Drukuj Dodaj zakładę

Źródła


Wyniki 801 do 822 z 822

      «cofnij «1 ... 13 14 15 16 17


 #  ID źródła   Tytuł, Autor 
801 S5 Legitymacja poselska Stanisława Kielaka
 
802 S3 Legitymacja RPO
Mińsko-Mazowiecka Rada Opiekuńcza Prezes RPO Cegliński 
803 S44 Liber Baptizatorum Ecclesiae Parochialis Klemboviensis 1781 1799
Parafia Klembów 
804 S43 Liber Metrices Baptizatorum Ecclesiae Klemboviensiano 1767 1781
Parafia Klembów 
805 S58 List pasterski biskupa unickiego chełmskiego Porfiriusza Skarbka Ważyńskiego w obronie Konstytucji 3 Maja napisany po 22 V 1792 roku
 
806 S300 Mieszkańcy Mazowsza zachodnio-północnego sądzeni przez Wojskowe Sądy Rejonowe 1946-1955
Jacek Pawłowicz 
807 S22 Polski Słownik Biograficzny
 
808 S56 Powiat oszmiański - materjały do dziejów ziemi i ludzi
Czesław Jankowski 
809 S47 Powstanie narodu polskiego w r. 1830 i 1831. T. 1
Mochnacki, Maurycy 
810 S791 Sumariusz księgi MK 180 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, z lat 1633 -1635, kanclerstwa Jakuba Zadzika
tłumaczenie opracował Wojciech Krawczuk 
811 S338 Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861
Elżbieta Sęczys 
812 S95 Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu
 
813 S6 Teki Dworzaczka
Włodzimierz Dworzaczek 
814 S21 Tymczasowa legitymacja ubezpieczeniowa Dymitra Siniakiewicza
 
815 S258 Uczestnicy ruchów wolnosciowych w latach 1832-1855. Królestwo Polskie.
W.A.Diakow, A. Gałkowski, W. Sliwowska, W.M. Zajcew 
816 S57 W Wilnie i w dworach litewskich : pamiętnik z lat 1815-1843
Gabriela Puzynina 
817 S565 Wiadomość historyczna o rodzie Świnków oraz rodowód pochodzącej od nich rodziny Zielińskich herbu Świnka.
 
818 S10 Wikipedia
 
819 S2 Zaproszenie na raut
Prezydent Ignacy Mościcki 
820 S4 Zaświadczenie do Urzędu Skarbowego
Urząd Gminy Tłuszcz 
821 S12 Zawisza Czarny : szkic do wykładu popularnego
Małachowski, Stanisław 
822 S480 Ziemia dobrzyńska - zeszyty historyczne dobrzyńskiego oddziału WTN
 

      «cofnij «1 ... 13 14 15 16 17