Kielakowie.pl

podróże naszej rodziny w czasie

Notatki


Wyniki 6,201 do 6,244 z 6,244

      «cofnij «1 ... 121 122 123 124 125

 #   Notatki   Drzewo   ID osoby   Link do 
6201 Żył 9 miesięcy tree381 I79371 Zaczek, Wojciech (I79371)
 
6202 żył przy synu, ekspedytorze poczty tree381 I77730 Fontana, Antoni Józef (I77730)
 
6203 Żył z jałmużny jako niewidomy. tree381 I60434 Wierzbicki, Adam (I60434)
 
6204 Żyła 1 miesiąc i 2 tygodnie tree381 I41833 Roguska, Katarzyna (I41833)
 
6205 żyła 15 dni tree381 I76736 Markiewicz, Grażyna (I76736)
 
6206 żyła pół roku, ur. w Międzylesiu córka Ludwika i Małgorzaty z Gajców, zgon zgłosili: Jan Sasin lat 70 – dziadek zmarłej oraz Ludwik Sasin lat 40 – ojciec zmarłej – obaj zam. w Międzylesiu tree381 I34200 Sasin, Jadwiga (I34200)
 
6207 Złapany podczas ucieczki z domu Szczepana Dobrosielskiego. Obóz koncentracyjny tree381 I36487 Zaleski, Adam (I36487)
 
6208 łacina tree381 Rodzina F8069
 
6209 Łempicki podaje, że Franciszek Cieszewski, mąż Jadwigi Brochockiej był synem Kacpra. Według ksiąg grodzkich płockich był jednak synem Macieja. tree381 Rodzina F26640
 
6210 Łempicki błędnie podaje Marcina, Ludwika i Klemensa Dziedzickich jako synów Adama (faktycznie ich dziadka) z drugą, nieznaną żoną. tree381 I21325 Dziedzicki, Adam (I21325)
 
6211 Łempicki błędnie podaje Klemensa jako syna Adama (faktycznie jego dziadka), z drugą, nieznaną żoną. tree381 I29347 Dziedzicki, Klemens (I29347)
 
6212 Łempicki błędnie podaje Ludwika jako syna Adama (faktycznie jego dziadka), z drugą, nieznaną żoną. tree381 I29348 Dziedzicki, Ludwik (I29348)
 
6213 Łempicki błędnie podaje Macieja jako syna Adama (faktycznie jego dziadka), z drugą, nieznaną żoną. tree381 I29345 Dziedzicki, Tomasz Marcin (I29345)
 
6214 Łempicki na w tomie III Herbarza Mazowieckiego na stronie 523 podaje, że Bartłomiej był synem Tomasza (syna Grzegorza Kazimierza) i prawdopodobnie jego trzeciej żony Praksedy Grabianki. Nie jest to jednak możliwe, ponieważ już druga żona przeżyła tego Tomasza.
Z kolei na stronie 532 podaje, że Tomasz, mąż Praksedy Grabianki był synem Jana i Katarzyny Dobrosielskiej i pozostawił syna Adama. Tu nic nie wspomina o Bartłomieju
tree381 I46580 Rudowski, Bartłomiej (I46580)
 
6215 Łempicki oparzył to nazwisko znakiem zapytania tree381 I36648 Merynos, Cecylia Rościszewska (I36648)
 
6216 Łempicki podaje, że być może była córką Tomasza tree381 I78809 Łukowska, Elżbieta Smardzewska vel Smarzewska (I78809)
 
6217 Łempicki podaje, że Adam Miszewski, mąż Anny Górskiej był synem Pawła. Księgi grodzkie mówią coś innego. tree381 Rodzina F18060
 
6218 Łempicki podaje, że Adam Miszewski, syn Pawła był także mężem Anny Górskiej. Księgi grodzkie mówią coś innego. tree381 I81951 Miszewski, Adam (I81951)
 
6219 Łempicki podaje, że Adam, mąż Marianny Jaroszewskiej był synem Wojciecha. Według akt grodzkich płockich był jednak synem Marcina. tree381 Rodzina F12054
 
6220 Łempicki podaje, że Agnieszka była córką Konstantego - brata Wojciecha Rościszewskiego. Księgi grodzkie płockie mówią co innego. tree381 Rodzina F12019
 
6221 Łempicki podaje, że był synem Tomasza i Rozalii. Jest to jednak niemożliwe, ponieważ był już w roku 1777 komornikiem płockim, Tomasz zaś brał ślub z Rozalią dopiero w 1783 roku.
Antoni był bratem Tomasza i powinien mieć numer AB23, nie AB224. 
tree381 I35618 Rościszewski, Jan Antoni (I35618)
 
6222 Łempicki podaje, że Elżbieta była córką Konstantego - brata Wojciecha Rościszewskiego. Księgi grodzkie płockie mówią co innego. tree381 Rodzina F12019
 
6223 Łempicki podaje, że Jakub zmarł przed 1624 rokiem. Z ksiąg grodzkich płockich wynika jednak, że musiał umrzeć w 1639 roku. tree381 I6927 Ważyński, Jakub (I6927)
 
6224 Łempicki podaje, że Leonard był synem zmarłego przed 1546 rokiem Jana, zaś Niesiecki wspomina żyjącego w tym samym okresie Lenarda, syna Wawrzyńca, sędziego grodzkiego płockiego tree381 I88468 Pepłowski, Leonard vel Lenard (I88468)
 
6225 Łempicki podaje, że mężem Marianny Brochockiej był Jan Zakrzewski, syn Krzysztofa. W aktach grodzkich płockich wyraźnie podano, że był synem Piotra. tree381 Rodzina F26701
 
6226 Łempicki podaje, że Paweł Kazimierz Jaroszewski zmarł bezdzietnie, Boniecki natomiast, że miał synów Pawła i Jakuba.
Tego Jakuba Łempicki przypisuje bratu Pawła Kazimierza - Janowi Antoniemu. 
tree381 Rodzina F22443
 
6227 Łempicki podaje, że pierwszą żoną Andrzeja była Katarzyna Sąmpławska. Wygląda na to, że pomylił się z imieniem. tree381 Rodzina F27887
 
6228 Łempicki podaje, że pierwszą żoną Andrzeja była Regina Węglińska. Wygląda na to, że pomylił się z imieniem tree381 Rodzina F26592
 
6229 Łempicki podaje, że Piotr miał syna Wawrzyńca (oznaczony w Herbarzu jako E15), lecz nie zamieszcza o nim dalszych informacji.
Na kolejnych stronach Herbarza Mazowieckiego opisana jest linia Wawrzyńca, prawdopodobnie syna Piotra zmarłego przed 1625.
Wydaje się, że to ta sama osoba. 
tree381 Rodzina F14149
 
6230 Łempicki podaje, że ten Jan był mężem Scholastyki Zborowskiej, ale jest to ewidentna pomyłka. Jan Zakrzewski mąż Scholastyki Zbyrowskiej a później Teresy z Zakrzewskich był synem Wincentego i Marianny z Zakrzewskich. tree381 I86943 Zakrzewski, Jan (I86943)
 
6231 Łempicki podaje, że Walenty, mąż Zofii Dziedzickiej był synem Jana i Agnieszki Ubysz. Jest to ewidentny błąd, ponieważ Jan z Agnieszką brali ślub 20 lat później niż Walenty z Zofią tree381 Rodzina F7105
 
6232 Łempicki podaje, że Walenty, syn Jana i Agnieszki Ubysz był mężem Zofii Dziedzickiej. Jest to ewidentny błąd, ponieważ Jan z Agnieszką brali ślub 20 lat później niż Walenty z Zofią. tree381 I21323 Sielski vel Szeliski, Walenty (I21323)
 
6233 Łempicki przypisuje mu Andrzeja, Hipolita, Ksawerego i Ludwika - dzieci zupełnie innego Piotra, wylegitymowane w Heroldii w 1843 roku. Gałąź ta to potomkowie Macieja (syna Aleksandra) i Barbary i pochodzą z Sierakowa. tree381 I66545 Ubysz, Piotr Paweł (I66545)
 
6234 Łempicki wspomina tylko o jednym synu Andrzeja - Macieju oraz prawdopodobnie Aleksandrze. Ten drugi nie został jednak wymieniony w dokumencie z 1609 roku. tree381 Rodzina F28026
 
6235 Łoniewo. Działo się w wsi Woźniki dnia 2/14 lutego 1836 roku o godzinie 3 popołudniu. Wiadomo czynimy, iż w przytomności świadków Piotra Chyczewskiego lat 48 i Feliksa Kolczyńskiego lat 47 mających, obydwóch dziedziców cząstkowych w Łoniewie zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo, między Józefem Mijakowskim kawalerem, zamieszkałym w Turowie przy rodzicach, urodzonym tamże, synem Franciszka i Marianny Mijakowskich małżonków dziedziców cząstkowych na Turowie, lat 20 mającym, a panną Elżbietą Dobrską zamieszkałą w Łoniewie przy matce, urodzoną w Chwałach*, lat 19 mającą, córką Feliksa zmarłego i Józefy dotąd żyjącej Dobrskich małżonków dziedziców części Łoniewa. Małżeństwo to poprzedziły 3 zapowiedzi, w dniach 19, 26 stycznia i 2 lutego/31 stycznia, 7 i 14 lutego roku bieżącego w parafiach woźnickiej i łętowskiej, jako też zezwolenie ustne obojga rodziców nowozaślubionego, ze strony nowozaślubionej matki, obecnych aktowi małżeństwa. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowi nowi oświadczają, iż nie zawarli umowy przedślubnej. Akt ten stawającym przeczytany i przez nas podpisany został. Nowożeńcy i świadki oświadczyli, iż pisać nie umieją.
Ksiądz Piotr Cichaczewski kommendarz parafii Woźniki

* Rzeszotary Chwały
 
tree381 Rodzina F3771
 
6236 Łoniewo. Działo się w wsi Woźniki dnia 28 sierpnia/9 września 1838 roku o godzinie 3 popołudniu. Stawił się Sylwester Mijakowski dzierżawca części lat 40 mający, w Łoniewie zamieszkały, w obecności Piotra Chyczewskiego lat 51 i Felixa Kolczyńskiego lat 50, obydwóch dziedziców cząstkowych w Łoniewie zamieszkałych i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Łoniewie dnia wczorajszego o godzinie 7 wieczór z jego małżonki Marianny z Dobrskich lat 25 mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostało imię Ignacy, a rodzicami jego chrzestnymi byli wyżej wspomniany Piotr Chyczewski i Józefa Chyczewska. Akt ten stawającym przeczytany i przez nas podpisany został i ojca. Świadki pisać nie umieją.
Ksiądz Piotr Cichaczewski kommendarz parafii Woźniki
Sylwester Mijakowski
 
tree381 I11136 Mijakowski, Ignacy Adam (I11136)
 
6237 Łoniewo. Działo się w wsi Woźniki dnia 5/17 lipca 1839 roku o godzinie 2 popołudniu.
Stawili się Sylwester Mijakowski ojciec zmarłego lat 38 i Felix Kolczyński lat 50 mający, obydwaj dziedzice cząstkowi w Łoniewie zamieszkali i oświadczyli, iż w dniu wczorajszym o godzinie 1 popołudniu umarł Adam Mijakowski trzy kwartały mający, syn wzwyż wspomnianego Sylwestra Mijakowskiego i Marianny z Dobrskich małżonków. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Mijakowskiego, akt ten stawającym przeczytany i przez nas podpisany został. Świadki oświadczyli, iż pisać nie umieją.
Ksiądz Piotr Cichaczewski kommendarz parafii Woźniki
 
tree381 I11136 Mijakowski, Ignacy Adam (I11136)
 
6238 Łukasz Tadeusz, syn Wielmożnych Michała i Barbary z Kowalskich Dramińskich -- Urodzony Jakób Dramiński z Urodzona Kunegunda z Kowalskich Kołaczkowska ceremonia 30/X. -- Wielmożny Eustachy Kowalski dziedzic Psarskiego z Wielmożną Anną z Kozłowskich żoną swoją tree381 I19633 Dramiński, Łukasz Tadeusz (I19633)
 
6239 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. tree381 I5191 Żyjący (I5191)
 
6240 Гукиш Викентий tree381 I57870 Gukisz, Wincenty (I57870)
 
6241 Гукиш Владимир tree381 I447 Gukisz, Włodzimierz (I447)
 
6242 Гукиш Владимир Викентьевич
Родился в 1873 г., Минская обл., Новогрудский р-н, дер. Кузмичи; белорус; б/п; шпагатная ф-ка, г. Рославль Западной обл., моторист водокачки.
Арестован 20 августа 1937 г. Рославльским РО НКВД
Приговорен: НКВД и прокурора СССР 5 октября 1937 г., обв.: 58 - 6, 10.
Приговор: расстрел Расстрелян 7 октября 1937 г. Реабилитирован 31 мая 1989 г. Прокуратура Смоленской области
Источник: Книга памяти Смоленской обл.

Włodzimierz Wincentowicz Gukisz
Urodził się w roku 1873 we wsi Kuźmicze, województwo nowogródzkie, obwód miński. Pracował w fabryce szpagatu w Rosławiu w obwodzie zachodnim jako motorniczy pompy wodnej.
Aresztowany 20 sierpnia 1937 przez Rosławski oddział NKWD.
Wyrok prokuratury z dnia 5 października 1937: rozstrzelanie.
Wykonanie wyroku: rozstrzelany w dniu 7 października 1937.
Dnia 31 maja 1989 zrehabilitowany przez prokuraturę obwodu smoleńskiego.
Wpis z Księgi Pamięci obwodu smoleńskiego. 
tree381 I447 Gukisz, Włodzimierz (I447)
 
6243 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. tree381 I200 Żyjący (I200)
 
6244 – wyszła za mąż, była obecna przy sporządzaniu aktu zgonu matki w 1888 r. tree381 I39850 Sasin, Felicja (I39850)
 

      «cofnij «1 ... 121 122 123 124 125Kontakt

    email image Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące informacji na tej stronie, prosimy o kontakt.

Informacje administratora

Mam nadzieję, że spodoba się Państwu nowa szata graficzna strony Kielakowie.pl Proszę nie prosić o szczegółowe badania na temat Twojej rodziny.