Drukuj Dodaj zakładę

Dokumenty


Wyniki 251 do 266 z 266     » Tylko miniatury

    «cofnij «1 ... 2 3 4 5 6

 #   Miniatura   Opis   Link do 
251
Władysław Szałański
Władysław Szałański
 
 
252
Władysława Siwek
Władysława Siwek
przekaz pieniężny ze Słupna dla Władysławy Siwek osadzonej w KL. Ravensbrück 
 
253
Zaproszenie
Zaproszenie
 
 
254
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
255
Zaręczyny
Zaręczyny
 
 
256
Zaręczyny
Zaręczyny
 
 
257
Zaświadczenie do Urzędu Skarbowego
Zaświadczenie do Urzędu Skarbowego
 
 
258
Zaświadczenie o rozstrzelaniu Konstantego Kielaka
Zaświadczenie o rozstrzelaniu Konstantego Kielaka
 
 
259
Żebrowski - Osiecki
Żebrowski - Osiecki
Dokonane w Nowym Mieście w ziemi zakroczymskiej we wtorek po święcie Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, to jest dnia 6 lipca roku Pańskiego 1778.
Zastaw Stpice Większe i Szelugi.

Szlachetnie urodzony Wawrzyniec Żebrowski, syn zmarłego Walentego i zmarłej szlachetnie urodzonej Marianny Szweykowskiej, zdrowy [ciałem i umysłem], przybywając osobiście oświadczył, że on szlachetnie urodzonej Justynie z Olszewskich, córce zrodzonej ze zmarłej szlachetnie urodzonej Katarzyny ze Strubińskich Goszczyckiej, zaś małżonce szlachetnego Józefa Osieckiego, i jej prawowitym spadkobiercom, trzymając się umowy pod datą w Nowym Mieście dnia 17 czerwca roku niniejszego 1778 zawartej i sporządzonej, a w aktach niniejszych aktem dzisiejszym potwierdzonej, już od teraz i w sposób faktyczny dwa działy majątkowe znajdujące się i położone w dobrach Stpice Większe i Szelugi, w ziemi zakroczymskiej, powiecie zaś niniejszym nowomiejskim, ojcowskie, matczyne, i na mocy jakiegokolwiek tytułu prawnego należące do składającego to oświadczenie [tj. Żebrowskiego], wraz ze wszystkimi tychże działów majątkowych korzyściami, pożytkami, zyskami, dochodami i należnościami, oraz ze wszystkimi gruntami, polami, łąkami, lasami, bez jednak zasiewów, nic dla siebie nie rezerwując ani w żaden sposób nie wyłączając, na okres pełnych 3 lat, a po upływie 3 lata z roku na rok, aż do wykupienia z zastawu, na sumę 600 tynfów daje jako dobra zastawione i na sposób zastawu zapisuje, zaręcza spokój i ewikcję [zabezpieczenie przed roszczeniami osób trzecich] od jakichkolwiek przeszkód prawnych ze strony jakichkolwiek osób, przyznaje już od teraz intromisję wraz z rzeczywistym i trwałym posiadaniem, a to pod wadium o takiej samej sumie [jak suma zastawu], o które można będzie się zwrócić w każdym urzędzie lub sądzie, na mocy tegoż oświadczenia w sprawach, o których jest wyżej mowa.
Wawrzyniec Żebrowski

Tłum. Pan Robert Sochań
 
 
260
Żebrowski - Osiecki
Żebrowski - Osiecki
Dokonane w Nowym Mieście w ziemi zakroczymskiej we wtorek po święcie Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, to jest dnia 6 lipca roku Pańskiego 1778.

Szlachetnie urodzony Wawrzyniec Żebrowski, syn zmarłego Walentego i zmarłej szlachetnie urodzonej Marianny Szweykowskiej, zdrowy [ciałem i umysłem], przybywając osobiście oświadczył, że on szlachetnie urodzonemu Józefowi Osieckiemu i jego prawowitym spadkobiercom ze wszystkich, razem i z osobna, dóbr swoich, a szczególnie działów majątkowych, znajdujących się i położonych w dobrach Stpic w ziemi zakroczymskiej i powiecie nowomiejskim winny jest i należny, oraz zobowiązuje siebie i swoich spadkobierców, że będą winni i należni, i zapisuje sumę 800 florenów polskich, i do wcześniejszej sumy 600 tynfów, na tych samych dobrach w aktach niniejszych aktem dzisiejszym na wyżej wspomnianych działach majątkowych na sposób zastawu przez tegoż składającego to oświadczenie [tj. Żebrowskiego] zapisanej, dołącza i sumę wspomnianą 800 florenów polskich w jedną wraz z zastawem na tych samych dobrach dopisuje i jednoczy, i zobowiązuje się na wigilię święta Narodzin św. Jana Chrzciciela po upływie 3 lat dać, uiścić i wobec akt niniejszych złożyć, a to pod wadium o takiej samej sumie [jak suma zastawu], i być pozwanym wszędzie z powodu niewypełnienia warunków niniejszych.
Wawrzyniec Żebrowski

Tłum. Pan Robert Sochań 
 
261
Żołnierz Polski
Żołnierz Polski
pismo poświęcone czynowi i doli żołnierza polskiego 
 
262
Zwolnienie
Zwolnienie
"Józef Lutomierski z Sarzyna został przeze mnie zwolniony z dzisiejszych prac." 
 
263
Życzenia z okazji ślubu
Życzenia z okazji ślubu
 
 
264
Życzenia z okazji ślubu
Życzenia z okazji ślubu
Autorem życzeń był Aleksander Rymaszewski 
 
265
Zygmunt Bukowiński
Zygmunt Bukowiński
podanie o wydanie dowodu osobistego 
 
266
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 

    «cofnij «1 ... 2 3 4 5 6