Kielakowie.pl

podróże naszej rodziny w czasie

Źródła


Wyniki 951 do 993 z 993

      «cofnij «1 ... 16 17 18 19 20


 #  ID źródła   Tytuł, Autor 
951 S18 Genealogia familii Gawareckich w ziemi Wyszogrodzkiej, dawniej w Księstwie Mazowieckim, dziś obwodzie i województwie płockim osiadłej
Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852). 
952 S644 Genealogia ziemiaństwa ziemi dobrzyńskiej XIX - XX wieku
Piotr Gałkowski 
953 S52 Herbarz Mazowiecki tom II powiat płocki
Jerzy Łempicki 
954 S7 Herbarz Mazowiecki tom III powiat bielski
Jerzy Łempicki 
955 S53 Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego
Kasper Niesiecki 
956 S9 Herbarz szlachty polskiej
Seweryn Uruski 
957 S366 Herby Rycerstwa Polskiego
Bartosz Paprocki 
958 S50 He­rbarz szlachty powiatu sie­rpeckiego
Jerzy Łempicki 
959 S40 International Genealogical Index (R)
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 
960 S11 Kielakowie w AK
 
961 S17 Kodex Napoleona; Code Napoléon; Codex Napoleonis
 
962 S49 Krzyż Komandorski Orderu odrodzenia Polski
Kanclerz "Orderu odrodzenia Polski" 
963 S42 Księga druga urodzonych w parafii Klembów od roku 1704 do 1756
 
964 S792 Księga MK 180 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, z lat 1633 -1635, kanclerstwa Jakuba Zadzika
 
965 S259 Księga poległych na polu chwały: żołnierze Ludowego Wojska Polskiego
Lewandowicz Leszek 
966 S179 Księgi metrykalne parafii wyznania rzymskokatolickiego archidiecezji lwowskiej
 
967 S448 księgi Nowomiejskie Ziemskie Wieczyste, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
 
968 S20 Kurier Warszawski nr 105
 
969 S19 Kurier Warszawski nr 92
 
970 S5 Legitymacja poselska Stanisława Kielaka
 
971 S3 Legitymacja RPO
Mińsko-Mazowiecka Rada Opiekuńcza Prezes RPO Cegliński 
972 S44 Liber Baptizatorum Ecclesiae Parochialis Klemboviensis 1781 1799
Parafia Klembów 
973 S43 Liber Metrices Baptizatorum Ecclesiae Klemboviensiano 1767 1781
Parafia Klembów 
974 S58 List pasterski biskupa unickiego chełmskiego Porfiriusza Skarbka Ważyńskiego w obronie Konstytucji 3 Maja napisany po 22 V 1792 roku
 
975 S993 Mazowiecka linia Działyńskich h. Ogończyk. Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej Z. 25.
Andrzej Sikorski 
976 S300 Mieszkańcy Mazowsza zachodnio-północnego sądzeni przez Wojskowe Sądy Rejonowe 1946-1955
Jacek Pawłowicz 
977 S22 Polski Słownik Biograficzny
 
978 S56 Powiat oszmiański - materjały do dziejów ziemi i ludzi
Czesław Jankowski 
979 S47 Powstanie narodu polskiego w r. 1830 i 1831. T. 1
Mochnacki, Maurycy 
980 S791 Sumariusz księgi MK 180 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, z lat 1633 -1635, kanclerstwa Jakuba Zadzika
tłumaczenie opracował Wojciech Krawczuk 
981 S338 Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861
Elżbieta Sęczys 
982 S95 Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu
 
983 S6 Teki Dworzaczka
Włodzimierz Dworzaczek 
984 S21 Tymczasowa legitymacja ubezpieczeniowa Dymitra Siniakiewicza
 
985 S258 Uczestnicy ruchów wolnosciowych w latach 1832-1855. Królestwo Polskie.
W.A.Diakow, A. Gałkowski, W. Sliwowska, W.M. Zajcew 
986 S57 W Wilnie i w dworach litewskich : pamiętnik z lat 1815-1843
Gabriela Puzynina 
987 S565 Wiadomość historyczna o rodzie Świnków oraz rodowód pochodzącej od nich rodziny Zielińskich herbu Świnka.
 
988 S243 Wielka Genealogia Minakowskiego
 
989 S10 Wikipedia
 
990 S2 Zaproszenie na raut
Prezydent Ignacy Mościcki 
991 S4 Zaświadczenie do Urzędu Skarbowego
Urząd Gminy Tłuszcz 
992 S12 Zawisza Czarny : szkic do wykładu popularnego
Małachowski, Stanisław 
993 S480 Ziemia dobrzyńska - zeszyty historyczne dobrzyńskiego oddziału WTN
 

      «cofnij «1 ... 16 17 18 19 20Informacje administratora

Mam nadzieję, że spodoba się Państwu nowa szata graficzna strony Kielakowie.pl