Drukuj Dodaj zakładę
Tomasz Kielak

Tomasz Kielak

mężczyzna 1843 - data nieznana

Pokolenia:      Standardowy    |    Pionowy    |    Kompaktowy    |    Boks    |    Tekst    |    Rodowód    |    Wykres kołowy    |    Media    |   Mapa przodków    |    PDF

Pokolenie: 1

 1. 1.  Tomasz Kielak urodzony(a) 11 gru. 1843, Chrzęsne, wołomiński, mazowieckie, Polska; ochrzczony 12 gru. 1843, Postoliska - kościół p.w. Św. Stanisława Biskupa, wołomiński, mazowieckie, Polska (synem Mateusz Kielak oraz Józefa Kielak (z domu Kaska)); zgon data nieznana.

  Notatki:

  Chrzest:
  Kapłan udzielający chrztu: ks proboszcz Woyda Jakub
  Matka chrzestna: Oleksiak Katarzyna
  Ojciec chrzestny: Krawczyk Józef
  Świadek: Kowal Kazimierz lat 60 gospodarz z Chrzęsnego
  Świadek: Szewczyk Piotr lat 50 gospodarz z Chrzęsnego

  Tomasz Agnieszka Kielak (z domu Kur) 19 sty. 1874, Postoliska - kościół p.w. Św. Stanisława Biskupa, wołomiński, mazowieckie, Polska. Agnieszka (córką Michał Kur oraz Rozalia Kur (z domu Białek)) urodzony(a) 1846, Malcowizna, wołomiński, mazowieckie, Polska; zgon po 1891. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]

  Notatki:

  Ślub:
  Działo się we wsi Postoliska siódmego/dziewiętnastego dnia Stycznia tysiąc osiemset siedemdziesiątego czwartego roku o godzinie trzeciej po południu. Oświadcza się, że w obecności świadków Wojciecha Ołdaka, czterdzieści sześć lat i Piotra Kielaka pięćdziesiąt trzy lata liczącego od urodzenia, gospodarzy mieszkających, pierwszy we wsi Dzięcioły, drugi w Chrzęsnem, onego czasu zawarto religijny związek między Tomaszem Kielak, trzydzieści dwa( przekreślone) pięć lat liczącym, urodzonym we wsi Chrzęsne synem nieżyjących Mateusza i Józefy z Kasków małżonków Kielaków, kawalerem, służącym, mieszkającym we wsi Dzięcioły a Agnieszką Kruk z Kurów, trzydzieści lat mającą, urodzoną w Malcowiźnie, córką nieżyjących Michała i Rozalii, urodzonej Białek, małżonków Kurów, wdową po zmarłym trzynastego/dwudziestego piątego Marca tysiąc osiemset siedemdziesiątego roku Janie Kruku, posiadającą gospodarstwo i mieszkającą we wsi Tłuszcz.
  Ślub ten poprzedziły trzy zapowiedzi, a mianowicie: czwartego, jedenastego i osiemnastego dnia Stycznia tegoż roku w Kościele Parafialnym w Postoliskach. Nowopoślubieni oświadczają, że przedślubnych umów ani intercyz nie zawierali. Ślubu kościelnego udzielił im ksiądz Romuald Batogowski, Proboszcz Klembowskiej Parafii.
  Akt ten nowopoślubionym przeczytany i za niepiśmiennych nami tylko podpisany.
  (podpisy nieczytelne)

  Dzieci:
  1. Katarzyna Trojanek (z domu Kielak) urodzony(a) 25 list. 1874, Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska; ochrzczony 06 gru. 1874, Postoliska - kościół p.w. Św. Stanisława Biskupa, wołomiński, mazowieckie, Polska; zgon data nieznana.
  2. Józefa Kostrzewa (z domu Kielak) urodzony(a) 31 mar. 1877, Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska; ochrzczony 02 kwie. 1877, Postoliska - kościół p.w. Św. Stanisława Biskupa, wołomiński, mazowieckie, Polska; zgon data nieznana.
  3. Wojciech Kielak urodzony(a) 31 mar. 1877, Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska; ochrzczony 02 kwie. 1877, Postoliska - kościół p.w. Św. Stanisława Biskupa, wołomiński, mazowieckie, Polska; zgon data nieznana.
  4. Ewa Kielak urodzony(a) 27 paź. 1879, Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska; ochrzczony 02 list. 1879, Postoliska - kościół p.w. Św. Stanisława Biskupa, wołomiński, mazowieckie, Polska; zgon data nieznana.
  5. Stanisław Kielak urodzony(a) 08 lip. 1882, Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska; ochrzczony 09 lip. 1882, Postoliska - kościół p.w. Św. Stanisława Biskupa, wołomiński, mazowieckie, Polska; zgon 31 sier. 1925.
  6. Jan Kielak urodzony(a) 25 maj 1885, Tłuszcz, wołomiński, mazowieckie, Polska; ochrzczony 31 maj 1885, Postoliska - kościół p.w. Św. Stanisława Biskupa, wołomiński, mazowieckie, Polska; zgon 27 luty 1966; pochowany data nieznana, Żyrardów - cmentarz par. MB Pocieszenia, mazowieckie, Polska.
  7. Marianna Babańczyk (z domu Kielak) urodzony(a) 1888; ochrzczony 1888, Postoliska - kościół p.w. Św. Stanisława Biskupa, wołomiński, mazowieckie, Polska; zgon data nieznana.

Pokolenie: 2

 1. 2.  Mateusz Kielak urodzony(a) ok. 1796, Wólka Sulejowska, wołomiński, mazowieckie, Polska (synem Józef Kielak oraz Urszula Kielak (z domu Krysik)); zgon 06 sty. 1857, Chrzęsne, wołomiński, mazowieckie, Polska; pochowany 08 sty. 1857, Postoliska - cmentarz parafialny, wołomiński, mazowieckie, Polska .

  Notatki:

  Zgon:
  Działo się to w Wsi Postoliska dnia ósmego Stycznia o godzinie dziewiątej rano Tysiąc ośmset pięćdziesiątego siódmego roku. Stawili się Piotr Kielak syn zmarłego lat trzydzieści trzy i Stanisław Kostrzewa lat trzydzieści dziewięć mający pierwszy zagrodnik drugi gospodarz obydwa zamieszkali w Wsi Chrzęsnem, i oświadczyli nam iż dnia szóstego tego miesiąca o godzinie pierwszej po południu w Wsi Chrzęsnem zmarł Mateusz Kielak, wyrobnik lat sześćdziesiąt mający urodzony w Wsi Woli Sulejowskiej z rodziców z Imienia niewiadomych, mąż pozostałej Józefy z Kasków. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Mateusza Kielaka Akt ten stawiającym przeczytaliśmy a gdy Ci pisać nie umieją podpisaliśmy.

  Kapłan potwierdzający zgon: ks.proboszcz Woyda Jakób
  Świadek zgonu: Kielak Piotr lat 33 (syn zmarłego) zagrodnik z Chrzęsnego
  Świadek zgonu: Kostrzewa Stanisław lat 39 gospodarz z Chrzęsnego

  Mateusz Józefa Kielak (z domu Kaska) 06 luty 1843, Postoliska - kościół p.w. Św. Stanisława Biskupa, wołomiński, mazowieckie, Polska. Józefa (córką Mateusz Kaska oraz Marianna Kaska (z domu Wójcik)) urodzony(a) 1802, Chrzęsne, wołomiński, mazowieckie, Polska; zgon 24 list. 1865, Mokra Wieś, wołomiński, mazowieckie, Polska. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]


 2. 3.  Józefa Kielak (z domu Kaska) urodzony(a) 1802, Chrzęsne, wołomiński, mazowieckie, Polska (córką Mateusz Kaska oraz Marianna Kaska (z domu Wójcik)); zgon 24 list. 1865, Mokra Wieś, wołomiński, mazowieckie, Polska.

  Inne wydarzenia:

  • I voto: Wdowieńska
  • II voto: Rozbieska

  Notatki:

  Zgon:
  Kapłan potwierdzający zgon: ks.proboszcz Batogowski Romuald
  Świadek zgonu: Rozbieski Jan lat 33 (syn zmarłej) zagrodnik z Mokrej Wsi
  Świadek zgonu: Rozbieski Michał lat 44 (syn zmarłej) zagrodnik z Mokrej Wsi

  Działo się to we wsi Postoliskach dnia dwudziestego szóstego Listopada tysiąc ośmset sześćdziesiątego piątego roku o godzinie dziewiątej rano. Stawili się: Michał Rozbieski lat czterdzieści cztery i Jan Rozbieski lat trzydzieści trzy mający, obydwa synowie zmarłej Zagrodnicy pierwszy zamieszkały we wsi Mokrej Wsi drugi zamieszkały we wsi Chrzęsnem i oświadczyli iż dnia dwudziestego czwartego bieżącego miesiąca i roku o godzinie czwartej po południu umarła w Mokrej Wsi Józefa Kielak tamże przy synie zamieszkała lat siedemdziesiąt mająca urodzona w Chrzęsnem z Mateusza i Maryanny małżonków Kasków wdowa po Mateuszu Kielaku. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Józefy Kielak Akt ten sawiającym przeczytany został a gdy Ci pisać nie umieją przez nas podpisany został.

  Notatki:

  Ślub:
  Działo się to w Wsi Postoliska dnia szóstego Lutego o godzinie drugiej po południu tysiąc ośmset czterdziestego trzeciego roku. Wiadomo czynimy, iż w obecności świadków Antoniego Ordyniaka lat dwadzieścia sześć i Andrzeja Zapały lat piędziesiąt mających, pierwszego gospodarza drugiego Kopiarza, obydwóch zamieszkałych w Chrzęsnem, zawarte zostało w dniu dzisiejszym Religijne Małżeństwo między Mateuszem Kielakiem lat czterdzieści sześć mającym, urodzonym w Wsi Wólce Sulejowskiej z Józefa i Urszuli z Krysików Kielaków Małżonków już tamże zmarłych , wdowcem po zmarłej tu w Chrzęsnem Rozalij z Radziów Kielakowej, gospodarzem tamże zamieszkałym a Józefą z Kasków, Wdowieńską lat czterdzieści mającą, urodzoną tu w Chrzęsnem z Mateusza i Maryanny z Radziów (pomyłka księdza) Wójcików Małżonków już zmarłych tamże, wdową od lat dwóch po zmarłym tu w Chrzęsnem Janie Wdowieńskim z wyrobku się utrzymującym. Małżeństwo to poprzedziły zapowiedzi w kościele tutejszym w dniach dwudziestym trzecim , dwudziestym dziewiątym Stycznia i piątym Lutego roku bieżącego.
  Tamowanie małżeństwa żadne nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają iż żadnej przedślubnej umowy ze sobą nie zawarli. Akt ten stawiającym przeczytany, a gdy nowozaślubieni pisać nie umieją przez nas podpisany został.

  Kapłan udzielający ślubu: ks.proboszcz Woyda Jakób
  Świadek: Ordyniak Antoni lat 26 gospodarz z Chrzęsnego
  Świadek: Zapała Andrzej lat 50 kopiarz z Chrzęsnego

  Dzieci:
  1. 1. Tomasz Kielak urodzony(a) 11 gru. 1843, Chrzęsne, wołomiński, mazowieckie, Polska; ochrzczony 12 gru. 1843, Postoliska - kościół p.w. Św. Stanisława Biskupa, wołomiński, mazowieckie, Polska; zgon data nieznana.


Pokolenie: 3

 1. 4.  Józef Kielak urodzony(a) data nieznana; zgon przed 1825, Kąty Sulejowskie, wołomiński, mazowieckie, Polska.

  Józef Urszula Kielak (z domu Krysik) data nieznana. Urszula urodzony(a) data nieznana; zgon pom. 1825-1841, Kąty Sulejowskie, wołomiński, mazowieckie, Polska. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]


 2. 5.  Urszula Kielak (z domu Krysik) urodzony(a) data nieznana; zgon pom. 1825-1841, Kąty Sulejowskie, wołomiński, mazowieckie, Polska.
  Dzieci:
  1. 2. Mateusz Kielak urodzony(a) ok. 1796, Wólka Sulejowska, wołomiński, mazowieckie, Polska; zgon 06 sty. 1857, Chrzęsne, wołomiński, mazowieckie, Polska; pochowany 08 sty. 1857, Postoliska - cmentarz parafialny, wołomiński, mazowieckie, Polska .
  2. Jan Kielak urodzony(a) 1800, Wólka Sulejowska, wołomiński, mazowieckie, Polska; zgon 2 list. 1851, Borzymy, wołomiński, mazowieckie, Polska; pochowany 5 list. 1851, Jadów - cmentarz parafialny, wołomiński, mazowieckie, Polska.
  3. Roch Kielak urodzony(a) ok. 1802; zgon po 1840.
  4. Franciszek Kielak urodzony(a) ok. 1805, Wólka Sulejowska, wołomiński, mazowieckie, Polska; zgon 1 sty. 1855, Pasek, wołomiński, mazowieckie, Polska; pochowany 2 sty. 1855, Klembów - cmentarz parafialny, wołomiński, mazowieckie, Polska .

 3. 6.  Mateusz Kaska urodzony(a) 12 wrz. 1770, Chrzęsne, wołomiński, mazowieckie, Polska; ochrzczony 12 wrz. 1770, Postoliska - kościół p.w. Św. Stanisława Biskupa, wołomiński, mazowieckie, Polska (synem Stanisław Kaska oraz Barbara Kaska (z domu NN)); zgon 17 sty. 1814, Chrzęsne, wołomiński, mazowieckie, Polska; pochowany data nieznana, Postoliska - cmentarz parafialny, wołomiński, mazowieckie, Polska .

  Mateusz Marianna Kaska (z domu Wójcik) data nieznana. Marianna urodzony(a) (wylicz.) 1755; zgon 1831. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]


 4. 7.  Marianna Kaska (z domu Wójcik) urodzony(a) (wylicz.) 1755; zgon 1831.
  Dzieci:
  1. Stanisław Kaska urodzony(a) (wylicz.) 1794; zgon 1847.
  2. Katarzyna Marianna Małecka (z domu Kaska) urodzony(a) 1800; zgon data nieznana.
  3. 3. Józefa Kielak (z domu Kaska) urodzony(a) 1802, Chrzęsne, wołomiński, mazowieckie, Polska; zgon 24 list. 1865, Mokra Wieś, wołomiński, mazowieckie, Polska.
  4. Agnieszka Kaska urodzony(a) 1802, Chrzęsne, wołomiński, mazowieckie, Polska; zgon data nieznana.
  5. Michał Kaska urodzony(a) (wylicz.) 1804; zgon data nieznana.
  6. Jadwiga Kostrzewa (z domu Kaska) urodzony(a) (wylicz.) 1807; zgon 1841.
  7. Franciszek Kaska urodzony(a) (wylicz.) 1812; zgon 1852.


Pokolenie: 4

 1. 12.  Stanisław Kaska urodzony(a) (wylicz.) 1745; zgon 1805, Chrzęsne, wołomiński, mazowieckie, Polska.

  Notatki:

  Nazwisko:
  W latach 1734-1757 w parafii Postoliska nie urodziło się ani jedno dziecko nazwiskiem Kaska.

  Stanisław Barbara Kaska (z domu NN) data nieznana. Barbara urodzony(a) (wylicz.) 1739; zgon 1799. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]


 2. 13.  Barbara Kaska (z domu NN) urodzony(a) (wylicz.) 1739; zgon 1799.
  Dzieci:
  1. Krzysztof Kaska urodzony(a) 12 maj 1763, Chrzęsne, wołomiński, mazowieckie, Polska; ochrzczony 12 maj 1763, Postoliska - kościół p.w. Św. Stanisława Biskupa, wołomiński, mazowieckie, Polska; zgon 1 gru. 1825, Chrzęsne, wołomiński, mazowieckie, Polska; pochowany data nieznana, Postoliska - cmentarz parafialny, wołomiński, mazowieckie, Polska .
  2. Józef Kaska urodzony(a) 1764; zgon 20 sier. 1775, Chrzęsne, wołomiński, mazowieckie, Polska; pochowany 24 sier. 1775, Postoliska - cmentarz parafialny, wołomiński, mazowieckie, Polska .
  3. Andrzej Kaska urodzony(a) 14 list. 1765, Chrzęsne, wołomiński, mazowieckie, Polska; ochrzczony 14 list. 1765, Postoliska - kościół p.w. Św. Stanisława Biskupa, wołomiński, mazowieckie, Polska; zgon data nieznana.
  4. Marianna Kaska urodzony(a) 16 mar. 1768, Chrzęsne, wołomiński, mazowieckie, Polska; ochrzczony 16 mar. 1768, Postoliska - kościół p.w. Św. Stanisława Biskupa, wołomiński, mazowieckie, Polska; zgon data nieznana.
  5. 6. Mateusz Kaska urodzony(a) 12 wrz. 1770, Chrzęsne, wołomiński, mazowieckie, Polska; ochrzczony 12 wrz. 1770, Postoliska - kościół p.w. Św. Stanisława Biskupa, wołomiński, mazowieckie, Polska; zgon 17 sty. 1814, Chrzęsne, wołomiński, mazowieckie, Polska; pochowany data nieznana, Postoliska - cmentarz parafialny, wołomiński, mazowieckie, Polska .