Kielakowie.pl

podróże naszej rodziny w czasie

Dokumenty


Wyniki 101 do 150 z 283     » Zobacz galerię

    «cofnij 1 2 3 4 5 6 dalej»

 #   Miniatura   Opis   Link do 
101
Józefat Szczawiński
Józefat Szczawiński
zesłanie 
 
102
Kapral Wacław Bartold
Kapral Wacław Bartold
archiwum rodzinne Rawa-Bartold 
 
103
Karol Tłuchowski
Karol Tłuchowski
wyrok
AGAD, TKŚ, 7, k.293v-294 
 
104
Karta z książki T. Wierzbowskiego <em>Raporty szkół niższych i o szkołach parafialnych.</em>
Karta z książki T. Wierzbowskiego Raporty szkół niższych i o szkołach parafialnych.
Warszawa 1908 seria KEN 
 
105
Karta z Pawiaka
Karta z Pawiaka
 
 
106
Katarzyna Woźniak
Katarzyna Woźniak
miejsce zamieszkania 
 
107
Kazimierz Drecki
Kazimierz Drecki
informacja ze strony https://indeksrepresjonowanych.pl 
 
108
Kazimierz Szymański
Kazimierz Szymański
(Chwała bohaterom - Jacek Pawłowicz) 
 
109
Kielakowie w AK
Kielakowie w AK
 
 
110
Kielakowie w AK
Kielakowie w AK
Zdjęcia te pochodzą z książki pt. Rajski Ptak w "Burzy" autorstwa Jerzego Zawadzkiego "Konrada", wydanej przez Towarzystwo Przyjaciół Radzymina, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej. 
 
111
Kielakowie w AK
Kielakowie w AK
 
 
112
Kierz
Kierz
Mapa z 1944 roku 
 
113
Klisze koło Wiekszń, Żmudź
Klisze koło Wiekszń, Żmudź
fragment mapy z 1918 roku 
 
114
Konarzewski Jan
Konarzewski Jan
 
 
115
Konarzewski Jan
Konarzewski Jan
 
 
116
Krosnowscy herbu Junosza
Krosnowscy herbu Junosza
 
 
117
Krystynów
Krystynów
 
 
118
Krzyż Komandorski Orderu odrodzenia Polski
Krzyż Komandorski Orderu odrodzenia Polski
 
 
119
Ks. Kacper Strusiński
Ks. Kacper Strusiński
życiorys 
 
120
Kucharczyk Janina
Kucharczyk Janina
Odpis aktu zejścia 
 
121
Kurowo i Brodnica
Kurowo i Brodnica
mapa Heldensfelda z 1840 roku 
 
122
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
123
Kurządki
Kurządki
wycinek mapy Heldensfelda z 1840 roku 
 
124
Kwit
Kwit
Szlachetnie urodzony Melchior Bledzewski, zdrowy [ciałem i umysłem], przybywając osobiście oświadczył, że on szlachetnie urodzoną Gołyszewską, córkę zmarłego szlachetnego Rafała Gołyszewskiego i zmarłej szlachetnie urodzonej Anny Karskiej, zaś szlachetnego Antoniego Ważyńskiego małżonkę, i jej prawowitych spadkobierców, z wzajemnej umowy dożywocia, między składającym to oświadczenie [tj. Bledzewskim] z jednej strony, i szlachetną Anną Karską i zrodzoną z niej córką z drugiej strony, zawartą i i jako oświadczenie złożoną wobec akt grodzkich przemyskich w czwartek najbliższy po niedzieli Exaudi [Wysłuchaj] roku Pańskiego 1718, kwituje, wolną puszcza, i zwolnionym czyni, zaś umowę dożywocia, do osoby składającego to oświadczenie się tyczącą, kasuje, unieważnia i anihiluje, wieczyście i na zawsze.
Melchior Bledzewski ręką trzymaną

Tłum. Pan Robert Sochań

 
 
125
Kwit
Kwit
Skwitowany jest Kwasieborski
Szlachetnie urodzony Melchior Bledzewski, syn zmarłego Andrzeja, i szlachetnie urodzona Marianna Gołyszewska, córka zmarłego szlachetnego Rafała Gołyszewskiego i zmarłej szlachetnie urodzonej Anny Karskiej, zaś pasierbica składającego to oświadczenie [tj. Bledzewskiego], a szlachetnie urodzonego Antoniego Ważyńskiego małżonka prawowita, w asystencji tegoż męża swojego, zdrowi [ciałem i umysłem], przybywając osobiście oświadczyli, że oni szlachetnego Tomasza Kwasieborskiego i jego prawowitych spadkobierców z sum, to jest pierwszej, 1000 tynfów, należnej zmarłej szlachetnie urodzonej Annie Karskiej, małżonce składającego to oświadczenie, i drugiej, 320 tynfów, należnej składającemu to oświadczenie, i na sposób zastawu na dobrach Pawlaki znajdujących się w województwie płockim zapisanych w czwartek w wigilię święta Narodzin św. Jana Chrzciciela roku 1729, kwitują i wolnym puszczają, i zwolnionym czynią, zapis zaś zastawny od jego osoby i jego spadkobierców, w tym co się ich tyczy, kasują, unieważniają i anihilują, wieczyście i na zawsze.
Melchior Bledzewski ręką trzymaną, Marianna Gołyszewska reką trzymaną, Antoni Ważyński ręką trzymaną

Tłum. Pan Robert Sochań
 
 
126
Kwit
Kwit
Należność dla szlachetnie urodzonej Gołyszewskiej
Szlachetnie urodzony Antoni Ważyński, zdrowy [ciałem i umysłem], przybywając osobiście oświadczył, że on szlachetnie urodzonej Mariannie Gołyszewskiej, małżonce swojej prawowitej i jej prawowitym spadkobiercom, z dóbr swoich ogółem wszystkich, ruchomych i nieruchomych, dziedzicznych i zastawnych, ojcowskich i matczynych, jest należny, zapisuje, i zobowiązuje się, że on i jego spadkobiercy będą winni sumę 1100 tynfów długu pewnego, prawdziwego, słusznego, stwierdzonego i zwyczajnego, i zobowiązuje się na wigilię święta Narodzin św. Jana Chrzciciela, która nadejdzie w następnym roku, sumę tę dać, uiścić, i wobec akt niniejszych złożyć i pozostawić,a to pod wadium w takiej samej sumie; za co pozwany, on wraz ze swoimi spadkobiercami, będzie odpowiadał tu w grodzie wyszogrodzkim.


Tłum. Pan Robert Sochań 
 
127
kwSI1.jpg
kwSI1.jpg
 
 
128
kwSI2.jpg
kwSI2.jpg
 
 
129
kwSI3.jpg
kwSI3.jpg
 
 
130
kwSI4.jpg
kwSI4.jpg
 
 
131
kwSI5.jpg
kwSI5.jpg
 
 
132
kwSI6.jpg
kwSI6.jpg
 
 
133
kwSI7.jpg
kwSI7.jpg
 
 
134
Legitymacja
Legitymacja
 
 
135
Legitymacja
Legitymacja
 
 
136
Legitymacja poselska
Legitymacja poselska
 
 
137
Legitymacja RPO język niemiecki
Legitymacja RPO język niemiecki
 
 
138
Legitymacja RPO język polski
Legitymacja RPO język polski
 
 
139
Legitymacja Tadeusza Chabowskiego
Legitymacja Tadeusza Chabowskiego
 
 
140
List Adriany Kielak informujący o zgonie jej męża Janusz Kielaka
List Adriany Kielak informujący o zgonie jej męża Janusz Kielaka
 
 
141
List Czesława Kierskiego do rodziny w Płońsku
List Czesława Kierskiego do rodziny w Płońsku
 
 
142
List do Stanisława Kielaka
List do Stanisława Kielaka
Ten list nie dotarł do adresata. Został odrzucony w czasie kontroli w obozowej agencji pocztowej. 
 
143
List Janka do siostry Jadwigi
List Janka do siostry Jadwigi
cz.1 
 
144
List Janka do siostry Jadwigi
List Janka do siostry Jadwigi
cz. 2 
 
145
List Janusza Kielaka
List Janusza Kielaka
 
 
146
List Mieci do rodziny w Węgrowie
List Mieci do rodziny w Węgrowie
cz.1 
 
147
List Stanisława Królikowskiego
List Stanisława Królikowskiego
informujący o zgonie i pogrzebie Antoniego Olęckiego 
 
148
List z Oświęcimia
List z Oświęcimia

Oświęcim 17.09.1940
Kochana żono.
Zawiadamiam Cę, że jestem tutaj od 15.VIII. Jestem zdrowy. Mamy tutaj kantynę, gdzie możemy robić zakupy za niemieckie pieniądze. Przy przesyłce pieniędzy pokaż kopertę mego listu w Warszawie w punkcie sprzedaży dewiz. Bacz dokładnie na to, co jest na tej kopercie wydrukowane. Napisz mi proszę szybko co się dzieje u Was w domu, czy wszyscy są zdrowi i ucałuj wszystkie dzieci.

Polski więzień Stanisław Kielak
nr.1727, blok 17, obóz Oświęcim, agencja pocztowa 2

Stanisław Kielak
 
 
149
List z Oświęcimia cz.1
List z Oświęcimia cz.1
Tekst niemieckiego zarządzenia z lewej strony:

W kontaktach pisemnych z więĽniami należy przestrzegać następujących zarządzeń:
1. Każdy więzień może otrzymać od rodziny lub wysłać 2 listy lub 2 karty w miesiącu. Listy do więĽniów muszą być napisane czytelnie atramentem i mogą zawierać tylko 15 linijek tekstu na stronie. Dozwolony jest tylko papier listowy normalnej wielkości. Koperty muszą być pojedyncze. Do koperty można włożyć tylko 5 znaczków pocztowych po 12 fenigów. Wszystko inne jest zabronione i podlega konfiskacie. Karty pocztowe mogą zawierać 10 linijek tekstu. Fotografie nie są dozwolone jako karty pocztowe.
2. Przesyłki pieniężne są dozwolone.
3. Przy przesyłkach pieniężnych i pocztowych należy zwracać uwagę na podanie dokładnego adresu więĽnia składającego się z nazwiska, daty urodzenia i numeru więĽnia. W przypadku podania błędnego adresu poczta będzie odsyłana do nadawcy lub niszczona.
4. Gazety są dozwolone, mogą być jednak zamawiane wyłącznie przez Agencję Pocztową Obozu Koncentracyjnego Oświęcim.
5. Przysyłanie paczek jest zabronione ponieważ więĽniowie mogą wszystko kupić w obozie.
6. Prośby o zwolnienie więĽniów z aresztu są bezsensowne.
7. Nie udziela się zgody na odwiedziny i rozmowy z więĽniami.

Tekst listu:

Oświęcim 20.X.1940
Moja kochana Wiktorio
Jestem zdrowy. Otrzymałem 2 listy i 8 marek z Piotrkowa.Znaczków pocztowych nie otrzymałem.Dołącz proszę do każdego listu znaczki pocztowe i przyślij mi więcej pieniędzy. 
 
150
List z Oświęcimia cz.2
List z Oświęcimia cz.2
Nie przysyłaj mi bielizny i ubrań bo my tu wszystko dostajemy.
Całuję Cię serdecznie. Pozdrowienia dla całej Rodziny i znajomych
Twój Kielak
(list był najwyraĽniej pisany przez inną osobę i tylko podpisany przez Stanisława Kielaka) 
 

    «cofnij 1 2 3 4 5 6 dalej»Informacje administratora

Mam nadzieję, że spodoba się Państwu nowa szata graficzna strony Kielakowie.pl