Polski USA Deutsch Ruskij

Znajdź osobę

Główne gałęzie

Dokumenty


Wyniki 101 do 150 z 245     » Tylko miniatury

    «cofnij 1 2 3 4 5 dalej»

 #   Miniatura   Opis   Link do 
101
Kwit
Kwit
Szlachetnie urodzony Melchior Bledzewski, zdrowy [ciałem i umysłem], przybywając osobiście oświadczył, że on szlachetnie urodzoną Gołyszewską, córkę zmarłego szlachetnego Rafała Gołyszewskiego i zmarłej szlachetnie urodzonej Anny Karskiej, zaś szlachetnego Antoniego Ważyńskiego małżonkę, i jej prawowitych spadkobierców, z wzajemnej umowy dożywocia, między składającym to oświadczenie [tj. Bledzewskim] z jednej strony, i szlachetną Anną Karską i zrodzoną z niej córką z drugiej strony, zawartą i i jako oświadczenie złożoną wobec akt grodzkich przemyskich w czwartek najbliższy po niedzieli Exaudi [Wysłuchaj] roku Pańskiego 1718, kwituje, wolną puszcza, i zwolnionym czyni, zaś umowę dożywocia, do osoby składającego to oświadczenie się tyczącą, kasuje, unieważnia i anihiluje, wieczyście i na zawsze.
Melchior Bledzewski ręką trzymaną

Tłum. Pan Robert Sochań

 
 
102
Kwit
Kwit
Skwitowany jest Kwasieborski
Szlachetnie urodzony Melchior Bledzewski, syn zmarłego Andrzeja, i szlachetnie urodzona Marianna Gołyszewska, córka zmarłego szlachetnego Rafała Gołyszewskiego i zmarłej szlachetnie urodzonej Anny Karskiej, zaś pasierbica składającego to oświadczenie [tj. Bledzewskiego], a szlachetnie urodzonego Antoniego Ważyńskiego małżonka prawowita, w asystencji tegoż męża swojego, zdrowi [ciałem i umysłem], przybywając osobiście oświadczyli, że oni szlachetnego Tomasza Kwasieborskiego i jego prawowitych spadkobierców z sum, to jest pierwszej, 1000 tynfów, należnej zmarłej szlachetnie urodzonej Annie Karskiej, małżonce składającego to oświadczenie, i drugiej, 320 tynfów, należnej składającemu to oświadczenie, i na sposób zastawu na dobrach Pawlaki znajdujących się w województwie płockim zapisanych w czwartek w wigilię święta Narodzin św. Jana Chrzciciela roku 1729, kwitują i wolnym puszczają, i zwolnionym czynią, zapis zaś zastawny od jego osoby i jego spadkobierców, w tym co się ich tyczy, kasują, unieważniają i anihilują, wieczyście i na zawsze.
Melchior Bledzewski ręką trzymaną, Marianna Gołyszewska reką trzymaną, Antoni Ważyński ręką trzymaną

Tłum. Pan Robert Sochań
 
 
103
Kwit
Kwit
Należność dla szlachetnie urodzonej Gołyszewskiej
Szlachetnie urodzony Antoni Ważyński, zdrowy [ciałem i umysłem], przybywając osobiście oświadczył, że on szlachetnie urodzonej Mariannie Gołyszewskiej, małżonce swojej prawowitej i jej prawowitym spadkobiercom, z dóbr swoich ogółem wszystkich, ruchomych i nieruchomych, dziedzicznych i zastawnych, ojcowskich i matczynych, jest należny, zapisuje, i zobowiązuje się, że on i jego spadkobiercy będą winni sumę 1100 tynfów długu pewnego, prawdziwego, słusznego, stwierdzonego i zwyczajnego, i zobowiązuje się na wigilię święta Narodzin św. Jana Chrzciciela, która nadejdzie w następnym roku, sumę tę dać, uiścić, i wobec akt niniejszych złożyć i pozostawić,a to pod wadium w takiej samej sumie; za co pozwany, on wraz ze swoimi spadkobiercami, będzie odpowiadał tu w grodzie wyszogrodzkim.


Tłum. Pan Robert Sochań 
 
104
kwSI1.jpg
kwSI1.jpg
 
 
105
kwSI2.jpg
kwSI2.jpg
 
 
106
kwSI3.jpg
kwSI3.jpg
 
 
107
kwSI4.jpg
kwSI4.jpg
 
 
108
kwSI5.jpg
kwSI5.jpg
 
 
109
kwSI6.jpg
kwSI6.jpg
 
 
110
kwSI7.jpg
kwSI7.jpg
 
 
111
Legitymacja
Legitymacja
 
 
112
Legitymacja
Legitymacja
 
 
113
Legitymacja poselska
Legitymacja poselska
 
 
114
Legitymacja RPO język niemiecki
Legitymacja RPO język niemiecki
 
 
115
Legitymacja RPO język polski
Legitymacja RPO język polski
 
 
116
Legitymacja Tadeusza Chabowskiego
Legitymacja Tadeusza Chabowskiego
 
 
117
List Adriany Kielak informujący o zgonie jej męża Janusz Kielaka
List Adriany Kielak informujący o zgonie jej męża Janusz Kielaka
 
 
118
List Czesława Kierskiego do rodziny w Płońsku
List Czesława Kierskiego do rodziny w Płońsku
 
 
119
List do Stanisława Kielaka
List do Stanisława Kielaka
Ten list nie dotarł do adresata. Został odrzucony w czasie kontroli w obozowej agencji pocztowej. 
 
120
List Janka do siostry Jadwigi
List Janka do siostry Jadwigi
cz.1 
 
121
List Janka do siostry Jadwigi
List Janka do siostry Jadwigi
cz. 2 
 
122
List Janusza Kielaka
List Janusza Kielaka
 
 
123
List Mieci do rodziny w Węgrowie
List Mieci do rodziny w Węgrowie
cz.1 
 
124
List Stanisława Królikowskiego
List Stanisława Królikowskiego
informujący o zgonie i pogrzebie Antoniego Olęckiego 
 
125
List z Oświęcimia
List z Oświęcimia

Oświęcim 17.09.1940
Kochana żono.
Zawiadamiam Cę, że jestem tutaj od 15.VIII. Jestem zdrowy. Mamy tutaj kantynę, gdzie możemy robić zakupy za niemieckie pieniądze. Przy przesyłce pieniędzy pokaż kopertę mego listu w Warszawie w punkcie sprzedaży dewiz. Bacz dokładnie na to, co jest na tej kopercie wydrukowane. Napisz mi proszę szybko co się dzieje u Was w domu, czy wszyscy są zdrowi i ucałuj wszystkie dzieci.

Polski więzień Stanisław Kielak
nr.1727, blok 17, obóz Oświęcim, agencja pocztowa 2

Stanisław Kielak
 
 
126
List z Oświęcimia cz.1
List z Oświęcimia cz.1
Tekst niemieckiego zarządzenia z lewej strony:

W kontaktach pisemnych z więĽniami należy przestrzegać następujących zarządzeń:
1. Każdy więzień może otrzymać od rodziny lub wysłać 2 listy lub 2 karty w miesiącu. Listy do więĽniów muszą być napisane czytelnie atramentem i mogą zawierać tylko 15 linijek tekstu na stronie. Dozwolony jest tylko papier listowy normalnej wielkości. Koperty muszą być pojedyncze. Do koperty można włożyć tylko 5 znaczków pocztowych po 12 fenigów. Wszystko inne jest zabronione i podlega konfiskacie. Karty pocztowe mogą zawierać 10 linijek tekstu. Fotografie nie są dozwolone jako karty pocztowe.
2. Przesyłki pieniężne są dozwolone.
3. Przy przesyłkach pieniężnych i pocztowych należy zwracać uwagę na podanie dokładnego adresu więĽnia składającego się z nazwiska, daty urodzenia i numeru więĽnia. W przypadku podania błędnego adresu poczta będzie odsyłana do nadawcy lub niszczona.
4. Gazety są dozwolone, mogą być jednak zamawiane wyłącznie przez Agencję Pocztową Obozu Koncentracyjnego Oświęcim.
5. Przysyłanie paczek jest zabronione ponieważ więĽniowie mogą wszystko kupić w obozie.
6. Prośby o zwolnienie więĽniów z aresztu są bezsensowne.
7. Nie udziela się zgody na odwiedziny i rozmowy z więĽniami.

Tekst listu:

Oświęcim 20.X.1940
Moja kochana Wiktorio
Jestem zdrowy. Otrzymałem 2 listy i 8 marek z Piotrkowa.Znaczków pocztowych nie otrzymałem.Dołącz proszę do każdego listu znaczki pocztowe i przyślij mi więcej pieniędzy. 
 
127
List z Oświęcimia cz.2
List z Oświęcimia cz.2
Nie przysyłaj mi bielizny i ubrań bo my tu wszystko dostajemy.
Całuję Cię serdecznie. Pozdrowienia dla całej Rodziny i znajomych
Twój Kielak
(list był najwyraĽniej pisany przez inną osobę i tylko podpisany przez Stanisława Kielaka) 
 
128
Majdanek
Majdanek
 
 
129
Mapa P36_S42_BARANOWICZE_300dpi.<br>
Na tej mapie znajduje się miejscowość Baranowicze
Mapa P36_S42_BARANOWICZE_300dpi.
Na tej mapie znajduje się miejscowość Baranowicze

Oryginał.
Uwaga: link bezpośredni do strony http://www.mapywig.org.
Plik wielkości ok. 6500x5000 pix.
W zależności od prędkości łącza otwieranie mapy może potrwać nawet kilka minut. 
 
130
Mapa powiatu oszmiańskiego
Mapa powiatu oszmiańskiego
 
 
131
Marcelina Rościszewska
Marcelina Rościszewska
jak ludność płocka broniła miasta i ojczyzny 
 
132
Marcelina Rościszewska
Marcelina Rościszewska
Józef Piłsudski dekoruje Marcelinę Rościszewską Krzyżem Walecznych 
 
133
Marcin Drozdowski - Andrzej Sulerzyski
Marcin Drozdowski - Andrzej Sulerzyski
kwit 
 
134
Marcin Drozdowski - Józef Żbikowski
Marcin Drozdowski - Józef Żbikowski
kwit 
 
135
Marcin Drozdowski - Marcin Wilamowski
Marcin Drozdowski - Marcin Wilamowski
kwit 
 
136
Marcin Drozdowski - Marcin Wilamowski
Marcin Drozdowski - Marcin Wilamowski
kwit 2 
 
137
Maria Miąsek
Maria Miąsek
karta pracy 
 
138
Maria Miąsek
Maria Miąsek
karta pracy 
 
139
Maria Miąsek
Maria Miąsek
dokument potwierdzający naukę w Obowiązkowej Szkole Zawodowej nr XII 
 
140
Maria Miąsek
Maria Miąsek
akt urodzenia 
 
141
Marian Leszczyński
Marian Leszczyński
Świadectwo szlachectwa nr 12125
Warszawa, 3 luty 1851 
 
142
Marian Leszczyński
Marian Leszczyński
Świadectwo szlachectwa nr 12125 - rewers 
 
143
Małowieski herbu Gozdawa
Małowieski herbu Gozdawa
Uruski - Herbarz szlachty polskiej, t. 10, str. 186 
 
144
Michał Hincz
Michał Hincz
legitymacja szlachectwa Michała Hincza herbu Działosza wydana przez sąd ziemski przemyski w 1782 
 
145
Mieczysław Szawłowski
Mieczysław Szawłowski
Patent oficerski 
 
146
Mieczysław Szawłowski
Mieczysław Szawłowski
Odznaczenie 
 
147
Mieczysława Miąskówna
Mieczysława Miąskówna
świadectwo szkolne - Ośnica 
 
148
Miejsce śmierci Franciszki Przedpełskiej
Miejsce śmierci Franciszki Przedpełskiej
 
 
149
Mikołaj Trochimczuk
Mikołaj Trochimczuk
dokument rejestracyjny 
 
150
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 

    «cofnij 1 2 3 4 5 dalej»