Polski USA Deutsch Ruskij

Znajdź osobę

Główne gałęzie

Dokumenty


Wyniki 51 do 100 z 245     » Tylko miniatury

    «cofnij 1 2 3 4 5 dalej»

 #   Miniatura   Opis   Link do 
51
Edward Szałański
Edward Szałański
 
 
52
Eugeniusz Przedpełski
Eugeniusz Przedpełski
 
 
53
Eugeniusz Szymborski
Eugeniusz Szymborski
świadectwo szkolne 
 
54
folwark Gubernia
folwark Gubernia
lokalizacja 
 
55
Folwark Kuchary - już nie istnieje
Folwark Kuchary - już nie istnieje
Fragment mapy Heldensfelda z 1840 roku 
 
56
Folwark Ulasek
Folwark Ulasek
fragment mapy z 1937 roku 
 
57
Franciszek Gąsiorowski
Franciszek Gąsiorowski
Dokonane w Nowym Mieście, w ziemi zakroczymskiej, dnia 31 lipca roku Pańskiego 1780.

Dług Korzybie Czerwonka.
Wobec urzędu i akt niniejszych grodzkich w Nowym Mieście, w ziemi zakroczymskiej, osobiście się stawiając szlachetnie urodzony Franciszek Gąsiorowski, syn zmarłego szlachetnie urodzonego Krzysztofa, zrodzony ze zmarłej szlachetnej Marianny Przeciszewskiej, zdrowy [skrót od formuły: zdrowy na umyśle i na ciele] oświadczył, że on szlachetnie urodzonej Mariannie Chojeńskiej, córce zmarłego Józefa, zrodzonej w związku małżeńskim ze zmarłej szlachetnej Doroty Krzeskow [odczyt niepewny, ale jeśli trafny, to zapewne polska wymowa brzmiała: Krześków], a małżonce swojej prawowitej, jest winien i należny wskutek prawdziwego, należnego i niewątpliwie stwierdzonego długu, na dobrach swoich wszystkim, razem i z osobna, to jest na dobrach Korzybie Czerwonka sumę 600 tynfów, licząc każdy tynf po 36 groszy polskich, którą na tychże dobrach zabezpiecza i zapisuje, i zobowiązuje się i przyrzeka sumę tę, otrzymaną z rąk prześwietnego wielce czcigodnego Tomasza Targońskiego [odczyt nazwiska niepewny], prepozyta w Królewie, wujka wyżej wspomnianej małżonki swojej, w charakterze posagu, dać, uiścić i wobec akt własnego powiatu złożyć, na dzień nazajutrz po święcie Narodzin świętego Jana Chrzciciela, które w nadchodzącym roku przypadnie. Zaś pierwotny zapis, dokonany i złożony przez niego wobec akt grodzkich ciechanowskich dnia 8 lipca roku 1776 na rzecz szlachetnie urodzonej Marianny Zambrzyckiej, usuwa, kasuje i unieważnia; a to pod wadium o takiej samej sumie, zapisanej w sądzie, to jest urzędzie własnego powiatu, wszystko zaś, o czym wyżej była mowa, niniejszym oświadczeniem potwierdza.
Franciszek Gąsiorowski r. t. [ręką trzymaną]

Tłum. Pan Robert Sochań 
 
58
Franciszek Gąsiorowski
Franciszek Gąsiorowski
sprawa sądowa - cz. 2 
 
59
Franciszek Karwowski
Franciszek Karwowski
wysiewy w Niedrożu Starym na części Franciszka Karwowskiego 
 
60
Gnatowski - Gnatowski-Robak
Gnatowski - Gnatowski-Robak
Gnaty-Zarazy - zastaw 
 
61
Goszczyno Karpięcino
Goszczyno Karpięcino
Mapa Heldensfelda z roku 1840 
 
62
Grotkowski Stanisław
Grotkowski Stanisław
 
 
63
Gruszewscy Nadzieja,Bolesław,Irena
Gruszewscy Nadzieja,Bolesław,Irena
Arkusz ewakuacyjny str.2 
 
64
Gruszewscy Nadzieja,Bolesław,Irena
Gruszewscy Nadzieja,Bolesław,Irena
Arkusz ewakuacyjny.
Bolesław Gruszewski wraz z rodziną został dnia 5 kwietnia 1946 roku wysiedlony z Baranowicz (ul. Kopernika 2) do Poznania a następnie do Gorzowa Wielkopolskiego. 
 
65
Gruszewska Nadzieja
Gruszewska Nadzieja
Zaświadczenie "Na prawo ewakuacji do Polski" 
 
66
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
67
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
68
Hanna Mionsek
Hanna Mionsek
fiszka PCK (pomylona data urodzenia) 
 
69
Helena Chabowska
Helena Chabowska
kenkarta 
 
70
Henryka Kierska
Henryka Kierska
Podróż z Polski do USA 
 
71
Herbarz Mazowiecki tom IV
Herbarz Mazowiecki tom IV
 
 
72
Ignacy Szczawiński
Ignacy Szczawiński
zesłanie 
 
73
Ignacy Ważyński - poręczenie
Ignacy Ważyński - poręczenie
Poręczenie za aresztowanego Ludwika Korewę dokonane między innymi przez Ignacego Ważyńskiego. 
 
74
Ignacy Ważyński - życiorys
Ignacy Ważyński - życiorys
Ważyński Ignacy (1811 - 1863) - urzędnik. Urodzony 8 sierpnia, syn Antoniego. Szlachcic wylegitymowany dziedziczny, nie posiadający majątku. Ukończył szkoły w Płocku w 1831. Całą karierę związał z Urzędem Municypalnym w Płocku. Pracę rozpoczął tamże, bezpośrednio po ukończeniu nauki jako aplikant. Następne jego awanse to: kancelista (11 grudnia 1823), p.o. sekretarza (1848), sekretarz Urzędu (grudzień 1848), radny (marzec 1860) i zarazem p.o. prezydenta Płocka. Odznaczał się niezwykłą pracowitością i serwilizmem wobec władz. W 1856 wraz z radnym Kirkowem został odznaczony jako jedyni polscy urzędnicy w mieście przez gubernatora cywilnego w Płocku medalem brązowym, wydanym na pamiątkę wojny 1863 - 1866 (coś tu się komuś pomyliło. Pamiątka wojny 63-66??? Przecież on zmarł w marcu 1863, a więc niespełna 2 miesiące po wybuchu Powstania Styczniowego!!!), który noszono na wstędze Orderu św. Andrzeja. 3 marca 1862 podjął starania o posadę starszego pomocnika naczelnika pow. płockiego. Zmarł 26 marca w Płocku, gdzie został pochowany. Dwukrotnie żonaty. Z pierwszą żoną, Rafaliną z Kowalewskich, miał siedmioro dzieci. Drugą jego żoną od 1851 była szwagierka, siostra żony Anna-Maria, z którą miał czworo dzieci. Ważyński jako radny, otrzymywał pensję roczną w wysokości rs. 450. Wdowa wraz z dziećmi, pobierała po mężu emeryturę w wysokości rs. 225 rocznie. 
 
75
Iwanków
Iwanków
dziś wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie kałuskim 
 
76
Jabłeczniki, gm. Świercze
Jabłeczniki, gm. Świercze
Mapa Heldensfelda z 1840 roku 
 
77
Jadwiga i Józef Jahilniccy
Jadwiga i Józef Jahilniccy
zaproszenie na ślub 
 
78
Jan Sylwester Bartold
Jan Sylwester Bartold
AP Warszawa - lista ekshumowanych na terenie Warszawy w latach 1945-1947 (1945) 
 
79
Janina Miąsek
Janina Miąsek
pamiątka I Komunii Św. 
 
80
Janusz Miąsek
Janusz Miąsek
Informacja PCK o śmierci 
 
81
Józef Bartniczak
Józef Bartniczak
testament 
 
82
Józef Chabowski
Józef Chabowski
nota biograficzna, zamieszczona w książce "Płocczanie znani i nieznani" 
 
83
Józefat Szczawiński
Józefat Szczawiński
zesłanie 
 
84
Kapral Wacław Bartold
Kapral Wacław Bartold
archiwum rodzinne Rawa-Bartold 
 
85
Karol Tłuchowski
Karol Tłuchowski
wyrok
AGAD, TKŚ, 7, k.293v-294 
 
86
Karta z książki T. Wierzbowskiego <em>Raporty szkół niższych i o szkołach parafialnych.</em>
Karta z książki T. Wierzbowskiego Raporty szkół niższych i o szkołach parafialnych.
Warszawa 1908 seria KEN 
 
87
Karta z Pawiaka
Karta z Pawiaka
 
 
88
Katarzyna Woźniak
Katarzyna Woźniak
miejsce zamieszkania 
 
89
Kielakowie w AK
Kielakowie w AK
 
 
90
Kielakowie w AK
Kielakowie w AK
Zdjęcia te pochodzą z książki pt. Rajski Ptak w "Burzy" autorstwa Jerzego Zawadzkiego "Konrada", wydanej przez Towarzystwo Przyjaciół Radzymina, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej. 
 
91
Kielakowie w AK
Kielakowie w AK
 
 
92
Kierz
Kierz
Mapa z 1944 roku 
 
93
Konarzewski Jan
Konarzewski Jan
 
 
94
Konarzewski Jan
Konarzewski Jan
 
 
95
Krystynów
Krystynów
 
 
96
Krzyż Komandorski Orderu odrodzenia Polski
Krzyż Komandorski Orderu odrodzenia Polski
 
 
97
Kucharczyk Janina
Kucharczyk Janina
Odpis aktu zejścia 
 
98
Kurowo i Brodnica
Kurowo i Brodnica
mapa Heldensfelda z 1840 roku 
 
99
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
100
Kurządki
Kurządki
wycinek mapy Heldensfelda z 1840 roku 
 

    «cofnij 1 2 3 4 5 dalej»