Kielakowie.pl

podróże naszej rodziny w czasie

Źródła


Wyniki 1001 do 1047 z 1047

      «cofnij «1 ... 17 18 19 20 21


 #  ID źródła   Tytuł, Autor 
1001 S46 Bitwy i potyczki stoczone przez wojsko polskie w roku 1831
Callier Edmund (1833-1893)  
1002 S16 Egzylarcha
 
1003 S13 Encyklopedia Powszechna
Samuel Orgelbrand 
1004 S18 Genealogia familii Gawareckich w ziemi Wyszogrodzkiej, dawniej w Księstwie Mazowieckim, dziś obwodzie i województwie płockim osiadłej
Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852). 
1005 S644 Genealogia ziemiaństwa ziemi dobrzyńskiej XIX - XX wieku
Piotr Gałkowski 
1006 S52 Herbarz Mazowiecki tom II powiat płocki
Jerzy Łempicki 
1007 S7 Herbarz Mazowiecki tom III powiat bielski
Jerzy Łempicki 
1008 S53 Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego
Kasper Niesiecki 
1009 S9 Herbarz szlachty polskiej
Seweryn Uruski 
1010 S366 Herby Rycerstwa Polskiego
Bartosz Paprocki 
1011 S50 He­rbarz szlachty powiatu sie­rpeckiego
Jerzy Łempicki 
1012 S40 International Genealogical Index (R)
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 
1013 S11 Kielakowie w AK
 
1014 S17 Kodex Napoleona; Code Napoléon; Codex Napoleonis
 
1015 S49 Krzyż Komandorski Orderu odrodzenia Polski
Kanclerz "Orderu odrodzenia Polski" 
1016 S42 Księga druga urodzonych w parafii Klembów od roku 1704 do 1756
 
1017 S792 Księga MK 180 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, z lat 1633 -1635, kanclerstwa Jakuba Zadzika
 
1018 S259 Księga poległych na polu chwały: żołnierze Ludowego Wojska Polskiego
Lewandowicz Leszek 
1019 S179 Księgi metrykalne parafii wyznania rzymskokatolickiego archidiecezji lwowskiej
 
1020 S448 księgi Nowomiejskie Ziemskie Wieczyste, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
 
1021 S20 Kurier Warszawski nr 105
 
1022 S19 Kurier Warszawski nr 92
 
1023 S5 Legitymacja poselska Stanisława Kielaka
 
1024 S3 Legitymacja RPO
Mińsko-Mazowiecka Rada Opiekuńcza Prezes RPO Cegliński 
1025 S44 Liber Baptizatorum Ecclesiae Parochialis Klemboviensis 1781 1799
Parafia Klembów 
1026 S43 Liber Metrices Baptizatorum Ecclesiae Klemboviensiano 1767 1781
Parafia Klembów 
1027 S58 List pasterski biskupa unickiego chełmskiego Porfiriusza Skarbka Ważyńskiego w obronie Konstytucji 3 Maja napisany po 22 V 1792 roku
 
1028 S993 Mazowiecka linia Działyńskich h. Ogończyk. Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej Z. 25.
Andrzej Sikorski 
1029 S1037 Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
 
1030 S300 Mieszkańcy Mazowsza zachodnio-północnego sądzeni przez Wojskowe Sądy Rejonowe 1946-1955
Jacek Pawłowicz 
1031 S22 Polski Słownik Biograficzny
 
1032 S56 Powiat oszmiański - materjały do dziejów ziemi i ludzi
Czesław Jankowski 
1033 S47 Powstanie narodu polskiego w r. 1830 i 1831. T. 1
Mochnacki, Maurycy 
1034 S791 Sumariusz księgi MK 180 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, z lat 1633 -1635, kanclerstwa Jakuba Zadzika
tłumaczenie opracował Wojciech Krawczuk 
1035 S338 Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861
Elżbieta Sęczys 
1036 S95 Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu
 
1037 S6 Teki Dworzaczka
Włodzimierz Dworzaczek 
1038 S21 Tymczasowa legitymacja ubezpieczeniowa Dymitra Siniakiewicza
 
1039 S258 Uczestnicy ruchów wolnosciowych w latach 1832-1855. Królestwo Polskie.
W.A.Diakow, A. Gałkowski, W. Sliwowska, W.M. Zajcew 
1040 S57 W Wilnie i w dworach litewskich : pamiętnik z lat 1815-1843
Gabriela Puzynina 
1041 S565 Wiadomość historyczna o rodzie Świnków oraz rodowód pochodzącej od nich rodziny Zielińskich herbu Świnka.
 
1042 S243 Wielka Genealogia Minakowskiego
 
1043 S10 Wikipedia
 
1044 S2 Zaproszenie na raut
Prezydent Ignacy Mościcki 
1045 S4 Zaświadczenie do Urzędu Skarbowego
Urząd Gminy Tłuszcz 
1046 S12 Zawisza Czarny : szkic do wykładu popularnego
Małachowski, Stanisław 
1047 S480 Ziemia dobrzyńska - zeszyty historyczne dobrzyńskiego oddziału WTN
 

      «cofnij «1 ... 17 18 19 20 21Informacje administratora

Mam nadzieję, że spodoba się Państwu nowa szata graficzna strony Kielakowie.pl