Drukuj Dodaj zakładę

Źródła


Wyniki 701 do 743 z 743

      «cofnij «1 ... 11 12 13 14 15


 #  ID źródła   Tytuł, Autor 
701 S32 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Brwilno
 
702 S1 Album skorowidz Senatu i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Sejm RP 
703 S46 Bitwy i potyczki stoczone przez wojsko polskie w roku 1831
Callier Edmund (1833-1893)  
704 S16 Egzylarcha
 
705 S13 Encyklopedia Powszechna
Samuel Orgelbrand 
706 S18 Genealogia familii Gawareckich w ziemi Wyszogrodzkiej, dawniej w Księstwie Mazowieckim, dziś obwodzie i województwie płockim osiadłej
Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852). 
707 S644 Genealogia ziemiaństwa ziemi dobrzyńskiej XIX - XX wieku
Piotr Gałkowski 
708 S52 Herbarz Mazowiecki tom II powiat płocki
Jerzy Łempicki 
709 S7 Herbarz Mazowiecki tom III powiat bielski
Jerzy Łempicki 
710 S53 Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego
Kasper Niesiecki 
711 S9 Herbarz szlachty polskiej
Seweryn Uruski 
712 S366 Herby Rycerstwa Polskiego
Bartosz Paprocki 
713 S50 He­rbarz szlachty powiatu sie­rpeckiego
Jerzy Łempicki 
714 S40 International Genealogical Index (R)
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 
715 S11 Kielakowie w AK
 
716 S17 Kodex Napoleona; Code Napoléon; Codex Napoleonis
 
717 S49 Krzyż Komandorski Orderu odrodzenia Polski
Kanclerz "Orderu odrodzenia Polski" 
718 S42 Księga druga urodzonych w parafii Klembów od roku 1704 do 1756
 
719 S259 Księga poległych na polu chwały: żołnierze Ludowego Wojska Polskiego
Lewandowicz Leszek 
720 S179 Księgi metrykalne parafii wyznania rzymskokatolickiego archidiecezji lwowskiej
 
721 S448 księgi Nowomiejskie Ziemskie Wieczyste, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
 
722 S20 Kurier Warszawski nr 105
 
723 S19 Kurier Warszawski nr 92
 
724 S5 Legitymacja poselska Stanisława Kielaka
 
725 S3 Legitymacja RPO
Mińsko-Mazowiecka Rada Opiekuńcza Prezes RPO Cegliński 
726 S44 Liber Baptizatorum Ecclesiae Parochialis Klemboviensis 1781 1799
Parafia Klembów 
727 S43 Liber Metrices Baptizatorum Ecclesiae Klemboviensiano 1767 1781
Parafia Klembów 
728 S58 List pasterski biskupa unickiego chełmskiego Porfiriusza Skarbka Ważyńskiego w obronie Konstytucji 3 Maja napisany po 22 V 1792 roku
 
729 S300 Mieszkańcy Mazowsza zachodnio-północnego sądzeni przez Wojskowe Sądy Rejonowe 1946-1955
Jacek Pawłowicz 
730 S22 Polski Słownik Biograficzny
 
731 S56 Powiat oszmiański - materjały do dziejów ziemi i ludzi
Czesław Jankowski 
732 S47 Powstanie narodu polskiego w r. 1830 i 1831. T. 1
Mochnacki, Maurycy 
733 S338 Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861
Elżbieta Sęczys 
734 S95 Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu
 
735 S6 Teki Dworzaczka
Włodzimierz Dworzaczek 
736 S21 Tymczasowa legitymacja ubezpieczeniowa Dymitra Siniakiewicza
 
737 S258 Uczestnicy ruchów wolnosciowych w latach 1832-1855. Królestwo Polskie.
W.A.Diakow, A. Gałkowski, W. Sliwowska, W.M. Zajcew 
738 S57 W Wilnie i w dworach litewskich : pamiętnik z lat 1815-1843
Gabriela Puzynina 
739 S565 Wiadomość historyczna o rodzie Świnków oraz rodowód pochodzącej od nich rodziny Zielińskich herbu Świnka.
 
740 S10 Wikipedia
 
741 S2 Zaproszenie na raut
Prezydent Ignacy Mościcki 
742 S4 Zaświadczenie do Urzędu Skarbowego
Urząd Gminy Tłuszcz 
743 S12 Zawisza Czarny : szkic do wykładu popularnego
Małachowski, Stanisław 

      «cofnij «1 ... 11 12 13 14 15