Kielakowie.pl

podróże naszej rodziny w czasie

Notatki


Wyniki 101 do 150 z 6,237

      «cofnij 1 2 3 4 5 6 7 ... 125» dalej»

 #   Notatki   Drzewo   ID osoby   Link do 
101 +/- 20 lat tree381 I43672 Kolczyński, Tomasz (I43672)
 
102 +/- 20 lat tree381 I43679 Kolczyński, Walenty (I43679)
 
103 +/- 30 lat tree381 I43599 Małowieski, Paweł (I43599)
 
104 +/- 5 lat tree381 I47150 z Siernik Małowieski, Jan (I47150)
 
105 +/- 5 lat tree381 I47151 Małowieska, Małgorzata Ślesińska (I47151)
 
106 +/- 5 lat tree381 I47154 Małowieski, Stanisław (I47154)
 
107 +/- 5 lat tree381 I47156 Małowieski, Maciej (I47156)
 
108 +/- 5 lat tree381 I43560 Małowieski, Jan (I43560)
 
109 +/- 5 lat tree381 I43676 Kolczyński, Marcin (I43676)
 
110 ... Zgodnie z ostatnią wolą został pochowany na przyszpitalnym cmentarzu przy ul. Dalko[w]skiej w Gnieźnie ... tree381 I54579 Wize, Kazimierz Filip (I54579)
 
111 ... Michał Żórawski, kanonik katedralny płocki, niegdyś Jakuba Żórawskiego podczaszego płockiego z Marianną z Jeżewskich spłodzony syn ... tree381 I80637 Żórawski, ks. Michał (I80637)
 
112 ... po Antonim z Franciszki Lasockiej syn Jan... tree381 Rodzina F25627
 
113 ... stawający małżonkowie nowi oświadczają w obecności świadków iż oni spłodziwszy z sobą przed zawarciem związku małżeństwa, w stanie wolnym będąc pięcioro dzieci:
mianowicie Mieczysława Franciszka dwóch imion, urodzonego dnia 2 maja 1836 roku;
Bronisława Seweryna dwóch imion, urodzonego dnia 6 października 1837 roku;
Kasyldę Wandę dwóch imion, urodzoną dnia 1 stycznia 1839 roku;
Józefę Emilię dwóch imion, urodzoną dnia 30 czerwca 1840 roku;
Władysława Józefa dwóch imion, urodzonego 27 czerwca 1841 roku, które to dzieci powyżej wymienione ci nowi małżonkowie jako przez siebie spłodzone stosownie do przepisu artykułu 251 Kodeksu Cywilnego polskiego za swoje własne przyznają i ze wszelkimi skutkami, jakie dzieciom w małżeństwie zrodzonym służą uprawniają ... 
tree381 Rodzina F28469
 
114 06.07.1932 Marki, par. Marki akt nr 86/1932 (wg aktu kawaler rzeźnik ur. w Dobczynie w par. Klembów a zam. w Markach syn Franciszka i Julianny z Matusiaków mający lat 27 oraz panna – robotnica ur. w Targówku a zam. w Markach córka Władysława i Bronisławy Lenartowiczów lat 23 mająca, świadkami ślubu byli: Eugeniusz Kurek szewc i Stanisław Skibski – robotnik)  tree381 Rodzina F132221
 
115 10 aleja tree381 I29724 Multan, Józef (I29724)
 
116 1464 Kasztelan Bełz tree381 I58479 Magier, Jan (I58479)
 
117 15 Słubice
Działo się w osadzie Słubice, w 14 / 26 dzień stycznia 1897 r. o godz. 9.00 rano. Stawili się: Szymon Siedlarek, kościelny stróż, lat 42 i Franciszek Osmólski, chłop, lat 48, obaj zamieszkali w Słubicach i oświadczyli, że 11/ 23 stycznia, tego roku, o godz. 2.00 po północy, zmarł w Słubicach Piotr Trembiński, były Proboszcz Parafii Jamno, także Słubice, emeryt, lat 73, syn już nieżyjących: Adama i Marianny z domu Cieślińskiej, małż. Trembińskich, urodzony w Trębinie, parafii Zagrobskiej, guberni Płockiej, zamieszkały w Słubicach. Po naocznym przekonaniu o śmierci księdza Piotra Trembińskiego, akt ten oświadczającym, niepiśmiennym przeczytany, przez Nas tylko podpisany.
Administrator Parafii Jamno, Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
Ks. Gerwazy Daniecki(?)
 
tree381 I19776 Trębiński, ks. Piotr Szczepan (I19776)
 
118 1728.13/IX. GD. Jakub Białoskórski x V. Barbara Łaszczyńska -- M. Aleksy Sczaniecki i Wojc. Kotarbski tree381 Rodzina F19380
 
119 1728.29/11. poch. MD. Jan Mielęcki tree381 I74248 Mielęcki, Jan (I74248)
 
120 1750.12.26 Joanna z Tańskich Brochocka lat 20, pochowana w Gnieźnie u Franciszkanów tree381 I86677 Brochocka, Joanna Tańska (I86677)
 
121 1784.18/II. w Sokolnikach, Andrzej Karczewski, p-na Teofila Chlebowska tree381 Rodzina F25238
 
122 1787.17/IX. poch. Helena Bogum. z/d. Mielęcka Karczewska z Kowalskiego, lat 64, m. 7, dni 22 tree381 I74240 Karczewska, Helena Bogumiła Mielęcka (I74240)
 
123 1806.20/V. ch. MGD. Andrzej Karczewski z W. Sokolnik tree381 I74467 Karczewski, Andrzej (I74467)
 
124 1822, T.IV, Baptisatorum Buchcice tree381 I29988 Gut, Franciszek (I29988)
 
125 1824 (?) Parafia Skrwilno akt nr 22/1824
Mało prawdopodobne, że to ten sam Wawrzyniec. Według osoby indeksującej: żonaty, mąż Elżbiety de Szczuka, Ruda (powiat rypiński) 
tree381 I48020 Burski, Wawrzyniec (I48020)
 
126 21 stycznia 1753 w Rycharcicach, parafii Bonisław rodzi Piotr Nałęcz syn [zmarłego] Fabiana i wdowy Marianny z Cieszewskich Nałęczowej. W sumariuszu podano, że to syn Antoniego i Marianny z Cieszewskich. Nie można wykluczyć, że ten Piotr to ta sama osoba. tree381 I86487 Nałęcz, Piotr (I86487)
 
127 228/1901
Działo się w Warszawie w parafii św. Jana dwudziestego szóstego marca ( ósmego kwietnia) tysiąc dziewięćset pierwszego roku o godzinie piątej po południu. Stawił się Jan Miąsko, służący, lat czterdziesci mający, mieszkający w Warszawie przy ulicy Sowiej pod numerem dwa tysiące sześćset osiemdziesiątym ósmym w, i w obecności świadków : Józefa Laskowskiego – służącego i Tomasza Laskowskiego – lokaja obydwu pełnoletnich, w Warszawie mieszkających, okazał Nam niemowlę płci żeńskiej urodzone w Warszawie w jego mieszkaniu dwudziestego ósmego lutego (trzynastego marca) tego roku o godzinie siódmej rano z jego prawowitej małżonki Zofii z Pyszkowskich lat czterdzieści mającej. Niemowlęciu temu przy Chrzcie św. dokonanym tej daty przez księdza Henryka Fiatowskiego dano imiona Felicja,Pelagia, a chrzestnymi jego byli Józef Laskowski i Salomea Żaglewska. Akt ten zrobiony z opóźnienie z przyczyny zajęć ojca, przeczytany. Przez Nas, ojca podpisany i piśmiennego świadka.
Ks.H.Fiatowski 
tree381 I64594 Łukasiewicz, Felicja Pelagia Miąsek (I64594)
 
128 28/1864, córka Wincentego Piekuta lat 44 i Agnieszki Chrzanowskiej lat 40 tree381 I38234 Sasin, Józefa Piekut (I38234)
 
129 31.12.1783 zmarł w parafii Stupsk Wawrzyniec Pawlaczyk. Od roku 1783 nie rodziło się w tej parafii już żadne dziecko Wawrzyńca i Franciszki. Być może chodzi o tę samą osobę. tree381 I19985 Pawlaczyk, Wawrzyniec (I19985)
 
130 4 Powsin.
Działo się we wsi Trzepowo dziesiątego/dwudziestego drugiego stycznia tysiąc osiemset osiemdziesiątego drugiego roku o godzinie czwartej po południu. Stawił sie Wawrzyniec Grosiński, gospodarz, zamieszkały we wsi Powsin, trzydzieści osiem lat, w obecności Tomasza Kozaneckiego, czterdzieści trzy lata i Piotra Nersa, trzydzieści pięć lat, obydwóch gospodarzy zamieszkałych we wsi Powsin i okazał nam dziecię męskiej płci oświadczając, że ono urodziło się we wsi Powsin dzisiejszego dnia o godzinie szóstej rano z jego małżonki Agnieszki z Kajkowskich, trzydzieści siedem lat. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym przez nas w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Wincenty, a rodzicami chrzestnymi byli Antoni Sochacki i Bronisława Kajkowska.
Akt ten oświadczającemu i świadkom, wszystkim analfabetom, przeczytany, po czym my tylko podpisaliśmy (podpis) 
tree381 I82204 Grosiński, Wincenty (I82204)
 
131 41 Gałachy
Działo się w mieście Zakroczymiu, 15/ 27 września 1891r., o godz. 2.00 po południu. Stawili się: Muchowski Władysław, dróżnik, lat 27 i Brodowski Jan, robotnik, lat 45, zamieszkali, pierwszy we wsi Ostrzykowiźnie, drugi we wsi Pieczoługach i oświadczyli, że 25 września (nowego porządku), tego roku, o godz. 8.00 wieczorem, zmarł Muchowski Mateusz, dróżnik, lat 62, urodzony we wsi Przeciszewie, płockim powiecie, zamieszkały we wsi Gałachach, syn nieżyjących, Jana i Ewy, małżonków Muchowskich, pozostawił po sobie owdowiałą żonę, Małgorzatę z domu Juryszewską. Po naocznym przekonaniu o śmierci Muchowskiego Mateusza, akt ten stawającym, niepiśmiennym przeczytany, przez Nas tylko podpisany.
Administrator Zakroczymskiej Parafii, Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
Ks. Kajetan Ślubowski
 
tree381 I30445 Muchowski, Mateusz (I30445)
 
132 67 Ostrzykowizna
Działo się w mieście Zakroczymiu, 08/ 21 września 1900r., o godz. 10.00 rano. Stawili się: Adam Nowak, rolnik, lat 60 i Aleksy Sikorski, wyrobnik, lat 35, obaj z Ostrzykowizny i oświadczyli, że w dniu wczorajszym, o godz. 8.00 wieczorem, w Ostrzykowiźnie, zmarła Małgorzata Muchowska, wdowa, lat 72, urodzona w Dzierżążni (Dzierzążnia), płońskim powiecie, a w Ostrzykowiźnie, przy synu, wyrobniku zamieszkała, córka Jana Juryszewskiego i matki z imienia i nazwiska nieznanej, małżonków Juryszewskich. Po naocznym przekonaniu o śmierci Małgorzaty Muchowskiej, akt ten stawającym świadkom niepiśmiennym, przeczytany, przez Nas tylko podpisany.
Administrator Zakroczymskiej Parafii, Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
Ks. Józef Żaboklicki
 
tree381 I30640 Muchowska, Małgorzata Juryszewska (I30640)
 
133 8495. Asp. PP Kosiewicz Edward s. Leopolda r. 1883 † Twer - fragment listy katyńskiej. tree381 I46563 Kosiewicz, Edward (I46563)
 
134 9 tygodni tree381 I40492 Ołdak, Piotr (I40492)
 
135 Kwatera A 8; Rząd 5; Grób 17 tree381 I9149 Ważyńska, Eugenia NN (I9149)
 
136 Kwatera A 8; Rząd 5; Grób 17 tree381 I8021 Ważyński, Konstanty Kazimierz (I8021)
 
137 Informacja o rodzie Strawińskich tree381 I30026 Strawiński, Bruno Florian (I30026)
 
138 Lokalizacja grobu tree381 I80774 Rutkowski, Walenty (I80774)
 
139 Gniazda na Spiszu – kolebka winiarni fukierowskiej tree381 I31674 Fukier, Florian (I31674)
 
140 Nagrobek Kryskich w Drobinie - atrykuł na stronie culture.pl tree381 I47030 z Drobina Kryski, Wojciech (I47030)
 
141 Nagrobek Kryskich w Drobinie - atrykuł na stronie culture.pl tree381 I47026 Kryski, Paweł (I47026)
 
142 Nagrobek Kryskich w Drobinie - atrykuł na stronie culture.pl tree381 I47029 Kryska, Anna Szreńska (I47029)
 
143 Ze spisu na genealodzy.pl - prawdopodobnie błędna data. Jego bracia Kacper i Melchior byli wpisani pod numerami 2 i 3, natomiast Tomasz nr 44.
To chyba nie trojaczki, lub inni Jakub i Apolonia Radwańscy?? 
tree381 I27667 Radwański, Jakub (I27667)
 
144 Pamiętnik w Wilnie i dworach litewskich (str.333)
"... Biedna kobieta straciła z raka w tymże roku siostrę swoją, Hrebnicką, której córka przy śmiertelnym łożu matki ślub wzięła z Edwardem Ważyńskim..." 
tree381 Rodzina F2465
 
145 Potomstwo księcia Hieronima tree381 I9673 książę Sanguszko, Hieronim (I9673)
 
146 Akt chrztu nr 229 tree381 I10379 Grabowska, Anna Michalecka (I10379)
 
147 Akt chrztu nr 120 tree381 I10358 Gruziel, Marianna (I10358)
 
148 Akt chrztu nr 70 tree381 I10384 Michalecki, Kazimierz (I10384)
 
149 Akt chrztu nr 4 tree381 I10357 Gruziel, Janina (I10357)
 
150 Akt chrztu nr 111 tree381 I10381 Michalecka, Władysława (I10381)
 

      «cofnij 1 2 3 4 5 6 7 ... 125» dalej»Kontakt

    email image Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące informacji na tej stronie, prosimy o kontakt.

Informacje administratora

Mam nadzieję, że spodoba się Państwu nowa szata graficzna strony Kielakowie.pl Proszę nie prosić o szczegółowe badania na temat Twojej rodziny.