Drukuj Dodaj zakładę

Notatki


Wyniki 6,001 do 6,048 z 6,048

      «cofnij «1 ... 117 118 119 120 121

 #   Notatki   Drzewo   ID osoby   Link do 
6001 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu.  Rodzina F21863
 
6002 związek błogosławił ks. Stanisław Tenderenda  Rodzina F21865
 
6003 związek błogosławił ks. Stanisław Tenderenda  Rodzina F21780
 
6004 związek błogosławił ks. Władysław Skierkowski  Rodzina F21871
 
6005 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu.  Rodzina F25830
 
6006 Zygmunt Paul Jendrzejewski tree381 I29430 Jędrzejewski, Zygmunt Paweł (I29430)
 
6007 żył 2 tygodnie tree381 I64439 Gościcki, Lucjan (I64439)
 
6008 Żył 9 miesięcy tree381 I79371 Zaczek, Wojciech (I79371)
 
6009 żył przy synu, ekspedytorze poczty tree381 I77730 Fontana, Antoni Józef (I77730)
 
6010 Żył z jałmużny jako niewidomy. tree381 I60434 Wierzbicki, Adam (I60434)
 
6011 Żyła 1 miesiąc i 2 tygodnie tree381 I41833 Roguska, Katarzyna (I41833)
 
6012 żyła pół roku, ur. w Międzylesiu córka Ludwika i Małgorzaty z Gajców, zgon zgłosili: Jan Sasin lat 70 – dziadek zmarłej oraz Ludwik Sasin lat 40 – ojciec zmarłej – obaj zam. w Międzylesiu tree381 I34200 Sasin, Jadwiga (I34200)
 
6013 Złapany podczas ucieczki z domu Szczepana Dobrosielskiego. Obóz koncentracyjny tree381 I36487 Zaleski, Adam (I36487)
 
6014 łacina tree381 Rodzina F8069
 
6015 Łempicki podaje, że Franciszek Cieszewski, mąż Jadwigi Brochockiej był synem Kacpra. Według ksiąg grodzkich płockich był jednak synem Macieja. tree381 Rodzina F26640
 
6016 Łempicki błędnie podaje Marcina, Ludwika i Klemensa Dziedzickich jako synów Adama (faktycznie ich dziadka) z drugą, nieznaną żoną. tree381 I21325 Dziedzicki, Adam (I21325)
 
6017 Łempicki błędnie podaje Klemensa jako syna Adama (faktycznie jego dziadka), z drugą, nieznaną żoną. tree381 I29347 Dziedzicki, Klemens (I29347)
 
6018 Łempicki błędnie podaje Ludwika jako syna Adama (faktycznie jego dziadka), z drugą, nieznaną żoną. tree381 I29348 Dziedzicki, Ludwik (I29348)
 
6019 Łempicki błędnie podaje Macieja jako syna Adama (faktycznie jego dziadka), z drugą, nieznaną żoną. tree381 I29345 Dziedzicki, Tomasz Marcin (I29345)
 
6020 Łempicki oparzył to nazwisko znakiem zapytania tree381 I36648 Merynos, Cecylia Rościszewska (I36648)
 
6021 Łempicki podaje, że Adam Miszewski, mąż Anny Górskiej był synem Pawła. Księgi grodzkie mówią coś innego. tree381 Rodzina F18060
 
6022 Łempicki podaje, że Adam Miszewski, syn Pawła był także mężem Anny Górskiej. Księgi grodzkie mówią coś innego. tree381 I81951 Miszewski, Adam (I81951)
 
6023 Łempicki podaje, że Adam, mąż Marianny Jaroszewskiej był synem Wojciecha. Według akt grodzkich płockich był jednak synem Marcina. tree381 Rodzina F12054
 
6024 Łempicki podaje, że Agnieszka była córką Konstantego - brata Wojciecha Rościszewskiego. Księgi grodzkie płockie mówią co innego. tree381 Rodzina F12019
 
6025 Łempicki podaje, że był synem Tomasza i Rozalii. Jest to jednak niemożliwe, ponieważ był już w roku 1777 komornikiem płockim, Tomasz zaś brał ślub z Rozalią dopiero w 1783 roku.
Antoni był bratem Tomasza i powinien mieć numer AB23, nie AB224. 
tree381 I35618 Rościszewski, Jan Antoni (I35618)
 
6026 Łempicki podaje, że Elżbieta była córką Konstantego - brata Wojciecha Rościszewskiego. Księgi grodzkie płockie mówią co innego. tree381 Rodzina F12019
 
6027 Łempicki podaje, że Jakub zmarł przed 1624 rokiem. Z ksiąg grodzkich płockich wynika jednak, że musiał umrzeć w 1639 roku. tree381 I6927 Ważyński, Jakub (I6927)
 
6028 Łempicki podaje, że mężem Marianny Brochockiej był Jan Zakrzewski, syn Krzysztofa. W aktach grodzkich płockich wyraźnie podano, że był synem Piotra. tree381 Rodzina F26701
 
6029 Łempicki podaje, że Paweł - syn Walentego i Marianny Sulborskiej był mężem Ewy Zdziarskiej. Nie jest to jednak możliwe, ponieważ syn Pawła i Ewy Zdziarskiej Tomasz urodził się 20.12.1649 roku i byłby prawie rówieśnikiem swego dziadka Walentego. tree381 I6911 Ważyński, Paweł (I6911)
 
6030 Łempicki podaje, że Paweł Kazimierz Jaroszewski zmarł bezdzietnie, Boniecki natomiast, że miał synów Pawła i Jakuba.
Tego Jakuba Łempicki przypisuje bratu Pawła Kazimierza - Janowi Antoniemu. 
tree381 Rodzina F22443
 
6031 Łempicki podaje, że Paweł, mąż Ewy Zdziarskiej był synem Walentego i Marianny Sulborskiej. Nie jest to jednak możliwe, ponieważ syn Pawła i Ewy Zdziarskiej Tomasz byłby prawie rówieśnikiem swego dziadka Walentego. tree381 I81016 Ważyński, Paweł (I81016)
 
6032 Łempicki podaje, że pierwszą żoną Andrzeja była Katarzyna Sąmpławska. Wygląda na to, że pomylił się z imieniem. tree381 Rodzina F27887
 
6033 Łempicki podaje, że pierwszą żoną Andrzeja była Regina Węglińska. Wygląda na to, że pomylił się z imieniem tree381 Rodzina F26592
 
6034 Łempicki podaje, że Piotr miał syna Wawrzyńca (oznaczony w Herbarzu jako E15), lecz nie zamieszcza o nim dalszych informacji.
Na kolejnych stronach Herbarza Mazowieckiego opisana jest linia Wawrzyńca, prawdopodobnie syna Piotra zmarłego przed 1625.
Być może Piotr "Krzeczek" I42651 i Wawrzyniec I42593 oraz Piotr I43077 i Wawrzyniec I43079 to te same osoby. 
tree381 Rodzina F14149
 
6035 Łempicki podaje, że Piotr miał syna Wawrzyńca (oznaczony w Herbarzu jako E15), lecz nie zamieszcza o nim dalszych informacji.
Na kolejnych stronach Herbarza Mazowieckiego opisana jest linia Wawrzyńca, prawdopodobnie syna Piotra zmarłego przed 1625.
Być może Piotr "Krzeczek" I42651 i Wawrzyniec I42593 oraz Piotr I43077 i Wawrzyniec I43079 to te same osoby. 
tree381 Rodzina F14312
 
6036 Łempicki podaje, że Walenty, mąż Zofii Dziedzickiej był synem Jana i Agnieszki Ubysz. Jest to ewidentny błąd, ponieważ Jan z Agnieszką brali ślub 20 lat później niż Walenty z Zofią tree381 Rodzina F7105
 
6037 Łempicki podaje, że Walenty, syn Jana i Agnieszki Ubysz był mężem Zofii Dziedzickiej. Jest to ewidentny błąd, ponieważ Jan z Agnieszką brali ślub 20 lat później niż Walenty z Zofią. tree381 I21323 Sielski vel Szeliski, Walenty (I21323)
 
6038 Łempicki przypisuje mu Andrzeja, Hipolita, Ksawerego i Ludwika - dzieci zupełnie innego Piotra, wylegitymowane w Heroldii w 1843 roku. Gałąź ta to potomkowie Macieja (syna Aleksandra) i Barbary i pochodzą z Sierakowa. tree381 I66545 Ubysz, Piotr Paweł (I66545)
 
6039 Łoniewo. Działo się w wsi Woźniki dnia 2/14 lutego 1836 roku o godzinie 3 popołudniu. Wiadomo czynimy, iż w przytomności świadków Piotra Chyczewskiego lat 48 i Feliksa Kolczyńskiego lat 47 mających, obydwóch dziedziców cząstkowych w Łoniewie zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo, między Józefem Mijakowskim kawalerem, zamieszkałym w Turowie przy rodzicach, urodzonym tamże, synem Franciszka i Marianny Mijakowskich małżonków dziedziców cząstkowych na Turowie, lat 20 mającym, a panną Elżbietą Dobrską zamieszkałą w Łoniewie przy matce, urodzoną w Chwałach*, lat 19 mającą, córką Feliksa zmarłego i Józefy dotąd żyjącej Dobrskich małżonków dziedziców części Łoniewa. Małżeństwo to poprzedziły 3 zapowiedzi, w dniach 19, 26 stycznia i 2 lutego/31 stycznia, 7 i 14 lutego roku bieżącego w parafiach woźnickiej i łętowskiej, jako też zezwolenie ustne obojga rodziców nowozaślubionego, ze strony nowozaślubionej matki, obecnych aktowi małżeństwa. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowi nowi oświadczają, iż nie zawarli umowy przedślubnej. Akt ten stawającym przeczytany i przez nas podpisany został. Nowożeńcy i świadki oświadczyli, iż pisać nie umieją.
Ksiądz Piotr Cichaczewski kommendarz parafii Woźniki

* Rzeszotary Chwały
 
tree381 Rodzina F3771
 
6040 Łoniewo. Działo się w wsi Woźniki dnia 28 sierpnia/9 września 1838 roku o godzinie 3 popołudniu. Stawił się Sylwester Mijakowski dzierżawca części lat 40 mający, w Łoniewie zamieszkały, w obecności Piotra Chyczewskiego lat 51 i Felixa Kolczyńskiego lat 50, obydwóch dziedziców cząstkowych w Łoniewie zamieszkałych i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Łoniewie dnia wczorajszego o godzinie 7 wieczór z jego małżonki Marianny z Dobrskich lat 25 mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostało imię Ignacy, a rodzicami jego chrzestnymi byli wyżej wspomniany Piotr Chyczewski i Józefa Chyczewska. Akt ten stawającym przeczytany i przez nas podpisany został i ojca. Świadki pisać nie umieją.
Ksiądz Piotr Cichaczewski kommendarz parafii Woźniki
Sylwester Mijakowski
 
tree381 I11136 Mijakowski, Ignacy Adam (I11136)
 
6041 Łoniewo. Działo się w wsi Woźniki dnia 5/17 lipca 1839 roku o godzinie 2 popołudniu.
Stawili się Sylwester Mijakowski ojciec zmarłego lat 38 i Felix Kolczyński lat 50 mający, obydwaj dziedzice cząstkowi w Łoniewie zamieszkali i oświadczyli, iż w dniu wczorajszym o godzinie 1 popołudniu umarł Adam Mijakowski trzy kwartały mający, syn wzwyż wspomnianego Sylwestra Mijakowskiego i Marianny z Dobrskich małżonków. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Mijakowskiego, akt ten stawającym przeczytany i przez nas podpisany został. Świadki oświadczyli, iż pisać nie umieją.
Ksiądz Piotr Cichaczewski kommendarz parafii Woźniki
 
tree381 I11136 Mijakowski, Ignacy Adam (I11136)
 
6042 Łukasz Tadeusz, syn Wielmożnych Michała i Barbary z Kowalskich Dramińskich -- Urodzony Jakób Dramiński z Urodzona Kunegunda z Kowalskich Kołaczkowska ceremonia 30/X. -- Wielmożny Eustachy Kowalski dziedzic Psarskiego z Wielmożną Anną z Kozłowskich żoną swoją tree381 I19633 Dramiński, Łukasz Tadeusz (I19633)
 
6043 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. tree381 I5191 Żyjący (I5191)
 
6044 Гукиш Викентий tree381 I57870 Gukisz, Wincenty (I57870)
 
6045 Гукиш Владимир tree381 I447 Gukisz, Włodzimierz (I447)
 
6046 Гукиш Владимир Викентьевич
Родился в 1873 г., Минская обл., Новогрудский р-н, дер. Кузмичи; белорус; б/п; шпагатная ф-ка, г. Рославль Западной обл., моторист водокачки.
Арестован 20 августа 1937 г. Рославльским РО НКВД
Приговорен: НКВД и прокурора СССР 5 октября 1937 г., обв.: 58 - 6, 10.
Приговор: расстрел Расстрелян 7 октября 1937 г. Реабилитирован 31 мая 1989 г. Прокуратура Смоленской области
Источник: Книга памяти Смоленской обл.

Włodzimierz Wincentowicz Gukisz
Urodził się w roku 1873 we wsi Kuźmicze, województwo nowogródzkie, obwód miński. Pracował w fabryce szpagatu w Rosławiu w obwodzie zachodnim jako motorniczy pompy wodnej.
Aresztowany 20 sierpnia 1937 przez Rosławski oddział NKWD.
Wyrok prokuratury z dnia 5 października 1937: rozstrzelanie.
Wykonanie wyroku: rozstrzelany w dniu 7 października 1937.
Dnia 31 maja 1989 zrehabilitowany przez prokuraturę obwodu smoleńskiego.
Wpis z Księgi Pamięci obwodu smoleńskiego. 
tree381 I447 Gukisz, Włodzimierz (I447)
 
6047 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. tree381 I200 Żyjący (I200)
 
6048 – wyszła za mąż, była obecna przy sporządzaniu aktu zgonu matki w 1888 r. tree381 I39850 Sasin, Felicja (I39850)
 

      «cofnij «1 ... 117 118 119 120 121