Polski USA Deutsch Ruskij

Znajdź osobę

Główne gałęzie

Dokumenty


Wyniki 201 do 245 z 245     » Tylko miniatury

    «cofnij 1 2 3 4 5

 #   Miniatura   Opis   Link do 
201
Tadeusz Chabowski
Tadeusz Chabowski
nota biograficzna, zamieszczona w książce "Płocczanie znani i nieznani" 
 
202
Tadeusz i Józef Tłuchowscy poszukiwani przez policję
Tadeusz i Józef Tłuchowscy poszukiwani przez policję
 
 
203
Tadeusz, Józef i Stanisław Tłuchowscy
Tadeusz, Józef i Stanisław Tłuchowscy
pozwolenie na tymczasowy pobyt w Sanoku wydane we Lwowie 3 lipca 1879 roku 
 
204
Telegram o śmierci Stanisława Kielaka
Telegram o śmierci Stanisława Kielaka
Pani

Wiktoria Kielak

Chrzęsne

pow. Radzymin


Małżonek zmarł dzisiaj w Obozie Koncentracyjnym Oświęcim. Bliższe informacje u komendanta Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Dystrykcie Warszawskim.


Komendant Obozu

Hoess SS Hauptsturmführer
 
 
205
Testament Stanisława Wyczałkowskiego
Testament Stanisława Wyczałkowskiego
 
 
206
Topografia Mazowsza
Topografia Mazowsza
 
 
207
Tył okładki miesięcznika 'Msza Święta' adresowany do ks. Wilkońskiego
Tył okładki miesięcznika 'Msza Święta' adresowany do ks. Wilkońskiego
 
 
208
Wacław Bartold - dyplom
Wacław Bartold - dyplom
archiwum rodzinne Rawa-Bartold 
 
209
Wacław Bartold - Karta rejestracji do niebieskiej armii str. 1
Wacław Bartold - Karta rejestracji do niebieskiej armii str. 1
archiwum rodzinne Rawa-Bartold 
 
210
Wacław Bartold - Karta rejestracji do niebieskiej armii str. 2
Wacław Bartold - Karta rejestracji do niebieskiej armii str. 2
archiwum rodzinne Rawa-Bartold 
 
211
Walenty Miąsek
Walenty Miąsek
zaświadczenie 
 
212
Walenty Miąsek
Walenty Miąsek
zaświadczenie 
 
213
Walenty Miąsek
Walenty Miąsek
zaświadczenie - rewers 
 
214
Wiesław Wilewski - legitymacja
Wiesław Wilewski - legitymacja
 
 
215
Wiesław Wilewski - legitymacja
Wiesław Wilewski - legitymacja
 
 
216
Wiesław Wilewski - zaświadczenie
Wiesław Wilewski - zaświadczenie
 
 
217
Wiesław Wilewski - zaświadczenie
Wiesław Wilewski - zaświadczenie
 
 
218
Wilhelm Olechowski
Wilhelm Olechowski
indeks spisu ludności Krakowa 1880 
 
219
Wilkierz (uchwała miejska w prawie magdeburskim) bydgoskiego Bractwa Piwowarów. Arnold Mekin wymieniony jest w jego łacińskiej części.
Wilkierz (uchwała miejska w prawie magdeburskim) bydgoskiego Bractwa Piwowarów. Arnold Mekin wymieniony jest w jego łacińskiej części.
 
 
220
Wilkierz cz.2
Wilkierz cz.2
 
 
221
Wilkierz cz.3
Wilkierz cz.3
 
 
222
Wilkierz cz.4
Wilkierz cz.4
 
 
223
Wilkierz cz.5
Wilkierz cz.5
 
 
224
Wilkierz cz.6
Wilkierz cz.6
 
 
225
Wincenty Miąsek
Wincenty Miąsek
legitymacja cechowa 
 
226
Wincenty Miąsek
Wincenty Miąsek
kwit wpłaty składki członkowskiej 
 
227
Władysław Miąsek
Władysław Miąsek
zaświadczenie o powołaniu do wojska 
 
228
Władysław Miąsek
Władysław Miąsek
Bohaterowie płockiej ziemi - artykuł Grzegorza Chabowskiego 
 
229
Władysław Miąsek
Władysław Miąsek
nota biograficzna, zamieszczona w książce "Płocczanie znani i nieznani" 
 
230
Władysław Szałański
Władysław Szałański
 
 
231
Władysława Siwek
Władysława Siwek
przekaz pieniężny ze Słupna dla Władysławy Siwek osadzonej w KL. Ravensbrück 
 
232
Zaproszenie
Zaproszenie
 
 
233
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
234
Zaręczyny
Zaręczyny
 
 
235
Zaręczyny
Zaręczyny
 
 
236
Zaświadczenie do Urzędu Skarbowego
Zaświadczenie do Urzędu Skarbowego
 
 
237
Zaświadczenie o rozstrzelaniu Konstantego Kielaka
Zaświadczenie o rozstrzelaniu Konstantego Kielaka
 
 
238
Żebrowski - Osiecki
Żebrowski - Osiecki
Dokonane w Nowym Mieście w ziemi zakroczymskiej we wtorek po święcie Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, to jest dnia 6 lipca roku Pańskiego 1778.
Zastaw Stpice Większe i Szelugi.

Szlachetnie urodzony Wawrzyniec Żebrowski, syn zmarłego Walentego i zmarłej szlachetnie urodzonej Marianny Szweykowskiej, zdrowy [ciałem i umysłem], przybywając osobiście oświadczył, że on szlachetnie urodzonej Justynie z Olszewskich, córce zrodzonej ze zmarłej szlachetnie urodzonej Katarzyny ze Strubińskich Goszczyckiej, zaś małżonce szlachetnego Józefa Osieckiego, i jej prawowitym spadkobiercom, trzymając się umowy pod datą w Nowym Mieście dnia 17 czerwca roku niniejszego 1778 zawartej i sporządzonej, a w aktach niniejszych aktem dzisiejszym potwierdzonej, już od teraz i w sposób faktyczny dwa działy majątkowe znajdujące się i położone w dobrach Stpice Większe i Szelugi, w ziemi zakroczymskiej, powiecie zaś niniejszym nowomiejskim, ojcowskie, matczyne, i na mocy jakiegokolwiek tytułu prawnego należące do składającego to oświadczenie [tj. Żebrowskiego], wraz ze wszystkimi tychże działów majątkowych korzyściami, pożytkami, zyskami, dochodami i należnościami, oraz ze wszystkimi gruntami, polami, łąkami, lasami, bez jednak zasiewów, nic dla siebie nie rezerwując ani w żaden sposób nie wyłączając, na okres pełnych 3 lat, a po upływie 3 lata z roku na rok, aż do wykupienia z zastawu, na sumę 600 tynfów daje jako dobra zastawione i na sposób zastawu zapisuje, zaręcza spokój i ewikcję [zabezpieczenie przed roszczeniami osób trzecich] od jakichkolwiek przeszkód prawnych ze strony jakichkolwiek osób, przyznaje już od teraz intromisję wraz z rzeczywistym i trwałym posiadaniem, a to pod wadium o takiej samej sumie [jak suma zastawu], o które można będzie się zwrócić w każdym urzędzie lub sądzie, na mocy tegoż oświadczenia w sprawach, o których jest wyżej mowa.
Wawrzyniec Żebrowski

Tłum. Pan Robert Sochań
 
 
239
Żebrowski - Osiecki
Żebrowski - Osiecki
Dokonane w Nowym Mieście w ziemi zakroczymskiej we wtorek po święcie Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, to jest dnia 6 lipca roku Pańskiego 1778.

Szlachetnie urodzony Wawrzyniec Żebrowski, syn zmarłego Walentego i zmarłej szlachetnie urodzonej Marianny Szweykowskiej, zdrowy [ciałem i umysłem], przybywając osobiście oświadczył, że on szlachetnie urodzonemu Józefowi Osieckiemu i jego prawowitym spadkobiercom ze wszystkich, razem i z osobna, dóbr swoich, a szczególnie działów majątkowych, znajdujących się i położonych w dobrach Stpic w ziemi zakroczymskiej i powiecie nowomiejskim winny jest i należny, oraz zobowiązuje siebie i swoich spadkobierców, że będą winni i należni, i zapisuje sumę 800 florenów polskich, i do wcześniejszej sumy 600 tynfów, na tych samych dobrach w aktach niniejszych aktem dzisiejszym na wyżej wspomnianych działach majątkowych na sposób zastawu przez tegoż składającego to oświadczenie [tj. Żebrowskiego] zapisanej, dołącza i sumę wspomnianą 800 florenów polskich w jedną wraz z zastawem na tych samych dobrach dopisuje i jednoczy, i zobowiązuje się na wigilię święta Narodzin św. Jana Chrzciciela po upływie 3 lat dać, uiścić i wobec akt niniejszych złożyć, a to pod wadium o takiej samej sumie [jak suma zastawu], i być pozwanym wszędzie z powodu niewypełnienia warunków niniejszych.
Wawrzyniec Żebrowski

Tłum. Pan Robert Sochań 
 
240
Żołnierz Polski
Żołnierz Polski
pismo poświęcone czynowi i doli żołnierza polskiego 
 
241
Zwolnienie
Zwolnienie
"Józef Lutomierski z Sarzyna został przeze mnie zwolniony z dzisiejszych prac." 
 
242
Życzenia z okazji ślubu
Życzenia z okazji ślubu
 
 
243
Życzenia z okazji ślubu
Życzenia z okazji ślubu
Autorem życzeń był Aleksander Rymaszewski 
 
244
Zygmunt Bukowiński
Zygmunt Bukowiński
podanie o wydanie dowodu osobistego 
 
245
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 

    «cofnij 1 2 3 4 5