Kielakowie.pl

podróże naszej rodziny w czasie

Notatki


Wyniki 51 do 100 z 6,406

      «cofnij 1 2 3 4 5 6 ... 129» dalej»

 #   Notatki   Drzewo   ID osoby   Link do 
51 (tłumaczenie z rosyjskiego)

Nr 31 Chabowo i Milewko
Działo się w Drobinie 31 Października/12 Listopada 1884 roku o godzinie 5 wieczorem. Oświadczamy, iż w towarzystwie świadków Piotra Myślińskiego lat 30 i Mikołaja Chabowskiego lat 26 obu drobnych właścicieli w Chabowie mieszkających, zawarto dnia dzisiejszego religijny związek małżeński pomiędzy Franciszkiem Liszewskim, kawalerem urodzonym w Chabowie, synem Wojciecha i Wiktorii z Gutowskich, małżonków Liszewskich, drobnych ziemian z Chabowa, lat 24 mającym, powołanym do służby wojskowej i przy rodzicach mieszkającym a Teklą Ważeńską (Ważyńską), panną urodzoną we wsi Leszczyn w parafii Zagroba, służącą, córką zmarłego Konstantego i pozostającej wśród żywych Tekli z Dramińskich, małżonków Warzeńskich (Ważyńskich) w Chabowie przy mężu mieszkającej, lat 23 mającą i w Milewku przebywającą. Małżeństwo poprzedziły trzy zapowiedzi 26 Października, 2 i 9 Listopada (nowego czasu) roku bieżącego w Kościele Parafialnym opublikowane. Nowopoślubieni oświadczają, iż żadnej umowy przedślubnej u Notariusza nie zawierali. Obrządek religijny przed księdzem zawarty, przez niego także podpisany został. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany, nami tylko podpisany został, gdyż osoby w akcie wyrażone pisać nie umieją.
 
Rodzina F7397
 
52 (tłumaczenie z rosyjskiego)
Kosmaczewo 38.
Działo się w Słupi 15/27 Sierpnia 1894 r. o godzinie czwartej po południu. Stawił się Konstanty Ważyński (…) 29 lat liczący, mieszkający w Kosmaczewie, w towarzystwie Jana Gajdki, gospodarza lat 50 i Mariana Murawskiego (…) lat 29 obu w Kosmaczewie mieszkających i okazali nam niemowlę płci męskiej oświadczając, że urodziło się 14/26 sierpnia roku bieżącego o godzinie piątej rano z prawnej jego żony Emilii z Leszczyńskich 29 lat liczącej. Niemowlęciu temu na chrzcie świętym onego czasu odbytym nadano imię Albin. Rodzicami chrzestnymi byli Adam Grzybowski i Inocenta Karpińska. Akt ten świadkom oraz stawającemu przeczytany, nami podpisany.
Administrator Parafii Słupia utrzymujący akta stanu cywilnego ks. Dobski
 
tree381 I943 Warzyński, Albin (I943)
 
53 (tłumaczenie z rosyjskiego)
Nr 122 Mała wieś
Działo się w Orszymowie 24 Września/7 Października 1906 roku. Stawił się Konstanty Warzyński lat 40 mający, ekonom z Małej Wsi, w towarzystwie Stanisława Stasiaka 30 lat mającego i Stanisława Michalaka 40 lat, obu w Małej Wsi mieszkających i objawili nam niemowlę płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się w Małej Wsi 7/20 Września roku bieżącego o godzinie dwunastej w nocy z prawnej jego żony Emilii z Leszczyńskich 40 lat liczącej. Niemowlęciu temu na chrzcie świętym onego czasu udzielonym nadano imiona Regina Konstancya. Rodzicami chrzestnymi byli Jan Florkowski i Jadwiga Florkowska. Akt niniejszy stawającemu i świadkom przeczytany, nami i ojcem podpisany. Świadkowie pisać nie umieją.
Administrator Parafii utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
 
tree381 I937 Dubacka, Regina Konstancja Warzyńska (I937)
 
54 (tłumaczenie z rosyjskiego)
Nr 13 Kłaki
Działo się w Drobinie 12/ 24 Stycznia 1897 roku o godzinie 4 po południu. Stawił się Konstanty Warzeński lat 32 mający, ekonom z Kłaków, w towarzystwie Antoniego Gorczewskiego i Mariusza Domańskiego (…) i objawili nam niemowlę płci męskiej oświadczając, że urodziło się w Kłakach dnia wczorajszego o godzinie szóstej rano z prawnej jego żony Emilii z Leszczyńskich 30 lat liczącej. Niemowlęciu temu na chrzcie świętym onego czasu udzielonym nadano imię Wincenty a rodzicami chrzestnymi byli Józef i Władysława Warzeńscy. Akt niniejszy stawającemu i świadkom przeczytany, nami tylko podpisany.
Administrator Parafii Drobińskiej utrzymujący akta stanu cywilnego ks. Walenty Smoleń (…) 
tree381 I944 Warzyński, Wincenty 'Witek' (I944)
 
55 (tłumaczenie z rosyjskiego)
Nr 56 Mała Wieś
Działo się w Orszymowie 21 Marca/3 Kwietnia 1910 roku. Stawił się Konstanty Warzyński lat 44 mający, ekonom ze wsi Mała Wieś, w towarzystwie Stanisława Rochy 32 lata i Andrzeja Stasiaka 44 lata mającego obu służących we wsi Mała Wieś i objawili nam niemowlę płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się w Małej Wsi 7/20 Marca roku bieżącego o godzinie dziewiątej rano z prawnej jego żony Emilii z Leszczyńskich 44 lata liczącej. Niemowlęciu temu na chrzcie świętym onego czasu udzielonym nadano imiona Irena Marta. Rodzicami chrzestnymi byli Stanisław Kowalczyk i Julia Goszczyńska. Akt niniejszy stawającemu i świadkom przeczytany, nami i ojcem niemowlęcia podpisany. Świadkowie pisać nie umieją.
Administrator Parafii utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
 
tree381 I940 Kozakiewicz, Irena Marta Warzyńska (I940)
 
56 (tłumaczenie z rosyjskiego)
Nr 59 Mała Wieś
Działo się w Orszymowie 22 Marca/4 Kwietnia 1904 roku. Stawił się Konstanty Warzyński lat 39 mający, ekonom z Małej Wsi, w towarzystwie Czesława Żmijewskiego 22 lata mającego i Stanisława Michalaka 38 lat obu z Małej Wsi i objawili nam niemowlę płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Małej Wsi 19 Marca/1 Kwietnia roku bieżącego o godzinie trzeciej rano z prawnej jego żony Emilii z Leszczyńskich 39 lat liczącej. Niemowlęciu temu na chrzcie świętym onego czasu udzielonym nadano imiona Teodor Stanisław. Rodzicami chrzestnymi byli wysoko urodzony Julian Żmijewski i Julia Kraszewska. Akt niniejszy stawającemu i świadkom przeczytany, nami, ojcem niemowlęcia i pierwszym świadkiem podpisany jako, że drugi świadek pisać nie potrafi.
Administrator Parafii utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
 
tree381 I938 Warzyński, Teodor Stanisław (I938)
 
57 (tłumaczenie z rosyjskiego)
Nr 7 Chabowo

Działo się w Drobinie 18/30 Stycznia 1891 roku o godzinie 3 po południu. Oświadczamy, iż w towarzystwie świadków Mariana Gadomskiego Kazimierza Gorzyńskiego, obu właścicieli cząstkowych zawarto onego czasu religijny związek małżeński pomiędzy Maciejem Gutkowskim, wdowcem po Małgorzacie , 43 lata liczącym, synem zmarłych Mateusza i Urszuli z Witkowskich małżonków Gutkowskich, urodzonym w Rogienicach i mieszkającym w Chabowie arendarzem a Kornelią Warzyńską, panną lat 19 mającą, córką nieżyjącego Konstantego i pozostającej wśród żywych Tekli z Dramińskich małżonków Warzyńskich, urodzoną w Goślicach a mieszkającą na swoim w Chabowie. Małżeństwo poprzedziły trzy zapowiedzi ogłaszane w Kościele Drobińskim w dniach 11, 18 i 25 Stycznia roku bieżącego. Nowopoślubieni oświadczają, iż żadna umowa przedślubna między nimi zawierana nie była. Pozwolenia dla Nowopopoślubionej udzieliła ustnie jej Matka. Akt niniejszy stawającym i świadkom pisać nie umiejącym przeczytany, nami tylko podpisany został.
Administrator Parafii Utrzymujący Księgi Stanu Cywilnego Ksiądz Wolian Smoleński
 
tree381 Rodzina F7370
 
58 (tłumaczenie z rosyjskiego)
Staroźreby nr 42
Działo się w Staroźrebach 8/20 Grudnia 1898 roku. Stawił się Konstanty Ważyński lat 30 mający, zarządzający majątkiem w Staroźrebach, w towarzystwie Jakóba Szałańskiego i Andrzeja Olaśkiewicza 52 lata mającego, gospodarzy w Staroźrebach mieszkających i objawili nam niemowlę płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się w Staroźrebach 27 listopada/ 9 grudnia roku bieżącego o godzinie drugiej po południu z prawnej jego żony Emilii z Leszczyńskich 30 lat liczącej. Niemowlęciu temu na chrzcie świętym onego czasu przez księdza Ludomira Ladowskiego udzielonym nadano imię Amelia. Rodzicami chrzestnymi byli Jan i Zofia Len… Akt niniejszy stawającemu i świadkom przeczytany, nami i stawającym podpisany.
Administrator Parafii Staroźreby utrzymujący akta stanu cywilnego ks. L. Ladowski; Ważyński Konstanty
 
tree381 I941 Warzyńska, Amelia (I941)
 
59 (Ur.5) Prowidencja Józefina, córka Urodzonych Hieronima i Juljanny z Stablewskich Dramińskich -- Urodzony Józef Stablewski i Prakseda z Dąmpskich Stablewska tree381 I19610 Dramińska, Prowidencja Józefa (I19610)
 
60 (wg informacji Czerwonego Krzyża) tree381 I48112 Pomianowska, Anna Waszczyłko (I48112)
 
61 + MD. Wiktor Bronikowski dziedzic Osieka i innych, wdowiec, lat 45, syn niegdyś Antoniego Bronikowskiego dziedzica Golejewka i Anastazji z Rogalińskich, obecnie wdowy dziedziczki Golejewka dożywotniej.
Febra, nieprzytomny przez niespełna 2 tygodnie, pochowany 26 w grobowcu rodzinnym w kościele. 
tree381 I45129 Bronikowski, Wiktor Hipolit Alojzy (I45129)
 
62 + we wsi Łomnica po połogu JM. Aleksandryna Marja Ewa Anna Nepomucena z Garczyńskich Bronikowska dziedziczka Łomnicy, lat 32, miesięcy 5, dni 24, pochowana 24 w Łomnicy. Zawiadamia Wiktor Bronikowski dziedzic Łomnicy, mąż tree381 I45130 Bronikowska, Aleksandryna Maria Ewa Anna Nepomucena Garczyńska (I45130)
 
63 +/- 10 lat
Być może był synem Katarzyny Tupadlskiej 
tree381 I47156 Małowieski, Maciej (I47156)
 
64 +/- 10 lat tree381 I43616 z Niździna Małowieskiego, Paweł (I43616)
 
65 +/- 10 lat tree381 I43616 z Niździna Małowieskiego, Paweł (I43616)
 
66 +/- 10 lat tree381 I47143 z Niździna, Jan 'Wieleoki' (I47143)
 
67 +/- 10 lat tree381 I47143 z Niździna, Jan 'Wieleoki' (I47143)
 
68 +/- 10 lat tree381 I47155 Konwisarczyk, Anna Małowieska (I47155)
 
69 +/- 10 lat tree381 I43612 Małowieski, Adam (I43612)
 
70 +/- 10 lat tree381 I43662 Małowieski, Sebastian (I43662)
 
71 +/- 10 lat tree381 I43663 Kolczyńska, Katarzyna Małowieska (I43663)
 
72 +/- 10 lat tree381 I43599 Małowieski, Paweł (I43599)
 
73 +/- 10 lat tree381 I43560 Małowieski, Jan (I43560)
 
74 +/- 10 lat tree381 I43584 Małowieski, Stefan (I43584)
 
75 +/- 10 lat tree381 I43562 Małowieski, Florian (I43562)
 
76 +/- 10 lat tree381 I43562 Małowieski, Florian (I43562)
 
77 +/- 10 lat tree381 I47231 Piączyński, Walenty (I47231)
 
78 +/- 10 lat tree381 I43671 Łysakowska, Katarzyna Kolczyńska (I43671)
 
79 +/- 10 lat tree381 I43672 Kolczyński, Tomasz (I43672)
 
80 +/- 10 lat tree381 I43676 Kolczyński, Marcin (I43676)
 
81 +/- 10 lat tree381 I43682 Kolczyńska, Marianna (I43682)
 
82 +/- 20 lat tree381 I47145 z Niździna, Zdzichna (I47145)
 
83 +/- 20 lat tree381 I47145 z Niździna, Zdzichna (I47145)
 
84 +/- 20 lat tree381 I47146 z Niździna, Małgochna (I47146)
 
85 +/- 20 lat tree381 I47146 z Niździna, Małgochna (I47146)
 
86 +/- 20 lat tree381 I47147 z Niździna, Wojciech (I47147)
 
87 +/- 20 lat tree381 I47147 z Niździna, Wojciech (I47147)
 
88 +/- 20 lat tree381 I47148 z Niździna, Dorota (I47148)
 
89 +/- 20 lat tree381 I47148 z Niździna, Dorota (I47148)
 
90 +/- 20 lat tree381 I47150 z Siernik Małowieski, Jan (I47150)
 
91 +/- 20 lat tree381 I47151 Małowieska, Małgorzata Ślesińska (I47151)
 
92 +/- 20 lat tree381 I47152 Małowieski, Wojciech (I47152)
 
93 +/- 20 lat tree381 I47152 Małowieski, Wojciech (I47152)
 
94 +/- 20 lat tree381 I47153 Małowieski, Erazm (I47153)
 
95 +/- 20 lat tree381 I47153 Małowieski, Erazm (I47153)
 
96 +/- 20 lat tree381 I43595 Małowieski, Stefan (I43595)
 
97 +/- 20 lat tree381 I43584 Małowieski, Stefan (I43584)
 
98 +/- 20 lat tree381 I43597 Małowieski, Krzysztof (I43597)
 
99 +/- 20 lat tree381 I43597 Małowieski, Krzysztof (I43597)
 
100 +/- 20 lat tree381 I47231 Piączyński, Walenty (I47231)
 

      «cofnij 1 2 3 4 5 6 ... 129» dalej»Informacje administratora

Nie zajmujemy się żadnymi badaniami genealogicznymi na zamówienie.