaczania nazwy OPP).
  W 2018 r. kwoty 1% podatku z zeznań podatkowych za 2017 r. zostaną przekazane na rachunek bankowy OPP w miesiącach: maj - lipiec 2018 r.
  Wskazane powyżej nowe zasady przekazywania 1% podatku należnego na rzecz OPP wprowadziła ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 28, poz. 146).


  Informacje administratora

  Nie zajmujemy się żadnymi badaniami genealogicznymi na zamówienie.